Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0159/2018Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0159/2018

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o uhićenju boraca za ljudska prava u Sudanu, posebno slučaju dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmuda Osmana

14.3.2018 - (2018/2631(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
ECR (B8-0159/2018)
PPE (B8-0160/2018)
Verts/ALE (B8-0161/2018)
GUE/NGL (B8-0162/2018)
ALDE (B8-0163/2018)
S&D (B8-0164/2018)

Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a
Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Postupak : 2018/2631(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0159/2018
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0159/2018
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o uhićenju boraca za ljudska prava u Sudanu, posebno slučaju dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmuda Osmana

(2018/2631(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Sudanu,

–  uzimajući u obzir izjavu koju su potpredsjednica Parlamenta i predsjednik Pododbora za ljudska prava 9. veljače 2018. dali o dobitniku nagrade Saharov Salihu Mahmudu Osmanu,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu šefova misija veleposlanstava EU-a o nedavnim prosvjedima u Kartumu danu 11. siječnja 2018.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2400 (2018) o Sudanu usvojenu na 8177. sjednici Vijeća 8. veljače 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a od 31. siječnja 2018. u vezi s razmatranjem točke „Izvješće glavnog tajnika o Sudanu i Južnom Sudanu” u Vijeću sigurnosti,

–  uzimajući u obzir izjavu lokalne i humanitarne koordinatorice UN-a u vezi s otmicom jednog humanitarnog radnika u Darfuru, danu u Kartumu 9. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 5. Opće deklaracije o ljudskim pravima i članak 7. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, u kojima se navodi da se nitko ne smije podvrgnuti mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 27. lipnja 2016. o najavi sudanske vlade o jednostranom četveromjesečnom prekidu neprijateljstava,

–  uzimajući u obzir revidirani Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz lipnja 1981. godine,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je stanje u Sudanu i dalje prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti u regiji; budući da sudanske vlasti provode represiju protiv mirnih prosvjeda, civilnog društva i boraca za ljudska prava;

B.  budući da je, u vezi sa sporadičnim prosvjedima koji su 7. siječnja 2018. započeli širom Sudana zbog porasta cijena hrane i lijekova, sudanska Nacionalna obavještajna i sigurnosna služba (NISS) uhitila i pritvorila najmanje 140 pripadnika oporbe, boraca za ljudska prava, studenata i aktivista za ženska prava; budući da su sudanske snage prema prosvjednicima primijenile pretjeranu uporabu sile, što je dovelo do smrti jednog prosvjednika i nekoliko ranjenih, te do represije protiv novinara i aktivista na nacionalnoj razini; budući da su sukobi iz siječnja i veljače 2018. najnoviji primjeri stalnih kršenja ljudskih prava u toj zemlji;

C.  budući da su među uhićenima i politički protivnici, i da su proizvoljno uhićena i zatočena trojica pripadnika sudanske Kongresne stranke; budući da su među drugim uhićenim protivnicima Mohamed Muktar al-Katib, politički tajnik sudanske Komunističke partije; Mohamed Abdala Aldoma, zamjenik predsjednika Nacionalne stranke Umme; Mohamed Faruk Salman, vodeći član sudanskog Nacionalnog saveza; te dva člana Centralnog komiteta sudanske Komunističke partije, Mohildin Eldžalad i Sidži Kabalo;

D.  budući da su snage sudanskog NISS-a 1. veljače 2018. uhitile Saliha Mahmuda Osmana – potpredsjednika Odvjetničke komore Darfura, člana Demokratske udruga pravnika, odvjetnika u području ljudskih prava koji potiče uspostavu vladavine prava i zalaže se za pravnu reformu u sudanskoj Nacionalnoj skupštini, te dobitnika nagrade Saharov 2007. godine – u njegovu vlastitom odvjetničkom uredu; budući da je on nedavno premješten u zatvor Dabak 20 km sjeverno od Kartuma i da su službena tijela odbila pružiti informacije o njegovu zdravlju i da mu se uskraćuju posjeti odvjetnika i obitelji;

E.  budući da je nakon uhićenja Saliha Mahmuda Osmana voditelj Delegacije EU-a u Sudanu pokrenuo demarš pred sudanskim Ministarstvom vanjskih poslova, a da je posebni predstavnik EU-a za ljudska prava, Stavros Lambridinis, iznio apel na 37. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava 27. veljače 2018.;

F.  budući da su i niz aktivistica također žrtve kampanje masovnih uhićenja; budući da borci za prava žena izloženi spolnom nasilju, progonu i nasilnim kaznama koje provode vladine snaga sigurnosti; budući da su ženske organizacije pod strogim nadzorom i provode kampanje protiv zakona kojima se općenito diskriminiraju žene;

G.  budući da je sredinom veljače 2018. sudanska vlada najavila puštanje na slobodu 80 pritvorenika, nakon zlostavljanja u pritvoru, među kojima su i Rava Džafar Bakit, Nahid Džabralah, Amel Habani, Hanan Hasan Kalifa i Mohamed Abdalah Alduma; budući da je načelnik NISS-a puštanje na slobodu ostalih zatočenika uvjetovao njihovim obećanjem da će prekinuti s organizacijom prosvjeda; budući da su te izjave u suprotnosti s međunarodnim obvezama koje je Sudan preuzeo u području ljudskih prava; budući da je, međutim, nekoliko istaknutih boraca za ljudska prava i oporbenih političkih aktivista i dalje u zatvoru, uključujući Osmana Saliha i Amdžida Farida, borca za ljudska prava koji je u pritvoru u Kartumu od 18. siječnja; budući da protiv zatočenih nije podignuta optužnica ni za kakvo kazneno djelo i da nisu izvedeni pred sud;

H.  budući da borci za ljudska prava i organizacije civilnog društva, uključujući odvjetnike i odvjetničkih komore, igraju ključnu ulogu u jamčenju demokracije, ljudskih prava, vladavine prava, stabilnosti i održivog razvoja;

I.  budući da su aktivnosti organizacija civilnog društva i oporbenih političkih stranaka strogo ograničene, a NISS sprječava organizacije civilnog društva i oporbene stranke u održavanju brojnih događanja; budući da se međunarodne nevladine organizacije redovito protjeruju iz zemlje i meta su pritiska i zastrašivanja od strane vlasti;

J.  budući da su Zakonom o nacionalnoj sigurnosti iz 2010. i izmjenama članka 151. Ustava usvojenima 5. siječnja 2015. NISS-u dane široke ovlasti za uhićenje i pritvaranje, da mu je omogućeno da osumnjičene drži u pritvoru čak četiri i pol mjeseca bez ikakva prostora za sudsko preispitivanje te odluke; budući da postoje navodi da se te ovlasti koriste za proizvoljno uhićenje i pritvaranje osoba koje se u mnogim slučajevima podvrgavaju mučenju i drugim oblicima zlostavljanja; budući da, na osnovi istog Zakona, službenici NISS-a uživaju imunitet od kaznenog progona za svako djelo počinjeno u okviru obavljanja svojih dužnosti, čime je stvorena kultura opće nekažnjivosti;

K.  budući da je u svibnju 2016. sudanska vlada odbila preporuke UN-a kojima se poziva na ukidanje odredbi o nekažnjavanju u Zakonu o nacionalnoj sigurnosti iz 2010. godine i na pokretanje neovisne istrage s ciljem kaznenog progona za kaznena djela prema međunarodnom pravu i kršenja ljudskih prava koja su počinili članovi NISS-a, oružane snage i policija;

L.  budući da je nekoliko pritvorenih boraca za ljudska prava podvrgnuto mučenju i zlostavljanju; budući da su riziku od zlostavljanja posebno izložene osobe koje se nalaze u pritvoru u NISS-u; budući da je NISS poznat po zlostavljanju i mučenju pritvorenika;

M.  budući da su trenutačnim nasiljem koje provode vladine snage, provladine paravojne skupine i protuvladine oružane skupine stvorene okolnosti za kontinuirano zlostavljanje, proizvoljna uhićenja, zatočenja u izolaciji i navodna mučenja boraca za ljudska prava koje provode sudanske vojne i sigurnosne snage;

N.  budući da je Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) proglasila ublažavanje sankcija Sjedinjenih Američkih Država važnim korakom u nastojanju da se Sudan reintegrira u međunarodnu zajednicu i da je dala do znanja da je EU spreman pomoći Sudanu u tom procesu; budući da je tijekom prvog posjeta Sudanu Pododbora Parlamenta za ljudska prava u prosincu 2017. sudanska vlada izrazila spremnost da obnovi suradnju s međunarodnom zajednicom; budući da je Salih Mahmud Osman u nekoliko navrata posjetio institucije EU-a, uključujući Europski parlament, kako bi izrazio snažne rezerve u pogledu obnove odnosa EU-a sa Sudanom;

O.  budući da su sudanske vlasti 8. ožujka 2018. spriječile putovanje Mohameda Aldume i oduzele mu putovnicu dok je bio na putu za Kairo radi liječenja nakon zlostavljanja u pritvoru;

P.  budući da je Sudan od 180 zemalja na 174. mjestu Svjetskog indeksa slobode medija; budući da vlasti i dalje znatno ograničavaju slobodu tiska i medija, uz Zakon o tisku i publikacijama, kojime se predviđaju ograničenja kao što su cenzura, oduzimanje i zapljena novina, zatvaranje medijskih kuća i isključenje interneta; budući da se novine redovito cenzuriraju i plijene nakon tiskanja, čime se uz političke nameću i gospodarske sankcije;

Q.  budući da je pravo na slobodu vjeroispovijedi i dalje ograničeno te da se zakonom kriminaliziraju blasfemija i apostazija te preobraćenje s islama na drugu vjeru; budući da je 21. veljače 2018. novinar Šamael al-Nur, koji radi za dnevne novine Al-Tayyar, optužen za apostaziju jer je napisao urednički komentar o smanjenju nacionalnih izdataka za zdravstvo, a ta se optužba u Sudanu kažnjava smrtnom kaznom;

R.  budući da je Međunarodni kazneni sud 4. ožujka 2009. i 12. srpnja 2010. izdao uhidbene naloge za sudanskog predsjednika Bašira Omara Hasana Ahmada;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog nastavka progona boraca za ljudska prava i civilnog društva u Sudanu, posebno kršenja slobode izražavanja, slobode održavanja prosvjeda, slobode okupljanja i slobode vjeroispovijedi te zastrašivanje boraca za ljudska prava, novinara i nevladinih organizacija koji se protive režimu;

2.  poziva na trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmuda Osmana i svih ostalih boraca za ljudska prava, aktivista civilnog društva i oporbenih aktivista koji su zatočeni isključivo zbog svojega legitimnog i miroljubivog rada u području obrane ljudskih prava i demokracije;

3.  najoštrije osuđuje postupke mučenja i zlostavljanja svih pritvorenih osoba; insistira na tome da se prema svim zatvorenicima mora postupati u skladu s međunarodnim standardima, a to podrazumijeva i Skup načela UN-a za zaštitu svih osoba pod bilo kojim oblikom zatočenja ili zatvora;

4.  poziva sudanske vlasti da provedu istragu o upotrebi nasilja protiv mirnih prosvjednika, mučenju i zlostavljanju i da počinitelje privedu pravdi; naglašava da nijedna navodna informacija prikupljena kao rezultat mučenja i lošeg postupanja nikada ne smije biti dopuštena kao dokaz u sudskim postupcima;

5.  žali zbog uznemiravanja usmjerenih protiv branitelja ljudskih prava i aktivista u Sudanu i poziva vlasti da zajamče da oni u svim okolnostima mogu provoditi svoje legitimne aktivnosti povezane s ljudskim pravima bez straha od odmazde i bez ikakvih restrikcija, uključujući sudsko uznemiravanje;

6.  poziva sudansku vladu da odmah prekine kršenja prava oporbenih političkih stranaka i boraca za ljudska prava na slobodu izražavanja, udruživanja i okupljanja; poziva na poštovanje i zaštitu temeljnih ljudskih prava svih ljudi u Sudanu;

7.  izražava zabrinutost zbog stalnog i učestalog kršenja prava žena u Sudanu i pritom posebno upućuje na članak 152. Kaznenog zakona; poziva sudanske vlasti da bez odgode potpišu i ratificiraju Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena;

8.  naglašava svoju trajnu predanost mehanizmu zaštite ugroženih boraca za ljudska prava; poziva ESVD da nastavi s poboljšanjem provedbe smjernica EU-a o borcima za ljudska prava tako da u potpunosti iskoristi sva raspoloživa sredstva u Sudanu; naglašava da delegacije EU-a moraju u svojim lokalnim pozivima dati prioritet prijedlozima u okviru Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) za najugroženije borce za ljudska prava, čime će se osigurati učinkovita i ciljana potpora;

9.  traži da ESVD i Delegacija EU-a u Sudanu izvješćuje Parlament o poduzetim mjerama kako bi se osigurala potpora borcima za ljudska prava i njihova zaštita; poziva na zajedničko djelovanje EU-a i država članica na potpori ugroženim borcima za ljudska prava;

10.  ponovno ističe da je od presudne važnosti da se ključni zakoni, uključujući i Zakon o nacionalnoj sigurnosti iz 2010. i zakoni kojima se uređuju mediji i civilno društvo, preispitaju i reformiraju kako bi se oni uskladili s međunarodnim standardima kojima se poštuje sloboda izražavanja, okupljanja i udruživanja;

11.  podsjeća Sudan na obveze koje ima kao članica UN-a i poziva ga da postupi u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 1593 (2005), kojom se zahtijeva suradnja s Međunarodnim kaznenim sudom; ponavlja svoj zahtjev da sudanski predsjednik Omar al-Bašir poštuje međunarodno pravo u skladu s konvencijama i ugovorima čiji je Sudan potpisnik te podržava ulogu Međunarodnog kaznenog suda u pokretanju progona protiv njega zbog ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida;

12.  poziva Sudan da se pobrine za poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, u skladu s Općom deklaracijom o ljudskim pravima i Deklaracijom UN-a o borcima za ljudska prava;

13.  dijeli zabrinutost koju je izrazio Salih Mahmud Osman da trenutačna usredotočenost na migracije može preusmjeriti pozornost EU-a od pitanja ljudskih prava;

14.  stoga poziva ESVD da nastavi s objavljivanjem izjava kao odgovor na široko rasprostranjena kršenja ljudskih prava od strane državnih dionika i paravojnih skupina, kao i izjava o sužavanju prostora za civilno društvo, kako bi se pokazalo da je EU i dalje duboko zabrinut zbog stanja ljudskih prava u Sudanu;

15.  odlučno traži da EU i njegove države članice zajamče da se pri provedbi projekata sa sudanskim vlastima poštuje načelno „neškodljivosti”, kojim bi se isključila suradnja s dionicima odgovornim za kršenja ljudskih prava;

16.  poziva EU i njegove države članice da pruže potporu onima u Sudanu koji istinski žele promjenu te da organizacijama civilnog društva ponude tehničku pomoć i programe za izgradnju kapaciteta kako bi se poboljšale njihove sposobnosti za zagovaranje ljudskih prava i vladavinu prava te kako bi im se omogućilo da učinkovitije doprinesu poboljšanju ljudskih prava u Sudanu;

17.  poziva EU i njegove države članice da i dalje predano podupiru Afričku uniju u naporima koje ona ulaže u postizanje mira u Sudanu i među stanovnicima Sudana; podržava, u tom pogledu, obnovu mandata Misije UN-a i Afričke unije u Darfuru (UNAMID) do lipnja 2018. godine;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, sudanskoj vladi, Afričkoj uniji, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, supredsjednicima Zajedničke parlamentarne skupštine EU-a i AKP-a i Panafričkom parlamentu (PAP).

 

Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti