Predlog skupne resolucije - RC-B8-0197/2018Predlog skupne resolucije
RC-B8-0197/2018

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Belorusiji

18.4.2018 - (2018/2661(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B8‑0197/2018)
S&D (B8‑0199/2018)
ECR (B8‑0200/2018)
ALDE (B8‑0201/2018)
Verts/ALE (B8‑0204/2018)

Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE
Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE

Postopek : 2018/2661(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0197/2018
Predložena besedila :
RC-B8-0197/2018
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Belorusiji

(2018/2661(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij in priporočil o Belorusiji,

–  ob upoštevanju beloruskih zakonodajnih volitev 11. septembra 2016, predsedniških volitev 11. oktobra 2015 in lokalnih volitev 18. februarja 2018,

–  ob upoštevanju izjav uradne govorke podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 20. februarja 2018 o lokalnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanju izjave uradne govorke z dne 25. marca 2018 o razvoju dogodkov pred in med dnevom svobode v Belorusiji,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Belorusiji, zlasti tistih s 15. februarja 2016 o odpravi sankcij proti 170 posameznikom in trem beloruskim družbam ter o vzpostavitvi okvira za politični dialog in pogojev za odnose med EU in Belorusijo za razvoj bolj pozitivnega programa, zlasti glede demokratičnih reform,

–  ob upoštevanju sklepov vrha vzhodnega partnerstva z dne 24. novembra 2017 in podpore 20 ciljem, ki jih je treba izpolniti do leta 2020 in ki naj bi državljanom prinesli rezultate,

–  ob upoštevanju obiska komisarja Johannesa Hahna v Belorusiji januarja 2018 in tekočih pogajanj o prednostnih nalogah partnerstva EU-Belorusija,

–  ob upoštevanju odločitve Sveta za zunanje zadeve, da bo za eno leto, do februarja 2019, podaljšal preostale omejevalne ukrepe proti Belorusiji, vključno z embargom na orožje, prepovedjo izvoza blaga za notranjo represijo in zamrznitvijo sredstev ter prepovedjo potovanj štirim posameznikom s seznama v zvezi z nerešenim izginotjem dveh opozicijskih politikov, enega poslovneža in enega novinarja v letih 1999 in 2000,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah in vseh konvencij, katere podpisnica je Belorusija,

–  ob upoštevanju izjave posebnega poročevalca OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji z dne 28. marca 2018;

–  ob upoštevanju člena 135 Poslovnika;

A.  ker so v Belorusiji po predsedniških volitvah leta 2015 in zakonodajnih volitvah 18. februarja 2018 potekale še lokalne volitve; ker se dolgoletna priporočila Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice in Beneške komisije glede volilne zakonodaje in postopkov v Belorusiji še vedno ne upoštevajo; ker so po trditvah tujih diplomatskih in beloruskih opazovalcev lokalne volitve, ki so bile februarja 2018, znova potrdile te pomanjkljivosti;

B.  ker je EU februarja 2016 kot znamenje dobre volje, da bi Belorusijo spodbudila k izboljšanju stanja na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države, odpravila večino omejevalnih ukrepov proti beloruskim uradnikom in pravnim osebam;

C.  ker je EU večkrat poudarila, da so spoštovanje temeljnih svoboščin, pravne države in človekovih pravic jasen pogoj za izboljšanje in nadaljnji razvoj odnosov med Evropsko unijo in Belorusijo; ker je stanje v državi še naprej zaskrbljujoče, saj je na tem področju mogoče opaziti le zelo omejene in previdne ukrepe za izboljšanje;

D.  ker razvoj dolgo pričakovanih ustavnih in zakonodajnih reform, ki bi dovolile razvoj resnične demokracije, zaostaja;

E.  ker ni bilo nikakršnih poskusov volilne reforme, med lokalnimi volitvami februarja 2018 pa se je izkazalo, da še vedno obstajajo številne resne pomanjkljivosti in postopkovne nepravilnosti, vključno z omejevalnim pravnim okvirom za politične pravice na vseh stopnjah volilnih kampanj ter težavami pri opazovanju glasovanja, glasovanju in štetju glasov; ker v Belorusiji od leta 1994 ni bilo svobodnih in poštenih volitev;

F.  ker mednarodni opazovalci niso bili povabljeni k opazovanju lokalnih volitev, beloruski opazovalci pa so zbrali oprijemljive dokaze o množičnih prizadevanjih po vsej državi, da bi napihnili številke o volilni udeležbi, in o večkratnem glasovanju, ki ga niso uporabili že več let;

G.  ker se nadaljujejo dejavnosti zastraševanja, vključno s številnimi primeri pridržanja neodvisnih in opozicijskih aktivistov, politikov in novinarjev; ker so oblasti uglednim članom opozicije, zagovornikom demokracije in človekovih pravic znova preprečile, da bi sodelovali na volitvah, ali so jih aretirale pred ali med nepooblaščenimi demonstracijami, ki so bile organizirane 25. marca 2018 v Minsku ob 100. obletnici razglasitve neodvisnosti Belorusije, vendar so jih večinoma izpustili, ne da bi bila proti njim vložena obtožnica;

H.  ker dva politična zapornika, Mihail Žamčužni in Dzmitrij Paljenka, ostajata v priporu;

I.  ker Evropski parlament že leta podpira belorusko civilno družbo in je poleg drugih pobud leta 2004 podelil nagrado Saharova beloruskemu združenju novinarjev, leta 2006 pa Aleksandru Milinkeviču;

J.  ker so dogodki na dan svobode 2018 znova pokazali, da beloruska vlada ne namerava opustiti svojih starih politik množičnega zatiranja državljanov, ki skušajo uresničiti svoje pravice, ki izhajajo iz ustave in mednarodnih pogodb;

K.  ker je belorusko ministrstvo za informiranje 24. januarja 2018 na ozemlju Belorusije samovoljno onemogočilo dostop do vodilnega neodvisnega novičarskega portala Charter97.org; ker so bili uvedeni kazenski postopki zoper neodvisne blogerje; ker bi sprejetje osnutka spremembe zakona o medijih pomenilo novo in pomembno grožnjo za svobodo izražanja v tej državi;

L.  ker je Belorusija 25. oktobra 2016 sprejela prvi nacionalni akcijski načrt za človekove pravice, ki ga je z resolucijo potrdil svet ministrov in v katerem so opredeljene glavne smernice za izvajanje zavez države na področju človekovih pravic;

M.  ker je Belorusija edina evropska država, ki še vedno izvaja smrtno kazen; ker posebni poročevalec OZN o stanju na področju človekovih pravic v Belorusiji ugotavlja, da smrtne obsodbe v Belorusiji veljajo za zelo sporne, saj ni neodvisnega sodstva in poštenega sojenja;

N.  ker se EU in Belorusija trenutno pogajata o prilagojenih prednostnih nalogah partnerstva, katerega glavna interesna področja so tudi gospodarski razvoj in modernizacija, krepitev institucij ter dobro upravljanje, povezljivost in medosebni stiki; ker je beloruska vlada večkrat izjavila, da stremi k normalizaciji odnosov z EU, odpravi preostalih sankcij in liberalizaciji vizumskega režima; ker je s tem povezan napredek nujno odvisen od tega, ali bo Belorusija pokazala politično voljo in zavezanost demokratičnim vrednotam, pravni državi in temeljnim svoboščinam;

1.  podpira kritično sodelovanje EU z Belorusijo, če je pogojeno z izvajanjem konkretnih ukrepov v smeri demokratizacije in če beloruske oblasti popolnoma spoštujejo temeljne svoboščine in človekove pravice;

2.  z razočaranjem ugotavlja, da se kljub predhodnim pozivom priporočila, ki sta jih OVSE/ODIHR in Beneška komisija izdala po predsedniških volitvah leta 2015 in parlamentarnih volitvah leta 2016 in ki naj bi bila izvedena do leta 2018, ne izvajajo; poziva beloruske oblasti, naj nemudoma nadaljujejo celovito reformo volilnega sistema kot del širšega demokratičnega procesa in v sodelovanju z mednarodnimi partnerji;

3.  obžaluje nadlegovanje novinarjev in neodvisnih medijev v Belorusiji med spremljanjem lokalnih volitev, med drugim nezakonito odstranitev novinarja televizijske postaje Belsat TV Andrusa Kozela z volišča in brutalno ravnanje z njim ter blokiranje novičarskega portala Charter97;

4.  poziva beloruske organe, naj nemudoma in brezpogojno odpravijo blokado vodilnega neodvisnega novičarskega portala Charter97.org, umaknejo predloge sprememb zakona o medijih, ki bi, če bi bili sprejeti, ogrozili svobodo izražanja, ter končajo preganjanje neodvisnih blogerjev zaradi uveljavljanja svobode izražanja;

5.  ugotavlja, da je bilo število predstavnikov demokratične opozicije na voliščih med lokalnimi volitvami nesorazmerno nizko glede na število predloženih vlog;

6.  izraža razočaranje zaradi ponavljajočih se zavrnitev registracije strankam demokratične opozicije; poziva k odpravi omejitev in olajšanju postopkov registracije političnih strank v Belorusiji; poudarja, da je treba vsem političnim strankam omogočiti neomejeno politično delovanje, zlasti v času volilne kampanje; poziva, naj se razveljavi člen 193/1 beloruskega kazenskega zakonika, ki kriminalizira udeležbo v dejavnostih neregistriranih organizacij;

7.  obžaluje nesorazmeren odziv beloruskih oblasti na prizadevanja opozicijskih aktivistov, da bi organizirali nedovoljen shod ob praznovanju dneva svobode 25. marca 2018, ki mu je sledilo prijetje več deset oseb, vključno z voditelji opozicije in nekdanjima predsedniškima kandidatoma Mikalajem Statkevičem in Vladimirjem Nekljajevom; znova poudarja, da je svoboda zbiranja in združevanja temeljna človekova pravica; poudarja, da bi moralo vsako resno nazadovanje na področju demokracije in spoštovanja temeljnih svoboščin, vključno s povečanjem števila političnih zapornikov, sprožiti jasen odziv EU v njenih odnosih z Belorusijo;

8.  odločno poziva k izpustitvi Mihajla Žamčužnija in Dimitrija Paljenke, dveh aktivistov civilne družbe, ki sta trenutno priprta iz političnih razlogov, in k rehabilitaciji vseh nekdanjih političnih zapornikov ter povrnitvi njihovih državljanskih in političnih pravic;

9.  ponovno poziva beloruske oblasti, naj v skladu s splošno deklaracijo o človekovih pravicah ter mednarodnimi in regionalnimi instrumenti o človekovih pravicah, ki jih je ratificirala Belorusija, v vseh okoliščinah zagotovijo spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

10.  poudarja, da je spoštovanje temeljnih svoboščin ključni element zdrave demokracije; poziva beloruske oblasti, naj vzpostavijo konstruktiven in odprt dialog z demokratično opozicijo in organizacijami civilne družbe, da bi zagotovile pravice in svoboščine državljanov, zlasti pravico do združevanja, mirnega zbiranja in izražanja, pa tudi okvir za svobodne in neodvisne medije;

11.  odločno poziva Belorusijo, naj se pridruži svetovnemu moratoriju na smrtno kazen, kot prvi korak k njeni trajni odpravi; ponovno opozarja, da je smrtna kazen nehumano in ponižujoče ravnanje in da ni dokazov, da odvrača od kaznivih dejanj, z njenim izvajanjem pa postanejo sodne napake nepopravljive; z obžalovanjem ugotavlja, da so beloruska sodišča v letu 2018 izrekla nove smrtne kazni;

12.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj še naprej podpirata organizacije civilne družbe v Belorusiji in tujini; v zvezi s tem poudarja, da je treba podpirati vse neodvisne vire informacij v beloruski družbi in tujini, tudi medijsko oddajanje v beloruskem jeziku;

13.  je seznanjen s sektorskimi dialogi med EU in Belorusijo na tehnični ravni in širitvijo sodelovanja na področjih, kot so gospodarska reforma, učinkovita raba virov, zeleno gospodarstvo in varstvo okolja; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj prednostno obravnavata varnost beloruske jedrske elektrarne v Ostrovcu in zagotovita, da bo napredek v odnosih med EU in Belorusijo pogojen z večjo odprtostjo in sodelovanjem Belorusije, pa tudi njeno popolno skladnostjo z mednarodnimi jedrskimi in okoljskimi varnostnimi standardi;

14.  obžaluje, da potekajoči dialog o človekovih pravicah ne daje konkretnih rezultatov in poziva posebnega predstavnika EU za človekove pravice, naj najde načine in sredstva za spodbujanje polnega in učinkovitega varstva človekovih pravic v Belorusiji; poziva k izpustitvi vseh političnih zapornikov;

15.  je seznanjen s tem, da potekajo pogajanja o prednostnih nalogah partnerstva med EU in Belorusijo, ter z zadovoljstvom pričakuje, da bodo hitro zaključena, s čimer se bo razširilo področje dvostranskega sodelovanja v korist državljanov na obeh straneh, Belorusiji pa bo omogočen dostop do širšega obsega finančne pomoči in sodelovanja, pod pogojem, da bo naredila jasne in opazne korake v smeri demokratizacije in odprtosti, pri čemer ima prednost celovita reforma volilnega sistema; v zvezi s tem pozdravlja načrt Komisije, da bo v obdobju 2018–2020 povečala finančno pomoč; vztraja, da beloruska vlada sprejme jasnejše zaveze glede reform, in priporoča, da se določi časovni načrt za vzpostavitev tesnejših odnosov med EU in Belorusijo v obliki meril uspešnosti in časovnega okvira za izvajanje teh zavez;

16.  EU poziva, naj še naprej zagotavlja podporo organizacijam civilne družbe in zagovornikom človekovih pravic, Komisijo pa, naj tesno sodeluje z njimi in upošteva priporočila foruma civilne družbe v okviru vzhodnega partnerstva; poziva belorusko vlado, naj zagotovi državljansko udeležbo v procesih odločanja na lokalni in nacionalni ravni, pri čemer naj se zgleduje po smernicah, ki jih je sprejel Svet Evrope 27. novembra 2017; ugotavlja, da se povečujejo stiki med Belorusijo in to organizacijo;

17.  v zvezi s tem poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj poiščeta načine za obveščanje beloruskih organizacij civilne družbe in posvetovanje z njimi glede potekajočega dialoga in pogajanj med EU in Belorusijo;

18.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se je začelo izvajanje partnerstva za mobilnost med EU in Belorusijo, in se veseli končnega sprejetja sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov in sporazuma o ponovnem sprejemu med EU in Belorusijo, saj bosta nedvomno prispevala k medosebnim in poslovnim stikom državljanov;

19.  pozdravlja odločitev oblasti v Minsku, da bodo od februarja 2018 omogočale kratkoročno brezvizumsko bivanje v Belorusiji za tuje državljane iz 80 držav;

20.  pozdravlja napredek pri spodbujanju izmenjave mladih ter medosebnih stikov med EU in Belorusijo, vključno s programom mobilnosti MOST, Erasmus +, Obzorje 2020 in instrumentom za izmenjavo informacij in tehnično pomoč (TAIEX) ter s pristopom Belorusije k bolonjskemu procesu; poziva k izvajanju bolonjskega procesa v skladu s časovnim načrtom, o katerem so se dogovorili predstavniki evropskega visokošolskega prostora in Belorusije, saj gre za ukrep, ki bo koristil mladim Belorusom in še olajšal izmenjave in medosebne stike z EU;

21.  poziva k podaljšanju mandata posebnega poročevalca OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji; poziva belorusko vlado, naj z njim polno sodeluje; poziva EU in njene države članice, naj spodbujajo in podprejo podaljšanje mandata posebnega poročevalca OZN, posebnega predstavnika EU za človekove pravice pa, naj še naprej sodeluje s posebnim poročevalcem, da bi izboljšali razmere v tej državi;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, Uradu OVSE za demokratične institucije in človekove pravice, Svetu Evrope, vladam in parlamentom držav članic ter beloruskim oblastem.

 

Zadnja posodobitev: 18. april 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov