Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0197/2018Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0197/2018

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Belarus

18.4.2018 - (2018/2661(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
PPE (B8-0197/2018)
S&D (B8-0199/2018)
ECR (B8-0200/2018)
ALDE (B8-0201/2018)
Verts/ALE (B8-0204/2018)

Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post, Clare Moody în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga în numele Grupului ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE
Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Igor Šoltes în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2018/2661(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0197/2018
Texte depuse :
RC-B8-0197/2018
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Belarus

(2018/2661(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile și recomandările sale anterioare referitoare la Belarus,

–  având în vedere alegerile parlamentare din 11 septembrie 2016, alegerile prezidențiale din 11 octombrie 2015 și alegerile locale din 18 februarie 2018 care au avut loc în Belarus,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe (VP/ÎR) din 20 februarie 2018 privind alegerile locale din Belarus,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al VP/ÎR de la 25 martie 2018 privind evoluțiile în perioada premergătoare și pe parcursul Zilei Libertății din Belarus,

–  având în vedere concluziile Consiliului cu privire la Belarus, în special cele din 15 februarie 2016, prin care s-au ridicat sancțiunile împotriva a 170 de persoane și a trei companii din Belarus și care stabilesc cadrul pentru dialogul în materie de politici și condițiile pentru ca relațiile UE-Belarus să cunoască o evoluție mai pozitivă, în special în ceea ce privește reformele democratice,

–  având în vedere concluziile reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului Estic din 24 noiembrie 2017 și aprobarea a 20 de realizări pentru 2020, care vizează obținerea de rezultate pentru cetățeni,

–  având în vedere vizita comisarului Hahn în Belarus din ianuarie 2018 și negocierile în curs privind prioritățile parteneriatului UE-Belarus,

–  având în vedere decizia Consiliului Afaceri Externe de a prelungi cu un an, până în februarie 2019, măsurile restrictive rămase împotriva Belarusului, inclusiv un embargo asupra armelor, interzicerea exportului de mărfuri pentru reprimarea internă, înghețarea averilor și interdicții de călătorie împotriva a patru persoane incluse pe listă în legătură cu dispariția nesoluționată a doi politicieni din opoziție, un om de afaceri și un jurnalist, în 1999 și în 2000,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și toate convențiile în domeniul drepturilor omului la care Belarus este parte semnatară,

–  având în vedere declarația Raportorului special al ONU din 28 martie 2018 privind situația drepturilor omului în Belarus,

–  având în vedere articolul 135 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în urma alegerilor prezidențiale din 2015 și a alegerilor parlamentare din 2016, Belarus a organizat alegeri locale la 18 februarie 2018; întrucât recomandările mai vechi, formulate de Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) și de Comisia de la Veneția în domeniul legislației și proceselor electorale, rămân neabordate în Belarus; întrucât, potrivit observatorilor diplomatici externi și din Belarus, alegerile locale care au avut loc în februarie 2018 nu au făcut decât să reconfirme aceste deficiențe;

B.  întrucât în februarie 2016 UE a ridicat cele mai multe dintre măsurile sale restrictive împotriva unor funcționari și entități juridice din Belarus, ca gest de bunăvoință pentru a încuraja țara să își îmbunătățească măsurile din domeniul drepturilor omului, democrației și statului de drept;

C.  întrucât UE a afirmat în mod repetat că respectarea libertăților fundamentale, a statului de drept și a drepturilor omului reprezintă o condiție necesară evidentă pentru îmbunătățirea și aprofundarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Belarus; întrucât, cu toate acestea, situația din țară continuă să rămână îngrijorătoare, întrucât se pot observa doar tentative de îmbunătățiri foarte limitate în acest sens;

D.  întrucât mult așteptatele reforme constituționale și legislative care ar permite dezvoltarea unei adevărate democrații au rămas în urmă;

E.  întrucât nu s-a realizat nicio reformă electorală și, după cum s-a demonstrat în timpul alegerilor locale din februarie 2018, persistă un număr semnificativ de deficiențe grave și nereguli procedurale, inclusiv un cadru legislativ restrictiv în ceea ce privește drepturile politice, la nivelul tuturor etapelor campaniilor electorale și probleme legate de observarea, votarea și numărarea voturilor; întrucât în Belarus nu s-au desfășurat alegeri libere și corecte din anul 1994;

F.  întrucât observatorii internaționali nu au fost invitați să observe alegerile locale, în timp ce observatorii din Belarus, la rândul lor, au colectat dovezi concrete privind eforturile masive depuse la nivel național pentru a crește participarea totală la vot și votul de tip „carusel”, acesta din urmă fiind utilizat pentru prima dată în ultimii ani;

G.  întrucât continuă acțiunile de intimidare, inclusiv mai multe arestări de activiști independenți și din opoziție, politicieni și jurnaliști; întrucât, încă o dată, membri marcanți ai opoziției și apărători ai democrației și ai drepturilor omului au fost împiedicați să participe sau au fost arestați înaintea și în timpul unei demonstrații neautorizate organizate la 25 martie 2018 în Minsk pentru a marca aniversarea a 100 de ani de la proclamarea independenței de către Belarus, deși majoritatea acestora au fost ulterior eliberați fără a fi condamnați;

H.  întrucât doi deținuți politici, Mikhail Zhamchuzhny și Dzmitry Paliyenka, se află în continuare în închisoare;

I.  întrucât Parlamentul European sprijină societatea civilă din Belarus de mulți ani, prin acordarea Premiului Saharov Asociației jurnaliștilor din Belarus în 2004 și lui Alaksandr Milinkievich în 2006, printre alte inițiative;

J.  întrucât evenimentele desfășurate cu ocazia Zilei Libertății din 2018 demonstrează încă o dată că guvernul din Belarus nu intenționează să renunțe la vechea politică de reprimare în masă a cetățenilor care încearcă să își exercite drepturile prevăzute în Constituție și în tratatele internaționale;

K.  întrucât la 24 ianuarie 2018, Ministerul Informațiilor din Belarus a blocat în mod arbitrar accesul la principalul site independent de știri „Chater97.org” pe teritoriul Belarusului; întrucât au fost inițiate proceduri penale împotriva autorilor de bloguri independenți; întrucât proiectul de modificare a Legii privind mass-media ar reprezenta, dacă este adoptat, o nouă amenințare semnificativă la adresa libertății de exprimare în această țară;

L.  întrucât, la 25 octombrie 2016, Belarus a adoptat primul său plan de acțiune național privind drepturile omului, care a fost aprobat printr-o rezoluție a Consiliului de Miniștri din Belarus, și care definește principalele linii de acțiune pentru implementarea angajamentelor țării în materie de drepturi ale omului;

M.  întrucât Belarus este singura țară din Europa în care se mai aplică pedeapsa capitală; întrucât Raportorul special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus a menționat faptul că pedepsele cu moartea în Belarus pot fi considerate extrem de controversate din cauza lipsei unui sistem judiciar independent și a unor procese echitabile;

N.  întrucât UE și Belarus negociază în prezent priorități adaptate ale parteneriatului, ale cărui principalele domenii de interes sunt dezvoltarea și modernizarea economică, consolidarea instituțiilor și buna guvernanță, conectivitatea și contactele interpersonale; întrucât guvernul din Belarus a afirmat în mod repetat că încearcă să normalizeze relațiile cu UE, să ridice sancțiunile rămase și să liberalizeze vizele; întrucât, cu toate acestea, progresele în acest domeniu depind în mod necesar de voința politică și de angajamentul de care dă dovadă Belarus față de valorile democratice, statul de drept și libertățile fundamentale,

1.  sprijină implicarea critică a UE alături de Belarus atât timp cât aceasta este condiționată de luarea unor măsuri concrete în direcția democratizării și a respectării depline a drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către Belarus;

2.  ia act cu dezamăgire de lipsa aplicării, în pofida apelurilor anterioare, a recomandărilor ODIHR al OSCE și ale Comisiei de la Veneția în urma alegerilor prezidențiale din 2015 și a alegerilor parlamentare din 2016, care trebuiau să fie puse în aplicare înainte de alegerile locale din 2018; solicită autorităților din Belarus să reînceapă de îndată să lucreze la elaborarea unor reforme electorale cuprinzătoare, în cadrul procesului mai amplu de democratizare și în cooperare cu partenerii internaționali;

3.  regretă hărțuirea ziariștilor și a mass-mediei independente din Belarus în urma alegerilor locale, inclusiv îndepărtarea ilegală din secția de votare și tratamentul brutal al unui jurnalist al Belsat TV, Andrus Kozel, și blocarea portalului de știri Charter 97, printre alte acțiuni;

4.  îndeamnă autoritățile din Belarus să ridice imediat și necondiționat blocajul impus site-ului de știri independent Charter97.org, să renunțe la modificările aduse Legii privind mass-media care, dacă ar fi adoptată, ar amenința libertatea de exprimare, și să înceteze persecutarea autorilor de bloguri independenți pentru exercitarea libertății de exprimare;

5.  observă faptul că numărul de reprezentanți ai opoziției democratice la nivelul secțiilor locale de votare a fost disproporționat de scăzut comparativ cu cererile depuse;

6.  își exprimă dezamăgirea față de refuzul repetat de a înregistra partidele de opoziție democratice; solicită eliminarea restricțiilor și facilitarea procedurilor de înregistrare a partidelor politice în Belarus; subliniază că toate partidele politice trebuie să aibă dreptul la activități politice fără restricții, în special în timpul campaniilor electorale; solicită abrogarea articolul 193/1 din Codul penal al Belarus, care incriminează participarea la activitățile organizațiilor neînregistrate;

7.  își exprimă regretul cu privire la reacția disproporționată a autorităților din Belarus la eforturile activiștilor opoziției de a organiza o manifestație neautorizată privind sărbătorirea Zilei Libertății la 25 martie 2018, care a condus la arestarea a zeci de persoane, inclusiv a liderilor opoziției și a foștilor candidați la președinție Mikalai Statkevich și Uladzimir Niakliaev; reamintește că libertatea de întrunire și de asociere este un drept fundamental al omului; subliniază că orice regrese serioase în ceea ce privește democrația și respectarea libertăților fundamentale, inclusiv alte arestări de prizonieri politici, ar trebui să determine o reacție clară din partea UE în fiecare caz în parte în cadrul relațiilor sale cu Belarus;

8.  solicită în mod insistent eliberarea lui Mikhail Zhamchuzhny și a lui Dzmitry Paliyenka, doi activiști ai societății civile aflați în prezent în detenție din motive politice, reabilitarea tuturor foștilor deținuți politici și restabilirea drepturilor civile și politice ale acestora;

9.  își repetă apelul către autoritățile belaruse de a asigura, în toate circumstanțele, respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și cu instrumentele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului ratificate de Belarus;

10.  subliniază că respectarea libertăților fundamentale reprezintă un element esențial al unei democrații sănătoase; îndeamnă autoritățile din Belarus să se angajeze într-un dialog deschis și constructiv cu opoziția democratică și cu organizațiile societății civile, pentru a garanta libertățile și drepturile cetățenilor, în special dreptul de asociere, întrunire pașnică și exprimare, precum și să asigure un cadru pentru o mass-media liberă și independentă;

11.  își reafirmă în mod ferm apelul adresat Belarus de a se alătura unui moratoriu la nivel mondial privind pedeapsa cu moartea, ca un prim pas către abolirea universală a acesteia; reamintește că pedeapsa cu moartea reprezintă un tratament inuman și degradant, nu are efecte preventive demonstrate și face ca erorile judiciare să fie ireversibile; ia act cu regret de faptul că în 2018, instanțele din Belarus au pronunțat noi condamnări la moarte;

12.  invită SEAE și Comisia să își continue sprijinul acordat organizațiilor societății civile din Belarus și din străinătate; subliniază, în acest context, că este necesar să fie sprijinite toate sursele independente de informare a societății din Belarus, inclusiv difuzarea de emisiuni în limba belarusă și din străinătate;

13.  ia act de dialogurile sectoriale UE-Belarus la nivel tehnic și de extinderea cooperării în domenii cum ar fi reforma economică, eficiența utilizării resurselor, economia ecologică și protecția mediului; invită SEAE și Comisia să acorde prioritate siguranței centralei nucleare belaruse de la Ostroveț, și să se asigure că progresul în relațiile UE-Belarus este condiționat de o mai mare deschidere și cooperare din partea Belarus și pe respectarea deplină a dreptului internațional și a standardelor de siguranță a mediului în domeniul nuclear de către Belarus;

14.  regretă faptul că actualul dialog pe tema drepturilor omului nu dă încă rezultate concrete și îndeamnă Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului să caute modalități și mijloace pentru a promova protecția deplină și efectivă a drepturilor omului în Belarus; solicită eliberarea tuturor deținuților politici;

15.  ia act de negocierile în curs cu privire la prioritățile parteneriatului dintre UE și Belarus și așteaptă cu interes încheierea rapidă a acestora, ceea ce va extinde sfera cooperării bilaterale în beneficiul cetățenilor ambelor părți și îi va permite Republicii Belarus să aibă acces la o gamă mai largă de asistență financiară și cooperare, condiționate de adoptarea de măsuri clare și concrete în direcția democratizării și deschiderii, inclusiv, ca o prioritate, o reformă electorală cuprinzătoare; salută, în acest context, planul Comisiei de a crește alocarea asistenței financiare pentru perioada 2018-2020; insistă asupra unor angajamente mai clare în materie de reformă din partea guvernului din Belarus și recomandă crearea unei foi de parcurs pentru consolidarea relațiilor UE-Belarus sub formă de indici de referință și a unui calendar pentru punerea în aplicare a acestor angajamente;

16.  îndeamnă UE să continue să sprijine organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului și invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu Forumul societății civile din cadrul Parteneriatului Estic și să urmeze recomandările acestuia; îndeamnă guvernul din Belarus să asigure participarea civică la procesele de elaborare a politicilor la nivel local și național, inspirându-se din liniile directoare adoptate de Consiliul Europei la 27 noiembrie 2017; constată interacțiunea tot mai mare dintre Belarus și această organizație;

17.  invită, în acest sens, SEAE și Comisia să găsească modalități de a informa organizațiile societății civile din Belarus și de a se consulta cu acestea cu privire la dialogul și negocierile în curs dintre UE și Belarus;

18.  remarcă cu satisfacție începerea punerii în aplicare a Parteneriatului pentru mobilitate UE-Belarus și așteaptă cu interes finalizarea acordurilor privind facilitarea eliberării vizelor și readmisia UE-Belarus, ca o contribuție clară la contactele interpersonale și comerciale;

19.  salută decizia luată de autoritățile de la Minsk permițând, începând din februarie 2018, șederi pe termen scurt care nu necesită viză în Belarus pentru cetățenii străini din 80 de țări;

20.  salută progresele înregistrate în ceea ce privește promovarea schimburilor de tineri și a contactelor interpersonale între UE și Belarus, inclusiv prin schema de mobilitate MOST a UE, Erasmus+, Orizont 2020 și instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX) și prin aderarea Belarus la Procesul de la Bologna; solicită implementarea Procesului de la Bologna, în conformitate cu foaia de parcurs convenită în comun de către Spațiul european al învățământului superior și Belarus, o măsură care va aduce beneficii tinerilor din Belarus și va îmbunătăți în continuare schimburile și contactele interpersonale cu UE;

21.  solicită extinderea mandatului raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus; solicită guvernului din Belarus să coopereze pe deplin cu raportorul special; invită UE și statele sale membre să promoveze și să sprijine prelungirea mandatului Raportorului special al ONU și invită Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului să coopereze cu Raportorul special al ONU în vederea îmbunătățirii situației din țară;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, Consiliului Europei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și autorităților din Belarus.

 

Ultima actualizare: 18 aprilie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate