Процедура : 2018/2661(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0197/2018

Внесени текстове :

RC-B8-0197/2018

Разисквания :

PV 19/04/2018 - 6.1
CRE 19/04/2018 - 6.1

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0174

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 512kWORD 58k
18.4.2018
PE618.450v01-00}
PE618.452v01-00}
PE618.453v01-00}
PE618.454v01-00}
PE618.457v01-00} RC1
 
B8-0197/2018}
B8-0199/2018}
B8-0200/2018}
B8-0201/2018}
B8-0204/2018} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B8‑0197/2018)

S&D (B8‑0199/2018)

ECR (B8‑0200/2018)

ALDE (B8‑0201/2018)

Verts/ALE (B8‑0204/2018)


относно Беларус (2018/2661(RSP))


Кристиан Дан Преда, Богдан Анджей Здройевски, Яромир Щетина, Патриция Шулин, Франис Замит Димех, Томаш Здеховски, Милан Звер, Ярослав Валенса, Чаба Шогор, Марейд Макгинес, Романа Томц, Иван Щефанец, Едуард Кукан, Елизабета Гардини, Джовани Ла Вия, Адам Шейнфелд, Михаела Шойдрова, Туне Келам, Дейвид Макалистър, Ларс Адактусон, Кшищоф Хетман, Желяна Зовко, Богдан Брунон Вента, Сандра Калниете, Дубравка Шуйца, Павел Свобода, Ивана Малетич, Лайма Люция Андрикене, Марияна Петир, Шон Кели, Дирдре Клун, Андрей Ковачев, Юлия Питера, Елмар Брок, Йежи Бузек, Даниел Каспари, Лоренцо Чеза, Михаел Галер, Алойз Петерле, Фернанду Руаш, Инесе Вайдере, Ласло Тьокеш, Станислав Полчак, Иржи Поспишил, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Клеър Муди от името на групата S&D
Чарлз Танък, Бранислав Шкрипек, Рафаеле Фито, Ружа Томашич, Моника Маковей, Ана Елжбета Фотига от името на групата ECR
Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Мария Тереса Хименес Барбат, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс от името на групата ALDE
Ребека Хармс, Бронис Ропе, Хейди Хаутала, Индрек Таранд, Давор Шкърлец, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно Беларус (2018/2661(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции и препоръки относно Беларус,

–  като взе предвид парламентарните избори от 11 септември 2016 г., президентските избори от 11 октомври 2015 г. и местните избори от 18 февруари 2018 г., проведени в Беларус,

–  като взе предвид изявлението от 20 февруари 2018 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно местните избори в Беларус,

–  като взе предвид изявлението от 25 март 2018 г. на говорителя на ЗП/ВП относно събитията преди и по време на Деня на свободата в Беларус,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Беларус, и по-специално тези от 15 февруари 2016 г. за отмяна на санкциите срещу 170 физически лица и три дружества от Беларус, с които се определя също така рамката за диалог по политиките и условията за отношенията между ЕС и Беларус, така че да се развиват съобразно по-положителен дневен ред, особено по отношение на демократичните реформи,

–  като взе предвид заключенията от Срещата на върха на Източното партньорство от 24 ноември 2017 г. и одобряването на 20-те цели за 2020 г., предназначени за постигането на резултати за гражданите,

–  като взе предвид посещението на члена на Комисията Хан в Беларус през януари 2018 г. и продължаващите преговори относно приоритетите за партньорство между ЕС и Беларус,

–  като взе предвид решението на Съвета по външни работи за продължаване с една година, до февруари 2019 г., на мерките, които все още се прилагат спрямо Беларус, включително оръжейно ембарго, забраната за износ на стоки, които могат да се използват за вътрешни репресии, и замразяване на активи и забрана за пътуване срещу четирима души, включени в списъка във връзка с неразкритото изчезване на двама опозиционни политици, един бизнесмен и един журналист през 1999 и 2000 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и всички конвенции за правата на човека, по които Беларус е страна,

–  като взе предвид изявлението от 28 март 2018 г. на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Беларус,

–  като взе предвид член 135 от своя правилник,

А.  като има предвид, че след президентските избори през 2015 г. и след парламентарните избори през 2016 г. на 18 февруари 2018 г. в Беларус се проведоха местни избори; като има предвид, че отдавна отправените препоръки на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) и на Венецианската комисия в областта на избирателното законодателство и процеси все още не са изпълнени в Беларус; като има предвид, че според чуждестранни дипломатически и беларуски наблюдатели местните избори, проведени през февруари 2018 г., са ново потвърждение за тези недостатъци;

Б.  като има предвид, че през февруари 2016 г. ЕС отмени повечето от ограничителните мерки срещу беларуски длъжностни и юридически лица, като жест на добра воля, за да насърчи Беларус да подобри положението с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава в страната;

В.  като има предвид, че ЕС многократно заяви, че зачитането на основните свободи, на принципите на правовата държава и на правата на човека е ясно предварително условие за подобряването и по-нататъшно развитие на отношенията между Европейския съюз и Беларус; като има предвид обаче, че положението в страната продължава да поражда загриженост, тъй като в това отношение се наблюдават само много ограничени, нерешителни стъпки към подобрения;

Г.  като има предвид, че дългоочакваните реформи на конституцията и законодателството, които биха създали условия за развитието на истинска демокрация, изостават;

Д.  като има предвид, че не е правен опит за избирателна реформа и че, както стана видно по време на местните избори през февруари 2018 г., продължават да съществуват значителен брой сериозни недостатъци и процедурни нередности, включително ограничителна правна уредба относно политическите права на всички етапи на предизборните кампании и проблеми във връзка с наблюдението, гласуването и преброяването на гласовете; като има предвид, че от 1994 г. насам не са провеждани свободни и честни избори в Беларус;

Е.  като има предвид, че не бяха поканени международни наблюдатели за наблюдение на местните избори, а беларуските наблюдатели, от своя страна, събраха конкретни доказателства за повсеместни масови усилия за изкуствено повишаване на данните за избирателната активност и за многократно гласуване, като последното се използва за първи път от няколко години насам;

Ж.  като има предвид, че продължават действията по сплашване, включително множество случаи на задържане на независими и опозиционни активисти, политици и журналисти; като има предвид, че отново видни членове на опозицията и защитници на демокрацията и на правата на човека бяха възпрепятствани да участват в неразрешена демонстрация за отбелязване на стогодишнината от обявяването на независимостта на Беларус или бяха задържани по време на подготовката и при провеждането ѝ в Минск на 25 март 2018 г., въпреки че повечето от тях впоследствие бяха освободени, без да им бъде повдигнато обвинение;

З.  като има предвид, че двама политически затворници – Михаил Жемчужни и Дмитрий Палиенко, продължават да бъдат задържани;

И.  като има предвид, че Европейският парламент подкрепяше беларуското гражданско общество в продължение на години, наред с други инициативи, като присъди наградата „Сахаров“ на Асоциацията на журналистите в Беларус през 2004 г. и на Александър Милинкевич през 2006 г.;

Й.  като има предвид, че събитията по време на Деня на свободата през 2018 г. за пореден път показват, че правителството на Беларус няма намерение да изостави старите си политики на масови репресии на гражданите, които се опитват да упражняват правата, предвидени в конституцията и в международните договори;

К.  като има предвид, че на 24 януари 2018 г. Министерството на информацията блокира достъпа до водещия независим новинарски уебсайт Charter97.org на територията на Беларус; като има предвид, че бяха започнати наказателни производства срещу независими блогъри; като има предвид, че ако бъдат приети, предложените изменения на Закона относно медиите ще породят нова, значителна заплаха за свободата на изразяване на мнение в страната;

Л.  като има предвид, че на 25 октомври 2016 г. Беларус прие своя първи национален план за действие в областта на правата на човека, одобрен с резолюция на съвета на министрите на Беларус, в който се определят принципните насоки на действие за изпълнението на задълженията на страната във връзка с правата на човека;

М.  като има предвид, че Беларус е единствената държава в Европа, която продължава да изпълнява смъртни наказания; като има предвид, че специалният докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Беларус отбеляза, че смъртните присъди в Беларус могат да се считат в голяма степен за оспорими поради липсата на независима съдебна система и на справедливи съдебни процеси;

Н.  като има предвид, че ЕС и Беларус водят понастоящем преговори за специфични приоритети за партньорство, чиито основни области на интереси включват икономическото развитие и модернизацията, укрепването на институциите и доброто управление, свързаността и контактите между хората; като има предвид, че правителството на Беларус многократно изтъкна, че се стреми към нормализиране на отношенията с ЕС, премахване на действащите все още санкции и либерализация на визовия режим; като има предвид обаче, че напредъкът в това отношение неизбежно зависи от показването от страна на Беларус на политическа воля и ангажимент спрямо демократичните ценности, принципите на правовата държава и основните свободи;

1.  подкрепя критичната ангажираност на ЕС с Беларус, доколкото тя зависи от предприемането на конкретни стъпки в посока на демократизация и от пълното зачитане на основните свободи и на правата на човека от страна на органите на Беларус;

2.  отбелязва с разочарование неизпълнението, въпреки отправените призиви, на препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и на Венецианската комисия, отправени след президентските избори през 2015 г. и след парламентарните избори през 2016 г., които трябваше да бъдат изпълнени преди местните избори през 2018 г.; призовава органите на Беларус да възобновят незабавно работата по цялостни избирателни реформи като част от по-широкия процес на демократизация и в сътрудничество с международните партньори;

3.  изразява съжаление във връзка с тормоза на журналисти и независими медии в Беларус след местните избори, включително незаконното извеждане от избирателната секция и грубото отношение към журналиста от телевизия „Belsat TV“ Андрус Козел и блокирането на новинарския портал Charter97, наред с други действия;

4.  настоятелно призовава органите на Беларус незабавно и безусловно да спрат да блокират водещия независим новинарски уебсайт Charter97.org, да се откажат от измененията на Закона за медиите, които, ако бъдат приети, ще застрашат свободата на изразяване на мнение, и да преустановят преследването на независими блогъри поради това, че изразяват свободно мнението си;

5.  отбелязва, че броят на представителите на демократичната опозиция в районните избирателни секции беше несъразмерно нисък в сравнение с броя на подадените заявления;

6.  изразява разочарование във връзка с многократните откази за регистрация на партии на демократичната опозиция; призовава за премахването на ограниченията и за облекчаване на процедурите за регистрация на политически партии в Беларус; подчертава, че на всички политически партии трябва да бъде дадена възможност да упражняват без ограничения политическа дейност, особено в период на предизборни кампании; призовава за отмяна на член 193/1 от Наказателния кодекс на Беларус, с който се криминализира участието в дейности на нерегистрирани организации;

7.  изразява съжаление поради несъразмерната реакция на органите на Беларус спрямо усилията на активисти на опозицията за организиране на неразрешен митинг по повод на честванията на Деня на свободата на 25 март 2018 г., довела до задържането на десетки лидери на опозицията и на бившите кандидати за президент Микалай Статкевич и Уладзимир Някляев; отново заявява, че свободата на събранията и сдруженията е основно право на човека; подчертава, че всяко сериозно отстъпление от принципите на демокрацията и зачитането на основните свободи, включително задържане на повече политически затворници, следва във всеки отделен случай да води до ясна реакция от страна на ЕС в отношенията му с Беларус;

8.  настоятелно призовава за освобождаването на Михаил Жемчужни и Дмитрий Палиенко, двама активисти на гражданското общество, които понастоящем са задържани по политически причини, и за рехабилитирането на всички бивши политически затворници и възстановяване на техните граждански и политически права;

9.  призовава отново органите на Беларус да гарантират при всички обстоятелства зачитането на демократичните принципи, на правата на човека и на основните свободи, в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и с международните и регионалните инструменти за правата на човека, ратифицирани от Беларус;

10.  припомня, че спазването на основните свободи е важен елемент на всяка стабилна демокрация; настоятелно призовава органите на Беларус да започнат конструктивен и открит диалог с демократичната опозиция и с организациите на гражданското общество с оглед на гарантиране на свободите и правата на гражданите, и по-специално правото на сдружаване, мирни събрания и изразяване на мнение, както и осигуряването на рамка за свободни и независими медии;

11.  отново настоятелно призовава Беларус да се присъедини към глобалния мораториум върху смъртното наказание, като първа стъпка към окончателното му премахване; припомня, че смъртното наказание е нехуманно и унизително отношение, няма доказан възпиращ ефект и прави съдебните грешки необратими; отбелязва със съжаление, че беларуските съдилища постановиха нови смъртни присъди през 2018 г.;

12.  призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията да продължат да предоставят подкрепа на организациите на гражданското общество в Беларус и в чужбина; подчертава в този контекст необходимостта да се подкрепят всички независими източници на информация за обществото в Беларус, включително медии, излъчващи на беларуски език и от чужбина;

13.  отбелязва секторните диалози между ЕС и Беларус на техническо равнище и разширяването на сътрудничеството в области като икономическите реформи, ефективното използване на ресурсите, екологосъобразната икономика и опазването на околната среда; призовава ЕСВД и Комисията да дадат приоритет на безопасността на беларуската атомна електроцентрала в Островец и да гарантират, че напредъкът в отношенията между ЕС и Беларус зависи от по-голямата отвореност и задълбочаване на сътрудничеството, както и от пълното спазване от страна на Беларус на международните стандарти за ядрена безопасност и за безопасност по отношение на околната среда;

14.  изразява съжаление, че текущият диалог относно правата на човека не носи конкретни резултати и настоятелно призовава специалния представител на ЕС за правата на човека да намери начини и средства за насърчаване на пълната и ефективна защита на правата на човека в Беларус; призовава за освобождаването на всички политически затворници;

15.  отбелязва текущите преговори по приоритетите за партньорство между ЕС и Беларус и очаква бързото им приключване, което ще разшири обхвата на двустранното сътрудничество в полза на гражданите на двете страни и ще осигури на Беларус достъп до по-широк набор от финансова помощ и сътрудничество, при условие че държавата предприема ясни и осезаеми стъпки за демократизация и откритост, включително, като приоритет, всеобхватна изборна реформа; приветства в този контекст плана на Комисията за увеличаване на отпусканата финансова помощ за периода 2018 – 2020 г.; настоява за ясни ангажименти за реформи от страна на правителството на Беларус и препоръчва създаването на пътна карта за задълбочаване на отношенията между ЕС и Беларус под формата на показатели и график за изпълнението на тези ангажименти;

16.  настоятелно призовава ЕС да продължи да подкрепя организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека и призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с Форума за гражданско общество на Източното партньорство и да следва неговите препоръки; настоятелно призовава правителството на Беларус да осигури участието на гражданите в процесите на определяне на политиките на местно и национално равнище, като се ръководи от насоките, приети от Съвета на Европа на 27 ноември 2017 г.; отбелязва нарастващото взаимодействие между Беларус и тази организация;

17.  призовава във връзка с това ЕСВД и Комисията да намерят начини да информират организациите на гражданското общество в Беларус и да се консултират с тях относно текущите диалог и преговори между ЕС и Беларус;

18.  отбелязва със задоволство началото на изпълнението на партньорството за мобилност между ЕС и Беларус и очаква финализирането на споразуменията за облекчаване на визовия режим и за обратно приемане между ЕС и Беларус, като ясен принос за контактите между хората и търговските контакти;

19.  приветства решението на органите на Минск, с което от февруари 2018 г. се допуска кратък безвизов престой в Беларус за чуждестранни граждани от 80 държави;

20.  приветства постигнатия напредък за насърчаването на младежкия обмен и контактите между хората между ЕС и Беларус, включително чрез схемата на ЕС за мобилност „MOST“, „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ и Програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX), както и чрез присъединяването на Беларус към процеса от Болоня; призовава за прилагане на процеса от Болоня в съответствие с пътната карта, договорена съвместно от европейското пространство за висше образование и Беларус, мярка, която ще бъде от полза за младите граждани на Беларус и за по-нататъшното подобряване на обмена и контактите между хората с ЕС;

21.  призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Беларус; призовава правителството на Беларус да сътрудничи изцяло на специалния докладчик; призовава ЕС и неговите държави членки да насърчават и подкрепят удължаването на мандата на специалния докладчик на ООН и приканва специалния представител на ЕС за правата на човека да сътрудничи на специалния докладчик на ООН с цел подобряване на положението в страната;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ, на Съвета на Европа, на правителствата и парламентите на държавите членки и на органите на Беларус.

Последно осъвременяване: 18 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност