Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0137/2018Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0137/2018

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole)

13.3.2018 - (2018/2566(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B8‑0137/2018)
S&D (B8‑0138/2018)
PPE (B8‑0145/2018)
EFDD (B8‑0147/2018)
ALDE (B8‑0148/2018)
GUE/NGL (B8‑0149/2018)
Verts/ALE (B8‑0151/2018)

Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin în numele Grupului PPE
Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca în numele Grupului S&D
James Nicholson, Jørn Dohrmann în numele Grupului ECR
Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz în numele Grupului ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga în numele Grupului GUE/NGL
Florent Marcellesi în numele Grupului Verts/ALE
Tiziana Beghin, Marco Zullo în numele Grupului EFDD


Procedură : 2018/2566(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0137/2018
Texte depuse :
RC-B8-0137/2018
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole)

(2018/2566(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia preliminară a Departamentului de Comerț al SUA, care a impus un tarif măslinelor spaniole, după ce a concluzionat că produsul se importă în SUA la un preț sub prețul pieței din cauza subvențiilor pe care le primesc producătorii din partea UE,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei intitulată „Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole)” (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului[1],

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât decizia de a impune tarife cu procentaj variabil pentru măslinele întreprinderilor spaniole se întemeiază pe considerentul că ajutorul pentru acest sector din cadrul politicii agricole comune (PAC) ar putea constitui o formă de concurență neloială față de producătorii din SUA;

B.  întrucât această decizie pune în discuție, în mod injust și arbitrar, totalitatea programelor de sprijin pentru agricultură ale UE, și ar putea avea consecințe potențial negative pentru toți beneficiarii plăților din cadrul PAC;

C.  întrucât există dubii serioase cu privire la compatibilitatea cu normele OMC a formulei utilizate de investigatorii din SUA pentru a calcula marja antidumping preliminară;

D.  întrucât Comisia a afirmat în mai multe rânduri că măsurile de sprijin vizate de ancheta privind taxa compensatorie (inclusiv schema de plată de bază, măsurile de promovare și plățile pentru tinerii fermieri) nu denaturează schimburile comerciale;

E.  întrucât subvențiile acordate în cadrul PAC pentru producătorii primari de măsline de masă din Spania sunt considerate drept sprijin de tip „cutia verde”, în conformitate cu anexa II a Acordului privind agricultura al OMC, întrucât sunt decuplate de producție și nu denaturează schimburile comerciale;

F.  întrucât măsurile PAC anchetate nu sunt specifice unui produs și, prin urmare, nu fac obiectul unor măsuri compensatorii în temeiul articolului 2 din Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii;

G.  întrucât ancheta inițiată în cazul măslinelor spaniole este una dintre numeroasele anchete de apărare comercială deja începute de către SUA;

H.  întrucât PAC a fost transformată prin intermediul mai multor reforme, în scopul de a adapta majoritatea măsurilor de sprijin la cerințele „cutiei verzi” a OMC, iar în prezent este concepută pentru a asigura respectarea deplină a acordurilor OMC, după trecerea de la un sistem de sprijin cuplat la un sistem decuplat;

I.  întrucât SUA utilizează, de asemenea, într-o mare măsură, subvențiile de tip „cutia verde” în agricultură;

J.  întrucât SUA a impus taxe antidumping provizorii de 17,13 % în medie celor trei întreprinderi spaniole care fac obiectul anchetei, precum și taxe compensatorii de 4,47 % în medie pentru toate produsele exportate de Spania;

K.  întrucât măsurile provizorii riscă să declanșeze o spirală a anchetelor de apărare din partea SUA și a altor țări cu privire la subvențiile de tip „cutia verde” acordate pentru produse agricole; întrucât acest lucru ar fi, până la urmă, în detrimentul producătorilor din UE și SUA; întrucât această escaladare pune în pericol acorduri ale OMC care au fost negociate cu atenție și instituite cu mult timp în urmă;

L.  întrucât producătorii spanioli ar putea pierde accesul la piața din SUA, iar concurenții din statele terțe ar beneficia de pe urma deficitului de export provocat de decizia SUA;

M.  întrucât impactul economic asupra sectorului măslinelor din Spania, dacă aceste tarife devin permanente, ar fi cuprins între 350 și 700 de milioane EUR în următorii cinci până la zece ani, conform estimărilor sectorului, ceea ce ar putea duce la sfârșitul exportului de măsline coapte din Spania;

N.  întrucât competitivitatea exporturilor spaniole, a căror cotă de piață a crescut treptat în SUA în ultimii ani, este rezultatul eforturilor depuse de aceste societăți în vederea reducerii costurilor prin intermediul investițiilor în tehnologii de vârf și în îmbunătățiri calitative și nu este o consecință a subvențiilor europene;

O.  întrucât creșterea exporturilor spaniole în SUA (+ 20 % față de 2013) a permis crearea a mii de locuri de muncă și a asigurat asistență economică unor zone din Andaluzia care au fost printre cele mai afectate de criza economică,

1.  solicită autorităților SUA să își retragă decizia preliminară și să restabilească o abordare constructivă pentru ambele părți în acest domeniu, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor de pe ambele continente;

2.  își exprimă preocupările grave referitoare la consecințele negative pe care le poate avea procedura compensatorie a SUA pentru întregul model agricol european;

3.  solicită Comisiei să ia toate măsurile diplomatice necesare, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul OMC, pentru a apăra sistemul nostru de sprijin din cadrul PAC, despre care OMC consideră că nu denaturează schimburile comerciale și care a fost aprobat prin intermediul procedurii OMC privind „cutia verde”;

4.  solicită Comisiei să studieze posibilitatea de a contesta în fața OMC orice decizie finală a SUA;

5.  solicită Comisiei să acorde în continuare asistență sectorului măslinelor din Spania și guvernului Spaniei pentru a se asigura că normele OMC sunt respectate pe deplin de către autoritățile SUA în cursul acestor anchete;

6.  solicită Comisiei să ofere recomandări clare și un sprijin puternic sectorului măslinelor din Spania, care a fost afectat de anchetele SUA;

7.  invită Comisia să-și unească forțele cu autoritățile spaniole și cu sectorul măslinelor din Spania și să continue schimbul tuturor informațiilor relevante cu autoritățile SUA pentru a evita impunerea oricărei măsuri nejustificate;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Comisiei și autorităților SUA prezenta rezoluție.

 

Ultima actualizare: 14 martie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate