Eljárás : 2018/2663(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0191/2018

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0191/2018

Viták :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Szavazatok :

PV 19/04/2018 - 10.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0176

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 284kWORD 54k
18.4.2018
PE618.443v01-00}
PE621.578v01-00}
PE621.580v01-00}
PE621.581v01-00}
PE621.582v01-00} RC1
 
B8-0191/2018}
B8-0207/2018}
B8-0209/2018}
B8-0210/2018}
B8-0211/2018} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

PPE (B8‑0191/2018)

S&D (B8‑0207/2018)

ALDE (B8‑0209/2018)

Verts/ALE (B8‑0210/2018)

ECR (B8‑0211/2018)


a Gázai övezetben kialakult helyzetről  (2018/2663(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Anders Primdahl Vistisen az ECR képviselőcsoport nevében
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic az ALDE képviselőcsoport nevében
Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Heidi Hautala a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Eleonora Evi
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a Gázai övezetben kialakult helyzetről  (2018/2663(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az izraeli-palesztin konfliktusról és a közel-keleti békefolyamatról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 2018. március 31-i nyilatkozatára, valamint szóvivőjének 2018. április 5-i és 7-i, illetve 2018. február 19-i nyilatkozataira,

–  tekintettel António Guterres ENSZ-főtitkár 2018. április 5-i, és szóvivőjének 2018. március 30-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze, Fatou Bensouda 2018. április 8-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének, valamint Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataira,

–  tekintettel a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló 1949. évi negyedik genfi egyezményre,

–  tekintettel az erőszak és a lőfegyverek bűnüldöző szervek általi használatáról szóló 1990. évi ENSZ-alapelvekre,

–  tekintettel az ENSZ „Gáza tíz évvel később” című 2017. júliusi jelentésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a „visszatérés nagy menete” elnevezésű, hat hétig tartó heti tömegtiltakozás 2018. március 30-án kezdődött a Gázai övezetben, civil társadalmi csoportok szervezésében; mivel a Hamász és más palesztin csoportok arra szólították fel a lakosságot, hogy csatlakozzanak a tüntetésekhez; mivel az izraeli hatóságok arról számoltak be, hogy kövekkel és gyújtóbombákkal dobálták katonáikat, és hogy néhány tüntető megpróbálta megrongálni és áttörni az izraeli határkerítést;

B.  mivel az Izraeli Védelmi Erők tüzet nyitottak a tüntetőkre, éles lőszert használva 2018. március 30-án, április 6-án és 13-án; mivel közel 30 palesztint megöltek és több mint 2000 személy megsebesült, köztük sok gyermek és nő;

C.  mivel António Guterres ENSZ-főtitkár és Federica Mogherini főképviselő/alelnök, valamint számos egyéb nemzetközi politikai szereplő ezen erőszakos események független és átlátható kivizsgálására szólított fel, különös tekintettel az éles lőszerek használatára;

D.  mivel az erőszak és a lőfegyverek bűnüldöző szervek általi használatáról szóló ENSZ-alapelvek csak a 9. alapelvben meghatározott körülmények között teszik lehetővé lőfegyverek szándékosan halált okozó használatát;

E.  mivel a Hamász szerepel az EU terrorista szervezeteket felsoroló listáján és Izrael elpusztítására szólít fel; mivel tovább folytatódik a rakéták Gázai övezetből Izrael területére történő kilövése; mivel az elmúlt néhány hétben nőtt az Izrael elleni terrortámadások száma a katonai események eszkalációja mellett Gázában és annak környékén;

F.  mivel az ENSZ adatai szerint Gázában 1,3 millió ember szorul humanitárius segítségre, a háztartások 47%-a szenved súlyos vagy mérsékelt élelmiszerhiányban, a vezetékes víz 97%-a emberi fogyasztásra alkalmatlan, az energiaszükséglet 80%-a nem biztosított és a terület lakosságának több mint 40%-a munkanélküli;

G.  mivel a Hamász továbbra is ellenőrzése és nyomás alatt tartja a lakosságot a Gázai övezetben, amely továbbra is a nemzetközileg elismert terrorista szervezetek csomópontja; mivel a Hamász vezette hatóságok súlyosan korlátozzák az alapvető szabadságokat, többek között az egyesülési szabadságot és a szólásszabadságot; mivel a blokádon felül a palesztin megosztottság még tovább csökkenti a gázai helyi intézmények kapacitását az alapvető szolgáltatások nyújtásában; mivel a Rami Hamdallah palesztin miniszterelnök meggyilkolására a közelmúltban, a területen való látogatása során tett még inkább befagyasztotta a holtpontra jutott palesztin megbékélési folyamatot;

H.  mivel az Etiópiából Izraelbe kivándorolt Avraham Mengisztu és Hisám Al-Sayed, Izraelből származó palesztin beduin, akik mindketten pszichoszociális fogyatékossággal rendelkeznek, és akiket vélhetően jogellenesen, teljes elkülönítésben tartanak fogva a Gázai övezetben; mivel Hadar Goldin és Oron Shaul izraeli katonák földi maradványait a Hamász továbbra is Gázában tartja;

1.  a lehető legnagyobb mértékű visszafogottságra szólít fel és hangsúlyozza, hogy az erőszak további fokozódásának és a halálos áldozatok elkerülését prioritásként kell kezelni;

2.  sajnálatát fejezi ki a kioltott emberéletek miatt; elítéli az ártatlan palesztin tüntetők meggyilkolását és megsebesítését a Gázai övezetben az elmúlt három hétben, és sürgeti az izraeli hadsereget, hogy tartózkodjon a halált okozó erő használatától a fegyvertelen tüntetőkkel szemben; részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak; ismételten hangsúlyozza, hogy lehetővé kell tenni az orvosi felszerelések gyors eljuttatását a rászorulókhoz, és humanitárius okokból engedélyezni kell a Gázán kívüli kórházakba történő orvosi szállítást;

3.  elismeri Izrael biztonsági kihívásait, valamint területe és határai arányos eszközökkel való védelmének szükségességét; elítéli a Hamász és más fegyveres csoportok által Izraellel szemben a Gázai övezetből elkövetett terrortámadásokat, beleértve a rakéták kilövését, az izraeli területre való beszivárgást és az alagutak építését; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Hamász célja láthatólag a feszültség fokozása; határozottan elítéli a Hamász azon folyamatosan alkalmazott taktikáját, hogy a civileket használja a terrorista tevékenységek fedezéséhez;

4.  hangsúlyozza a palesztinok békés tiltakozáshoz való jogát a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a gyülekezés szabadságához fűződő alapvető jogaik legitim gyakorlása eszközeként; felhívja a Gázai övezetben folyó tiltakozások vezetőit, hogy kerüljék el az erőszakra való felbujtást és biztosítsák, hogy a tiltakozások, a tüntetések és a gyűlések szigorúan erőszakmentesek maradjanak és ne legyenek más célokra felhasználhatók; felhívja Izraelt, hogy tartsa tiszteletben a békés tüntetéshez való alapvető jogot;

5.  támogatja az ilyen erőszakos események független és átlátható kivizsgálására irányuló felhívásokat; tudomásul veszi az izraeli védelmi erők által létrehozott tényfeltáró értékelési mechanizmust, amely az izraeli-gázai határon 2018. március 30-a óta az izraeli hadsereg által tett intézkedések és más különleges események áttekintésére irányul; emlékeztet az elszámoltathatóság fontosságára, valamint arra, hogy a halált okozó erő szándékos alkalmazása olyan tüntetőkkel szemben, akik nem jelentenek közvetlen fenyegetést az életre, valamint a súlyos sérülések sértik a nemzetközi emberi jogi jogszabályokat, és a megszállással összefüggésében súlyosan megsértik a negyedik genfi egyezményt;

6.  mély aggodalommal veszi tudomásul a különböző ENSZ-jelentésekben szereplő figyelmeztetéseket, hogy a Gázai övezet 2020-ra lakhatatlanná válhat; sajnálatát fejezi ki különösen amiatt, hogy az egészségügyi ágazat közel áll az összeomláshoz, és a kórházak súlyos hiánnyal küszködnek a gyógyszerek, a berendezések és az elektromos áram tekintetében; a humanitárius válság enyhítése érdekében azonnali és érdemi nemzetközi erőfeszítéseket sürget a Gázai övezet újjáépítésére és helyreállítására; üdvözli az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala (UNRWA) munkáját a Közel-Keleten, amely élelmezési segélyt, oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, valamint egyéb létfontosságú szolgáltatásokat nyújt a térségben élő 1,3 millió palesztin menekült számára;

7.  felszólít a Gázai övezet blokádjának és lezárásának azonnali és feltétel nélküli megszüntetésére, ami a területen tapasztalt példátlan mértékű humanitárius válságot eredményezett;

8.  ismételten felszólít a Palesztin Hatóság Gázai övezetbe történő visszatérésére annak érdekében, hogy elláthassa kormányzati feladatait, amelynek elsőbbséget kell élveznie; felhívja az összes palesztin frakciót, hogy folytassák a megbékélés érdekében tett erőfeszítéseket, ami kulcsfontosságú a gázai lakosság helyzetének javításához is; hangsúlyozza, hogy a palesztin megbékélés – beleértve a régóta esedékes elnöki és parlamenti választásokat is – fontos a két állam elvén alapuló megoldás eléréséhez, és az EU-nak továbbra is támogatnia kell azt innovatív intézkedések révén; felszólít a Gázai övezetben lévő összes katonai csoport leszerelésére;

9.  felszólít Avraham Mengisztu és Hisám Al-Sayed szabadon bocsátására és Izraelbe való visszaszállítására; felszólít Hadar Goldin és Oron Shaul földi maradványainak visszaszállítására és részvétét fejezi ki hozzátartozóiknak; felszólít a meggyilkolt palesztinok földi maradványainak visszaszállítására;

10.  ismét felhívja a konfliktusban részt vevő feleket, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a fogvatartottak és a foglyok jogait;

11.  emlékeztet arra, hogy a Gázai övezet helyzetét a közel-keleti békefolyamat tágabb összefüggésében kell szemlélni; ismételten hangsúlyozza, hogy az EU fő célkitűzése az izraeli–palesztin konfliktus 1967-es határokon nyugvó, kétállami megoldásának elérése, amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, és amely szerint egy biztonságos Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett, az önrendelkezéshez való jog alapján és a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartása mellett;

12.  hangsúlyozza, hogy békés eszközök alkalmazása, illetve az emberi jogok és a humanitárius jog – mind az állami, mind a nem állami szereplők általi – tiszteletben tartása az egyetlen módja annak, hogy fenntartható megoldást találjanak, és igazságos és tartós béke alakuljon ki az izraeliek és a palesztinok között; úgy véli, hogy a folytatódó erőszak, a terrorista tevékenységek és az erőszakra való felbujtás alapvetően összeegyeztethetetlen a két állam elvén alapuló megoldás előmozdításával; megjegyzi, hogy az erőszak, a terrorizmus, a gyűlöletbeszéd és a felbujtás elleni eredményes fellépés iránti elkötelezettség fenntartása kulcsfontosságú a bizalom helyreállításához és a helyzet élesedésének elkerüléséhez, ami még inkább aláásná a béke lehetőségét;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek, az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az ENSZ főtitkárának, a Knesszetnek, Izrael elnökének és kormányának, a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak és a Palesztin Hatóság elnökének.

 

 

Utolsó frissítés: 2018. április 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat