Предложение за обща резолюция - RC-B8-0288/2018Предложение за обща резолюция
RC-B8-0288/2018

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Русия, по-специално относно случая на украинския политически затворник Олег Сенцов

13.6.2018 - (2018/2754(RSP))

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B8‑0288/2018 (ECR)
B8‑0289/2018 (Verts/ALE)
B8‑0290/2018 (S&D)
B8‑0291/2018 (PPE)
B8‑0296/2018 (ALDE)

Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Яромир Щетина, Дариуш Росати, Павел Свобода, Томаш Здеховски, Иван Щефанец, Патриция Шулин, Марияна Петир, Едуард Кукан, Туне Келам, Чаба Шогор, Рамона Николе Мънеску, Романа Томц, Дейвид Макалистър, Лудек Нидермайер, Агнешка Козловска-Райевич, Милан Звер, Адам Шейнфелд, Йожеф Над, Богдан Анджей Здройевски, Брайън Хейс, Анна Заборска, Инесе Вайдере, Роберта Мецола, Дирдре Клун, Ларс Адактусон, Лайма Люция Андрикене, Ивана Малетич, Сандра Калниете, Станислав Полчак, Иржи Поспишил, Кшищоф Хетман, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Дубравка Шуйца от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Тибор Сани от името на групата S&D
Чарлз Танък, Карол Карски, Ян Захрадил, Робертс Зиле, Ружа Томашич, Бранислав Шкрипек, Моника Маковей, Яна Житнянска, Зджислав Краснодембски  
от името на групата ECR
Йоханес Корнелис ван Бален, Петрас Аущревичюс, Марите Схаке, Беатрис Бесера Бастеречеа, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Мариан Харкин, Надя Хирш, Иван Яковчич, Петър Йежек, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Ясенко Селимович, Рамон Тремоса и Балсейс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
Ребека Хармс, Хейди Хаутала от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2018/2754(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0288/2018
Внесени текстове :
RC-B8-0288/2018
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Русия, по-специално относно случая на украинския политически затворник Олег Сенцов

(2018/2754(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Русия, и по-специално своята резолюция от 16 март 2017 г. относно украинските затворници в Русия и положението в Крим[1],

–  като взе предвид изявлението от 25 май 2018 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно случаите на няколко задържани лица в или от незаконно анексираните Крим и Севастопол,

–  като взе предвид размяната на мнения в рамките на Съвета по външни работи относно Русия на 16 април 2018 г.,

–  като взе предвид заповедта от 19 април 2017 г. на Международния съд относно искането за посочването на временни мерки, внесено от Украйна в рамките на производството относно прилагането на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма и Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация (Украйна/Руска федерация),

–  като взе предвид член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от Международния пакт за граждански и политически права, в които се установява, че никой не може да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и по които Руската федерация е страна,

–  като взе предвид Декларацията на Организацията на обединените нации относно защитниците на правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 9 декември 1998 г.,

–  като взе предвид Женевската конвенция относно закрилата на гражданските лица по време на война,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че украинският кинодеец Олег Сенцов, който се противопостави на незаконното анексиране на Кримския полуостров от Русия, беше задържан през май 2014 г. във връзка с твърдения за извършване на незаконни дейности в Крим; като има предвид, че той беше третиран като руски гражданин, въпреки че има украинско гражданство;

Б.  като има предвид, че в случая на Олег Сенцов има твърдения, че той е бил подложен на изтезания и тежко малтретиране, довели до неправомерно извличане на показания, на които впоследствие е била придадена правна стойност;

В.  като има предвид, че на 25 август 2015 г. Олег Сенцов беше осъден в нарушение на международното право и елементарните норми за правораздаване от съд, чиято юрисдикция не се признава от ЕС;

Г.  като има предвид, че Олег Сенцов, който понастоящем излежава своята присъда в разположения най-далеч на север руски затвор (намиращ се в Лабитнанги, Ямало-Ненецки автономен окръг), на 14 май 2018 г. обяви безсрочна гладна стачка;

Д.  като има предвид, че броят на политическите затворници в Русия значително се увеличи през последните години; като има предвид, че центърът за правата на човека „Мемориал“, който получи наградата „Сахаров“ през 2009 г., на 29 май 2018 г. публикува списък с имената на 158 политически затворници;

Е.  като има предвид, че Оюб Титиев, директор на бюрото в Чечения на Центъра за правата на човека „Мемориал“, беше арестуван от местната полиция на 9 януари 2018 г. и беше обвинен в притежание на наркотични вещества; като има предвид, че тези обвинения бяха отхвърлени от г-н Титиев и бяха окачествени от неправителствени организации и други защитници на правата на човека като изфабрикувани;

Ж.  като има предвид, че задържането на Оюб Титиев е част от тревожна тенденция, характеризираща се със задържания, нападения, сплашване и дискредитиране на независими журналисти и правозащитници;

З.  като има предвид, че защитници на правата на човека и представители на гражданското общество, по-специално на кримските татари, са били подлагани на заплахи, сплашване и арести;

И.  като има предвид, че в редица случаи има сведения за използването на изтезания и други форми на жестоко и унизително отношение; като има предвид, че до момента тези твърдения не са били проучени по подходящ начин; като има предвид, че са били използвани изтезания за изтръгване на фалшиви признания и в подкрепа на фалшиви доказателства за вина;

Й.  като има предвид, че много затворници и задържани лица са били изправени пред тежки и нечовешки условия в затворите, което е довело до физически и психологически рискове за тяхното здраве; като има предвид, че има затворници, които се нуждаят от спешни медицински грижи и лечение;

К.  като има предвид, че рестриктивното руско законодателство, уреждащо политическите и гражданските права, сега се прилага и във временно окупирания Крим, което доведе до драстично ограничаване на свободата на събрания, на изразяване на мнение, на сдружения, на достъп до информация и на религията, както и до появата на достоверни сведения за сплашване, насилствени изчезвания и изтезания;

Л.  като има предвид, че произволните арести, насилствените изчезвания, цензурата и забраната на мирни събирания се превърнаха в ежедневна реалност в Крим; като има предвид, че редица кримски татари бяха задържани и/или са предмет на разследване или на наказателно преследване; като има предвид, че също така бяха взети на прицел и кримски адвокати, предоставящи правна помощ на такива лица, защитници на правата на човека, сигнализиращи за случаи на политически мотивирани насилствени изчезвания в Крим, както и журналисти, които информират за положението на кримските татари;

М.  като има предвид, че окупационните власти в Крим систематично и умишлено потъпкват свободата на словото в Крим, като изтласкват независимите медии и създават пречки за работата на професионалните журналисти; като има предвид, че на 22 март 2018 г. Нариман Мемедеминов, граждански журналист и активист, защитаващ правата на кримските татари, който отразяваше закононарушенията на окупационните власти, беше задържан от руските сили за сигурност въз основа на неверни обвинения; като има предвид, че на 21 май 2018 г. руските сили за сигурност задържаха друг граждански журналист – Сервер Мустафаев, след като претърсиха дома му в окупирания от Русия Крим, по-специално поради религиозни основания;

Н.  като има предвид, че Русия губи значителен брой дела в Европейския съд по правата на човека и не изпълнява постановените съдебни решения;

О.  като има предвид, че Руската федерация в качеството си на пълноправен член на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и на ООН се е ангажирала да спазва принципите на демокрацията и правовата държава и да зачита основните свободи и правата на човека; като има предвид, че поради редица сериозни нарушения на принципите на правовата държава и приемането на рестриктивни закони през последните години съществува сериозна загриженост относно изпълнението от страна на Русия на нейните международни и национални задължения; като има предвид, че Европейският съюз нееднократно е предлагал допълнителна помощ и експертен опит, за да подпомогне Русия да модернизира своя конституционен и правен ред и да се придържа към него в съответствие със стандартите на Съвета на Европа;

П.  като има предвид, че съгласно руския закон за „чуждестранните агенти“ неправителствените организации, които получават финансиране от чужбина и извършват „политическа дейност“, трябва да подадат заявление да бъдат включени в специален правителствен списък на чуждестранните агенти, които подлежат на допълнително внимателно наблюдение от правителството и от които се изисква да посочват във всички свои публикации, съобщения за печата и доклади, че те са били изготвени от чуждестранен агент;

Р.  като има предвид, че в отговор на незаконното анексиране на Крим и хибридната война, водена срещу Украйна, ЕС прие редица поетапни ограничителни мерки срещу Русия;

1.  призовава руските органи да освободят незабавно и безусловно Олег Сенцов и всички други украински граждани, незаконно задържани в Русия или на Кримския полуостров; припомня, че понастоящем в Русия и в окупирания Крим има общо над 70[2] украински политически затворници;

2.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Оюб Титиев, директор на Центъра за правата на човека „Мемориал“ в Чеченската република, както и на всички други политически затворници в Руската федерация;

3.  призовава руските органи да преустановят сплашването и тормоза на Центъра за правата на човека „Мемориал“, на неговите служители и на други защитници на правата на човека и да им предоставят възможност да извършват своята дейност в областта на правата на човека;

4.  подчертава, че третирането на всички затворници трябва да отговаря на международните стандарти и че всички задържани лица следва да имат достъп до адвокат, до своите семейства, до своите дипломатически представители и до медицински грижи; подчертава, че руските органи и съдебни служители носят пълна отговорност за безопасността и благосъстоянието на задържаните, особено в Крим, в съответствие с Четвъртата женевска конвенция;

5.  припомня на Русия, че е важно тя да спазва изцяло своите международни правни задължения в качеството си на член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и основните права на човека и принципите на правовата държава, установени в Европейската конвенция за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права;

6.  подчертава, че свободата на събрания в Руската федерация се гарантира от член 31 от Руската конституция и от Европейската конвенция за правата на човека, по която Русия е страна, и че следователно руските органи са длъжни да зачитат тази свобода;

7.  настоятелно призовава руските власти на всички равнища да признаят ключовата роля на защитниците на правата на човека като стълбове на демокрацията и пазители на принципите на правовата държава и публично да осъдят всички нападения срещу защитници на правата на човека, особено в Чеченската република;

8.  изразява своята солидарност с украинския кинодеец, политически активист и политически затворник Олег Сенцов, който започна гладна стачка на 14 май 2018 г., за да окаже натиск за освобождаването на незаконно задържаните свои сънародници, и изразява своята загриженост във връзка с последиците от гладната стачка за здравето на Олег Сенцов; припомня, че Олег Сенцов, който беше арестуван в Крим скоро след като Русия пое контрола над черноморския полуостров през 2014 г. и който впоследствие беше осъден въз основа на показания, получени чрез изтезания, в момента излежава 20-годишна присъда по многобройни обвинения в тероризъм в строго охраняван затворнически лагер в Ямало-Ненецкия регион в най-северната част на Русия;

9.  изразява съжаление във връзка с факта, че Александър Колченко, също подсъдим по това дело, беше осъден на десет години лишаване от свобода;

10.  отбелязва, че друг незаконно задържан украински гражданин – Владимир Балух, обяви гладна стачка на 19 март;

11.  призовава компетентните руски органи и медицински служби да предоставят на тези лишени от свобода лица подходяща медицинска помощ и да спазват лекарската етика, включително като не налагат насилствено хранене или друго нежелано лечение, които могат да бъдат равностойни на изтезания и други форми на малтретиране;

12.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с това, че много от украинските политически затворници, например Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Чирний и Евгений Панов, са били подложени на тежки изтезания;

13.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с тревожната тенденция, характеризираща се със задържания, нападения, сплашване и дискредитиране на независими журналисти и защитници на правата на човека, извършващи своята дейност в Русия, и по-специално в Чечения; изтъква значението на гражданското общество и на организации като „Мемориал“ и подчертава, че активистите от гражданското общество навсякъде трябва да бъдат свободни да упражняват своите най-основни права на свобода на мисълта и на изразяване на мнение; призовава чеченските и руските органи да спазват националното си законодателство и международните си ангажименти и да се придържат към принципите на правовата държава;

14.  изразява дълбоката си загриженост относно климата на безнаказаност, който благоприятства за извършването на тези действия, и призовава за разработването на правни и други мерки за предотвратяване, наблюдение и ефективно наказателно преследване на извършителите на подобни прояви на насилие в сътрудничество с гражданското общество; подчертава факта, че Русия и нейното правителство носят крайната отговорност за разследването на тези деяния, за изправянето на техните извършители пред съда и за защитата на всички руски граждани от незаконни злоупотреби;

15.  насочва вниманието към факта, че през май 2018 г. руските органи в окупирания Крим задържаха редица кримски татари, в т.ч. Сервер Мустафаев, Едем Смаилов и членовете на семейството на политическия затворник Нури Примов;

16.  осъжда нарушенията от руска страна на международното право в окупирания Крим, включително прилагането на руското законодателство, тежката милитаризация на Кримския полуостров, която представлява заплаха за регионалната сигурност, и масовите и системни нарушения на правата на човека, които са насочени, по-специално, към етническите украинци и кримските татари;

17.  приветства освобождаването на лидерите на кримските татари Ахтем Чийгоз и Илми Умеров, които бяха осъдени през септември 2017 г. на лишаване от свобода от руски съдилища във временно окупираната украинска територия на Кримския полуостров и на които руските власти разрешиха да напуснат полуострова на 25 октомври 2017 г.; изразява своята благодарност към всички, които положиха усилия за тяхното освобождаване, включително на руски правозащитни организации като „Мемориал“;

18.  припомня на руските органи, че във фактическото си качество на окупатор, упражняващ на практика контрол върху Крим, те носят пълна отговорност за защитата на гражданите в Крим от произволни съдебни или административни мерки и че в това си качество те се задължават от международното хуманитарно право да гарантират защитата на правата на човека на полуострова;

19.  подчертава, че руските съдилища, били те граждански или военни, не са компетентни да се произнасят по деяния, извършени извън международно признатата територия на Русия, и посочва, че съдебните производства в подобни случаи не могат да се считат за законосъобразни;

20.  отново изразява своята сериозна загриженост относно закона за „чуждестранните агенти“ и относно начина, по който той се прилага; счита, че определението за „политическа дейност“, осъществявана от неправителствени организации, които получават финансиране от чужбина, е толкова широко, че на практика то предоставя възможност на правителството да упражнява контрол върху почти всяка организирана дейност, свързана с обществения живот;

21.  настоятелно призовава Русия да гарантира безусловния и безпрепятствен достъп на международните наблюдатели на правата на човека и на мисиите за наблюдение; призовава международните организации като Организацията на обединените нации, Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа да следят по-отблизо положението с правата на човека в Крим и да предприемат подходящи мерки;

22.  призовава специалния представител на Европейския съюз за правата на човека да отделя постоянно внимание на положението с правата на човека на Кримския полуостров и в неконтролираните от правителството райони в източната част на Украйна;

23.  призовава Съвета и държавите членки на ЕС да запазят твърдата си позиция и единството си в рамките на своя ангажимент спрямо договорените санкции срещу Русия и да удължат срока им, както и да обсъдят предприемането на целенасочени мерки срещу лицата, отговорни за задържането и изправянето пред съда на политически затворници;

24.  подчертава, че е важно делегацията на Европейския съюз в Русия и посолствата на държавите – членки на ЕС, да следят съдебните производства срещу защитници на правата на човека;

25.  призовава председателите на Съвета и Комисията, както и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) да продължават да следят отблизо случаите на неспазване на международните правни задължения и да повдигат тези въпроси в рамките на различни форуми и срещи с Русия;

26.  отново призовава заместник-председателя/върховен представител и ЕСВД да гарантират, че всички случаи на лица, преследвани по политически причини, ще бъдат обсъдени в рамките на консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека, когато те бъдат подновени, и че от представителите на Русия в рамките на тези консултации ще бъде официално изискано да отговорят по всеки конкретен случай; призовава заместник-председателя/върховен представител и ЕСВД да докладват пред Парламента относно своя обмен с руските органи;

27.  настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител и ЕСВД да гарантират, че Съюзът търси всякакви възможности в рамките на руското национално законодателство за продължаване на сътрудничеството с организациите на руското гражданско общество и на подкрепата за тях, включително за организациите, които работят за насърчаване на ценностите, свързани с демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава;

28.  призовава ЕС да направи изявление, в което да се осъдят нарушенията на правата на човека в Русия и опитите за тяхното потулване под прикритието на Световната купа на ФИФА;

29.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

 

Последно осъвременяване: 14 юни 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност