Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0323/2018Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0323/2018

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Somaliji

4.7.2018 - (2018/2784(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B8-0323/2018 (ECR)
B8-0324/2018 (Verts/ALE)
B8-0325/2018 (S&D)
B8-0327/2018 (ALDE)
B8-0331/2018 (PPE)
B8-0334/2018 (GUE/NGL)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Postupak : 2018/2784(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0323/2018
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0323/2018
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o Somaliji

(2018/2784(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Somaliji, osobito onu od 15. rujna 2016.[1],

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 18. svibnja 2017. o izbjegličkom kampu u Dadaabu[2],

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika Europske službe za vanjsko djelovanje od 30. listopada 2017. o napadu u Somaliji te sve prethodne izjave glasnogovornika,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Somaliji od 3. travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir zajedničku strategiju Afrike i EU-a,

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Izvješće Ureda UN-a za ljudska prava „Zaštita civila: izgradnja temelja mira, sigurnosti i ljudskih prava u Somaliji” iz prosinca 2017.,

–  uzimajući u obzir nacionalni indikativni program EU-a i Somalije za Saveznu Republiku Somaliju za razdoblje 2014. – 2020.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a od 15. svibnja 2018. o produljenju mandata misije Afričke unije u Somaliji,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a od 27. ožujka 2018. o Somaliji, kao i sve njegove prethodne rezolucije,

–  uzimajući u obzir izvješće posebnog predstavnika UN-a za Somaliju Vijeću sigurnosti UN-a od 15. svibnja 2018.,

–  uzimajući u obzir izjave za tisak Vijeća sigurnosti UN-a o Somaliji od 25. siječnja 2018., 25. veljače 2018. i 4. travnja 2018.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 25. lipnja 2018. o Rogu Afrike, od 17. srpnja 2017. o rješavanju opasnosti od gladi i od 3. travnja 2017. o Somaliji,

–  uzimajući u obzir izvješća glavnog tajnika UN-a o Somaliji od 26. prosinca 2017. i 2. svibnja 2018.,

–  uzimajući u obzir priopćenje s Konferencije o sigurnosti UN-a i Somalije od 4. prosinca 2017.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća Ujedinjenih naroda od 29. rujna 2017. o pomoći Somaliji u području ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir izjavu misije Afričke unije u Somaliji (AMISOM) od 8. studenog 2017. u kojoj se najavljuje namjera postepenog povlačenja postrojbi iz Somalije počevši od prosinca 2017. i njihova punog povlačenja do 2020. godine,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjava četiriju stručnjaka za ljudska prava UN-a od 4. svibnja 2016. u kojoj izražavaju zabrinutost zbog sve većeg progona sindikalista u Somaliji,

–  uzimajući u obzir zaključke i preporuke navedene u 380. izvješću Odbora za slobodu udruživanja Međunarodne organizacije rada (MOR) iz listopada 2016., kako ga je odobrio Upravni odbor MOR-a za predmet br. 3113,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je al-Shabaab počinio brojne terorističke napade na somalskom tlu; budući da je Somalija 14. listopada 2017. pretrpjela najgori teroristički napad u kojem je, prema službenim izvorima, smrtno stradalo najmanje 512 osoba, dok je 357 osoba ozlijeđeno; budući da organizacija al-Shabaab i druge terorističke skupine povezane s Islamskom državom i dalje provode terorističke napade protiv međunarodno priznate somalske vlade i protiv civila;

B.  budući da je 1. travnja 2018. organizacija al-Shabaab izvela napade autobombom protiv mirovne baze Afričke unije u Bulamareru i u obližnjim selima; budući da je 25. veljače 2018. u Mogadišuu došlo do dvaju terorističkih napada u kojima su poginule najmanje 32 osobe;

C.  budući da su u lipnju 2017. sigurnosne snage somalske vlade nezakonito usmrtile i ranile civile kao posljedice unutarnjih borbi između vladinih snaga na lokaciji raspodjele pomoći u Baidoanu; budući da je civilno stanovništvo također bilo meta napada tijekom sukoba regionalnih snaga i klanskih paravojnih skupina, osobito u donjem dijelu regija Shabelle, Galguduud i Hiran;

D.  budući da je prema izvješću Ureda UN-a za ljudska prava i Misije UN-a za pomoć Somaliji (UNSOM), koje obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2016. do 14. listopada 2017., u Somaliji poginulo 2 078 civila, dok ih je 2 507 ranjeno; budući da se većina tih slučajeva pripisuje militantima al-Shabaaba; budući da su za znatan dio tih smrti odgovorne klanske paravojne skupine, državni akteri, uključujući vojsku i policiju, te čak i misija Afričke unije u Somaliji;

E.  budući da je Somalija iskusila dva desetljeća građanskog rata; budući da je od 2012. godine, kada je na vlast stupila nova vlada s međunarodnom potporom, zemlja ostvarila znatan napredak prema miru i stabilnosti; budući da se, iako je posljednjih godina organizacija al-Shabaab pretrpjela velike gubitke od operacija borbe protiv terorizma, u izvješćima UN-a navodi da je frakcije ISIL-a/Daiša u Somaliji znatno narasla;

F.  budući da je Somalija 8. veljače 2017. održala svoje prve slobodne izbore od dolaska na vlast vlade s međunarodnom potporom; budući da izborni sustav predstavlja napredak u smislu sudjelovanja birača, ali da pokazuje samo ograničena izborna obilježja; budući da se vlada obvezala da će za izbore 2020./2021. osigurati izborni sustav utemeljen na neponderiranom općem pravu glasa;

G.  budući da je mandat misije Afričke unije u Somaliji produljen do 31. srpnja 2018.; budući da se, u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a (RVSUN) 2372/17, broj osoblja u uniformi AMISOM-a do 30. listopada 2018. mora smanjiti na 20 626.; budući da je osoblje AMISOM-a optuženo za kršenja ljudskih prava, seksualno nasilje i povredu dužnosti tijekom njihove službe;

H.  budući da je sloboda izražavanja, koja je temeljni stup bilo koje funkcionalne demokracije, u Somaliji i dalje u velikoj mjeri ograničena; budući da se novinari, branitelji ljudskih prava, aktivisti civilnog društva te politički vođe i dalje svakodnevno suočavaju s prijetnjama; budući da organizacija al-Shabaab nastavlja zastrašivati, uhićivati, zadržavati bez propisanog postupka te čak ubijati; budući da nadležna tijela rijetko istražuju takve slučajeve; budući da je Somalija, prema Međunarodnoj federaciji novinara, već osmu godinu zaredom najsmrtonosnija zemlja u Africi za novinare i druge medijske djelatnike koji obavljaju svoj rad i ostvaruju svoje temeljno pravo na slobodu izražavanja;

I.  budući da su pravo na slobodno udruživanje i pravo na udruživanje u sindikate od ključne važnosti za razvoj bilo koje funkcionalne demokracije; budući da savezna vlada Somalije praktički ne dopušta osnivanje i postojanje neovisnih sindikata; budući da se sindikati i aktivisti za prava radnika u Somaliji svakodnevno suočavaju sa zastrašivanjem, odmazdom i uznemiravanjem; budući da su u Somaliji uobičajeni stigmatizacija i kampanje ocrnjivanja protiv sindikalista;

J.  budući da je MOR donio odluku protiv somalske vlade u pogledu povrede slobode udruživanja; budući da je MOR naložio vladi da „bez odgode prizna vodstvo Omara Faruka Osmana nad Nacionalnim udruženjem somalskih novinara (NUSOJ) i Savezom somalskih sindikata (FESTU)”;

K.  budući da su stručnjaci za ljudska prava UN-a izjavili da „Somalija ne ispunjava svoje obveze u pogledu međunarodnih ljudskih prava, dok se stanje u sindikatima i dalje pogoršava, unatoč posebnim preporukama Upravnog tijela Međunarodne organizacije rada, u kojem se od somalske vlade zahtijeva da se suzdrži od daljnjeg uplitanja u rad sindikata registriranih u Somaliji, uz posebno upućivanje na NUSOJ i FESTU”;

L.  budući da su u Somaliji raširena kršenja ljudskih prava; budući da su za njih odgovorni većinom nedržavna tijela, militanti al-Shabaaba i paravojne postrojbe, ali i državni akteri; budući da je bilo slučajeva izvansudskih pogubljenja, seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja, proizvoljnih uhićenja te pritvaranja i otmica; budući da prema UN-ovu Uredu za ljudska prava somalska Nacionalna obavještajna i sigurnosna agencija (NISA) rutinski krši međunarodno pravo o ljudskim pravima; budući da često djeluje na izvansudski način i da ima preširoke ovlasti;

M.  budući da je, međutim, politička situacija nestabilna, a upravljanje i dalje slabo, što otežava reformu pravosuđa i sigurnosnog sektora; budući da je prema organizaciji Transparency International Somalija najkorumpiranija država na svijetu;

N.  budući da vojni sudovi i dalje pokušavaju suditi u širokom rasponu slučajeva, uključujući kaznena djela povezana s terorizmom, u postupcima koji daleko zaostaju za međunarodnim standardima za pošteno suđenje; budući da su do trećeg tromjesečja 2017. najmanje 23 osobe pogubljene na temelju presuda vojnog suda, većinom protiv optužbi povezanih s terorizmom; budući da je sedam optuženika, uključujući i jedno dijete, 13. veljače u Puntlandu osuđeno na smrtnu kaznu zbog ubojstva, uglavnom na temelju priznanja dobivenih pod prisilom od strane obavještajnih službi Putlanda; njih je petoro pogubljeno u travnju;

O.  budući da strani interesi dodatno otežavaju političku situaciju; budući da je u kontekstu širih sukoba između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije, s jedne strane, i Katara, s druge strane, Savezna vlada Somalije nastojala ostati neutralna; budući da su, radi odmazde, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati zaustavili svoja redovita plaćanja proračunske potpore Somaliji, čime se dodatno slabi sposobnost vlade da plaća sigurnosne snage;

P.  budući da su djeca među najvećim žrtvama sukoba u Somaliji; budući da je bilo brojnih slučajeva otmice i novačenja djece od strane terorističkih skupina; budući da se prema njima ponašalo kao prema neprijateljima sigurnosnih snaga Somalije te su bili česti slučajevi njihova ubijanja, sakaćenja, uhićenja i pritvaranja;

Q.  budući da izvješće o ljudskim pravima od 21. veljače 2018. ukazuje na zlostavljanja i povrede prava koje su od 2015. pretrpjele stotine djece u državnom pritvoru zbog njihovih aktivnosti povezanih s terorizmom, uključujući premlaćivanje, mučenje, zatočenje i seksualno nasilje; budući da su u Puntlandu djeca osuđivana na smrt zbog kaznenih djela povezanih s terorizmom;

R.  budući da je nakon godina suše došlo do rekordnih kiša koje su prouzročile poplave zbog kojih je raseljeno 230 000 ljudi, od kojih se procjenjuje da su više od polovice djeca; budući da je u zemlji već oko 2,6 milijuna ljudi na koje su utjecale suše i sukobi;

S.  budući da su klanske paravojne skupine prouzročile znatan broj evidentiranih civilnih žrtava; budući da su glavni pokretač sukoba među klanovima sporovi oko zemljišta i resursa, koje pogoršava trajni ciklus odmazde; budući da su ti sukobi pogoršani zbog nedostatka resursa i suša; budući da te sukobe iskorištavaju elementi suprotstavljeni vladi u svrhu daljnje destabilizacije područja;

T.  budući da nesigurnost opskrbe hranom predstavlja ozbiljan problem za državu i stanovništvo Somalije; budući da prema Glavnoj upravi za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći otprilike polovica od 12 milijuna stanovnika u Somaliji živi u situaciji nesigurnosti opskrbe hranom te da im je potrebna humanitarna pomoć; budući da se očekuje da će oko 1,2 milijuna djece biti akutno pothranjeno, od čega će 232 000 djece patiti zbog ozbiljne akutne pothranjenosti opasne po život; budući da se velik dio zemlje nije u potpunosti oporavio od gladi iz razdoblja od 2011. do 2012.; budući da suše pogoršavaju probleme u pogledu nesigurnosti opskrbe hranom u Somaliji;

U.  budući da u Keniji postoji više somalskih izbjegličkih kampova, uključujući kamp Daacab s oko 350 000 izbjeglica; budući da, zbog neuspjeha međunarodne zajednice da osigura odgovarajuću potporu, kenijske vlasti namjeravaju smanjiti te kampove potičući povratak u Somaliju;

V.  budući da su međunarodni humanitarni dionici ključni za suzbijanje nesigurnosti opskrbe hranom i pružanje humanitarne pomoći; budući da su oni znatno pridonijeli sprečavanju humanitarne katastrofe u Somaliji; budući da je bilo pokušaja preusmjeravanja humanitarne pomoći u financiranje ratovanja;

W.  budući da Europska unija od 2016. postupno povećava svoju godišnju humanitarnu pomoć Somaliji, osobito kao odgovor na jaku sušu koja je pogodila zemlju, te je humanitarnim partnerima 2017. dodijelila 120 milijuna EUR; budući da se međunarodni plan humanitarne pomoći financira samo do 24 %;

X.  budući da je EU izdvojio 486 milijuna EUR iz Europskog razvojnog fonda (2014. – 2020.), osobito za izgradnju države i uspostavu mira, sigurnost opskrbe hranom, otpornost i obrazovanje; budući da EU također podupire AMISOM preko Instrumenta mirovne pomoći za Afriku; budući da je, kao mirovne vojne snage Afričke unije koje broje 22 000 vojnika, AMISOM donio određeni stupanj stabilnosti u dijelove Somalije; budući da su dijelovi zemlje pod kontrolom ili prijetnjom s radikalnog islamističkog pokreta al-Shabaab ili pod kontrolom zasebnih tijela, kao što je slučaj sa Somalilandom i Puntlandom;

1.  osuđuje sve napade na somalsko stanovništvo koje su počinili organizacija al-Shabaab i druge ekstremističke terorističke skupine; tvrdi da ne može postojati legitiman razlog za sudjelovanje u terorističkim aktivnostima; poziva na to da se odgovorni za terorističke napade i kršenja ljudskih prava privedu pravdi u skladu s međunarodnim pravom o ljudskim pravima; izražava duboko suosjećanje sa žrtvama terorističkih napada u Somaliji i s njihovim obiteljima te iskreno žali zbog gubitka života; podsjeća somalske vlasti na to da su obvezne jamčiti ljudska prava i štititi civilno stanovništvo u svim okolnostima;

2.  naglašava da bi uklanjanje temeljnih uzroka terorizma poput nesigurnosti, siromaštva, kršenja ljudskih prava, uništavanja okoliša, nekažnjavanja i nedostatka pravde te ugnjetavanja uvelike pridonijelo iskorjenjivanju terorističkih organizacija i aktivnosti u Somaliji; tvrdi da nedovoljna razvijenost i nesigurnost čine začarani krug; stoga poziva međunarodne aktere, uključujući razvojne programe EU-a, da se uključe u reformu sigurnosnog sektora i inicijative za izgradnju kapaciteta kako bi zajamčili dosljednost između svojih razvojnih i sigurnosnih politika u Somaliji; poziva EU da nastavi podupirati proces mira i pomirenja u Somaliji putem okvira uzajamne odgovornosti i pakta za sigurnost;

3.  potiče saveznu vladu Somalije da nastavi s naporima u području izgradnje mira i izgradnje države u cilju razvoja snažnih institucija koje su uređene vladavinom prava i koje mogu pružati osnovne javne usluge te u cilju jamčenja sigurnosti, slobode izražavanja i slobode udruživanja; pozdravlja činjenicu da organizacija al-Shabaab nije uspjela omesti izborni proces 2016.–2017.; poziva saveznu vladu Somalije da se pobrine za to da se prije izbora 2020.–2021. uspostavi izborni sustav utemeljen na neponderiranom općem pravu glasa; podsjeća da se trajna stabilnost i mir mogu postići samo socijalnom uključenošću, održivim razvojem i dobrim upravljanjem utemeljenim na načelima demokracije i vladavine prava;

4.  poziva saveznu vladu Somalije da pojača svoje napore u cilju učvršćivanja vladavine prava u cijeloj zemlji; smatra da je nekažnjavanje jedan od glavnih uzroka ponavljajućeg nasilja i pogoršavanja stanja ljudskih prava; zahtijeva od somalskih vlasti da buduće civilne slučajeve pod nadležnošću vojnog suda proslijede civilnim sudovima radi kaznenog progona; poziva somalskog predsjednika da smjesta ublaži izrečene smrtne kazne, kao korak prema uvođenju moratorija na sve smrtne kazne; smatra da se nekažnjavanje može iskorijeniti jedino vladavinom prava; poziva vladu i međunarodne aktere da nastave raditi na uspostavi neovisnog sudstva, uvođenju neovisnih i vjerodostojnih istraga kaznenih djela protiv somalskih novinara, iskorjenjivanju korupcije te izgradnji odgovornih institucija, posebno u sigurnosnom sektoru; u tom kontekstu pozdravlja činjenicu da je prošle godine vlada u suradnji s UN-om i EU-om na nacionalnoj razini pokrenula nastavni plan za pravosudno osposobljavanje;

5.  osuđuje kršenje slobode izražavanja koje su u Somaliji počinili državni i nedržavni akteri; zabrinut je zbog autokratskog pristupa aktualne uprave i nekih regionalnih državnih uprava, što dovodi do uhićenja političkih protivnika i miroljubivih kritičara; svako zastrašivanje, uznemiravanje, zadržavanje ili usmrćivanje novinara i aktivista civilnog društva smatra apsolutno neprihvatljivim; zahtijeva od somalskih vlasti da prestanu koristiti NISA-u za zastrašivanje neovisnih novinara i političkih protivnika; poziva vladu i EU da u okviru svojih aktivnosti povezanih s vladavinom prava u Somaliji zajamče da se djelovanje NISA-e regulira učinkovitim mehanizmima nadzora; tvrdi da je sloboda izražavanja i mišljenja neophodna za razvoj snažnog i demokratskog društva; poziva saveznu vladu Somalije da se pobrine za puno poštovanje prava na slobodu izražavanja; poziva somalijsku vladu na reviziju kaznenog zakona, novog zakona o medijima i drugog zakonodavstva kako bi se zakonodavstvo uskladilo s međunarodnim obvezama Somalije u pogledu prava na slobodu izražavanja i medija;

6.  izražava zabrinutost zbog određenih stranih interesa koji političku situaciju čine još složenijom; primjećuje da su, u kontekstu šireg sukoba između UAE-a i Saudijske Arabije, s jedne strane, i Katra, s druge strane, saveznoj vladi Somalije, radi njezina pokušaja da zadrži neutralnost, Saudijska Arabija i UAE uskratili isplaćivanje redovne proračunske potpore, zbog čega je dodatno oslabljena sposobnost vlade da plaća sigurnosne snage; potiče UAE da smjesta prekine sve činove destabilizacije u Somaliji i da poštuje suverenost i teritorijalni integritet Somalije;

7.  snažno osuđuje teška kršenja slobode udruživanja i slobode izražavanja somalskih slobodnih i nezavisnih sindikata i, posebno, dugotrajnu represiju Nacionalnog udruženja somalskih novinara (NUSOJ) i Savez somalskih sindikata (FESTU) te inzistira na obustavi aktualnih istraga i zaključivanju predmeta koji Ured državnog odvjetnika vodi protiv Omara Faruka Osmana, glavnog tajnika NUSOJ-a, zbog organizacije obilježavanja Svjetskog dana slobode tiska bez odobrenja Ministarstva informiranja;

8.  osuđuje represiju koju nad sindikalistima provodi somalska država; poziva somalske vlasti da obustave svaki oblik represije nad sindikatima; ustraje u tome da vlada dopusti osnivanje neovisnih sindikata; snažno je uvjeren u to da su sindikati neophodni za jamčenje prava radnika u Somaliji; tvrdi da bi neovisni sindikati mogli znatno doprinijeti poboljšanju sigurnosne situacije u Somaliji;

9.  potiče saveznu vladu Somalije da potiče i poštuje međunarodnu vladavinu prava te da prihvati i u potpunosti provede odluke Međunarodne organizacije rada (MOR) u predmetu 3113;

10.  pohvaljuje rad misije UN-a u Somaliji (UNSOM) u svim aspektima, a posebno u području praćenja ljudskih prava u Somaliji, kao i odluku Vijeća sigurnosti UN-a o produženju mandata te misije do 31. ožujka 2019.; pohvaljuje napore Afričke unije u cilju vraćanja određene razine sigurnosti u Somaliji i organizacije prijelaznog političkog procesa; poziva EU na bolji nadzor i izgradnju kapaciteta kako bi se zajamčilo da će AMISOM odgovarati za svoja nedjela, posebno s obzirom na činjenicu da je EU odgovoran za veći dio njegova financiranja;

11.  osuđuje novačenje djece vojnika u Somaliji kao užasan ratni zločin; smatra da su djeca jedna od najugroženijih skupina u kontekstu sukoba; poziva sve naoružane skupine da smjesta prekinu tu praksu i da oslobode svu djecu koju su unovačile; poziva državne vlasti da se prema njima odnose kao prema žrtvama terorizma i rata, a ne kao prema počiniteljima, te poziva EU da pomogne somalskoj vladi u njezinim naporima u pogledu rehabilitacije i reintegracije; potiče somalske vlasti da prekinu s proizvoljnim pritvaranjem djece za koju se nezakonito sumnja da su povezana s al-Shabaabom; potiče sve aktere u Somaliji da poštuju ciljeve Fakultativnog protokola uz Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta o uključivanju djece u oružane sukobe i potiče saveznu vladu Somalije da ga bez odgode ratificira;

12.  pozdravlja izbor povjerenika u nedavno uspostavljen Neovisni nacionalni odbor Somalije za ljudska prava te poziva somalsku vladu da bez daljnjeg odgađanja imenuje taj odbor; izrazito je zabrinut zbog navoda o kršenjima ljudskih prava koje su počinile somalske sigurnosne snage, uključujući ubojstva, proizvoljna uhićenja i pritvaranja, mučenje, silovanje i otmice; poziva vlasti da se pobrinu za potpunu istragu svih kršenja i privođenje počinitelja pravdi; poziva vladu i EU da unaprijede tehničko stručno znanje somalskog Odjela za kriminalističke istrage za provedbu temeljitih i učinkovitih istraga kojima se poštuju prava; poziva domaće i strane postrojbe koje interveniraju u borbi protiv al-Shabaaba da se pridržavaju međunarodnog prava; poziva somalsku vladu da ispuni svoje obveze i stane na kraj prisilnim iseljavanjima interno raseljenih osoba, među ostalim i u glavnom gradu te zemlje, Mogadishuu;

13.  pozdravlja činjenicu da je somalska vlada nakon trodnevne nacionalne ustavne konvencije održane u svibnju 2018. pokrenula proces revizije privremenog ustava Somalije, koji će dovesti do trajnog ustava Somalije; potiče somalsku vladu da dovrši nacionalni plan Somalije za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma kao dio sveobuhvatnog pristupa sigurnosti te zemlje, koji podržava AMISOM;

14.  osuđuje rodno uvjetovano i seksualno nasilje nad ženama, muškarcima, dječacima i djevojčicama, koje posebno pogađa žene i djevojčice, te ga smatra jezivim ratnim zločinom; poziva državu da pojača svoje napore u cilju zaštite ugroženih društvenih skupina; u tom kontekstu pozdravlja činjenicu da je prošle godine vlada u suradnji s UN-om i EU-om na nacionalnoj razini pokrenula nastavni plan za pravosudno osposobljavanje; ponovno ističe svoju izuzetnu zabrinutost za prava žena; poziva relevantna tijela da promiču rodnu ravnopravnost i jačanje položaja žena; osuđuje proglašavanje homoseksualnosti nezakonitom u Somaliji i kriminalizaciju pripadnika zajednice LGBTI;

15.  žali zbog teške humanitarne situacije koja ugrožava živote milijuna Somalaca; podsjeća da je broj smrtnih slučajeva uslijed gladi koja je vladala 2011. dodatno povećan zbog nesigurnosti i ekstremističkih boraca skupine al-Shabaab koji su svojim djelovanjem onemogućavali isporuku hrane na južnim dijelovima središnje Somalije koji su tada bili pod njihovom kontrolom; poziva EU, njegove države članice i međunarodnu zajednicu da pojačaju svoju pomoć somalskom narodu kako bi se poboljšali životni uvjeti najugroženijih skupina i riješile posljedice raseljavanja, nesigurnosti opskrbe hranom, epidemija i prirodnih katastrofa; osuđuje sve napade na humanitarne aktere i pripadnike mirovnih snaga u Somaliji; poziva na to da pomoć EU-a bude usklađena s međunarodno dogovorenim načelima razvojne učinkovitosti kako bi se postigli nedavno odobreni ciljevi održivog razvoja;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Afričkoj uniji, predsjedniku, premijeru i parlamentu Somalije, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, Vijeću Ujedinjenih naroda za ljudska prava i Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a.

 

Posljednje ažuriranje: 4. srpnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti