Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0197/2018Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0197/2018

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Bjelarusu

18.4.2018 - (2018/2661(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
PPE (B8-0197/2018)
S&D (B8-0199/2018)
ECR (B8-0200/2018)
ALDE (B8-0201/2018)
Verts/ALE (B8-0204/2018)

Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Postupak : 2018/2661(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0197/2018
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0197/2018
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o Bjelarusu

(2018/2661(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije i preporuke o Bjelarusu,

–  uzimajući u obzir parlamentarne izbore održane 11. rujna 2016., predsjedničke izbore održane 11. listopada 2015. i lokalne izbore održane 18. veljače 2018. u Bjelarusu,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 20. veljače 2018. o lokalnim izborima u Bjelarusu,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 25. ožujka 2018. o razvoju događaja u razdoblju prije i tijekom Dana slobode u Bjelarusu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Bjelarusu, posebno one od 15. veljače 2016. kojima se ukidaju sankcije protiv 170 osoba i tri bjelaruska poduzeća i kojima se određuju okvir za politički dijalog i uvjeti za razvoj odnosa EU-a i Bjelarusa u pozitivnijem smjeru, posebno kad je riječ o demokratskim reformama,

–  uzimajući u obzir zaključke sa sastanka na vrhu Istočnog partnerstva od 24. studenog 2017. te odobravanje 20 očekivanih rezultata do 2020., čiji je cilj dovesti do konkretnih rezultata za građane,

–  uzimajući u obzir posjet povjerenika Hahna Bjelarusu u siječnju 2018. i aktualne pregovore o prioritetima partnerstva između EU-a i Bjelarusa,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća za vanjske poslove kojom se na još godinu dana, do veljače 2019., produžuju preostale mjere ograničavanja protiv Bjelarusa, uključujući embargo na oružje, zabranu izvoza robe za provođenje represije u zemlji te zamrzavanje imovine i zabranu putovanja za četiri osobe koje su uvrštene na popis zbog povezanosti s nerazriješenim nestankom dvojice oporbenih političara, jednog poduzetnika i jednog novinara 1999. i 2000. godine,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima i sve konvencije o ljudskim pravima čija je država stranka i Bjelarus,

–  uzimajući u obzir izjavu posebnog izvjestitelja UN-a o stanju ljudskih prava u Bjelarusu od 28. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 135. Poslovnika,

A.  budući da su u Bjelarusu, nakon predsjedničkih izbora 2015. i parlamentarnih izbora 2016. godine, dana 18. veljače 2018. održani lokalni izbori; budući da dugogodišnje preporuke Ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Venecijanske komisije u području izbornog zakonodavstva i izbornih procesa u Bjelarusu i dalje nisu riješene; budući da su, prema mišljenju stranih diplomatskih i bjelaruskih promatrača, na lokalnim izborima održanima u veljači 2018. ponovno potvrđeni ti nedostaci;

B.  budući da je EU u veljači 2016. ukinuo većinu svojih mjera ograničavanja protiv bjelaruskih dužnosnika i pravnih subjekata u znak dobre volje kako bi potaknuo Bjelarus na poboljšanje stanja u pogledu ljudskih prava, demokracije i vladavine prava;

C.  budući da je EU u više navrata izjavio da su poštovanje temeljnih sloboda, vladavine prava i ljudskih prava jasan preduvjet za poboljšanje i daljnji razvoj odnosa između Europske unije i Bjelarusa; međutim, budući da je situacija u zemlji i dalje zabrinjavajuća jer su u tom pogledu ostvareni vrlo ograničeni i skromni pokušaji u smjeru poboljšanja;

D.  budući da dugo iščekivane ustavne i zakonodavne reforme kojima bi se omogućio razvoj istinske demokracije i daje zaostaju;

E.  budući da nije započeta nijedna izborna reforma i da, kako je pokazano tijekom lokalnih izbora u veljači 2018., i dalje postoji značajan broj ozbiljnih nedostataka i proceduralnih nepravilnosti, uključujući restriktivan pravni okvir za politička prava u svim fazama predizborne kampanje i probleme u promatranju izbora, postupku glasovanja i brojanju glasova; budući da od 1994. u Bjelarusu nisu održani slobodni i pošteni izbori;

F.  budući da međunarodni promatrači nisu bili pozvani na promatranje lokalnih izbora, a da su bjelaruski promatrači prikupili konkretne dokaze o masovnim pokušajima diljem zemlje da se uveća ukupni odaziv birača i o višestrukom glasovanju, koje se koristilo prvi put u nekoliko godina;

G.  budući da se i dalje nastavljaju zastrašivanja, što obuhvaća i brojne slučajeve zadržavanja neovisnih i oporbenih političara, aktivista i novinara; budući da su istaknuti članovi opozicije i borci za demokraciju i ljudska prava spriječeni da sudjeluju ili su uhićeni u razdoblju prije i tijekom nedopuštenog prosvjeda u Minsku 25. ožujka 2018. povodom obilježavanja 100. obljetnice proglašenja nezavisnosti Bjelarusa, iako je većina njih kasnije puštena na slobodu bez optužbe;

H.  budući da su dva politička zatvorenika, Mihail Žamčužni i Dzmitri Palijenka, i dalje u pritvoru;

I.  budući da Europski parlament već godinama podržava bjelarusko civilno društvo, među ostalim inicijativama i dodjelom Nagrade Saharov Bjelaruskom udruženju novinara 2004. i Aljaksandru Milinkeviču 2006. godine;

J.  budući da su događaji tijekom Dana slobode 2018. godine još jednom pokazali da bjelaruska vlada ne želi odustati od svoje stare politike masovne represije nad svojim građanima koji žele ostvarivati svoja prava predviđena ustavom i međunarodnim ugovorima;

K.  budući da je 24. siječnja 2018. Ministarstvo informiranja proizvoljno blokiralo pristup vodećoj neovisnoj informativnoj internetskoj stranici www.chater97.org na području Bjelarusa; budući da je pokrenut kazneni postupak protiv neovisnih blogera; budući da predložene izmjene Zakona o medijima, ako budu usvojene, predstavljaju novu i veliku prijetnju slobodi izražavanja u toj zemlji;

L.  budući da je Bjelarus 25. listopada 2016. usvojio prvi Nacionalni akcijski plan za ljudska prava, koji je usvojen rezolucijom bjelaruskog Vijeća ministara i kojim se utvrđuju načela djelovanja za provedbu obveza o ljudskim pravima koje je zemlja preuzela;

M.  budući da je Bjelarus jedina zemlja u Europi u kojoj se i dalje provodi smrtna kazna; budući da je posebni izvjestitelj UN-a za stanje ljudskih prava u Bjelarusu naveo da se smrtne kazne u Bjelarusu mogu smatrati vrlo spornima zbog nepostojanja neovisnog sudstva i poštenog suđenja;

N.  budući da EU i Bjelarus trenutačno pregovaraju o prilagođenim prioritetima partnerstva čija glavna područja interesa uključuju gospodarski razvoj i modernizaciju, jačanje institucija i dobro upravljanje, povezivost i kontakte među ljudima; budući da je bjelaruska vlada više puta izjavila da želi normalizaciju odnosa s EU-om, ukidanje preostalih sankcija i liberalizaciju viznog režima; budući da je, međutim, napredak u tom području uvjetovan time da Bjelarus pokaže političku volju i predanost demokratskim vrijednostima, vladavini prava i temeljnim slobodama;

1.  podržava kritički angažman EU-a s Bjelarusom dokle god je on uvjetovan poduzimanjem konkretnih mjera prema demokratizaciji i obvezom da bjelaruske vlasti u potpunosti poštuju temeljne slobode i ljudska prava;

2.  s razočaranjem primjećuje nedostatak provedbe, unatoč prethodnim pozivima, preporuka OESS-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije nakon predsjedničkih izbora 2015. i parlamentarnih izbora 2016., a koje su trebale biti provedene prije lokalnih izbora 2018. godine; poziva bjelaruske vlasti da bez odgađanja nastave s radom na sveobuhvatnim izbornim reformama kao dijelu šireg procesa demokratizacije i to u suradnji s međunarodnim partnerima;

3.  žali zbog uznemiravanja novinara i neovisnih medija u Bjelarusu u praćenju lokalnih izbora, uključujući, među ostalim, nezakonito uklanjanje s biračkog mjesta i brutalno postupanje prema novinaru televizijske kuće Belsat TV Andrusu Kozelu te blokiranje informativnog portala Charter97;

4.  poziva bjelaruske vlasti da odmah i bezuvjetno ukinu blokadu vodeće neovisne informativne internetske stranice Charter97.org, da odustanu od izmjena Zakona o medijima, koje, ako bude usvojene, mogu ugroziti slobodu izražavanja, te da okončaju progon neovisnih blogera zbog njihova slobodnog izražavanja;

5.  napominje da je broj predstavnika demokratske oporbe na biračkim mjestima na razini izbornih jedinica bio nerazmjerno nizak u odnosu na broj podnesenih zahtjeva;

6.  razočaran je zbog ustrajnog odbijanja registracije demokratskih oporbenih stranaka; poziva na ukidanje ograničenja i olakšavanje postupka registracije političkih stranaka u Bjelarusu; ističe da sve političke stranke moraju imati mogućnost neograničenog političkog djelovanja, posebno u razdoblju predizborne kampanje; poziva na ukidanje članka 193. stavka 1. Kaznenog zakona, kojim se kriminalizira sudjelovanje u aktivnostima neregistriranih organizacija;

7.  žali zbog nerazmjerne reakcije bjelaruskih vlasti na nastojanja oporbenih aktivista da organiziraju nedopušteni skup na Dan slobode 25. ožujka 2018., što je dovelo do desetaka uhićenja, uključujući i uhićenje vođa oporbe i bivših predsjedničkih kandidata Mikole Statkeviča i Uladzimira Njakljaeva; ponavlja da su sloboda okupljanja i udruživanja temeljno ljudsko pravo; ističe da svako ozbiljno nazadovanje u pogledu demokracije i poštovanja temeljnih sloboda, uključujući i veći broj pritvaranja političkih zatvorenika, treba u svakom slučaju pratiti jasna reakcija EU-a u njegovim odnosima s Bjelarusom;

8.  odlučno poziva na oslobađanje Mihaila Žamčužnog i Dzmitrija Palijenke, dvojice aktivista civilnog društva koji su trenutačno u pritvoru zbog političkih razloga, te na rehabilitaciju svih bivših političkih zatvorenika i na to da im se vrate njihova građanska i politička prava;

9.  ponovno poziva bjelaruske vlasti da u svim okolnostima zajamče poštovanje demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda, u skladu s Općom deklaracijom o ljudskim pravima te međunarodnim i regionalnim instrumentima o ljudskim pravima koje je Bjelarus ratificirao;

10.  ističe da je poštovanje temeljnih sloboda ključni element zdrave demokracije; poziva bjelaruske vlasti da započnu konstruktivan i otvoren dijalog s demokratskom oporbom i organizacijama civilnog društva radi jamčenja građanskih sloboda i prava, osobito prava udruživanja, mirnog okupljanja i izražavanja, te da se pobrinu za uspostavu okvira za slobodne i neovisne medije;

11.  snažno ponavlja svoj poziv Bjelarusu da se pridruži globalnom moratoriju na izvršenje smrtne kazne kao prvom koraku prema njezinu trajnom ukidanju; podsjeća da smrtna kazna predstavlja nečovječno i ponižavajuće postupanje, nema dokazani odvraćajući učinak, a sudske pogreške čini nepovratnima; sa žaljenjem napominje da su bjelaruski sudovi 2018. izrekli nove smrtne kazne;

12.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i Komisiju da i dalje pružaju potporu organizacijama civilnog društva u Bjelarusu i u inozemstvu; u tom kontekstu naglašava da je potrebno poduprijeti sve neovisne izvore informacija u bjelaruskom društvu, uključujući radiodifuziju na bjelaruskom jeziku, i iz inozemstva;

13.  prima na znanje sektorske dijaloge između EU-a i Bjelarusa na tehničkoj razini i proširenje suradnje u područjima kao što su gospodarska reforma, učinkovitost resursa, zeleno gospodarstvo i zaštita okoliša; poziva ESVD i Komisiju da daju prednost sigurnosti bjelaruske nuklearne elektrane u Ostrovecu i da se pobrinu za to da napredak u odnosima između EU-a i Bjelarusa bude uvjetovan povećanom transparentnošću i suradnjom, kao i potpunim pridržavanjem Bjelarusa međunarodnih nuklearnih i ekoloških sigurnosnih standarda;

14.  žali zbog toga što postojeći dijalog o ljudskim pravima ne daje konkretne rezultate i poziva posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava da pronađe načine i sredstva za promicanje potpune i učinkovite zaštite ljudskih prava u Bjelarusu; poziva na oslobađanje svih političkih zatvorenika;

15.  prima na znanje tekuće pregovore o prioritetima partnerstva između EU-a i Bjelarusa te sa zadovoljstvom očekuje njihovo brzo zaključenje, čime će se proširiti područje bilateralne suradnje na opće dobro građana na obje strane, a Bjelarusu omogućiti pristup širem opsegu financijske pomoći i suradnji, pod uvjetom da Bjelarus poduzme jasne i konkretne korake prema demokratizaciji i otvorenosti, uključujući, kao prioritet, sveobuhvatnu reformu izbornog sustava; u tom kontekstu pozdravlja plan Komisije da poveća dodjelu financijske pomoći za razdoblje od 2018. do 2020. godine; insistira na jasnijim obvezama bjelaruske vlade u području reformi i preporučuje uspostavu plana za bliže odnose EU-a i Bjelarusa u obliku mjerila i vremenskog okvira za provedbu tih obveza;

16.  potiče na nastavak potpore EU-a organizacijama civilnog društva i borcima za ljudska prava te poziva Komisiju da blisko surađuje s Forumom civilnog društva Istočnog partnerstva i slijedi njegove preporuke; poziva bjelarusku vladu da osigura sudjelovanje građana u procesima donošenja politika na lokalnoj i nacionalnoj razini, nadahnjujući se smjernicama koje je Vijeće Europile usvojilo 27. studenoga 2017.; primjećuje sve veću interakciju između Bjelarusa i te organizacije;

17.  u tom pogledu poziva ESVD i Komisiju da pronađu načine da obavješćuju bjelaruske organizacije civilnog društva i savjetuju se s njima o tijeku postojećih pregovora i dijaloga između EU-a i Bjelarusa;

18.  sa zadovoljstvom primjećuje početak provedbe partnerstva za mobilnost između EU-a i Belarusa te iščekuje dovršetak sporazuma o pojednostavnjenju viznih postupaka i o ponovnom prihvatu između EU-a i Bjelarusa kao jasan doprinos osobnim i poslovnim kontaktima;

19.  pozdravlja odluku vlasti u Minsku da od veljače 2018. odobrava kratke boravke u Bjelarusu za koje nije potrebna viza za strane državljane 80 zemalja;

20.  pozdravlja napredak postignut u promicanju razmjene mladih i međuljudskih kontakata između EU-a i Bjelarusa, uključujući putem programa EU-a kao što su program mobilnosti MOST, Erasmus +, Obzor 2020. i Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX), te pristupanjem Belarusa Bolonjskom procesu; poziva na provedbu Bolonjskog procesa u skladu sa zajednički dogovorenim planom Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i Bjelarusa s obzirom na to da će ta mjera koristiti mladim državljanima Bjelarusa i dodatno poboljšati razmjenu i međuljudske kontakte s EU-om;

21.  poziva na obnovu mandata posebnog izvjestitelja UN-a za stanje ljudskih prava u Bjelarusu; poziva bjelarusku vladu da s njim u potpunosti surađuje; poziva Europsku uniju i njezine države članice da promiču i podrže produljenje mandata posebnog izvjestitelja UN-a i poziva posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava da surađuje s posebnim izvjestiteljem UN-a kako bi se poboljšalo stanje u toj zemlji;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću, Uredu OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava, Vijeću Europe, vladama i parlamentima država članica te bjelaruskim vlastima.

 

Posljednje ažuriranje: 18. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti