Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0137/2018Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0137/2018

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a KAP keretében nyújtott uniós mezőgazdasági támogatásra vonatkozóan bevezetett egyesült államokbeli intézkedésekről (a spanyol olajbogyó kapcsán)

13.3.2018 - (2018/2566(RSP))

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ECR (B8‑0137/2018)
S&D (B8‑0138/2018)
PPE (B8‑0145/2018)
EFDD (B8‑0147/2018)
ALDE (B8‑0148/2018)
GUE/NGL (B8‑0149/2018)
Verts/ALE (B8‑0151/2018)

Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin a PPE képviselőcsoport nevében
Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca az S&D képviselőcsoport nevében
James Nicholson, Jørn Dohrmann az ECR képviselőcsoport nevében
Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz az ALDE képviselőcsoport nevében
Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Florent Marcellesi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Tiziana Beghin, Marco Zullo az EFDD képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2018/2566(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-0137/2018
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-0137/2018
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a KAP keretében nyújtott uniós mezőgazdasági támogatásra vonatkozóan bevezetett egyesült államokbeli intézkedésekről (a spanyol olajbogyó kapcsán)

(2018/2566(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának előzetes határozatára, amely vámot szab ki a spanyol olajbogyóra azzal az indokolással, hogy a terméket az Unióban kapott támogatások miatt a piaci ár alatt viszik be az országba,

–  tekintettel „Az USA támadása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán)” című, a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a spanyol vállalatok által forgalmazott olajbogyót sújtó, változó százalékarányú vám kiszabására irányuló döntés azon a meggondoláson alapul, hogy a közös agrárpolitika (KAP) keretein belül az ágazatnak nyújtott támogatás tisztességtelen verseny elé állíthatja az egyesült államokbeli termelőket;

B.  mivel ez a határozat – igazságtalanul és önkényesen – megkérdőjelezi a mezőgazdaság számára nyújtott összes uniós támogatási programot, ami kihathat a KAP valamennyi kedvezményezettjére;

C.  mivel komoly kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a vizsgálatot végző amerikai szakemberek által az ideiglenes dömpingellenes különbözet kiszámításához használt képlet összeegyeztethető-e a WTO szabályaival;

D.  mivel a Bizottság több alkalommal is megerősítette, hogy a szubvencióellenes vizsgálatok által megcélzott támogatási intézkedések (például az alaptámogatási rendszer, promóciós intézkedések és a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott kifizetések) nem torzítják a kereskedelmet;

E.  mivel a KAP-ból az étkezési olajbogyó spanyolországi elsődleges termelői részére juttatott támogatások a WTO mezőgazdasági megállapodásának II. melléklete szerint „zöld dobozos” támogatásnak minősülnek, mivel azok termeléstől függetlenek, és nem torzítják a kereskedelmet;

F.  mivel a KAP vizsgált intézkedései nem termékspecifikusak, és ezért WTO támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodásának 2. cikke alapján nem kiegyenlíthetőek;

G.  mivel a spanyol olajbogyóval szemben indított vizsgálat az USA által már elindított számos kereskedelemvédelmi eljárás egyike,

H.  mivel a KAP-ot több reform révén úgy alakították át, hogy a legtöbb támogatási intézkedés összhangban álljon a WTO „zöld dobozos” támogatására vonatkozó követelményekkel, és ma már – a termeléstől függő támogatási rendszerről a termeléstől független támogatási rendszerre való áttérést követően – úgy van kialakítva, hogy biztosítsa a WTO-megállapodásoknak való teljes megfelelést;

I.  mivel az USA a mezőgazdasági „zöld dobozos” támogatások egyik jelentős kedvezményezettje;

J.  mivel az Egyesült Államok a vizsgálat alá vont három spanyol vállalat esetében átlagosan 17,13%-os ideiglenes dömpingellenes vámot, valamint bármely spanyol exportált termék esetében átlagosan 4,47%-os kiegyenlítő vámot vetett ki;

K.  mivel az ideiglenes intézkedések a mezőgazdasági termékekre nyújtott „zöld dobozos” támogatások tekintetében az Egyesült Államok és más országok által végzett kereskedelemvédelmi vizsgálatok sorozatát indíthatják el; mivel ez végső soron az uniós és az egyesült államokbeli termelőknek okozna kárt; mivel ez az eszkaláció a régóta fennálló és gondosan megtárgyalt WTO-megállapodásokat sodorja veszélybe;

L.  mivel a spanyol termelők elveszíthetik az Egyesült Államok piacát, miközben az Egyesült Államok döntése által okozott exportkiesésből a harmadik országokból származó versenytársak profitálnának;

M.  mivel ha ezek a vámok állandóvá válnának, ennek a következő 5–10 évben a spanyol olívaágazatra gyakorolt gazdasági hatása az ágazat becslése szerint 350 és 700 millió euró között mozogna, ami a spanyol érett olajbogyó exportjának végét jelenthetné;

N.  mivel az elmúlt években az Egyesült Államokban egyre nagyobb piaci részesedést szerzett spanyol export versenyképessége annak az eredménye, hogy e vállalatok a csúcstechnológiába és a minőségi fejlesztésekbe történő beruházások révén költségeik csökkentésére törekedtek, és nem az európai támogatások következménye;

O.  mivel az Egyesült Államokba irányuló spanyol export növekedése (2013 óta több mint 20%) több ezer munkahely létrejöttét tette lehetővé és gazdasági segítséget nyújtott Andalúzia egyes, a gazdasági válság által leginkább sújtott térségek közé tartozó területeinek;

1.  felszólítja az Egyesült Államok hatóságait, hogy vonják vissza ideiglenes határozatukat, és alakítsanak ki újra kölcsönösen konstruktív megközelítést ezen a területen mindkét kontinens termelőinek és fogyasztóinak kölcsönös javát szolgálva;

2.  komoly aggodalmának ad hangot az Egyesült Államok által indított kiegyenlítő eljárás egész európai mezőgazdasági modellre gyakorolt esetleges negatív következményei miatt;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges diplomáciai lépést akár kétoldalú szinten, akár a WTO keretein belül annak érdekében, hogy megvédje a KAP-on belüli támogatási rendszerünket, melyet a WTO nem talált kereskedelmet torzító hatásúnak, és „zöld dobozos” eljárása keretében hitelesített;

4.  kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy meg lehet-e támadni az Egyesült Államok végső határozatát a WTO előtt;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a spanyol olajbogyó-ágazatot és a spanyol kormányt annak biztosítása érdekében, hogy e vizsgálatok során az Egyesült Államok hatóságai teljes mértékben tiszteletben tartsák a WTO-szabályokat;

6.  kéri a Bizottságot, hogy adjon egyértelmű tanácsot és nyújtson komoly támogatást az Egyesült Államok vizsgálatai által érintett spanyol olívaágazatnak;

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy fogjon össze a spanyol hatóságokkal és a spanyol olívaágazattal, és hogy az Egyesült Államok hatóságaival továbbra is cseréljék ki a vonatkozó információkat, hogy megelőzhető legyen bármely indokolatlan intézkedés bevezetése;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és az Egyesült Államok hatóságainak.

 

Utolsó frissítés: 2018. március 14.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat