Предложение за обща резолюция - RC-B8-0096/2018Предложение за обща резолюция
RC-B8-0096/2018

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Русия, случая на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“

7.2.2018 - (2018/2560(RSP))

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B8‑0096/2018)
ECR (B8‑0098/2018)
PPE (B8‑0099/2018)
ALDE (B8‑0102/2018)
S&D (B8‑0105/2018)
GUE/NGL (B8‑0106/2018)

Кристиан Дан Преда, Туне Келам, Томаш Здеховски, Йерун Ленарс, Богдан Брунон Вента, Яромир Щетина, Михаела Шойдрова, Романа Томц, Лайма Люция Андрикене, Роберта Мецола, Едуард Кукан, Иван Щефанец, Милан Звер, Патриция Шулин, Богдан Анджей Здройевски, Кшищоф Хетман, Агнешка Козловска-Райевич, Дубравка Шуйца, Франсис Замит Димек, Ласло Тьокеш, Дейвид Макалистър, Адам Шейнфелд, Марейд Макгинес, Чаба Шогор, Сандра Калниете, Рамона Николе Мънеску, Анна Мария Кораца Билд, Дирдре Клун, Шон Кели, Павел Свобода, Инесе Вайдере, Желяна Зовко, Станислав Полчак, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост от името на групата S&D
Чарлз Танък, Карол Карски, Ружа Томашич, Ян Захрадил, Косма Злотовски, Анна Елжбета Фотига, Зджислав Краснодембски от името на групата ECR
Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
Хелмут Шолц, Меря Кюльонен, Барбара Спинели от името на групата GUE/NGL
Хейди Хаутала, Барбара Лохбилер, Ернест Уртасун, Клаус Бухнер, Флорент Марсейеси, Алън Смит, Давор Шкърлец от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2018/2560(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0096/2018
Внесени текстове :
RC-B8-0096/2018
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Русия, случая на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“

(2018/2560(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си доклади и резолюции относно Русия, по-специално своите резолюции от 13 юни 2013 г. относно принципите на правовата държава в Русия[1], и от 13 март 2014 г. относно Русия: осъждането на демонстранти, участвали в събитията на площад „Болотная“[2], и от 23 октомври 2014 г. относно закриването на неправителствената организация „Мемориал“ (носител на наградата „Сахаров“ за 2009 г.) в Русия[3],

–  като взе предвид изявлението на председателите на комисията по външни работи и подкомисията по правата на човека от 12 януари 2018 г., в което се призовава за незабавното освобождаване на защитника на правата на човека Оюб Титиев,

–  като взе предвид член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от Международния пакт за граждански и политически права, които предвиждат, че никой не може да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по които страна е и Руската федерация,

–  като взе предвид изявлението на ЕС от 19 януари 2018 г. относно нарушенията на правата на човека по отношение на Центъра за правата на човека „Мемориал“ в Русия и изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 11 януари 2018 г. относно задържането на директора на Центъра за права на човека „Мемориал“ в Чеченската република, г-н Оюб Титиев,

–  като взе предвид посещението на Комитета на Съвета на Европа за предотвратяване на изтезанията, проведено в Република Чечения на Руската федерация през ноември и декември 2017 г.,

–  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид Декларацията на Организацията на обединените нации относно защитниците на правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 9 декември1998 г.,

–  като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС), с което се установява партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, както и спрените преговори за ново споразумение между ЕС и Русия,

–  като взе предвид Седмия периодичен доклад относно Руската федерация, разгледан от Комисията на ООН по правата на човека на нейните 3136-о и 3137-о заседания, проведени на 16 и 17 март 2015 г.;

–  като взе предвид насоките на Европейския съвет от 24 юни 2013 г. за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица,

–  като взе предвид своите предишни доклади и резолюции относно Русия, и по-специално резолюциите си от 12 март 2015 г. относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия[4], от 24 ноември 2016 г. относно случая на Илдар Дадин, лишен от свобода заради убежденията си в Русия[5] и от 6 април 2017 г. относно Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи[6];

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Руската федерация, като пълноправен член на Съвета на Европа и страна, подписала Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, се е ангажирала да спазва принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на основните свободи и правата на човека; като има предвид, че Русия е задължена и разполага със средства за разследване на престъпления, извършени от чеченските органи; като има предвид, че Руската федерация е ратифицирала 11 от общо 18 международни договори в областта на правата на човека;

Б.  като има предвид, че Оюб Титиев, директор за Чечения на Центъра за права на човека „Мемориал“ (известен като „Мемориал“), организацията в областта на правата на човека, лауреат на наградата „Сахаров“ за 2009 г., беше задържан на 9 януари 2018 г. от чеченската полиция и обвинен в притежание на наркотични вещества; като има предвид, че тези обвинения бяха отхвърлени от г-н Титиев и осъдени от неправителствени организации и други защитници на правата на човека като изфабрикувани;

В.  като има предвид, че на 25 януари 2018 г. Върховният съд на Чеченската република потвърди решението на Шалинския градски съд да задържане на Оюб Титиев под стража за два месеца;

Г.  като има предвид, че наказателното законодателство на Руската федерация беше изменено и беше въведен нов член 212, параграф 1, съгласно който дадено лице може да бъде обвинено в нарушение на Закона за публичните събрания независимо от факта, че това изменение ограничава свободата на словото и на събранията;

Д.  като има предвид, че руските органи показват тенденция към пренебрегване на правото на свобода на събиранията, като само в град Москва задържаха повече от 1000 демонстриращи граждани, както и много други граждани в редица други градове на Руската федерация след мирните демонстрации, проведени на 26 март 2017 г.;

Е.  като има предвид, че броят на политическите затворници в страната се увеличи значително през последните години, като възлиза на 102 души през 2016 г., според Центъра за права на човека „Мемориал“;

Ж.  като има предвид, че законът за неправителствените организации от 2012 г. силно ограничи способността на НПО да работят независимо и да функционират по ефективен начин; като има предвид, че съгласно този закон „Мемориал“ е определен като „чуждестранен агент“ от Министерството на правосъдието на Русия;

З.  като има предвид, че Юрий Дмитриев, историк в „Мемориал“, е част от екипа, който откри масов гроб на повече от 9000 души в Сандармох, като много от тях са били членове на съветската интелигенция; като има предвид, че през последните години „Мемориал“ е останал последната независима организация за защита на правата на човека, която продължава да осъществява дейност в Република Чечения; като има предвид, че е много вероятно нападенията срещу защитници на правата на човека в Чеченската република, включително изфабрикуваните обвинения в престъпление срещу Оюб Титиев и палежите в съседни републики да са били организирани като репресивни мерки срещу „Мемориал“ заради разкриването и търсенето на правосъдие за нарушенията на правата на човека в Чечения;

И.  като има предвид, че Парламентът присъди наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2009 г. на групата за правата на човека „Мемориал“;

Й.  като има предвид, че според индекса на списание „Economist“ за демокрация Русия заема 135-то място от 167 държави, което показва значително спадане в сравнение с 102-то място, което страната е заемала през 2006 г.;

К.  като има предвид, че е налице висока степен на загриженост във връзка с нарушенията на правата на човека на лицата ЛГБТИ в Чечения; като има предвид, че Руската федерация е подписала няколко международни договора за правата на човека и, като член на Съвета на Европа, е подписала и Европейската конвенция за правата на човека, и поради това има задължението да гарантира безопасността на всички лица, които могат да бъдат изложени на риск; като има предвид, че ЕС нееднократно е предлагал допълнителна помощ и експертни съвети, за да подпомогне Русия да модернизира своя конституционен и правен ред и да се придържа към него в съответствие със стандартите на Съвета на Европа; като има предвид, че Русия е задължена и разполага със средства за разследване на престъпления, извършени от чеченските органи; като има предвид, че хомосексуалността беше декриминализирана в Руската федерация през 1993 г.;

1.  призовава за незабавното освобождаване на директора на Центъра за права на човека „Мемориал“ в Чеченската република, г-н Оюб Титиев, който беше задържан на 9 януари 2018 г. и официално обвинен и с мярка за неотклонение задържане под стража въз основа на изфабрикувани обвинения в незаконно придобиване и притежание на наркотици; настоятелно призовава руските органи да гарантират пълното зачитане на правата на човека и на правото на защита на г-н Титиев, включително достъп до адвокат и медицински грижи, зачитане на физическата неприкосновеност и достойнството и защита от съдебен тормоз, криминализиране и произволни арести;

2.  изразява съжаление във връзка с изявлението на чеченските органи, отправящи обвинения към дейността на защитниците и организациите за правата на човека; отбелязва със загриженост, че задържането става скоро след публичните изказвания на г-н Магомед Даудов, председател на парламента на Чечения, който видимо толерира насилието срещу защитниците на правата на човека;

3.  счита, че задържането на г-н Титиев е част от тревожна тенденция към арести, нападения, сплашване и дискредитиране на независими журналисти и защитници на правата на човека, работещи в Чечения; припомня, че други случаи, които са част от тази тревожна тенденция, включват арестите на председателя на Асамблеята на народите от региона на Кавказ, Руслан Кутаев, и журналиста Залауди Гериев, които бяха осъдени въз основа на съмнителни обвинения, свързани с наркотици, съответно през 2014 г. и 2016 г;

4.  изразява дълбоката си загриженост от факта, че до момента никой не е бил подведен под съдебна отговорност за убийството на предшественика на г-н Оюб Титиев и активист за правата на човека на „Мемориал“ в Чечения, г-жа Наталия Естемирова, която беше отвлечена от дома си в Грозни през юли 2009 г. и беше застреляна по-късно същия ден близо до село Гази-Юрт в съседна Ингушетия; настоятелно призовава руските органи да проведат истинско разследване на това престъпление; в тази връзка припомня, че още един адвокат и активист в областта на правата на човека, Станислав Маркелов, известен със своя работа във връзка с нарушенията в Чечения, беше застрелян в центъра на Москва през 2009 г.;

5.  настоятелно призовава руските органи да сложат незабавно край на тревожната тенденция на арести, нападения, сплашване и дискредитиране на независими журналисти и защитници на правата на човека, работещи в този регион на Руската федерация, в нарушение на тяхното право на свободно изразяване на мнение; осъжда нападенията срещу защитници на правата на човека от страна на чеченските органи, и настоятелно призовава Москва да сложи край на тези атаки и да способства за нормален климат на работа за защитниците и организациите за правата на човека в Чечения и други части от Руската федерация;

6.  изразява дълбока загриженост във връзка с влошаването на условията за критично мислещото гражданско общество в Русия, по-специално онези организации, които работят в областта на правата на човека и демократичните свободи и изразяват критика към политиките, осъществявани от държавата в това отношение; подчертава, че „Мемориал“, носителят на наградата „Сахаров“ за 2009 г., продължава да бъде един от най-авторитетните гласове, застъпващи се за правата на човека в Русия днес, и остана последната независима организация в областта на правата но човека, която продължава да работи в Република Чечения, и изразява своята солидарност и твърда подкрепа за нейната всеотдайна работа;

7.  призовава руските органи да защитават всички руски граждани от незаконно насилие; призовава руските органи да сложат незабавно край на репресиите срещу свободата на изразяване в Чечения, да осигурят ефективни гаранции за сигурност на жертвите и свидетелите на престъпления и да изправят извършителите на престъпления пред правосъдието; подчертава, че Русия и нейното правителство носят крайната отговорност за разследването на тези деяния, за изправянето на извършителите на престъпления пред съда и за защитата на всички руски граждани от незаконно насилие;

8.  изтъква, че още едно доказателство за преследване и тормоз, причинени на организации за защита на правата на човека в региона на Северен Кавказ, бяха палежът, извършен на 17 януари 2018 г. срещу офисите на „Мемориал“ в съседната Република Ингушетия, и нападението, извършено на 22 януари 2018 г., когато неизвестно лице подпали автомобил, принадлежащ на местния офис на „Мемориал“ в Дагестан; осъжда тези атаки и настоятелно призовава руските органи да разследват ефективно тези и други атаки срещу собствеността на „Мемориал“ и заплахи срещу нейния персонал, и да гарантират, че виновните ще бъдат подведени под отговорност;

9.  призовава руските органи като неотложен въпрос да проведат незабавни, независими, обективни и задълбочени разследвания на тези предизвикващи загриженост събития в Чечения; призовава чеченските органи и тези на Руската федерация да спазват националното законодателство и международните ангажименти, да поддържат принципите на правовата държава и универсалните стандарти в областта на правата на човека и да гарантират безопасността и демократичните свободи на всички, които могат да бъдат изложени на риск;

10.  отбелязва искането на „Мемориал“ за разследване на случая на Титиев извън Чечения;

11.  осъжда нападенията срещу други групи на гражданското общество и НПО в Чечения, включително нападенията и кампаниите за оклеветяване срещу съвместната подвижна група на защитниците на правата на човека в Чечения (JMG), които доведоха до оттеглянето на групата от Чечения поради съображения за сигурност през 2016 г.;

12.  изразява дълбока загриженост от съобщенията за произволно задържане и изтезания на хора, възприемани като ЛГБТИ в Република Чечения; призовава органите да прекратят кампанията на преследване и да позволят на международните организации за правата на човека да извършат надеждно разследване на предполагаемите престъпления; също така осъжда убийствата на лица от членове на семейството в така наречените „убийства на честта“ и осъжда чеченските органи за подкрепата и насърчаването на тези престъпления;

13.  призовава Комисията, ЕСВД и държавите членки да подпомогнат онези, които са избягали от Чечения, и да действат за изобличаването на тази кампания на насилие; приветства факта, че редица държави членки са предоставили убежище на тези жертви, и призовава всички държави членки да продължат или да засилят процедурите по разглеждане на молби за политическо убежище за жертви, журналисти и защитници на правата на човека в съответствие с европейското и националното право;

14.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и ЕСВД да гарантират, че всички случаи на лица, преследвани по политически причини, ще бъдат разгледани на консултациите между ЕС и Русия по правата на човека след възобновяването им, да изискат официално от представителите на Русия в тези консултации представянето на отговор по всеки един случай, както и да докладват на Парламента относно проведената от тях размяна на становища с руските органи;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и парламента на Руската федерация и на чеченските органи.

Последно осъвременяване: 8 февруари 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност