Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0137/2018Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0137/2018

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o mjerama SAD-a u vezi s potporom EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama)

13.3.2018 - (2018/2566(RSP))

podnesen u skladu s člankom 128. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
ECR (B8-0137/2018)
S&D (B8-0138/2018)
PPE (B8-0145/2018)
EFDD (B8-0147/2018)
ALDE (B8-0148/2018)
GUE/NGL (B8-0149/2018)
Verts/ALE (B8-0151/2018)

Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin u ime Kluba zastupnika PPE-a
Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca u ime Kluba zastupnika S&D-a
vJames Nicholson, Jørn Dohrmann u ime Kluba zastupnika ECR-a
Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Florent Marcellesi u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Tiziana Beghin, Marco Zullo u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2018/2566(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0137/2018
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0137/2018
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o mjerama SAD-a u vezi s potporom EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama)

(2018/2566(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preliminarnu odluku Ministarstva trgovine SAD-a o uvođenju carine na španjolske masline nakon što je zaključeno da se proizvodi od maslina mogu uvesti u SAD po cijeni nižoj od tržišne zbog subvencija koje proizvođači maslina primaju u EU-u,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o napadu SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009[1],

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da se odluka o uvođenju carinskih pristojbi s promjenjivim postotkom za proizvode od maslina španjolskih poduzeća temelji na zaključku da se potpora tom sektoru u okviru ZPP-a može smatrati nepoštenim tržišnim natjecanjem s proizvođačima iz SAD-a;

B.  budući da se tom odlukom na nepravedan i proizvoljan način dovode u pitanje svi programi potpore poljoprivredi te da bi ona mogla utjecati na sve primatelje plaćanja u okviru zajedničke poljoprivredne politike;

C.  budući da postoje ozbiljne sumnje o tome je li formula koju su američki istražitelji koristili pri izračunu privremene antidampinške marže u skladu s pravilima WTO-a;

D.  budući da je Komisija u nekoliko navrata potvrdila da se mjerama potpore na koje je usmjeren postupak za utvrđivanje kompenzacijske pristojbe (uključujući program osnovnog plaćanja, mjere promicanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike) ne narušava tržišno natjecanje;

E.  budući da subvencije koje se u okviru ZPP-a dodjeljuju primarnim proizvođačima stolnih maslina u Španjolskoj zadovoljavaju kriterije da se smatraju potporom „zelene kutije” u skladu s Prilogom II. Sporazuma WTO-a o poljoprivredi s obzirom na to da su odvojene od proizvodnje i da se njima ne narušava tržišno natjecanje;

F.  budući da mjere ZPP-a koje su pod istragom nisu usmjerene na određeni proizvod i stoga se protiv njih ne mogu uvesti kompenzacijske mjere u skladu s člankom 2. Sporazuma WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama;

G.  budući da je istraga u slučaju španjolskih maslina jedna od brojnih već pokrenutih istraga u SAD-u u kontekstu trgovinske zaštite;

H.  budući da je ZPP preoblikovan s pomoću nekoliko reformi kako bi se većina njegovih mjera potpore uskladila sa zahtjevima „zelene kutije” WTO-a te je trenutačno u potpunosti usklađen sa sporazumima WTO-a nakon prelaska sa spojenog na odvojeni sustav potpora;

I.  budući da se SAD također u velikoj mjeri koristi poljoprivrednim subvencijama iz „zelene kutije”;

J.  budući da je SAD trima španjolskim poduzećima koje su pod istragom nametnuo privremene antidampinške pristojbe u prosjeku od 17,13 % i kompenzacijske pristojbe u prosjeku od 4,47 % na sve španjolske izvozne proizvode;

K.  budući da bi se privremenim mjerama mogao potaknuti niz povratnih istraga SAD-a i drugih zemalja o subvencijama „zelene kutije” za poljoprivredne proizvode; budući da bi se time u konačnici naštetilo proizvođačima u EU-u i SAD-u; budući da se takvom eskalacijom dovode u opasnost dugotrajni i pažljivo dogovoreni sporazumi WTO-a;

L.  budući da bi španjolski proizvođači mogli izgubiti američko tržište, dok bi konkurenti iz trećih zemalja mogli imati koristi od neostvarenog izvoza prouzročenog odlukom SAD-a;

M.  budući da se, u slučaju da te carinske pristojbe postanu trajne, u sektoru procjenjuje da bi gospodarski učinak na španjolsko maslinarstvo iznosio između 350 i 700 milijuna EUR u sljedećih pet do deset godina, što bi moglo potencijalno dovesti do kraja španjolskog izvoza zrelih maslina;

N.  budući da je konkurentnost španjolskog izvoza, čiji se udio na tržištu SAD postupno povećavao tijekom posljednjih godina, rezultat napora tih poduzeća u pogledu smanjenja troškova ulaganjem u najsuvremenija poboljšanja tehnologije i kvalitete, a ne posljedica europskih subvencija;

O.  budući da se povećanjem španjolskog izvoza prema SAD-u (+20 % od 2013.) omogućilo otvaranje na tisuće radnih mjesta i gospodarski oporavak dijelova Andaluzije koji su bili najviše pogođeni gospodarskom krizom;

1.  poziva vlasti SAD-a da povuku svoju privremenu odluku i u tom području ponovno uspostave konstruktivan pristup koji bi donio koristi proizvođačima i potrošačima na oba kontinenta;

2.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog potencijalnih negativnih posljedica kompenzacijskog postupka na cijeli europski poljoprivredni model;

3.  poziva Komisiju da na bilateralnoj razini i u okviru WTO-a poduzme sve potrebne diplomatske mjere kako bi se zaštitio naš sustav potpora u okviru ZPP-a, za koji WTO smatra da ne narušava tržišno natjecanje i koji je WTO odobrio u sklopu postupka „zelene kutije”;

4.  traži od Komisije da razmotri mogućnost da pred WTO-om ospori konačnu odluku SAD-a;

5.  poziva Komisiju da nastavi pružati potporu španjolskom sektoru maslinarstva i španjolskoj vladi kako bi se zajamčilo da vlasti SAD-a u potpunosti poštuju pravila WTO-a tijekom provedbe tih istraga;

6.  traži od Komisije da pruža jasno savjetovanje i snažnu potporu španjolskom sektoru maslinarstva, koji je pogođen istragama SAD-a;

7.  poziva Komisiju da se udruži sa španjolskim vlastima i španjolskim sektorom maslinarstva te da nastavi razmjenjivati sve relevantne informacije s vlastima SAD-a kako bi se spriječilo nametanje bilo kakve neopravdane mjere;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i nadležnim tijelima SAD-a.

 

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti