Procedură : 2018/2712(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0259/2018

Texte depuse :

RC-B8-0259/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/05/2018 - 7.2
CRE 31/05/2018 - 7.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0232

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 533kWORD 53k
30.5.2018
PE621.644v01-00}
PE621.645v01-00}
PE621.646v01-00}
PE621.647v01-00}
PE621.648v01-00}
PE621.653v01-00} RC1
 
B8-0259/2018}
B8-0260/2018}
B8-0261/2018}
B8-0262/2018}
B8-0263/2018}
B8-0268/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8-0259/2018 (ECR)

B8-0260/2018 (Verts/ALE)

B8-0261/2018 (EFDD)

B8-0262/2018 (S&D)

B8-0263/2018 (PPE)

B8-0268/2018 (ALDE)


referitoare la situația apărătorilor drepturilor femeilor din Arabia Saudită  (2018/2712(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei în numele Grupului ECR
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor, Helga Trüpel în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația apărătorilor drepturilor femeilor din Arabia Saudită  (2018/2712(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Arabia Saudită, în special cele din 11 martie 2014 referitoare la Arabia Saudită, la relațiile sale cu UE și la rolul său în Orientul Mijlociu și Africa de Nord(1), din 12 februarie 2015 referitoare la cazul lui Raif Badawi(2) și cea din 8 octombrie 2015 referitoare la cazul lui Ali Mohammed al-Nimr(3),

–  având în vedere decernarea în 2015 a Premiului Saharov pentru libertatea de gândire și de exprimare a bloggerului saudit Raif Badawi,

–  având în vedere declarația din 29 mai 2018 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind recentele arestări din Arabia Saudită, inclusiv detenția arbitrară și disparițiile, în lipsa unui proces echitabil, ale lui Nawaf Talal Rasheed, un prinț aparținând dinastiei Al-Rashid și fiul poetului Nawaf Talal ben Abdul Aziz Al-Rashid,

–  având în vedere declarația din 18 mai 2018 a Președinției pentru securitatea statului din Arabia Saudită cu privire la arestarea a șapte suspecți,

–  având în vedere noile proiecte de acte legislative care interzic hărțuirea aprobate de Consiliul Saudit Shura la 28 mai 2018,

–  având în vedere impactul asupra drepturilor omului, la nivel intern și regional, al sancțiunilor instituite de Arabia Saudită și de alte țări împotriva Qatarului și raportul privind impactul crizei din Golf asupra drepturilor omului publicat de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) în decembrie 2017,

–  având în vedere apartenența Arabiei Saudite la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și la Comisia ONU pentru statutul femeii (CSW), precum și viitorul său statut de membru al Consiliului executiv al CSW începând din ianuarie 2019,

–  având în vedere discursul comisarului european Christos Stylianides, în numele Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), din cadrul dezbaterii organizate în Parlamentul European la 4 iulie 2017 privind alegerea Arabiei Saudite ca membru al CSW,

–  având în vedere observațiile finale din 9 martie 2018 ale Comitetului pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei referitoare la cel de al treilea și al patrulea raport periodic combinat privind Arabia Saudită(4),

–  având în vedere documentul comun referitor la Arabia Saudită prezentat de ALQST, de Centrul pentru drepturile omului din Golf (GCHR) și de Federația Internațională a Ligilor pentru Drepturile Omului (FIDO) în urma celei de a 69-a sesiuni a Comitetului ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei din 7 martie 2018,

–  având în vedere Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW);

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale din 1966,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, din 15 mai 2018 și până în prezent, autoritățile saudite au arestat șapte femei – Loujain al-Hathloul, Aisha al- Mana, Madeha al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar – și patru bărbați – Ibrahim Fahad Al-Nafjan, Ibrahim al-Modeimigh, Mohammad al-Rabiah și Abdulaziz al-Meshaal – pentru activismul lor în favoarea drepturilor femeilor; întrucât apărătorii arestați ai drepturilor omului au fost acuzați între timp de sprijinire a activităților desfășurate de cercuri externe, de recrutarea unor persoane aflate în funcții guvernamentale sensibile și de furnizarea de fonduri pentru cercurile străine în scopul de a destabiliza Regatul; întrucât acești activiști sunt cunoscuți pentru campania lor împotriva interdicției de a conduce autovehicule impuse femeilor și în favoarea eliminării sistemului de tutelă asigurată de bărbați; întrucât au fost arestați înaintea ridicării preconizate a interdicției de a conduce autovehicule, impusă femeilor și urmând a fi eliminată la 24 iunie 2018;

B.  întrucât se pare că Madiha al-Ajroush, Walaa Al Shubbar, Aisha al-Mana și Hessah al-Sheikh au fost eliberate la 24 mai 2018;

C.  întrucât cazul lui Loujain al-Hathloul este deosebit de îngrijorător, deoarece a fost transferată în martie 2018 din Abu Dhabi în Arabia Saudită împotriva voinței ei, după ce a participat la o reuniune de examinare a situației din Arabia Saudită în cadrul CEDAW; întrucât i-a fost interzis să călătorească până la arestarea sa recentă și este deținută în prezent, se pare, împreună cu alți activiști, fără să i se permită nicio formă de comunicare;

D.  întrucât Arabia Saudită are unele dintre cele mai severe restricții impuse femeilor, în ciuda reformelor guvernamentale recente care vizează promovarea drepturilor femeilor în sectorul ocupării forței de muncă; întrucât sistemul politic și social al Arabiei Saudite rămâne discriminatoriu și nedemocratic, face din femei cetățeni de categoria a doua, nu permite libertatea de religie și de convingere, discriminează în mod grav numeroasa forță de muncă străină din țară și reprimă cu severitate orice opinie contrară;

E.  întrucât ancheta și lucrările privind acest caz sunt încă în desfășurare și informațiile privind arestările se găsesc greu, din cauza informațiilor limitate date publicității de autoritățile saudite;

F.  întrucât, la 25 mai 2018, autoritățile saudite l-au arestat pe reputatul apărător al drepturilor omului Mohammed al-Bajadi, membru fondator al Asociației interzise pentru drepturile civile și politice din Arabia Saudită, care a acuzat forțele de securitate de abuzuri;

G.  întrucât, la câteva zile după arestarea apărătorilor drepturilor omului, organele de presă fidele guvernului și platformele de comunicare socială au lansat o campanie virulentă de denigrare a acestora, denunțându-i ca „trădători” și afirmând că reprezintă o amenințare pentru securitatea statului; întrucât experții sunt de părere că campania de denigrare desfășurată în prezent împotriva apărătorilor drepturilor omului denotă intenția stabilirii unor pedepse foarte aspre;

H.  întrucât societatea saudită se schimbă treptat, dar constant, iar autoritățile saudite au adoptat o serie de măsuri pentru a îmbunătăți recunoașterea cuvenită a femeilor ca cetățeni cu drepturi egale, cum ar fi dreptul de a vota în cadrul alegerilor locale, accesul la Consiliul Shura consultativ și la Consiliul național pentru drepturile omului, ridicarea interdicției de a conduce autovehicule și acordarea accesului la evenimentele sportive publice;

I.  întrucât agenda de reformă Vision 2030, care aduce transformarea economică și socială a țării pe baza emancipării femeilor, ar trebui să constituie o oportunitate veritabilă pentru femeile saudite de a-și asigura emanciparea juridică, absolut esențială pentru exercitarea deplină a drepturilor lor în cadrul CEDAW; întrucât recentul val de arestări ale activiștilor pentru drepturile femeilor pare însă să fie contrar acestei direcții și poate distrage de la agenda de reformă;

J.  întrucât prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a oferit sprijin retoric pentru reformele în domeniul drepturilor femeilor, în special în cursul vizitelor sale în Europa și în Statele Unite, dar aceste reforme au fost până în prezent limitate, iar sistemul de tutelă exercitată de bărbați, cel mai grav impediment în calea drepturilor femeilor, rămâne în mare parte intact; întrucât, mai mult, acesta a supravegheat o reprimare pe scară largă a unor activiști de marcă, avocați și apărători ai drepturilor omului, care s-a intensificat de când a început să își consolideze controlul asupra instituțiilor de securitate ale țării;

K.  întrucât Arabia Saudită are o serie de legi discriminatorii, în special dispozițiile legale privind statutul personal, situația lucrătoarelor migrante, Codul de stare civilă, Codul muncii, Legea privind naționalitatea și sistemul de tutelă exercitată de bărbați, care condiționează exercitarea de către femei a majorității drepturilor lor în temeiul CEDAW de autorizarea de către un tutore bărbat;

L.  întrucât în Arabia Saudită există o comunitate vie de activiști online și cel mai ridicat număr de utilizatori ai aplicației Twitter din Orientul Mijlociu; întrucât Arabia Saudită este pe lista „Inamicilor internetului” a organizației Reporteri fără frontiere din cauza cenzurării mass-mediei și a internetului și din cauza pedepsirii celor care critică guvernul sau religia; întrucât libertatea de expresie și libertatea presei și a mass-mediei, atât online, cât și offline, sunt condiții prealabile esențiale și catalizatori pentru democratizare și reformă și reprezintă controale esențiale asupra puterii; întrucât laureatul Premiului Saharov din 2015, Raif Badawi, se află în continuare în închisoare, pentru simplul fapt că și-a exprimat pașnic opiniile;

M.  întrucât, în cadrul indicelui dezvoltării umane întocmit de ONU, valoarea pentru Arabia Saudită pentru anul 2015 este de 0,847, aceasta situându-se pe locul 38 din 188 de țări și teritorii; întrucât în cadrul indicelui ONU al inegalității de gen, valoarea pentru Arabia Saudită este de 0,257, aceasta situându-se pe locul 50 din 159 de țări în anul 2015; întrucât Arabia Saudită s-a situat pe locul 138 din 144 de țări conform Raportului privind disparitatea de gen la nivel mondial pe 2017, publicat de Forumul Economic Mondial;

N.  întrucât rezerva generală a Arabiei Saudite cu privire la CEDAW este, potrivit Comitetului pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, incompatibilă cu obiectul și scopul convenției și inadmisibilă în temeiul articolului 28; întrucât Arabia Saudită s-a angajat să „respecte cele mai înalte standarde de promovare și apărare a drepturilor omului” atunci când a solicitat și obținut calitatea de membru a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU în 2013,

1.  invită autoritățile saudite să pună capăt tuturor formelor de hărțuire, inclusiv la nivel judiciar, împotriva dnei Eman al-Nafjan, dnei Aziza al-Youssef, dnei Loujain al-Hathloul, dnei Aisha al-Mana, dnei Madeha al-Ajroush, dnei Hessah al-Sheikh, dnei Walaa al-Shubbar, dlui Mohammed al-Rabiah și dlui Ibrahim al-Mudaimeegh și a tuturor celorlalți apărători ai drepturilor omului din țară, astfel încât aceștia să își poată desfășura activitatea fără obstacole nejustificate și teamă de represalii;

2.  condamnă represaliile la adresa apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a apărătorilor drepturilor femeilor, care au loc în Arabia Saudită și care subminează credibilitatea procesului de reformă din țară; invită guvernul din Arabia Saudită să elibereze imediat și necondiționat toți apărătorii drepturilor omului și pe ceilalți prizonieri de conștiință deținuți și condamnați doar pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare și au desfășurat activități pașnice în domeniul drepturilor omului; denunță discriminarea continuă și sistemică a femeilor și fetelor din Arabia Saudită;

3.  aduce un omagiu femeilor saudite și apărătorilor drepturilor femeilor care încearcă să combată orice tratamente nedrepte și discriminatorii și celor care au apărat drepturile omului în ciuda dificultăților întâmpinate;

4.  salută promisiunea de a ridica interdicția privind condusul pentru femei în Regatul Arabiei Saudite, din cadrul agendei „Vision 2030”;

5.  subliniază că tratamentul aplicat tuturor deținuților, inclusiv apărătorilor drepturilor omului aflați în detenție, trebuie să respecte condițiile stabilite în Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenție sau încarcerare, adoptat prin Rezoluția 43/173 a Adunării Generale a ONU din 9 decembrie 1988;

6.  constată că companiile internaționale producătoare de autovehicule, în special cele cu sediul în UE, au lansat deja campanii publicitare vizând femeile, înainte de eliminarea interdicției ca acestea să conducă;

7.  este profund îngrijorat cu privire la prevalența violenței bazate pe gen în Arabia Saudită, care este în continuare în mare măsură subraportată și nedocumentată și este justificată prin motive precum nevoia de a disciplina femeile aflate sub tutela bărbaților; îndeamnă autoritățile saudite să adopte o legislație cuprinzătoare care să definească și să incrimineze în mod specific toate formele de violență bazată pe gen împotriva femeilor, în special violul, inclusiv violul în cadrul cuplului, agresiunea sexuală și hărțuirea sexuală, și să înlăture toate obstacolele din calea accesului femeilor la justiție;

8.  este consternat de existența sistemului de tutelă exercitată de bărbați, prin care este încă necesară o autorizație din partea unui tutore bărbat în mai multe domenii, inclusiv călătoriile internaționale, accesul la servicii medicale, alegerea reședinței, căsătoria, depunerea plângerilor în cadrul sistemului de justiție, părăsirea adăposturilor administrate de stat pentru femei care au suferit abuzuri și părăsirea centrelor de detenție; subliniază că acest sistem este o reflecție a sistemul patriarhal adânc înrădăcinat care conduce țara;

9.  invită autoritățile saudite să revizuiască Legea privind asociațiile și fundațiile din decembrie 2015 pentru a le permite activistelor să se organizeze și să acționeze liber și independent, fără interferențe nejustificate din partea autorităților; solicită, de asemenea, revizuirea Legii pentru combaterea terorismului, a Legii pentru combaterea criminalității informatice și a Legii privind presa și publicațiile, care sunt utilizate în mod repetat pentru a urmări penal apărătorii drepturilor omului, precum și revizuirea tuturor dispozițiilor discriminatorii din sistemul juridic;

10.  invită autoritățile saudite să ratifice Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, să ridice rezervele față de CEDAW și să ratifice Protocolul opțional la CEDAW, astfel încât femeile saudite să-și poată exercita pe deplin drepturile consacrate de Convenție, precum și să pună capăt practicilor căsătoriilor copiilor și căsătoriilor forțate și codului vestimentar obligatoriu pentru femei; îndeamnă Arabia Saudită să emită o invitație permanentă pentru toate structurile din cadrul procedurilor speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, pentru ca acestea să viziteze țara;

11.  invită autoritățile din Arabia Saudită să permită o presă și o mass-media independente și să asigure libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică pentru toți locuitorii Arabiei Saudite; condamnă reprimarea apărătorilor drepturilor omului și a protestatarilor atunci când participă la demonstrații pașnice; subliniază că a milita pașnic pentru drepturile juridice de bază sau a formula remarci critice prin folosirea platformelor de comunicare socială reprezintă mijloace de exprimare a unui drept indispensabil; îndeamnă autoritățile saudite să elimine restricțiile introduse asupra apărătorilor drepturilor omului, care le interzic acestora să se exprime liber pe platformele de comunicare socială și în mass-media internațională;

12.  invită VP/ÎR, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să asigure punerea pe deplin în aplicare a Orientărilor UE cu privire la apărătorii drepturilor omului, precum și să își extindă protecția și sprijinul pentru apărătorii drepturilor omului, în special pentru apărătorii drepturilor femeilor;

13.  solicită UE să depună o rezoluție referitoare la situația apărătorilor drepturilor omului din Arabia Saudită, în cadrul următoarei sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU; solicită UE ca, în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului pentru Drepturile Omului și a Comisiei pentru statutul femeii, să ridice problema statutului de membru al unor state cu antecedente discutabile în domeniul drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor femeilor și a egalității de gen; solicită UE să propună în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului numirea unui raportor special privind situația drepturilor omului în Arabia Saudită;

14.  solicită UE să includă o dezbatere privind drepturile omului, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor, ca un punct permanent pe ordinea de zi a summitului anual dintre UE și Consiliul de Cooperare al Golfului, precum și a altor foruri bilaterale și multilaterale; invită Consiliul să aibă în vedere introducerea de măsuri specifice împotriva persoanelor responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului; ia act de faptul că normele de acordare a Premiului Chaillot pentru promovarea drepturilor omului în regiunea Consiliului de Cooperare al Golfului limitează cererile la persoanele înregistrate în mod legal și care își desfășoară activitatea printr-un „angajament constructiv alături de autorități”;

15.  invită SEAE și Comisia să sprijine în mod activ grupurile societății civile și persoanele care apără drepturile omului în Arabia Saudită, inclusiv prin organizarea unor vizite la închisori, prin monitorizarea proceselor și prin declarații publice;

16.  îndeamnă VP/ÎR, SEAE și statele membre să continue dialogul cu Arabia Saudită privind drepturile omului, libertățile fundamentale și rolul îngrijorător al țării în regiune; își exprimă disponibilitatea de a purta un dialog deschis și constructiv cu autoritățile saudite, inclusiv cu membri ai parlamentului, cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor lor internaționale în domeniul drepturilor omului; solicită realizarea unui schimb de experiență în domeniul juridic și al justiției, pentru a consolida protecția drepturilor individuale în Arabia Saudită;

17.  invită autoritățile saudite să înceteze să-l mai biciuiască pe Raif Badawi și să îl elibereze neîntârziat și necondiționat, întrucât acesta este considerat un prizonier de conștiință, deținut și condamnat doar pentru că și-a exercitat dreptul la libertatea de exprimare; solicită UE să continue să aducă în discuție cazul său în cadrul tuturor contactelor la nivel înalt;

18.  invită autoritățile saudite să introducă imediat un moratoriu privind utilizarea pedepsei cu moartea, ca un pas către abolirea acesteia; solicită o revizuire a tuturor sentințelor de condamnare la moarte pentru a asigura faptul că aceste procese au respectat standardele internaționale;

19.  invită autoritățile saudite să pună capăt incitării la ură și discriminării împotriva minorităților religioase, precum și împotriva oricăror alte persoane sau grupuri care se confruntă cu încălcări ale drepturilor omului de către Arabia Saudită, inclusiv împotriva cetățenilor străini din țări din alte regiuni;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Comisiei pentru statutul femeii, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Majestății Sale, Regele Salman bin Abdulaziz Al Saud și Prințului moștenitor Mohammad bin Salman Al Saud, guvernului Regatului Arabiei Saudite și secretarului general al Centrului pentru dialog național al Regatului Arabiei Saudite..

 

(1)

JO C 378, 9.11.2017, p. 64.

(2)

JO C 310, 25.8.2016, p. 29.

(3)

JO C 349, 17.10.2017, p. 34.

(4)

CEDAW/C/SAU/CO/3-4.

Ultima actualizare: 30 mai 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate