Postopek : 2018/2755(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0280/2018

Predložena besedila :

RC-B8-0280/2018

Razprave :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.2

Sprejeta besedila :


SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 325kWORD 50k
13.6.2018
PE621.678v01-00}
PE621.682v01-00} RC1
 
B8-0280/2018}
B8-0284/2018} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti naslednje predloge resolucij:

B8-0280/2018 (ECR)

B8-0284/2018 (PPE)


o razmerah na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primeru Nabila Radžaba (2018/2755(RSP))


Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE
Charles Tannock, Karol Karski v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta  o razmerah na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primeru Nabila Radžaba (2018/2755(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kraljevini Bahrajn,

–  ob upoštevanju sporazuma iz leta 1988 o sodelovanju med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu,

–  ob upoštevanju letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016, ki ga je Svet sprejel 16. oktobra 2017,

–  ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic, o dialogih o človekovih pravicah s tretjimi državami in o svobodi izražanja na spletu in drugje,

–  ob upoštevanju nagrade Chaillot za spodbujanje človekovih pravic na območju Zalivskega sveta za sodelovanje,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966 in Konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju,

–  ob upoštevanju Arabske listine o človekovih pravicah, ki jo je Bahrajn ratificiral leta 2013,

–  ob upoštevanju bahrajnske neodvisne preiskovalne komisije, ustanovljene s kraljevim ukazom, ki naj bi preiskala dogodke v Bahrajnu februarja 2011 in njihove posledice ter pripravila poročilo o tem;

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je bahrajnsko prizivno sodišče 5. junija 2018 potrdilo petletno zaporno kazen, ki je bila 21. februarja izrečena vodilnemu zagovorniku za človekove pravice Nabilu Radžabu, ker je v komentarjih na Twitterju obsodil letalske napade v Jemnu, ki jih izvaja koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ter razkril domnevno mučenje v bahrajnskem zaporu Jau; ker so te izjave v skladu z bahrajnskim kazenskim zakonikom opredeljene kot kaznivo dejanje razžalitve sosednje države (člen 215), razžalitve nacionalnih institucij (člen 216) in namernega širjenja neresničnih in zlonamernih novic, izjav ali govoric v času vojne z namenom oviranja vojaških priprav za obrambo Bahrajna (člen 133);

B. ker je bil Nabil Radžab julija 2017 v odsotnosti že obsojen na dve leti zapora in mu grozi skupaj sedem let zapora; ker je bil od 13. junija 2016 več kot eno leto samovoljno pridržan v preiskovalnem priporu, njegova zadeva pa je bila do 20-krat preložena in je sodišče večkrat kršilo zakon o kazenskem postopku, ker je začetek sojenja napovedalo le nekaj dni vnaprej in ni dalo pojasnil njegovim odvetnikom, ki zato niso mogli pripraviti obrambe ali vabiti prič;

C. ker je bil Nabil Radžab prvič aretiran leta 2012 na podlagi obtožb zaradi spodbujanja protestov zoper vlado in obsojen na triletno zaporno kazen; ker je bil novembra 2014 izpuščen proti varščini, vendar je bil aprila 2015 ponovno aretiran in obsojen na šestmesečno zaporno kazen, ker je Bahrajn kritiziral v družbenih medijih; ker ga je kralj pomilostil zaradi zaskrbljenosti za njegovo vse slabše zdravstvo stanje;

D. ker je EU v pogovorih z bahrajnskimi oblastmi dosledno načenjala vprašanje človekovih pravic v kraljevini, obenem pa je odsvetovala ukrepe, ki bi lahko ogrozili stabilnost države;

E. ker je tesno sodelovanje s civilno družbo in zagovorniki človekovih pravic v tretjih državah po mnenju EU ena od njenih glavnih prednostnih nalog pri spodbujanju človekovih pravic in spopadanju z njihovimi kršitvami;

F. ker je politično delo v Kraljevini Bahrajn bistvenega pomena za demokratični prehod in podporo celovitim reformam;

G. ker je Bahrajn pomemben zaveznik Evropske unije v Arabskem zalivu, tudi na področju političnih in gospodarskih odnosov, energije in varnosti; ker je stabilnost zalivske regije v strateškem interesu Nata in ker obstaja skupni interes za nadaljnjo poglobitev partnerstva za boljše odzivanje na prihodnje varnostne izzive;

H. ker je Kraljevina Bahrajn arabska država z bogato in dolgo zgodovino odprtosti do drugih kultur z vsega sveta in je bahrajnska identiteta bistvena za nacionalno identiteto;

1.  izraža zaskrbljenost, ker je višje kazensko sodišče v Bahrajnu Nabilu Radžabu poleg dveletne zaporne kazni, na katero je bil obsojen julija 2017, izreklo še petletno zaporno kazen; je seznanjen z odločitvijo bahrajnskega prizivnega sodišča, ki je potrdilo petletno zaporno kazen za Nabila Radžaba, in se zaveda, da bahrajnsko kasacijsko sodišče lahko še vedno ugodi pritožbi, lahko pa ga tudi pomilosti kralj Hamad Bin Isa Al Khalifa; poziva bahrajnske oblasti, naj zagotovijo, da bodo sodni postopki v skladu z mednarodnim pravom poštenega sojenja in dolžnega pravnega postopanja;

2.  poziva bahrajnske oblasti, naj zagotovijo, da Nabil Radžab ne bo izpostavljen mučenju in drugim oblikam slabega ravnanja in da bo imel reden stik s svojo družino in odvetniki, ki jih bo sam izbral, ter ustrezno zdravstveno varstvo;

3.  ponovno poziva bahrajnske oblasti, naj se vzdržijo mučenja ter krutega in ponižujočega ravnanja z zaporniki ter preiščejo primere mučenja in storilce privedejo pred sodišče; v zvezi s tem podpira ustanovitev urada varuha človekovih pravic v okviru ministrstva za notranje zadeve, komisije za pravice zapornikov in pripornikov ter posebne preiskovalne enote za varstvo človekovih pravic in zagotavljanje neodvisnega nadzora nad ravnanjem policije in zaporniških standardov; priznava, da gre za prve in doslej edine organe te vrste v Zalivu;

4.  še naprej podpira program reform bahrajnske vlade in jo poziva, naj si prizadeva za stabilnost z nadaljnjimi reformami in vključujočo spravo v okolju, kjer je mogoče svobodno izraziti miroljubno politično nezadovoljstvo v skladu z mednarodnimi obveznostmi kraljevine, zlasti glede na prihodnje volitve, ki naj bi potekale oktobra 2018;

5.  pozdravlja zavezanost vlade, da bo še naprej izboljševala pravice in možnosti, ki so na voljo vsem Bahrajnčanom; podpira zavezanost kraljestva zagotavljanju vključujoče in pluralne družbe; v zvezi s tem pozdravlja bahrajnski model verske strpnosti in zmernosti ter kulturne raznolikosti, ter pozitivno ocenjuje bahrajnsko ustavo in nacionalno listino ukrepanja;

6.  pripisuje velik pomen suverenosti in ozemeljski celovitosti Bahrajna in poudarja, kako pomembno je, da se v notranje zadeve Bahrajna ne vmešavajo sile, ki si prizadevajo spodkopati stabilnost in varnost kraljevine;

7.  poziva bahrajnske oblasti, naj delegaciji poslancev Evropskega parlamenta dovolijo obiskati državo, da bi se srečala z organi oblasti in predstavniki civilne družbe in tako bolje razumela stališča in pomisleke vseh strani;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje  Svetu, Komisiji, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Evropske komisije, parlamentom in vladam držav članic, vladi in parlamentu Kraljevine Bahrajn ter generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu.

 

Zadnja posodobitev: 13. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov