Postupak : 2018/2695(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0225/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0225/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/05/2018 - 7.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0199

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 336kWORD 51k
2.5.2018
PE621.599v01-00}
PE621-600v01-00} RC1
 
B8-0225/2018}
B8-0226/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

PPE, ECR, ALDE (B8-0225/2018)

S&D (B8-0226/2018)


o izborima u Venezueli (2018/2695(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Jaromír Štětina u ime Kluba zastupnika PPE-a
Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o izborima u Venezueli (2018/2695(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje brojne rezolucije o Venezueli, posebno onu od 27. veljače 2014. o stanju u Venezueli(1), od 18. prosinca 2014. o progonu demokratske oporbe u Venezueli(2) te one od 12. ožujka 2015.(3), 8. lipnja 2016.(4), 27. travnja 2017.(5) i 8. veljače 2018.(6) o stanju u Venezueli,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir izjave Skupine iz Lime od 23. siječnja 2018. i 14. veljače 2018.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 13. studenog 2017. i 22. siječnja 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 26. siječnja 2018. o najnovijem razvoju događaja u Venezueli,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 8. veljače 2018. dala Fatou Bensouda, tužiteljica Međunarodnog kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice od 19. travnja 2018. o stanju u Venezueli,

–  uzimajući u obzir izjavu Organizacije američkih država (OAS) od 20. travnja 2018. o pogoršanju humanitarne situacije u Venezueli,

–  uzimajući u obzir izjavu Skupine Europskog parlamenta za podršku demokraciji i koordinaciju izbora od 23. travnja 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da će se prijevremeni predsjednički izbori koje je sazvala međunarodno nepriznata Nacionalna ustavotvorna skupština i koje je potvrdilo Državno izborno povjerenstvo (CNE) održati 20. svibnja 2018.; budući da je CNE odlučio ograničiti sudjelovanje na lokalnim i regionalnim izborima, koji će se istodobno održati, samo na stranke koje istaknu kandidate za predsjedničke izbore;

B.  budući da je 25. siječnja 2018. Vrhovni sud Venezuele odlučio koaliciju oporbenih stranaka Mesa de la Unidad Democrática (MUD) isključiti iz predsjedničkih izbora, što predstavlja teško kršenje načela pravednih izbora i oporbene kandidate sprječava da slobodno i pod jednakim uvjetima sudjeluju na izborima;

C.  budući da uvjeti za održavanje vjerodostojnih, transparentnih i uključivih izbora nisu ispunjeni, što je dokazano i tijekom pregovora u Santo Domingu na kojima venezuelska vlada i oporba nisu uspjele postići sporazum; budući da su međunarodna demokratska tijela, uključujući Europsku uniju, odbila poziv na promatranje takvog nezakonitog izbornog postupka;

D.  budući da je Vijeće Europske unije 13. studenoga 2017. donijelo odluku da se protiv Venezuele uvede embargo na oružje i zabrana na s njim povezani materijal koji bi se mogao upotrijebiti za unutarnju represiju; budući da je Vijeće Europske unije 22. siječnja 2018. jednoglasno odlučilo, kao odgovor na nepoštovanje demokratskih načela, protiv sedam osoba iz Venezuele koje obnašaju javne dužnosti uvesti sankcije u vidu restriktivnih mjera kao što su zabrana putovanja i zamrzavanje imovine;

E.  budući da nedavni događaji u Venezueli dovode do daljnje polarizacije i pogoršanja stanja ljudskih prava, demokracije i vladavine prava; budući da se Venezuela suočava s dosad nezabilježenom političkom, socijalnom, ekonomskom i humanitarnom krizom koja dovodi do brojnih smrtnih slučajeva;

1.  snažno odbacuje odluku međunarodno nepriznate Nacionalne ustavotvorne skupštine koju je potvrdilo Državno izborno povjerenstvo da se prijevremeni predsjednički izbori održe 20. svibnja 2018.; poziva na njihovu hitnu obustavu do uspostave neophodnih uvjeta za održavanje vjerodostojnih, transparentnih i uključivih izbora;

2.  ustraje u tome da će EU priznati samo izbore na temelju provedivog izbornog rasporeda, dogovorenog u kontekstu nacionalnog dijaloga sa svim relevantnim dionicima i političkim strankama, uz poštovanje ravnopravnih, pravednih i transparentnih uvjeta za sudjelovanje, uključujući ukidanje zabrane za političke protivnike, oslobođenje političkih zatvorenika, uravnotežen sastav nepristranog Državnog izbornog povjerenstva i postojanje dostatnih jamstava, zajedno s neovisnim međunarodnim promatračima;

3.  poziva da se odmah raspišu izbori koji ispunjavanju sve međunarodne standarde, u potpunosti u skladu s kriterijima OAS-a; naglašava da legitimna vlada koja proizlazi iz takvih izbora mora prionuti hitnom rješavanju trenutačne gospodarske i socijalne krize u Venezueli i raditi na nacionalnom pomirenju u zemlji;

4.  poziva i vladu i oporbu da bez daljnje odgode usvoje makroekonomski stabilizacijski plan zajedno s međunarodnim financijskim institucijama kako bi se premostili brojni izazovi s kojima se zemlja suočava, primjerice humanitarna kriza prouzročena hiperinflacijom i manjkom osnovnih potrepština i lijekova; ponovno poziva vladu Venezuele da dopusti ulazak humanitarne pomoći u zemlju;

5.  podsjeća da u postojećim okolnostima Europski parlament ne može priznati izbore koji su rezultat tog nezakonitog postupka; u tom pogledu poziva Europsku uniju, OAS i Skupinu iz Lime da djeluju ujedinjeno i usklađeno;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.

 

(1)

SL C 285, 29.8.2017., str. 145.

(2)

SL C 294, 12.8.2016., str. 21.

(3)

SL C 316, 30.8.2016., str. 190.

(4)

SL C 86, 6.3.2018., str. 101.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0200.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0041.

Posljednje ažuriranje: 3. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti