Предложение за обща резолюция - RC-B8-0168/2018Предложение за обща резолюция
RC-B8-0168/2018

  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на Малдивските острови

  14.3.2018 - (2018/2630(RSP))

  внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
  вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
  Verts/ALE (B8‑0168/2018)
  EFDD (B8‑0169/2018)
  ECR (B8‑0171/2018)
  PPE (B8‑0172/2018)
  GUE/NGL (B8‑0174/2018)
  ALDE (B8‑0175/2018)
  S&D (B8‑0176/2018)

  Кристиан Дан Преда, Томаш Здеховски, Яромир Щетина, Ярослав Валенса, Богдан Брунон Вента, Марияна Петир, Лефетерис Христофору, Иван Щефанец, Лудек Нидермайер, Чаба Шогор, Туне Келам, Милан Звер, Патриция Шулин, Романа Томц, Едуард Кукан, Желяна Зовко, Дейвид Макалистър, Ева Майдел, Елизабета Гардини, Адам Шейнфелд, Михаела Шойдрова, Сандра Калниете, Кшищоф Хетман, Павел Свобода, Роберта Мецола, Жофроа Дидие, Дубравка Шуйца, Дирдре Клун, Лоренцо Чеза, Елжбета Катажина Лукачийевска, Ивана Малетич, Шон Кели, Анна Заборска, Манолис Кефалоянис, Иржи Поспишил, Станислав Полчак, Елмар Брок, Ласло Тьокеш от името на групата PPE
  Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Уаджид Хан от името на групата S&D
  Чарлз Танък, Карол Карски, Ружа Томашич, Рафаеле Фито, Ядвига Вишневска, Ангел Джамбазки, Бранислав Шкрипек, Ришард Чарнецки, Моника Маковей от името на групата ECR
  Урмас Пает, Неджми Али, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
  Мигел Урбан Креспо, Патрик Льо Ярик, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержиа, Юнус Омаржи, Юнус Омаржи, Иржи Мащалка от името на групата GUE/NGL
  Джийн Ламбърт, Игор Шолтес, Барбара Лохбилер, Жорди Соле от името на групата Verts/ALE
  Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола Педичини, Изабела Адинолфи от името на групата EFDD


  Процедура : 2018/2630(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B8-0168/2018
  Внесени текстове :
  RC-B8-0168/2018
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно положението на Малдивските острови

  (2018/2630(RSP))
  Резолюция на Европейския парламент относно положението на Малдивските острови
  (2018/2630(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението на Малдивските острови, и по-конкретно тези от 16 септември 2004 г.[1], 30 април 2015 г.[2], 17 декември 2015 г.[3] и 5 октомври 2017 г.[4],

  –  като взе предвид изявленията на говорителя на ЕСВД от 2 февруари 2018 г. относно решението на Върховния съд на Малдивските острови от 1 февруари 2018 г.[5] и от 6 февруари 2018 г. относно положението на Малдивските острови[6],

  –  като взе предвид съвместното местно изявление от 30 януари 2018 г. на Делегацията на Европейския съюз, направено след съгласуване с ръководителите на мисии на ЕС, пребиваващи в Коломбо и акредитирани на Малдивските острови, по повод на новото задържане на члена на парламента Фарис Момун[7],

  –  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Малдивските острови са страна,

  –  като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права, по който Малдивските острови също са страна,

  –  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание,

  –  като взе предвид официалното посещение на Малдивските острови на Европейската парламентарна делегация за връзки с държавите от Южна Азия, което се проведе от 29 до 31 октомври 2017 г.,

  –  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека Зеид Раад ал Хюсеин от 7 февруари 2018 г.,

  –  като взе предвид изявлението, направено на 6 февруари 2018 г. от Бюрото на делегацията на Европейския парламент за връзки с държавите от Южна Азия относно положението на Малдивските острови,

  –  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Малдивските острови, приети от Съвета на неговото 3598-о заседание, проведено на 26 февруари 2018 г.,

  –  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

  –  като взе предвид срещата на високо равнище на генералния секретар на ООН с Мохамед Асим, министър на външните работи на Република Малдиви, която се на 28 септември 2017 г. и по време на която беше изразена загриженост относно политическата ситуация в страната,

  –  като взе предвид декларацията на Международната асоциация на адвокатите (UIA) на 7 март 2018 г., в която се изразява дълбока загриженост относно принципите на правовата държава и положението с независимостта на съдебната система на Малдивските острови,

  –  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че първите демократични избори през 2008 г. и приемането на нова конституция породиха надежди, че Малдивските острови ще преодолеят десетилетията на авторитарно управление и ще извършат преход към демократична система, но събитията в последно време представляват сериозна заплаха за осъществяването на тази перспектива;

  Б.  като има предвид, че членове на опозиционни партии, независими журналисти и защитници на правата на човека съобщават за нарастване на заплахите и нападенията от страна на органите на властта, полицията и екстремистки групировки; като има предвид, че беше изразена загриженост относно силно политизираната съдебна власт на Малдивските острови, която от години злоупотребява с правомощията си и действа в полза на управляващата към съответния момент партия и срещу политици от опозицията; като има предвид, че са налице все повече доказателства, показващи, че обвиненията в углавни престъпления, повдигнати срещу политически опоненти на президента Абдула Ямин Абдул Гаюм (наричан по-долу „президента Ямин“), може да са политически мотивирани; като има предвид, че бившият президент Момун Абдул Гаюм беше арестуван през февруари 2018 г.;

  В.  като има предвид, че първият тур на президентските избори е насрочен за септември 2018 г.; като има предвид, че президентът прикани международната общност да наблюдава изборния процес;

  Г.  като има предвид, че на 1 февруари 2018 г. решение на Върховния съд на Малдивските острови прекрати наказателното производство срещу водещи политици и призна, че съдебните процеси срещу тях са били несправедливи; като има предвид, че решението постановява незабавното освобождаване на девет лица, включително осем опозиционни политически лидери, включително живеещият в изгнание Мохамед Нашид, и възстановяване на длъжност на 12 членове на парламента; като има предвид, че правителството запазва мнозинство в парламента, докато 12-те членове на парламента продължават да бъдат лишени от своите места;

  Д.  като има предвид, че на 5 февруари 2018 г., вследствие на решението на Върховния съд, президентът Абдула Ямин обяви 15-дневно извънредно положение; като има предвид, че с обявяването на извънредно положение бяха суспендирани голям брой права на човека и основни свободи, залегнали в конституцията, включително правото на мирни събирания и свободата от незаконен арест и задържане;

  Е.  като има предвид, че двама председателстващи съдии от Върховния съд, включително главният съдия, бяха арестувани, което накара останалите председателстващи съдии да отменят първоначалното нареждане; като има предвид, че в явно незачитане на независимостта на съдебната система произволно биват задържани членове на съдебната власт и политически опоненти;

  Ж.  като има предвид, че въпреки мирния протест на стотици граждани, извънредното положение беше удължено от парламента с още 30 дни на 20 февруари 2018 г. — ход, който беше счетен за противоконституционен от главния прокурор на Малдивските острови, но беше потвърден от Върховния съд; като има предвид, че гласуването за удължаване на извънредното положение беше прокарано насилствено в Парламента при липса на кворум;

  З.  като има предвид, че Съветът по външни работи проследи с безпокойство влошаване на положението на Малдивските острови в последно време, като призова всички в тази страна, и по-специално правоприлагащите органи, да проявяват сдържаност; като има предвид, че на 8 март 2018 г. по време на 37-ата сесия на Съвета по правата на човека беше направено съвместно изявление от името на повече от 40 държави, включително всички държави — членки на ЕС, в което те призовават правителството на Малдивските острови да възстанови конституционните права и независимостта на съдилищата, като изразяват своята подкрепа за правилното функциониране на парламента на тази държава и настояват правителството да освободи политическите затворници и техните семейства;

  И.  като има предвид, че активисти на гражданското общество и защитници на правата на човека на Малдивските острови продължават да са обект на заплахи и сплашване от страна на екстремисти, както и на съдебен тормоз от страна на държавните органи, както в случая с Шахинда Исмаил, изпълнителен директор на малдивската организация „Democracy Network“, срещу която бяха насочени новинарски статии, смъртни заплахи и полицейското разследване заради нейното застъпничество срещу религиозния фундаментализъм и радикализацията;

  Й.  като има предвид, че президентът Ямин многократно обяви намерението си да възстанови практиката на одобрени от държавата екзекуции, с което ще прекрати 60-годишния мораториум; като има предвид, че малдивското право, в нарушение на международното право, допуска малолетни и непълнолетни лица да бъдат осъждани на смърт, като изпълнението на присъдата се отсрочва до навършването на 18 години; като има предвид, че в поне три случая, в частност тези от Хусеин Хумам Ахмед, Ахмед Мохамед и Мурат Набил, Върховният съд на Малдивските острови потвърди смъртните присъди за осъдени лица, за чиито съдебни процеси не беше осигурено спазването на международно признатите стандарти за справедлив съдебен процес, и които сега са непосредствено заплашени от екзекуция;

  К.  като има предвид, че в последните години Малдивските острови се преориентираха към радикална версия на исляма; като има предвид, че съществува също така безпокойство във връзка с нарастващата ислямистка агресия и във връзка с броя на радикализираните млади мъже и жени, за които се твърди, че са се присъединили към ИДИЛ;

  Л.  като има предвид, че Международната федерация на журналистите (IFJ), „Репортери без граници“ (RSF) и Комитетът за защита на журналистите (CPJ) излязоха със съвместно изявление на 15 февруари 2018 г., като изразиха дълбока загриженост във връзка с ограниченията за и заплахите срещу медиите и свободата на печата на Малдивските острови; като има предвид, че на 4 февруари 2018 г. заместник-ръководителят на управляващата Прогресивна партия на Малдивските острови (PPM), Абдул Рахим Абдула, призовава силите за сигурност да спрат незабавно излъчването на Raajje TV, като я обвини в предоставянето на ефирно време на опозиционни лидери;

  М.  като има предвид, че ЕС поддържа дългогодишни отношения с Малдивските острови, особено в области като борбата срещу изменението на климата, и стотици хиляди европейски туристи пътуват до Малдивските острови всяка година;

  1.  изразява дълбока загриженост във връзка с тежкото и влошаващо се политическо положение и положение с правата на човека на Малдивските острови, както и все по-авторитарното управление на президента Ямин и неговото правителство; оценява положително заключенията на Съвета относно Малдивските острови от 26 февруари 2018 г.;

  2.  призовава правителството на Малдивските острови да отмени незабавно извънредното положение, да зачита институциите и тяхната компетентност, както е предвидено в конституцията, и да зачита основните права на всички хора, включително правото на свобода на изразяване на мнение и на събрания, както и принципите на правовата държава; изразява нарастваща загриженост във връзка с действията на правителството в последно време, които сериозно вредят на и подкопават демокрацията и са в противоречие с Конституцията на Малдивските острови и международните задължения на тази държава в областта на правата на човека; осъжда продължаващото сплашване на и заплахи срещу журналисти, автори на интернет блогове и защитници на правата на човека на Малдивските острови; настоятелно призовава малдивските органи да гарантират безопасността на всички активисти на гражданското общество, защитници на правата на човека и медийни работници в страната, за да им се даде възможност да извършват работата си в безопасност и безпрепятствено, да разследват заплахите срещу тях и да преследват по съдебен път извършителите; осъжда мерките срещу политическите опоненти на Малдивските острови и призовава правителството да отмени всички обвинения срещу всички лица, задържани по политически причини, и да ги освободи незабавно и безусловно;

  3.  приветства решението на Върховния съд на Малдивските острови от 1 февруари 2018 г. да прекрати наказателното производство срещу водещи политици и да възстанови на длъжност 12 членове на парламента; призовава малдивските органи да изпълнят решението;

  4.  осъжда решително всяка намеса в работата на Върховния съд на Малдивските острови, както и арестите на председателстващите съдии; призовава за тяхното незабавно и безусловно освобождаване; изразява загриженост във връзка с все по-силното потъпкване на принципа на разделение на изпълнителните, съдебните и другите правомощия на Малдивските острови; призовава отговорните органи да предприемат незабавни мерки, за да възстановят и да утвърдят принципите, залегнали в конституцията на държавата;

  5.  отправя отново призив към правителството да гарантира пълната независимост и безпристрастност на съдебната система и да гарантира на всички граждани правото на справедливо и прозрачно правосъдие, което не е обект на политическо влияние; осъжда намесата в работата на Върховния съд на Малдивските острови, както и действията, предприети срещу съдебната власт и съдиите; призовава правителството да гарантира възможността на адвокатите да изпълняват всички свои професионални функции, без да са обект на заплахи, възпрепятстване, тормоз или нерегламентирана намеса;

  6.  отново призовава правителството на Малдивските острови да започне приобщаващ диалог с ръководителите на всички политически партии; припомня, че този диалог открива пътя за провеждането на будещи доверие, прозрачни и приобщаващи избори; счита, че ЕС следва да продължи активно да подкрепя посредничеството на ООН в този диалог;

  7.  призовава правителствата на Индия и Китай да работят заедно с държавите от ЕС, за да спомогнат за постигането на политическа и демократична стабилност на Малдивските острови;

  8.  счита, че единственият начин да се обърне процесът на уронване на демокрацията, на правата на човека и на свободите на Малдивските острови е чрез процес на истински диалог с участието на всички политически партии и други граждански лидери; освен това счита, че като първа стъпка към помирение правителството трябва да освободи всички политици от опозицията, които понастоящем са задържани в затвор;

  9.  заявява отново, че ЕС категорично се противопоставя на смъртното наказание, във всички случаи и без изключение; осъжда категорично изявлението относно възстановяването на смъртното наказание на Малдивските острови и настоятелно призовава малдивското правителство и малдивския парламент да спазват мораториума върху смъртното наказание, който е в сила от повече от 60 години; призовава за всеобщо премахване на смъртното наказание и призовава правителството да отмени всички обвинения, предвиждащи смъртно наказание, срещу непълнолетни лица и да забрани екзекуцията на непълнолетни правонарушители;

  10.  отправя остра критика във връзка с факта, че за практикуването на немюсюлмански вероизповедания на Малдивските острови са предвидени тежки наказания; изразява загриженост, че Актът за религиозното единство се използва за ограничаване на свободата на изразяване на мнение на Малдивските острови;

  11.  изразява загриженост относно въздействието, което настоящото положение може да има върху сигурността на чуждестранните пребиваващи в страната лица и посетители; призовава заместник-председателя/върховен представител, делегацията на ЕС и делегациите на държавите членки да координират тясно своите съвети към пътуващите в тази връзка;

  12.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, задържани произволно, много от които са журналисти и мирни демонстранти; осъжда всяко използване на сила от страна на държавните органи; призовава малдивските органи, и по-специално правоприлагащите органи, да проявят сдържаност в действията си; призовава държавните органи да разследват всички лица, заподозрени, че са отговорни за престъпленията, които са извършени, и да им се потърси отговорност;

  13.  призовава ЕС да използва всички инструменти, с които разполага, за да насърчава зачитането на правата на човека и на демократичните принципи на Малдивските острови, включително евентуално спиране на финансовата помощ от ЕС за страната в очакване на възстановяването на принципите на правовата държава и спазване на демократичните принципи; призовава Съвета да въведе целенасочени мерки и санкции срещу лицата, които нарушават правата на човека в страната, както и да замрази активите в чужбина на някои членове на малдивското правителство и на техните видни поддръжници от малдивската бизнес общност и да им наложи забрана за пътуване,

  14.  призовава малдивското правителство да извърши задълбочена реформа на съдебната власт, да утвърди безпристрастността на Комисията на съдебните служби, да възстанови независимостта на главния прокурор, както и да зачита надлежните законови процедури и правото на справедлив, безпристрастен и независим съдебен процес;

  15.  признава, че съгласно конституцията избори трябва да се проведат през 2018 г.; подчертава, че следва да се предприемат незабавни действия, за да се гарантира, че тези избори са прозрачни и надеждни, че на избирателите е предоставен истински избор и че партиите могат свободно да провеждат своите кампании;

  16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН и на правителството на Малдивските острови.

  Последно осъвременяване: 14 март 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност