Proċedura : 2018/2695(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0225/2018

Testi mressqa :

RC-B8-0225/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 03/05/2018 - 7.10

Testi adottati :

P8_TA(2018)0199

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 413kWORD 51k
2.5.2018
PE621.599v01-00}
PE621.600v01-00} RC1
 
B8-0225/2018}
B8-0226/2018} RC1

imressqa skont l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

PPE, ECR, ALDE (B8-0225/2018)

S&D (B8-0226/2018)


dwar l-elezzjonijiet fil-Venezwela (2018/2695(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Jaromír Štětina f'isem il-Grupp PPE
Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR
Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-elezzjonijiet fil-Venezwela (2018/2695(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-diversi riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-Venezwela, b'mod partikolari dawk tas-27 ta' Frar 2014 dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela(1), tat-18 ta' Diċembru 2014 dwar il-persekuzzjoni tal-oppożizzjoni demokratika fil-Venezwela(2), u tat-12 ta' Marzu 2015(3), tat-8 ta' Ġunju 2016(4), tas-27 ta' April 2017(5) u tat-8 ta' Frar 2018(6) dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–  wara li kkunsidra l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet ta' "El Grupo de Lima" tat-23 ta' Jannar 2018 u tal-14 ta' Frar 2018,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2017 u tat-22 ta' Jannar 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) tas-26 ta' Jannar 2018 dwar l-aħħar żviluppi fil-Venezwela,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija tat-8 ta' Frar 2018 tal-Prosekutur tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, is-Sa Fatou Bensouda,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-VP/RGħ, tad-19 ta' April 2018, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-20 ta' April 2018 tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani (OAS) dwar is-sitwazzjoni umanitarja li sejra għall-agħar fil-Venezwela,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija tat-23 ta' April 2018 tal-Grupp tiegħu għas-Sostenn għad-Demokrazija u Koordinazzjoni tal-Elezzjonijiet,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-elezzjonijiet presidenzjali bikrija msejħa mill-Assemblea Kostitwenti Nazzjonali, mhux rikonoxxuta internazzjonalment, u approvati mill-Kunsill Elettorali Nazzjonali (CNE) issa għandhom isiru fl-20 ta' Mejju 2018; billi s-CNE ddeċieda li jillimita l-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet lokali u reġjonali simultanji għal dawk il-partiti li jippreżentaw kandidati għall-elezzjonijiet presidenzjali;

B.  billi, fil-25 ta' Jannar 2018, il-Qorti Suprema Venezwelana ddeċidiet li teskludi mill-elezzjonijiet presidenzjali l-Mesa de la Unidad Democrática (MUD), koalizzjoni ta' partiti tal-oppożizzjoni, deċiżjoni li tirrappreżenta ksur serju tal-prinċipju ta' elezzjonijiet ġusti, hekk li tipprojbixxi lill-kandidati tal-oppożizzjoni milli jikkompetu fl-elezzjonijiet liberament u fuq termini ugwali;

C.  billi l-kundizzjonijiet għal elezzjonijiet kredibbli, trasparenti u inklużivi mhumiex issodisfati, kif evidenzjat matul it-taħditiet f'Santo Domingo li fihom il-Gvern u l-oppożizzjoni tal-Venezwela ma waslux għal ftehim; billi entitajiet demokratiċi internazzjonali, inkluża l-Unjoni Ewropea, irrifjutaw l-istedina biex josservaw tali proċess elettorali illeġittimu;

D.  billi, fit-13 ta' Novembru 2017, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda li jadotta embargo fuq l-armi kontra l-Venezwela u projbizzjoni fuq materjal relatat li jista' jintuża għal repressjoni interna; billi fit-22 ta' Jannar 2018, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda, b'mod unanimu, li jimponi sanzjonijiet kontra seba' individwi Venezwelani li għandhom pożizzjonijiet uffiċjali, fil-forma ta' miżuri restrittivi bħall-projbizzjoni fuq vjaġġar u l-iffriżar tal-assi, b'konsegwenza tan-nuqqas ta' rispett tal-prinċipji demokratiċi;

E.  billi l-iżviluppi riċenti fil-Venezwela qed jikkawżaw aktar polarizzazzjoni u deterjorament tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt; billi l-Venezwela qed tħabbat wiċċha ma' kriżi politika, soċjali, ekonomika u umanitarja bla preċedent u li qed tirriżulta f'ħafna mwiet;

1.  Jirrifjuta b'mod qawwi d-deċiżjoni tal-Assemblea Kostitwenti Nazzjonali mhux rikonoxxuta internazzjonalment, u approvata mill-Kunsill Elettorali Nazzjonali, li jsiru elezzjonijiet presidenzjali bikrija, li attwalment huwa ppjanat li jsiru fl-20 ta' Mejju 2018; jappella biex jiġu sospiżi minnufih sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet għal elezzjonijiet kredibbli, trasparenti u inklużivi;

2.  Jinsisti li l-UE sejra tirrikonoxxi biss elezzjonijiet ibbażati fuq kalendarju elettorali vijabbli, maqbula fil-kuntest tad-djalogu nazzjonali mal-atturi rilevanti u l-partiti politiċi kollha, u li jirrispettaw kundizzjonijiet ta' parteċipazzjoni ekwi, ġusti u trasparenti – inklużi t-tneħħija tal-projbizzjonijiet tal-avversarji politiċi, il-ħlis tal-priġunieri politiċi, il-kompożizzjoni bbilanċjata ta' Kunsill Elettorali Nazzjonali imparzjali u l-eżistenza ta' garanziji suffiċjenti, inkluż monitoraġġ minn osservaturi internazzjonali indipendenti;

3.  Jappella biex jissejħu minnufih elezzjonijiet li jirrispettaw l-istandards internazzjonali kollha, b'konformità sħiħa mal-kriterji tal-OAS; jenfasizza li l-gvern leġittimu li jiġi ffurmat minn dawn l-elezzjonijiet għandu jindirizza b'mod urġenti l-kriżi ekonomika u soċjali attwali fil-Venezwela u jaħdem favur ir-rikonċiljazzjoni nazzjonali tal-pajjiż;

4.  Jistieden kemm lill-gvern kif ukoll lill-oppożizzjoni biex jadottaw mingħajr aktar dewmien pjan ta' stabilizzazzjoni makroekonomika flimkien mal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali biex jiġu indirizzati l-bosta sfidi li l-pajjiż qed iħabbat wiċċu magħhom, bħalma huma l-kriżi umanitarja kkawżata bl-iperinflazzjoni u l-iskarsezza tal-komoditajiet bażiċi u tal-mediċini; itenni l-appell tiegħu lill-Gvern tal-Venezwela biex iħalli li l-għajnuna umanitarja tidħol fil-pajjiż;

5.  Ifakkar li, fiċ-ċirkustanzi attwali, il-Parlament Ewropew ma jistax jirrikonoxxi l-elezzjonijiet li jirriżultaw minn dan il-proċess illeġittimu; f'dan ir-rigward, jitlob lill-Unjoni Ewropea, lill-OAS u lill-"Grupo de Lima" biex jaġixxu b'għaqda u b'mod ikkoordinat;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvern u lill-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela, lill-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana u lis-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani.

 

 

(1)

ĠU C 285, 29.8.2017, p. 145.

(2)

ĠU C 294, 12.8.2016, p. 21.

(3)

ĠU C 316, 30.8.2016, p. 190.

(4)

ĠU C 86, 6.3.2018, p. 101.

(5)

Testi adottati, P8_TA(2017)0200.

(6)

Testi adottati, P8_TA(2018)0041.

Aġġornata l-aħħar: 3 ta' Mejju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza