Procedură : 2018/2663(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0191/2018

Texte depuse :

RC-B8-0191/2018

Dezbateri :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.3

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0176

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 416kWORD 49k
18.4.2018
PE618.443v01-00}
PE621.578v01-00}
PE621.580v01-00}
PE621.581v01-00}
PE621.582v01-00} RC1
 
B8-0191/2018}
B8-0207/2018}
B8-0209/2018}
B8-0210/2018}
B8-0211/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

PPE (B8-0191/2018)

S&D (B8-0207/2018)

ALDE (B8-0209/2018)

Verts/ALE (B8-0210/2018)

ECR (B8-0211/2018)


referitoare la situația din Fâșia Gaza  (2018/2663(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Anders Primdahl Vistisen în numele Grupului ECR
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic în numele Grupului ALDE
Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Heidi Hautala în numele Grupului Verts/ALE
Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Eleonora Evi
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Fâșia Gaza  (2018/2663(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la conflictul israelo-palestinian și la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere declarația Înaltei Reprezentante a Uniunii/Vicepreședintă a Comisiei, Federica Mogherini, din 31 martie 2018, și cele ale purtătorului ei de cuvânt din 5 și 7 aprilie și din 19 februarie 2018,

–  având în vedere declarația Secretarului General al ONU, António Guterres, din 5 aprilie 2018 și cea a purtătorului său de cuvânt din 30 martie 2018,

–  având în vedere declarația procuroarei Curții Penale Internaționale, Fatou Bensouda, la 8 aprilie 2018,

–  având în vedere rezoluțiile relevante ale Adunării Generale a ONU și ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere cea de a patra Convenție de la Geneva din 1949 privind protecția civililor în timp de război,

–  având în vedere Principiile de bază ale ONU din 1990 privind recurgerea la forță și la utilizarea armelor de foc de către agenții însărcinați cu asigurarea respectării legii,

–  având în vedere Raportul ONU intitulat „Gaza - zece ani mai târziu” din iulie 2017,

–  având în vedere articolul 118 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la 30 martie 2018 în Fâșia Gaza a început „Marele marș al întoarcerii” - un protest de masă pe durata a șase săptămâni, organizat de grupuri ale societății civile; întrucât Hamas și alte facțiuni palestiniene au îndemnat populația să se alăture marșului; întrucât autoritățile israeliene au relatat că s-au aruncat pietre și bombe incendiare împotriva forțelor lor de apărare și că un număr de protestatari au încercat să dărâme și să treacă bariera de separare cu Israel;

B.  întrucât forțele de apărare israeliene (FAI) au deschis focul asupra protestatarilor folosind muniție în 30 martie, 6 aprilie și 13 aprilie 2018; întrucât aproape 30 de palestinieni au fost uciși și peste 2 000 au fost răniți, inclusiv mulți copii și femei;

C.  întrucât Secretarul General al ONU, António Guterres, ÎR/VP, Federica Mogherini, și o serie de alți factori internaționali au cerut investigarea independentă și transparentă a acestor evenimente violente, în special în ceea ce privește utilizarea muniției de război;

D.  întrucât Principiile de bază ale ONU privind utilizarea forței și a armelor de foc de către agenții însărcinați cu asigurarea respectării legii permit utilizarea intenționat letală a armelor de foc numai în condițiile prevăzute la principiul nr. 9 din documentul respectiv;

E.  întrucât Hamas se află pe lista UE a organizațiilor teroriste și îndeamnă la distrugerea Israelului; întrucât continuă lansarea de rachete din Fâșia Gaza în teritoriile israeliene; întrucât, în ultimele câteva săptămâni s-a înregistrat o creștere a atacurilor teroriste împotriva Israelului, împreună cu escaladarea unor incidente armate în interiorul și în jurul Fâșiei Gaza;

F.  întrucât, potrivit datelor ONU, 1,3 milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară în Fâșia Gaza, 47% din gospodării sunt afectate de o criză alimentară severă sau moderată, 97% din apa din sistemul de canalizare nu poate fi consumată de oameni, 80% din nevoile energetice nu sunt acoperite, iar peste 40% din populația din zonă este șomeră;

G.  întrucât Hamas continuă să mențină sub control și presiune populația din Fâșia Gaza, care rămâne un punct nodal al organizațiilor teroriste recunoscute la nivel internațional; întrucât libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de asociere și de exprimare, sunt puternic limitate de autoritățile conduse de Hamas; întrucât, în afară de blocadă, diviziunea intra-palestiniană reduce și mai mult capacitatea instituțiilor locale în Gaza de a oferi servicii de bază; întrucât recenta tentativă de asasinare a lui Rami Hamdallah, prim-ministrul palestinian, în timpul vizitei sale în zonă a accentuat și mai mult impasul în procesul de reconciliere palestinian;

H.  întrucât se crede că Avera Mengistu, care a emigrat în Israel din Etiopia, și Hisham al-Sayed, un beduin palestinian din Israel, ambii suferind de dizabilități psihosociale, sunt închiși ilegal și fără dreptul de a comunica în Fâșia Gaza; întrucât trupurile neînsuflețite ale soldaților israelieni Hadar Goldin și Shaul Oron continuă să fie reținute de Hamas în Fâșia Gaza,

1.  îndeamnă la cea mai mare reținere și subliniază că trebuie să fie prioritară evitarea oricărei alte escaladări a violenței și a pierderilor de vieți omenești;

2.  își exprimă regretul pentru pierderea de vieți omenești; condamnă uciderea și rănirea demonstranților palestinieni nevinovați din Fâșia Gaza în ultimele trei săptămâni și cere forțelor de apărare israeliene să se abțină de la utilizarea forței letale împotriva protestatarilor neînarmați; transmite condoleanțe familiilor îndoliate; reafirmă că trebuie permise livrarea rapidă de echipamente medicale celor care au nevoie, precum și transferurile medicale în spitale din afara Fâșiei Gaza din motive umanitare;

3.  recunoaște provocările de securitate ale Israelului și nevoia de a-și proteja teritoriul și granițele folosind mijloace proporționale; condamnă atacurile teroriste ale Hamas și ale altor grupări militante împotriva Israelului din Fâșia Gaza, inclusiv lansarea de rachete, infiltrațiile în teritoriul israelian și construcția de tuneluri; își exprimă îngrijorarea că Hamas pare să urmărească escaladarea tensiunilor; condamnă ferm tactica persistentă a Hamas de a folosi civilii pentru a proteja activitățile teroriste;

4.  subliniază dreptul palestinienilor de a protesta pașnic, un exercițiu legitim al drepturilor lor fundamentale la libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere; îndeamnă pe cei care conduc aceste proteste în Fâșia Gaza să evite orice incitare la violență, precum și să se asigure că toate protestele, demonstrațiile și adunările rămân strict pașnice și nu vor fi exploatate pentru alte mijloace; cere Israelului să respecte acest drept fundamental de a protesta pașnic;

5.  sprijină cererea de desfășurare a unor anchete independente și transparente ale acestor evenimente violente; ia act de constatările Mecanismului de evaluare a faptelor și informațiilor creat de forțele de apărare israeliene pentru a analiza acțiunile forțelor armate israeliene și incidentele specifice care au avut loc la frontiera dintre Israel și Gaza, începând cu 30 martie 2018; reiterează importanța tragerii la răspundere și subliniază că utilizarea intenționată a forței letale împotriva protestatarilor care nu reprezintă un risc iminent la adresa vieții sau un pericol de vătămarea gravă încalcă legislația internațională în domeniul drepturilor omului și, în contextul ocupației, reprezintă o încălcare gravă a celei de a patra Convenții de la Geneva;

6.  remarcă cu profundă îngrijorare avertismentele cuprinse în diferite rapoarte ale ONU că Fâșia Gaza ar putea deveni nelocuibilă până în 2020; deplânge, în special, faptul că sectorul sănătății este aproape de colaps, spitalele confruntându-se cu o penurie gravă de medicamente, echipamente și electricitate; cere organizarea imediată de eforturi consistente la nivel internațional pentru reconstrucția și reabilitarea Fâșiei Gaza, cu scopul de a atenua criza umanitară; salută activitatea Agenției ONU de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) care oferă asistență alimentară, acces la educație și la asistență medicală, precum și la alte servicii vitale pentru o populație de 1,3 milioane refugiați palestinieni în zonă;

7.  cere încetarea imediată și necondiționată a blocadei și închiderii Fâșiei Gaza, care a dus la o înrăutățire fără precedent a crizei umanitare în regiune;

8.  cere din nou revenirea Autorității Palestiniene în Fâșia Gaza, pentru ca aceasta să își poată asuma funcții guvernamentale, ceea ce trebuie să fie o prioritate; îndeamnă toate facțiunile palestiniene să își reia eforturile de reconciliere, fapt care este esențial și pentru îmbunătățirea situației populației din Gaza; subliniază că reconcilierea palestiniană, inclusiv îndelung așteptatele alegeri prezidențiale și parlamentare, sunt importante pentru realizarea soluției coexistenței a două state și ar trebui să fie în continuare susținute de UE prin acțiuni inovatoare; solicită dezarmarea tuturor grupurilor militante din Fâșia Gaza;

9.  cere eliberarea și revenirea în Israel a lui Avera Mengistu și Hisham al-Sayed; cere returnarea rămășițelor lui Hadar Goldin și Oron Shaul și transmite condoleanțe familiilor lor; cere repatrierea trupurilor palestinienilor uciși;

10.  invită din nou toate părților implicate în conflict să respecte pe deplin drepturile deținuților și ale prizonierilor;

11.  reamintește că situația din Fâșia Gaza trebuie văzută în contextul mai larg al procesului de pace din Orientul Mijlociu; reafirmă că obiectivul principal al UE este ca în conflictul israelo-palestinian să se ajungă la o soluție care să aibă la bază coexistența a două state, pe baza frontierelor din 1967, cu Ierusalimul drept capitală a ambelor state, un stat Israel sigur și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind alături în pace și securitate, pe baza dreptului la autodeterminare și a respectării în totalitate a dreptului internațional;

12.  subliniază că mijloacele non-violente și respectarea drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional, de către state, dar și de către actorii non-statali, reprezintă singura modalitate de a obține o soluție viabilă și de a ajunge la o pace justă și durabilă între israelieni și palestinieni; consideră că interminabilele violențe, acte de terorism și incitări la violență sunt fundamental incompatibile cu promovarea unei soluții pașnice a coexistenței celor două state; remarcă faptul că susținerea angajamentului de a acționa în mod eficient împotriva violenței, a terorismului, a discursurilor de propagare a urii și a instigărilor la ură este esențială pentru recâștigarea încrederii și evitarea unei escaladări care ar submina și mai grav perspectivele de pace;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Knesset-ului, președintelui și Guvernului Israelului, Consiliului Legislativ Palestinian și președintelui Autorității Palestiniene.

 

 

Ultima actualizare: 18 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate