Процедура : 2018/2561(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0109/2018

Внесени текстове :

RC-B8-0109/2018

Разисквания :

PV 08/02/2018 - 8.2
CRE 08/02/2018 - 8.2

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0035

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 515kWORD 55k
7.2.2018
PE614.418v01-00}
PE614.420v01-00}
PE614.421v01-00}
PE614.422v01-00}
PE614.423v01-00}
PE616.038v01-00}
PE616.039v01-00} RC1
 
B8-0109/2018}
B8-0111/2018} 0
B8-0112/2018}
B8-0113/2018}
B8-0114/2018}
B8-0115/2018}
B8-0116/2018} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B8-0109/2018)

ECR (B8-0111/2018)

Verts/ALE (B8-0112/2018)

EFDD (B8-0113/2018)

ALDE (B8-0114/2018)

S&D (B8-0115/2018)

GUE/NGL (B8-0116/2018)


относно екзекуциите в Египет (2018/2561(RSP))


Кристиан Дан Преда, Лайма Люция Андрикене, Йерун Ленарс, Томаш Здеховски, Ярослав Валенса, Богдан Брунон Вента, Туне Келам, Романа Томц, Елизабета Гардини, Роберта Мецола, Едуард Кукан, Иван Щефанец, Милан Звер, Патриция Шулин, Богдан Анджей Здройевски, Кшищоф Хетман, Агнешка Козловска-Райевич, Дубравка Шуйца, Франсис Замит Димек, Ласло Тьокеш, Дейвид Макалистър, Адам Шейнфелд, Марейд Макгинес, Чаба Шогор, Сандра Калниете, Рамона Николе Мънеску, Шон Кели, Дирдре Клун, Станислав Полчак, Инесе Вайдере, Желяна Зовко от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Пиер Антонио Панцери, Изабела Де Монте от името на групата S&D
Чарлз Танък, Валдемар Томашевски, Ружа Томашич, Яна Житнянска, Карол Карски, Бранислав Шкрипек, Моника Маковей от името на групата ECR
Марите Схаке, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Меря Кюльонен от името на групата GUE/NGL
Юдит Саргентини, Клаус Бухнер, Барбара Лохбилер, Ернест Уртасун, Давор Шкърлец, Жорди Соле, Игор Шолтес, Моли Скот Кейто, Барт Стас, Флорент Марсейеси, Хейди Хаутала, Алън Смит, Маргрете Аукен, Якоп Далунде от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно екзекуциите в Египет (2018/2561(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Египет, в т.ч. резолюцията от 9 март 2016 г. относно Египет, по-специално случая на Джулио Реджени(1), резолюцията от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа, който може да бъде осъден на смърт(2), и резолюцията от 15 януари 2015 г. относно положението в Египет(3); резолюцията от 16 февруари 2017 г. относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн(4) и резолюцията от 8 октомври 2015 г. относно смъртното наказание(5); и резолюцията от 7 октомври 2010 г. относно Световния ден срещу смъртното наказание(6),

–  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, относно изтезанията, относно свободата на изразяване на мнение и относно защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи на ЕС относно Египет от август 2013 г. и февруари 2014 г.,

–  като взе предвид споразумението за асоцииране между ЕС и Египет от 2001 г., което влезе в сила през 2004 г., подкрепено от Плана за действие от 2007 г.; като взе предвид също така приоритетите на партньорството между ЕС и Египет за периода 2017 – 2020 г., приети на 25 юли 2017 г., и съвместното изявление след заседанието на Съвета за асоцииране ЕС-Египет,

–  като взе предвид съвместното изявление от 10 октомври 2017 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и генералния секретар на Съвета на Европа по случай Световния ден срещу смъртното наказание,

–  като взе предвид съвместното изявление от 26 януари 2018 г., направено от експерти на ООН, включително Нилс Мелцер, специалния докладчик за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, в което египетските власти се призовават са спрат предстоящите екзекуции,

–  като взе предвид конституцията на Египет, и по-специално член 93 от нея (относно задължителния характер на международното право в областта на правата на човека),

–  като взе предвид Гаранциите на Организацията на обединените нации, осигуряващи защита на правата на осъдените на смърт,

–  като взе предвид принципите и насоките относно правото на справедлив процес и правна помощ в Африка, които забраняват изправянето на цивилни лица пред военен съд при каквито и да било обстоятелства,

–  като взе предвид заключителната декларация, приета от Шестия световен конгрес срещу смъртното наказание, който се проведе в Осло на 21 – 23 юни 2016 г.,

–  като взе предвид новата стратегическа рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека , чиято цел е да поставят защитата и наблюдението на правата на човека в центъра на всички политики на ЕС;

–  като взе предвид член 2 от Европейската конвенция за правата на човека и протоколи 6 и 13 към нея,

–  като взе предвид шестте резолюции на Общото събрание на ООН в подкрепа на приемането на мораториум върху смъртното наказание,

–  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията за правата на детето и Арабската харта за правата на човека, които са ратифицирани от Египет,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Египет е страна, и по-специално член 18 от него, и втория факултативен протокол относно смъртното наказание, както и член 14 от него,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4  от своя правилник,

А.  като има предвид, че смъртното наказание е най-нечовешкото и унизително наказание, което нарушава правото на живот, залегнало във Всеобщата декларация за правата на човека; като има предвид, че Европейският съюз има силна и принципна позиция срещу смъртното наказание и в подкрепа на всеобщ мораториум върху смъртното наказание с оглед на премахването му в световен мащаб, като една от основните цели на политиката на Съюза в областта на правата на човека;

Б.  като има предвид твърденията, че най-малко 2 116 души са били осъдени на смърт в Египет от януари 2014 г. насам; като има предвид, че смъртни присъди са били одобрени по време на управлението на бившите президенти Мохамад Морси и Адли Мансур; като има предвид, че най-малко 81 екзекуции са били изпълнени от 1 януари 2014 г. насам;

В.  като има предвид твърденията, че през 2017 г. египетски съдилища са издали най-малко 186 смъртни присъди и че 16 души са били екзекутирани; като има предвид, че през последните седмици и след края на декември 2017 г. се наблюдава тревожна възходяща тенденция; като има предвид, че последните екзекуции са били извършени без предварително уведомяване на жертвите и техните семейства; като има предвид, че други 24 египтяни се намират под непосредствена заплаха да бъдат екзекутирани, тъй като са използвали всички възможности за обжалване;

Г.  като има предвид, че най-малко 891 лица са подсъдими или очакват да бъдат съдени в Египет по обвинения, за които могат да получат смъртна присъда; като има предвид, че най-малко 38 лица, които са били на възраст под 18 години в момента на извършване на предполагаемото престъпление са били съдени заедно с възрастни обвиняеми по обвинения, които са наказуеми със смъртно наказание; като има предвид, че съдилищата са препоръчали първоначални смъртни присъди за най-малко седем такива лица; като има предвид, че налагането и изпълнението на смъртно наказание на лица, които са били на възраст под 18 години в момента на извършване на престъплението е нарушение на международното право, включително на Конвенцията на ООН за правата на детето, както и на член 111 от Закона за детето на Египет; като има предвид, че Египет е страна по редица международни конвенции в областта на политическите и гражданските права, изтезанията, правата на децата и непълнолетните и правосъдието;

Д.  като има предвид, че военния кодекс предвижда по-голям брой престъпления, наказуеми със смърт, отколкото гражданския наказателен кодекс, и че египетското законодателство постепенно разширява военната юрисдикция; като има предвид, че броят на цивилните лица, осъдени на смърт от военни съдилища в Египет нарасна от 60 през 2016 г. на 112 през 2017 г.; като има предвид, че най-малко 23 египетски граждани са били екзекутирани през последните месеци, включително 22 цивилни лица, осъдени от военни съдилища, които далеч не отговарят на стандартите за справедлив съдебен процес; като има предвид твърденията, че като цяло най-малко 15 000 цивилни лица, включително десетки деца, са били изпратени на военни прокурори между октомври 2014 г. и септември 2017 г.;

Е.  като има предвид твърденията, че будещ тревога брой свидетелски показания и самопризнания, използвани в съда, включително във военни съдилища, са били получени след като обвиняемите са изчезнали насилствено и са били изтезавани или малтретирани; като има предвид, че борбата с изтезанията е дългогодишен приоритет на ЕС в областта на правата на човека и обща цел за Конвенцията на ООН против изтезанията, която е подписана от Египет;

Ж.  като има предвид твърденията, че всички наскоро изпълнени и предстоящи екзекуции са в резултат на съдебни процеси, които не зачитат правата на справедлив и процес и на надлежно провеждане на съдебния процес; като има предвид, че Гаранциите на ООН, осигуряващи защитата на правата на осъдените на смърт, категорично забраняват прилагането на смъртно наказание в резултат на несправедлив процес; като има предвид, че експерти на ООН по правата на човека многократно са призовали Египет да спре изпълнението на всички предстоящи екзекуции след твърдения за несправедливи съдебни процеси;

З.  като има предвид, че е важно да се вземат всички необходими мерки, за да се гарантира провеждането на съдебните процеси при условия, които действително предоставят пълните гаранции, предвидени в член 14 от Международния пакт за граждански и политически права, по който Египет е страна; като има предвид, че в случай на издаване на смъртна присъда съдебните процеси трябва да отговарят на най-високите стандарти за справедливост и надлежно провеждане на съдебния процес;

И.  като има предвид, че на 29 ноември 2017 г. Африканската комисия по правата на човека и народите призова египетското правителство да спре незабавно изпълнението на смъртните присъди по пет различни дела; като има предвид, че въпреки това обвиняемите по едно от тях, делото Кафър ел-Шейх, бяха екзекутирани на 2 януари 2018 г.;

Й.  като има предвид, че Египет премина през няколко трудни предизвикателства след революцията през 2011 г. и че международната общност помага на страната да преодолее своите икономически, политически и свързани със сигурността предизвикателства;

К.  като има предвид, че съществуват сериозни предизвикателства за сигурността вътре в Египет, по-специално в Синай, където терористични групи организираха нападения срещу силите за сигурност; като има предвид убийствените терористични атаки в Египет, в т.ч. неотдавнашното нападение на суфийска джамия, при което загинаха 311 цивилни граждани и най-малко 128 бяха ранени; като има предвид двата самоубийствени бомбени атентата на 9 април 2017 г. в храма „Свети Георги“ в град Танта и коптската православна катедрала „Свети Марко“, при които загинаха най-малко 47 души;

Л.  като има предвид, че Египет се намира в извънредно положение, обявено през април 2017 г., и удължено за срок от три месеца, считано от 13 януари 2018 г., което според държавните медии е въведено, за да се подпомогне справянето с „опасностите от тероризма и финансирането му“ и подкопава основните свободи и дава на президента и на лицата, действащи от негово име, правомощието да изправят цивилни граждани пред извънредните съдилища на държавна сигурност по време на този триседмичен период;

М.  като има предвид, че цялостната хуманитарната ситуация в Египет продължава да се влошава; като има предвид, че борбата с тероризма се използва като оправдание от страна на египетските органи за провеждането на мащабни репресии;

Н.  като има предвид, че законът за борба с тероризма, приет през 2015 г., налага смъртно наказание за всеки признат за виновен в създаването или ръководството терористична група, в рамките на широко определение за тероризъм, което включва „нарушаване на обществения ред, застрашаване на безопасността, интересите или сигурността на обществото, възпрепятстване на разпоредбите на конституцията и закона или накърняване на националното единство, социалния мир или националната сигурност“, и по този начин излага всички граждани, включително защитниците на правата на човека, на риск да бъдат обявени за терористи и да бъдат осъдени на смърт;

О.  като има предвид, че египетските защитници на правата на човека, които документират и осъждат налагането на смъртни присъди, изтезанията и случаите на насилствено изчезване, са обект на целенасочени репресивни мерки, като например затварянето на центъра „El Nadeem“ през 2017 г. и опитите от страна на египетските органи да затворят офиса на Комисията на Египет по правата и свободите в Кайро; като има предвид, че Египет започна правна битка срещу НПО миналата година, като прие закон, който изисква държавните агенции за сигурност да одобряват финансирането на тези организации, чуждестранно или национално, като по този начин на практика ги забраниха; като има предвид, че на 5 април 2018 г. Висшият апелативен съд на Египет ще се произнесе по делото за т.нар. „чуждестранно финансиране“, подсъдими в което са международни НПО;

П.  като има предвид, че новите приоритети на партньорството между ЕС и Египет за периода 2017 – 2020 г., приети през юли 2017 г., се ръководят от общ ангажимент за зачитане на универсалните ценности на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, и представляват обновена рамка за политическа ангажираност и засилено сътрудничество, включително по въпросите на сигурността, съдебната реформа и борбата с тероризма, на основата на зачитането на правата на човека и на основните свободи; като има предвид, че подкомисията по политически въпроси, права на човека и демокрация към Споразумението за асоцииране между Египет и Европейския съюз проведе петата си сесия в Кайро на 10 и 11 януари 2018 г., която разгледа въпросите на сътрудничеството в областта на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

Р.  като има предвид, че ЕС е първият по важност икономически партньор на Египет и неговият основен източник на чуждестранни инвестиции; като има предвид, че двустранната помощ от ЕС за Египет в рамките на европейската политика за съседство за периода 2017 – 2020 г. възлиза на около 500 милиона евро; като има предвид, че на 21 август 2013 г. Съветът по външни работи на ЕС възложи на върховния представител да преразгледа помощта на ЕС за Египет; като има предвид, че Съветът по външни работи взе решение, че сътрудничеството на ЕС с Египет ще бъде привеждано в съответствие с развитието на положението на място;

С.  като има предвид, че предприятия, установени в няколко държави – членки на ЕС, продължават да изнасят за Египет оборудване за наблюдение и военно оборудване;

1.  осъжда категорично използването на смъртното наказание и призовава за спиране на всички предстоящи екзекуции в Египет; решително подкрепя незабавното въвеждане на мораториум върху смъртното наказание в Египет като стъпка към неговото премахване; в този смисъл осъжда всички екзекуции, където и да се изпълняват те, и подчертава още веднъж, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепването на човешкото достойнство, както е установено в приоритетите на политиката на ЕС в областта на правата на човека; призовава египетските органи да преразгледат всички очакващи изпълнение смъртни присъди, за да се гарантира, че лицата, осъдени в неправомерно проведени производства, ще получат справедливо повторно разглеждане на делото; припомня, че въпреки предизвикателствата, свързани със сигурността в Египет, екзекуциите не следва да се използват като средство за борба с тероризма;

2.  призовава египетския парламент да преразгледа наказателния кодекс, наказателно-процесуалния кодекс, законодателството за борба с тероризма и военния кодекс на Египет и призовава правителството да преразгледа съответните укази, за да се гарантира, че цивилните граждани, обвинени в престъпления, наказуеми със смърт, не биват изправяни пред извънредни или военни съдилища на каквото и да било основание, тъй като тези съдилища не отговарят на стандартите за справедлив съдебен процес, одобрени от Египет в рамките на международните ангажименти на страната в областта на правата на човека и гарантирани в нейната конституция; призовава египетските органи да прекратят провеждането на съдебни производства срещу цивилни граждани във военни съдилища;

3.  настоятелно призовава египетските органи да гарантират физическата и психическата безопасност на всички обвиняеми лица по време на лишаването им от свобода; осъжда използването на изтезания или малтретиране; призовава египетските органи да гарантират, че задържаните получават всички медицински грижи, от които може да се нуждаят; призовава ЕС да изпълнява изцяло своите проверки върху износа за Египет, по-специално по отношение на стоки, които биха могли да бъдат използвани за изтезания или за изпълняване на смъртно наказание;

4.  насърчава Египет да подпише и ратифицира Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание, и Международната конвенция на ООН за защита на всички лица от насилствено изчезване; насърчава египетското правителство да отправи открита покана към съответните специални докладчици на ООН да посетят страната;

5.  изразява своята сериозна загриженост относно масовите съдебни процеси, провеждани от египетски съдилища, и големия брой смъртни присъди, произнесени от тях; призовава египетските съдебни органи да гарантират и зачитат Международния пакт за граждански и политически права, по който Египет е страна, и по-специално член 14 от него относно правото на справедлив и своевременен съдебен процес, основан на ясни обвинения при гарантиране на зачитането на правата на подсъдимите;

6.  призовава ЗП/ВП да осъди тревожно високия брой извършени неотдавна екзекуции в Египет и призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да продължат борбата срещу използването на смъртното наказание; настоятелно призовава ЕСВД да разгледа последните събития в Египет и да използва всички средства на влияние, с които разполага, за спиране на предстоящи екзекуции, както и да насърчава египетските органи да спазват ангажиментите си към международните норми и закони;

7.  настоятелно призовава ЗП/ВП и държавите членки да гарантират, че правата на човека не се подкопават от управлението на миграцията или от действията за борба с тероризма съгласно приоритетите на партньорството между ЕС и Египет; подчертава значението, което ЕС придава на сътрудничеството си с Египет като важен съсед и партньор; настоятелно призовава Египет да спази ангажимента, който пое в рамките на приоритетите на партньорството между ЕС и Египет, приети на 27 юли 2017 г., за насърчаване на демокрацията, основните свободи и правата на човека в съответствие със своята конституция и международните стандарти;

8.  осъжда терористичните нападения в Египет; поднася своите съболезнования на семействата на жертвите на тероризма; изразява солидарност с народа на Египет и отново потвърждава ангажимента си да се бори срещу разпространението на радикални идеологии и терористични групи;

9.  припомня на правителството на Египет, че дългосрочният просперитет на Египет и на неговия народ върви ръка за ръка със защитата на всеобщите права на човека и със създаването и утвърждаването на демократични и прозрачни институции, които също така са ангажирани със защитата на основните права на гражданите;

10.  подкрепя стремежите на мнозинството от египетския народ, което желае да създаде една свободна, стабилна, просперираща, приобщаваща и демократична държава, спазваща своите национални и международни ангажименти в областта на правата на човека и основните свободи;

11.  изразява своята дълбока загриженост относно продължаващите ограничения върху основните демократични права, и по-специално свободата на изразяване на мнение, свободата на сдружаване и на събрания и свободата на политически плурализъм и върху принципите на правовата държава в Египет; призовава за прекратяване на всички актове на насилие, подбудителство, слово на омразата, тормоз, сплашване, насилствени изчезвания или цензура срещу политически опоненти, протестиращи, журналисти, автори на интернет блогове, студенти, активисти в областта на правата на жените, участници от гражданското общество, ЛГБТИ лица, НПО и малцинства, включително нубийци, извършвани от държавните органи, силите и службите за сигурност и други групи в Египет; осъжда прекомерното използване на насилие срещу протестиращите; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички задържани за мирно упражняване на правото им на свобода на изразяване на мнение, на събрания и на сдружаване и призовава за независимо и прозрачно разследване на всички нарушения на правата на човека;

12.  припомня продължаващото си възмущение, предизвикано от изтезанията и убийството на италианския изследовател Джулио Реджени и отново осъжда липсата на напредък в разследването на това брутално убийство; подчертава, че ще продължи да настоява европейските органи да се работят съвместно със своите египетски партньори, докато истината по този случай бъде установена и извършителите бъдат подведени под отговорност;

13.  настоятелно призовава президента Сиси и неговото правителство да изпълнят своя ангажимент за действителна политическа реформа и за зачитане на правата на човека; подчертава, че провеждането на достоверни и прозрачни избори е от съществено значение за демокрацията, както е гарантирано от Конституцията от 2014 г., и в съответствие с международните задължения на Египет;

14.  призовава ЕС и неговите държави членки да заемат ясна, силна и единна позиция относно Египет в предстоящите сесии на Съвета на ООН по правата на човека, докато страната не покаже значителни подобрения в областта на правата на човека;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки и на правителството и парламента на Египет.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0084.

(2)

ОВ С 399, 24.11.2017 г., стр. 130.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2015)0012.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2017)0044.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2015)0348.

(6)

OВ C 371E, 20.12.2011 г., стр. 5.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност