Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0198/2018Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0198/2018

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Filipine

  18.4.2018 - (2018/2662(RSP))

  depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
  în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
  PPE (B8‑0198/2018)
  S&D (B8‑0202/2018)
  ECR (B8‑0203/2018)
  ALDE (B8‑0205/2018)
  Verts/ALE (B8‑0206/2018)
  GUE/NGL (B8‑0208/2018)

  Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil în numele Grupului PPE
  Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post, Neena Gill în numele Grupului S&D
  Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga în numele Grupului ECR
  Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE
  Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Igor Šoltes în numele Grupului Verts/ALE
  Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao în numele Grupului EFDD


  Procedură : 2018/2662(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B8-0198/2018
  Texte depuse :
  RC-B8-0198/2018
  Texte adoptate :

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Filipine

  (2018/2662(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Filipine, în special cele din 15 septembrie 2016[1] și 16 martie 2017[2],

  –  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 16 martie 2018 referitoare la Filipine și la Curtea Penală Internațională,

  –  având în vedere declarațiile delegației UE și ale purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR),

  –  având în vedere Acordul-cadru de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte,

  –  având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor din 19 ianuarie 2018 privind evaluarea regimului special de stimulare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe (SGP +) pentru Filipine, care acoperă perioada 2016-2017 (SWD(2018)0032),

  –  având în vedere declarațiile Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, cu privire la acuzațiile guvernului din Filipine potrivit cărora Raportorul special al ONU pentru drepturile populațiilor indigene și alți apărători ai drepturilor omului au fost implicați în activități teroriste,

  –  având în vedere concluziile summitului ASEAN-UE care a marcat cea de a 40-a aniversare a instituirii relațiilor de dialog dintre ASEAN și UE, precum și planul de acțiune ASEAN-UE (2018-2022),

  –  având în vedere declarația președintelui Subcomisiei pentru drepturile omului a Parlamentului European (DROI) din 23 februarie 2018, potrivit căreia „păstrarea în detenție a senatoarei De Lima fără punere sub acuzare este inacceptabilă”,

  –  având în vedere relațiile diplomatice dintre Filipine și UE [în acel moment Comunitatea Economică Europeană (CEE)], stabilite la 12 mai 1964 prin numirea ambasadorului Filipinelor la CEE,

  –  având în vedere statutul Filipinelor de membru fondator al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN),

  –  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului,

  –  având în vedere Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate,

  –  având în vedere orientările UE în domeniul drepturilor omului,

  –  având în vedere Statutul de la Roma,

  –  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

  –  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (ICCPR),

  –  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât Filipine și UE întrețin de mult timp relații diplomatice, economice, culturale și politice; întrucât, prin ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare, Uniunea Europeană și Filipine și-au reafirmat angajamentul comun față de principiile bunei guvernanțe, democrației, statului de drept, drepturilor omului, promovarea dezvoltării sociale și economice, precum și față de pacea și securitatea în regiune;

  B.  întrucât, începând cu 1 iulie 2016, circa 12 000 de persoane, inclusiv femei și copii din Filipine ar fi fost ucise în cadrul unei campanii continue împotriva drogurilor, proclamată la nivel internațional sub numele de „războiul împotriva drogurilor” al președintelui Duterte; întrucât președintele Duterte s-a angajat să își continue campania antidrog până la încheierea mandatului prezidențial, în 2022; întrucât UE este în continuare extrem de îngrijorată de numărul ridicat de ucideri asociate cu campania de combatere a drogurilor ilegale din Filipine;

  C.  întrucât Raportorul special al ONU pentru drepturile popoarelor indigene, Victoria Tauli-Corpuz, cetățean filipinez, a fost acuzată de terorism și înscrisă de guvernul filipinez, împreună cu 600 alte persoane, inclusiv lideri ai populațiilor indigene și apărători ai drepturilor omului, pe lista organizațiilor teroriste, în martie 2018; întrucât experții ONU se bucură de imunitate juridică; întrucât acuzațiile au urmat condamnării de către dna Tauli-Corpuz a atacurilor armatei împotriva populațiilor indigene Lumad din Mindanao; întrucât dna Tauli-Corpuz a menționat recurgerea la hărțuire, acte de tortură și arestări împotriva populațiilor indigene care își protejează în mod pașnic proprietatea;

  D.  întrucât senatoarea Leila De Lima, activistă pentru drepturile omului și cea mai cunoscută personalitate care critică campania antidrog a președintelui Duterte, a fost înlăturată din funcția sa de președintă a Comisiei senatoriale pentru justiție și drepturile omului la 19 septembrie 2016, iar la 23 februarie 2017 a fost arestată; întrucât senatoarea De Lima a condus investigațiile cu privire la execuțiile extrajudiciare din Davao, în perioada în care președintele Duterte era primarul acestui oraș; întrucât există motive serioase de îngrijorare că infracțiunile de care este acuzată senatoarea De Lima ar fi aproape în întregime fabricate și motivate politic;

  E.  întrucât atacurile autorităților din Filipine împotriva populațiilor indigene reprezintă un motiv serios de îngrijorare; întrucât, la sfârșitul lunii decembrie, ONU a avertizat cu privire la încălcarea masivă a drepturilor omului comisă în insula Mindanao din Filipine și suferită de populația Lumad; întrucât experții ONU estimează că, din octombrie 2017, cel puțin 2 500 de membri ai populației Lumad au fost strămutați; întrucât există temerea ca unele dintre aceste atacuri să fie motivate de suspiciuni neîntemeiate cum că membrii populației Lumad au legături cu grupări teroriste sau de rezistența lor față de activități miniere pe teritoriile lor ancestrale;

  F.  întrucât Republica Filipine a semnat Statutul de la Roma la 28 decembrie 2000 și a ratificat Statutul la 30 august 2011; întrucât procurorul Curții Penale Internaționale (CPI) a deschis o anchetă preliminară asupra situației din Filipine, care va analiza acuzațiile de crime comise în țară începând cu 1 iulie 2016, în contextul campaniei numite „războiul împotriva drogurilor”, lansate de guvernul din Filipine;

  G.  întrucât, la 19 martie 2018, CPI a fost notificat în mod oficial de ONU că Filipinele au depus, la 17 martie 2018, o notificare scrisă de retragere din Statutul de la Roma;

  H.  întrucât, la 7 martie 2017, Camera Reprezentanților din Filipine a aprobat un proiect de lege privind reintroducerea pedepsei cu moartea; întrucât proiectul de lege mai are nevoie de aprobarea Senatului înainte ca legea să fie promulgată de către președinte; întrucât președintele Duterte a militat activ pentru reintroducerea pedepsei cu moartea; întrucât reintroducerea pedepsei cu moartea ar încălca flagrant cel de al doilea protocol opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (ICCPR), la care Filipine este parte din 2007;

  I.  întrucât Filipine se află pe locul 111 din 180 de țări din clasamentul corupției publicat anual de Transparency International;

  J.  întrucât spațiul de acțiune pentru societatea civilă se reduce tot mai mult; întrucât apărătorii drepturilor omului se confruntă, potrivit relatărilor, cu un mediu tot mai ostil în Filipine; întrucât președintele Duterte a făcut declarații prin care a încurajat atacurile poliției împotriva grupurilor de apărare și a susținătorilor drepturilor omului;

  K.  întrucât persoanele care fac declarații publice împotriva execuțiilor extrajudiciare se confruntă cu riscul de a li se interzice să intre în Filipine;

  L.  întrucât președintele Duterte a făcut o serie de declarații peiorative și insultătoare despre femei, a justificat în mod repetat violul și a cerut ca femeile să fie împușcate;

  M.  întrucât apărătorii drepturilor omului, activiștii și ziariștii se confruntă în mod curent cu amenințări, hărțuiri, intimidări și violență pentru că au încercat să facă cunoscute acuzațiile privind execuțiile extrajudiciare și alte abuzuri la adresa drepturilor omului în Filipine; întrucât comunitatea LGBTI se confruntă cu hărțuiri permanente;

  N.  întrucât Filipine este beneficiar al sistemului generalizat de preferințe tarifare plus (SGP +) al Uniunii Europene;

  O.  întrucât Acordul de parteneriat și cooperare UE-Filipine prevede instituirea unui dialog semnificativ pe tema drepturilor omului, sub forma unui grup de lucru pentru drepturile omului,

  1.  cere guvernului din Filipine să pună capăt imediat execuțiilor extrajudiciare comise sub pretextul „războiului împotriva drogurilor”; condamnă cu fermitate numărul ridicat de execuții extrajudiciare comise de forțele armate și de miliții în cadrul campaniei antidrog; transmite condoleanțe familiilor victimelor; își exprimă profunda preocupare față de rapoartele credibile potrivit cărora poliția filipineză falsifică probe pentru a justifica execuțiile extrajudiciare, iar populația săracă din orașe este vizată într-o măsură covârșitoare;

  2.  ia act de inițiativele recente ale guvernului de a asigura o abordare mai unificată și mai integrată a eforturilor de combatere a drogurilor, bazate pe punere în aplicare, justiție, susținere, reabilitare și integrare; salută Rezoluția Senatului din Filipine nr. 516 din 25 septembrie 2017, prin care autoritățile sunt îndemnate „să ia măsurile necesare pentru a pune capăt valului de ucideri, mai ales a copiilor noștri”; invită guvernul să acorde prioritate luptei împotriva rețelelor de trafic de droguri și a marilor baroni ai drogurilor, în locul urmăririi micilor consumatori; subliniază că autoritățile din Filipine trebuie să își continue lupta împotriva drogurilor ilicite, punând accent pe sănătatea publică și în deplină conformitate cu garanții procedurale, în conformitate cu dreptul național și internațional; invită guvernul să adopte politici specifice fără violență;

  3.  invită autoritățile să coopereze pe deplin cu procedurile speciale ale ONU; face apel la autoritățile din Filipine să declanșeze imediat investigații imparțiale și semnificative cu privire la aceste execuții extrajudiciare și să îi cerceteze și să îi aducă pe toți cei vinovați în fața justiției; solicită UE și tuturor statelor sale membre să sprijine anchetarea sub egida ONU a uciderilor care au avut loc în Filipine și ca cei responsabili să fie aduși în fața justiției;

  4.  își reiterează apelul adresat autorităților din Filipine să o elibereze pe senatoarea Leila De Lima și să îi pună la dispoziție condiții sanitare și de securitate adecvate în timpul detenției; solicită din nou autorităților să garanteze un proces echitabil și să renunțe la toate acuzațiile motivate politic împotriva acesteia; îndeamnă UE să monitorizeze în continuare îndeaproape cazul senatoarei De Lima;

  5.  îndeamnă autoritățile din Filipine să îi elimine pe apărătorii drepturilor omului de pe lista teroristă, renunțând la toate acuzațiile și permițându-le să își desfășoare activitățile în liniște; reamintește autorităților din Filipine că dna Victoria Tauli-Corpuz beneficiază de imunitate în temeiul Convenției privind privilegiile și imunitățile din 1946;

  6.  salută inițiativa Curții Penale Internaționale de a investiga acuzațiile de crimă împotriva umanității în contextul crimelor comise în timpul „războiului împotriva drogurilor”; solicită guvernului Filipinelor să coopereze pe deplin cu Biroul procurorului Curții Penale Internaționale în examinarea preliminară din Filipine; regretă profund decizia guvernului Filipinelor de a iniția retragerea acestei țări din Statutul de la Roma; invită guvernul să revină asupra acestei decizii;

  7.  își exprimă profunda îngrijorare față de decizia Camerei Reprezentanților de a reintroduce pedeapsa cu moartea; face apel la autoritățile din Filipine să pună imediat capăt procedurilor în curs care vizează reintroducerea pedepsei cu moartea; reamintește că UE consideră pedeapsa cu moartea o pedeapsă crudă și inumană, care nu are rolul de a descuraja comportamentul infracțional; face apel la guvernul din Filipine să nu reducă vârsta minimă de răspundere penală;

  8.  este îngrijorat de nivelurile tot mai ridicate de corupție din rândul actualei administrații filipineze; solicită autorităților filipineze să-și intensifice eforturile de a combate cu eficacitate corupția; subliniază importanța respectării principiilor fundamentale ale democrației și statului de drept în această privință;

  9.  condamnă toate formele de amenințare, hărțuire, intimidare și violență împotriva persoanelor încearcă să facă cunoscute acuzațiile privind execuțiile extrajudiciare și alte încălcări ale drepturilor omului în Filipine, inclusiv apărători ai drepturilor omului, activiști și jurnaliști; îndeamnă guvernul filipinez să garanteze faptul că apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii și activiștii își pot desfășura activitatea într-un mediu propice și fără să se teamă de represalii;

  10.  încurajează Republica Filipine să înceteze să interzică intrarea în țară a persoanelor care sunt percepute ca opozanți ai politicilor președintelui Duterte;

  11.  încurajează Republica Filipine să respecte obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional de a proteja drepturile omului în cazul popoarelor indigene, inclusiv în contextul conflictului armat;

  12.  condamnă toate formele de violență împotriva femeilor și reamintește că acest tip de violență reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și a demnității femeilor și fetelor; condamnă cu fermitate declarațiile umilitoare și misogine ale președintelui Duterte referitoare la militantele femei; reamintește președintelui că încurajarea forțelor de stat să comită violențe sexuale în timpul conflictelor armate reprezintă o încălcare a dreptului umanitar internațional; invită președintele să trateze femeile cu respect și să se abțină de la instigarea la violență împotriva femeilor;

  13.  încurajează UE și statele sale membre să ia în considerare posibilitate de a cere excluderea Republicii Filipine din Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului înainte de expirarea mandatului său actual la sfârșitul anului 2018;

  14.  reamintește autorităților filipineze de obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, al sistemului SPG + și APC, în special în ceea ce privește drepturile omului, precum și consecințele neconformării; subliniază că, în timp ce progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a convențiilor SGP + sunt în mare măsură pozitive, există în continuare preocupări puternice cu privire la încălcările drepturilor omului în contextul războiului împotriva drogurilor; reamintește, în această privință, rezoluția sa anterioară referitoare la Filipine, din 16 martie 2017, și invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă să recurgă la toate instrumentele disponibile, inclusiv la APC, pentru a convinge Filipine să pună capăt execuțiilor extrajudiciare legate de campania antidrog și, în lipsa unor îmbunătățiri substanțiale, să demareze etapele procedurale care ar putea conduce la retragerea temporară a preferințelor SGP +; solicită UE să recurgă la toate instrumentele disponibile pentru a veni în sprijinul guvernului din Filipine în eforturile sale de respectare a obligațiilor ce-i revin în domeniul drepturilor internaționale ale omului;

  15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului din Filipine, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și guvernelor statelor membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est.

   

   

  Ultima actualizare: 18 aprilie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate