Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0323/2018Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0323/2018

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Somalia

4.7.2018 - (2018/2784(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
B8-0323/2018 (ECR)
B8-0324/2018 (Verts/ALE)
B8-0325/2018 (S&D)
B8-0327/2018 (ALDE)
B8-0331/2018 (PPE)
B8-0334/2018 (GUE/NGL)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská în numele Grupului ECR
Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou în numele Grupului GUE/NGL
Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken, Bodil Valero în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Procedură : 2018/2784(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0323/2018
Texte depuse :
RC-B8-0323/2018
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Somalia

(2018/2784(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Somalia, în special cea din 15 septembrie 2016[1],

–  având în vedere Rezoluția sa din 18 mai 2017 referitoare la tabăra de refugiați de la Dadaab[2],

–  având în vedere declarația din 30 octombrie 2017 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă referitoare la atacul din Somalia, precum și toate declarațiile anterioare ale acestuia,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 privind Somalia,

–  având în vedere Strategia comună UE-Africa,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere raportul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului „Protection of Civilians: Building the Foundation for Peace, Security and Human Rights in Somalia” (Protecția civililor: consolidarea temeliei pentru pace, securitate și drepturile omului în Somalia) din decembrie 2017,

–  având în vedere Programul indicativ național UE-Somalia pentru Republica Federală Somalia 2014-2020,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU din 15 mai 2018 de prelungire a mandatului Misiunii Uniunii Africane în Somalia,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU din 27 martie 2018 privind Somalia, precum și toate rezoluțiile sale anterioare,

–  având în vedere scrisoarea din 15 mai 2018 adresată de Reprezentantul special al ONU pentru Somalia Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere declarațiile de presă ale Consiliului de Securitate al ONU din 25 ianuarie 2018, 25 februarie 2018 și 4 aprilie 2018 referitoare la Somalia,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 25 iunie 2018 referitoare la Cornul Africii, din 17 iulie 2017 privind abordarea riscurilor de foamete și din 3 aprilie 2017 privind Somalia,

–  având în vedere rapoartele Secretarului General al ONU din 26 decembrie 2017 și 2 mai 2018 referitoare la Somalia,

–  având în vedere comunicatul Conferinței de securitate ONU-Somalia din 4 decembrie 2017,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 29 septembrie 2017 privind asistența pentru Somalia în domeniul drepturilor omului,

–  având în vedere declarația AMISOM din 8 noiembrie 2017, care anunță intenția sa de a iniția o retragere treptată a trupelor din Somalia începând din decembrie 2017, intenționându-se realizarea unei retrageri complete până în 2020,

–  având în vedere declarația comună a patru experți ONU pentru drepturile omului din 4 mai 2016, în care și-au exprimat îngrijorarea față de persecutarea sindicaliștilor în Somalia,

–  având în vedere concluziile și recomandările precizate în cel de al 380-lea raport din noiembrie 2016 al Comitetului OIM privind libertatea de asociere, astfel cum a fost aprobat de organismul de conducere al OIM pentru cauza nr. 3113,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât al-Shabaab a comis numeroase atacuri teroriste pe teritoriul somalez; întrucât, la 14 octombrie 2017, Somalia a suferit cel mai grav atac terorist, în care, conform datelor oficiale, cel puțin 512 de persoane au decedat și 357 de persoane au fost rănite; întrucât Al-Shabaab și alte grupări teroriste afiliate Statului Islamic au continuat să comită atacuri teroriste împotriva guvernului somalez recunoscut la nivel internațional și împotriva civililor;

B.  întrucât, la 1 aprilie 2018, al-Shabaab a condus un atac cu mașină-capcană împotriva bazei forțelor de menținere a păcii ale Uniunii Africane, la Bulamarer și în satele învecinate; întrucât, la 25 februarie 2018, au avut loc două atacuri teroriste la Mogadiscio, în care au fost ucise cel puțin 32 de persoane;

C.  întrucât forțele de securitate ale guvernului somalez au ucis și au rănit în mod ilegal civili, ca urmare a luptelor interne dintre forțele guvernamentale la o tabără de distribuire a ajutorului la Baidoa, în iunie 2017; întrucât populațiile civile au făcut, de asemenea, obiectul unor atacuri în timpul confruntărilor dintre forțele regionale și milițiile clanurilor din regiunile Lower Shabelle, Galguduud și Hiran;

D.  întrucât, în conformitate cu raportul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului și al misiunii ONU de asistență în Somalia (UNSOM), în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 și 14 octombrie 2017, s-au înregistrat 2 078 de decese ale civililor și 2 507 de răniți în Somalia; întrucât cea mai mare parte a acestora au fost cauzate de militanți al-Shabaab; întrucât un procent important al acestor decese au fost provocate de actori statali, de milițiile clanurilor, inclusiv de armată și poliție, și chiar de Misiunea Uniunii Africane în Somalia;

E.  întrucât Somalia a trăit două decenii de război civil; întrucât, începând din 2012, când a fost instalat un nou guvern susținut la nivel internațional, țara a făcut progrese importante în direcția păcii și a stabilității; întrucât, deși al-Shabaab a suferit pierderi importante în urma operațiunilor de combatere a terorismului în ultimii ani, rapoartele ONU indică faptul că facțiunea din Somalia a ISIS/Daesh a crescut în mod considerabil;

F.  întrucât, la 8 februarie 2017, Somalia și-a desfășurat primele alegeri libere de la instalarea guvernului susținut la nivel internațional; întrucât sistemul electoral a reprezentat un progres în materie de participare, dar a afișat doar un număr limitat de caracteristici electorale; întrucât guvernul s-a angajat să treacă la un sistem electoral neponderat, pe baza votului universal, la alegerile din 2020/2021;

G.  întrucât mandatul Misiunii Uniunii Africane în Somalia a fost prelungit până la 31 iulie 2018; întrucât, în conformitate cu Rezoluția 2372/17 a Consiliul de Securitate al ONU, numărul personalului în uniformă al AMISOM ar trebui să fie redus la 20 626 până la 30 octombrie 2018; întrucât membri ai personalului AMISOM au fost acuzați de încălcări ale drepturilor omului, de violență sexuală și abuz în serviciu;

H.  întrucât libertatea de exprimare, un pilon fundamental al oricărei democrații funcționale, continuă să fie extrem de limitată în Somalia; întrucât jurnaliștii, apărătorii drepturilor omului, activiștii societății civile și liderii politici continuă să se confrunte zilnic cu amenințări; întrucât al-Shabaab recurge, în continuare, la intimidări, arestări, rețineri fără respectarea garanțiilor procedurale și chiar la ucideri; întrucât autoritățile anchetează rareori astfel de cazuri; întrucât Somalia, conform Federației Internaționale a Jurnaliștilor (IFJ), a fost considerată opt ani consecutivi ca fiind cea mai letală țară din Africa în care lucrează și își exercită dreptul fundamental la libertatea de exprimare jurnaliști și alți profesioniști mass-media;

I.  întrucât drepturile la liberă asociere și sindicalizare sunt vitale pentru dezvoltarea oricărei democrații funcționale; întrucât guvernul federal al Somaliei nu permite efectiv instituirea și existența unor sindicate independente; întrucât sindicaliștii și activiștii pentru drepturile lucrătorilor din Somalia se confruntă zilnic cu acte de intimidare, represalii și hărțuire; întrucât stigmatizarea și campaniile de denigrare a sindicaliștilor sunt un lucru obișnuit în Somalia;

J.  întrucât OIM a pronunțat o hotărâre împotriva guvernului somalez în urma unei plângeri pentru încălcarea libertății de asociere; întrucât OIM a îndemnat guvernul să „recunoască fără întârziere conducerea NUSOJ și FESTU de către dl Omar Faruk Osman”;

K.  întrucât experții ONU în domeniul drepturilor omului au declarat public că „Somalia nu își îndeplinește obligațiile internaționale în materie de drepturile omului și situația cu privire la sindicate continuă să se înrăutățească, în ciuda recomandărilor specifice formulate de organul de conducere al Organizației Internaționale a Muncii, care a îndemnat guvernul somalez să se abțină de la alte ingerințe în sindicatele înregistrate în Somalia, cu referire specială la NUSOJ și FESTU”;

L.  întrucât încălcările drepturilor omului sunt larg răspândite în Somalia; întrucât persoanele responsabile de acestea sunt în cea mai mare parte actori nestatali — militanți al-Shabaab sau milițiile clanurilor — dar și actori statali; întrucât au avut loc execuții extrajudiciare, acte de violență sexuală și bazată pe gen, arestări arbitrare, detenții și răpiri; întrucât, potrivit Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, Agenția națională pentru informații și securitate (NISA) din Somalia încalcă în mod periodic legislația internațională privind drepturile omului; întrucât aceasta își desfășoară deseori activitatea în mod extrajudiciar, iar competențele sale sunt prea vaste;

M.  întrucât, cu toate acestea, situația politică este instabilă, iar guvernanța rămâne slabă, împiedicând astfel progresele în reforma justiției și a sectorului de securitate; întrucât, potrivit Transparency International, Somalia este cea mai coruptă țară din lume;

N.  întrucât tribunalele militare continuă să judece o gamă largă de cazuri, inclusiv pentru infracțiuni legate de terorism, în cadrul unor proceduri care sunt departe de a atinge standardele internaționale privind un proces echitabil; întrucât, în al treilea trimestru din 2017, cel puțin 23 de persoane au fost executate în urma unor condamnări ale instanțelor militare, dintre care majoritatea pentru acuzații legate de terorism; întrucât, la 13 februarie 2017, șapte inculpați, inclusiv un copil, au fost condamnați la moarte pentru omor, la Puntland, în principal pe baza unor mărturisiri obținute prin constrângere de către serviciile de informații din Puntland; cinci persoane au fost executate în luna aprilie a aceluiași an;

O.  întrucât interesele străine complică și mai mult peisajul politic; întrucât, în ceea ce privește confruntarea mai largă dintre Emiratele Arabe Unite (EAU) și Arabia Saudită, pe de o parte, și Qatar, pe de altă parte, guvernul federal al Somaliei a încercat să rămână neutru; întrucât, ca represalii, Arabia Saudită și EAU și-au încetat plățile periodice de sprijin bugetar către Somalia, ceea ce slăbește și mai mult capacitatea guvernului de a plăti forțele de securitate;

P.  întrucât copiii sunt printre cele mai importante victime ale conflictului din Somalia; întrucât s-au înregistrat numeroase cazuri de răpire și de recrutare a copiilor de către grupuri teroriste; întrucât aceștia au fost tratați ca dușmani de către forțele de securitate somaleze și s-au înregistrat cazuri frecvente de ucideri, mutilări, arestări și rețineri;

Q.  întrucât un raport al organizației Human Rights Watch din 21 februarie 2018 face referire la încălcări și abuzuri – inclusiv bătăi, tortură, izolare și violență sexuală — suferite începând din 2015 de sute de copii deținuți în custodia publică, ca urmare a activităților lor legate de terorism; întrucât, în Puntland, au fost condamnați la moarte copii pentru infracțiuni de terorism;

R.  întrucât, după ani de secetă, inundațiile cauzate de ploile torențiale recente au dus la strămutarea a 230 000 de persoane, dintre care peste jumătate se estimează că sunt copii; întrucât acestea se adaugă la cele aproximativ 2.6 milioane de persoane din întreaga țară care au fost deja afectate de secete și de conflicte;

S.  întrucât milițiile clanurilor sunt responsabile pentru un număr semnificativ din cazurile înregistrate de victime civile; întrucât principalul declanșator de conflicte între clanuri sunt litigiile privind terenurile și resursele, agravate de un ciclu continuu de represalii; întrucât aceste conflicte au fost amplificate de penuria de resurse și de secetă; întrucât conflictele sunt exploatate de elemente antiguvernamentale pentru a destabiliza și mai mult regiunile;

T.  întrucât nesiguranța alimentară reprezintă, în continuare, o problemă gravă pentru statul și populația somaleză; întrucât, potrivit Direcției Generale Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene, aproximativ jumătate din populația de 12 milioane a Somaliei suferă de insecuritate alimentară și are nevoie de asistență umanitară; întrucât se estimează că 1.2 milioane de copii suferă de malnutriție acută, dintre care 232 000 vor fi în pericol de moarte din cauza malnutriției severe acute; întrucât numeroase zone ale țării nu și-au revenit încă pe deplin după foametea din 2011-2012; întrucât secetele agravează problemele de insecuritate alimentară din Somalia;

U.  întrucât există mai multe tabere de refugiați somalezi în Kenya, inclusiv tabăra de la Dadaab, care singură adăpostește aproximativ 350 000 de refugiați; întrucât, având în vedere eșecul comunității internaționale de a furniza un sprijin adecvat, autoritățile kenyene intenționează să reducă aceste tabere, insistând asupra returnărilor în Somalia;

V.  întrucât actorii umanitari internaționali joacă un rol esențial în combaterea insecurității alimentare și furnizarea asistenței umanitare; întrucât aceștia și-au adus o contribuție majoră la evitarea unei catastrofe umanitare în Somalia; întrucât au existat încercări de a redirecționa ajutorului umanitar către finanțarea războiului;

W.  întrucât, începând din 2016, UE și-a sporit treptat sprijinul umanitar anual pentru Somalia, în special ca reacție la seceta gravă care afectează țara, alocând 120 de milioane EUR partenerilor umanitari în 2017; întrucât planul de răspuns umanitar internațional este finanțat doar până la 24 %;

X.  întrucât UE a furnizat 486 de milioane EUR prin Fondul european de dezvoltare (2014-2020), punând accentul pe construirea statului și a păcii, securitatea alimentară, reziliență și educație; întrucât UE sprijină, de asemenea, AMISOM prin intermediul Instrumentului financiar pentru pace în Africa; întrucât forța Uniunii Africane de menținere a păcii, cu un efectiv de 22 000 de persoane, AMISOM, a adus un anumit grad de stabilitate în unele părți ale Somaliei; întrucât unele regiuni ale țării rămân sub controlul Al-Shabaab sau sunt amenințate de această mișcare islamistă radicală sau sunt controlate de autorități separate, așa cum este cazul în Somaliland și Puntland;

1.  condamnă toate atacurile teroriste împotriva populației somaleze, comise de al-Shabaab și de alte grupuri teroriste extremiste; afirmă că nu poate exista niciun motiv legitim pentru implicarea în activități teroriste; solicită ca persoanele responsabile de atacuri teroriste și încălcări ale drepturilor omului să fie aduse în fața justiției în conformitate cu dreptul internațional privind drepturile omului; își exprimă profunda compasiune față de victimele atacurilor teroriste din Somalia și solidaritatea cu familiile lor și își exprimă regretul profund pentru pierderile de vieți omenești; reamintește autorităților somaleze obligația lor de a garanta respectarea drepturilor omului și de a proteja populația civilă în toate circumstanțele;

2.  subliniază că eliminarea cauzelor profunde ale terorismului, precum sărăcia, insecuritatea, încălcarea drepturilor omului, degradarea mediului, impunitatea, lipsa de justiție și opresiunea ar contribui enorm la eradicarea organizațiilor teroriste și a activităților teroriste în Somalia; afirmă că subdezvoltarea și insecuritatea formează un cerc vicios; invită, prin urmare, actorii internaționali, inclusiv programele de dezvoltare ale UE, să se angajeze în reforma sectorului securității și în inițiative de consolidare a capacităților pentru a asigura coerența între politicile lor de securitate și dezvoltare în Somalia; solicită UE să continue să sprijine procesul de pace și reconciliere din Somalia prin Cadrul privind răspunderea reciprocă și Pactul de securitate;

3.  încurajează guvernul federal al Somaliei să își continue eforturile de consolidare a statului și a păcii în vederea dezvoltării unor instituții puternice, care să fie guvernate de principiile statului de drept și care să poată oferi servicii publice de bază, și în vederea asigurarea securității, a libertății de exprimare și a libertății de asociere; salută faptul că al-Shabaab nu a fost în măsură să împiedice procesul electoral 2016-2017; solicită guvernului federal din Somalia să asigure funcționarea unui sistem electoral bazat pe votul universal neponderat înainte de alegerile din 2020-2021; reamintește că stabilitatea și pacea de durată pot fi realizate numai prin incluziune socială, dezvoltare durabilă și bună guvernanță, pe baza principiilor democratice și a statului de drept;

4.  invită guvernul federal al Somaliei să își intensifice eforturile de consolidare a statului de drept în întreaga țară; consideră că impunitatea este o cauză majoră a ciclului recurent de violențe și a înrăutățirii situației drepturilor omului; solicită ca autoritățile somaleze să transfere în viitor cauzele civile aflate pe rolul instanțelor militare către instanțele civile; solicită președintelui somalez să comute fără întârziere sentințele de pedeapsă capitală, ca un prim pas în direcția introducerii unui moratoriu privind toate condamnările la moarte; consideră că numai statul de drept poate eradica impunitatea; invită guvernul și actorii internaționali să continue colaborarea în vederea creării unui sistem judiciar independent, a asigurării unor anchete independente și credibile ale crimelor comise împotriva jurnaliștilor somalezi, a eradicării corupției, precum și a înființării unor instituții responsabile, în special în sectorul securității; salută, în acest context, lansarea de către guvern, anul trecut, în cooperare cu ONU și cu UE, a unei programe de formare judiciară la nivel național;

5.  regretă încălcările libertății de exprimare în Somalia, de către actori statali și nestatali; este preocupat de abordarea autocratică afișată de prezenta administrație și de către unele administrații regionale, ce a dus la arestarea oponenților politici și a criticilor pașnici; consideră că orice intimidare, hărțuire, detenție sau ucidere a jurnaliștilor și activiștilor societății civile ca absolut inacceptabile; solicită ca autoritățile somaleze să înceteze a mai folosi NISA pentru a intimida jurnaliști independenți și oponenți politici; invită guvernul și UE, ca parte a activităților sale dedicate statului de drept în Somalia, să se asigure că NISA este reglementată de mecanisme eficiente de control; afirmă că libertatea de exprimare și de gândire este indispensabilă pentru dezvoltarea unei societăți democratice și puternice; solicită guvernului federal din Somalia să asigure că dreptul la libertatea de exprimare este respectat pe deplin; solicită guvernului somalez să modifice Codul penal, noua lege privind mass-media și alte dispoziții, pentru a le aduce în conformitate cu obligațiile internaționale ale Somaliei în ceea ce privește dreptul la libertatea de exprimare și a mass-mediei;

6.  își exprimă îngrijorarea cu privire la anumite interese străine care complică și mai mult peisajul politic; constată, în ceea ce privește confruntarea mai largă dintre EAU și Arabia Saudită, pe de o parte, și Qatar, pe de altă parte, faptul că guvernul federal din Somalia, în încercarea sa de a rămâne neutru, a fost lipsit de plăți de sprijin bugetar efectuate periodic de către Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, ceea slăbește capacitatea guvernului de a remunera forțele de securitate; îndeamnă Emiratele Arabe Unite să înceteze imediat toate actele de destabilizare în Somalia, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale ale Somaliei;

7.  condamnă cu fermitate încălcările grave ale libertății de asociere și ale libertății de exprimare împotriva sindicatelor libere și independente din Somalia, în special represiunea de lungă durată a Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Somalia (NUSOJ) și a Federației Sindicatelor din Somalia (FESTU), și insistă asupra finalizării anchetelor în curs și asupra închiderii cauzei deschise de către Procurorul general împotriva dlui Omar Faruk Osman, secretar general al NUSOJ pentru organizarea, fără aprobarea Ministerului Informațiilor, a sărbătoririi Zilei internaționale a libertății presei;

8.  denunță represiunea de către autoritățile somaleze a sindicaliștilor; solicită statului somalez să pună capăt tuturor formelor de represiune împotriva sindicaliștilor; insistă ca guvernul să permită formarea de sindicate independente; este ferm convins că sindicatele sunt indispensabile pentru garantarea drepturilor lucrătorilor în Somalia; afirmă că sindicatele independente ar putea contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea situației de securitate în Somalia;

9.  îndeamnă guvernul federal al Somaliei să respecte și să susțină principiile internaționale ale statului de drept, și să accepte și să pună în aplicare pe deplin deciziile adoptate de Organizația Internațională a Muncii (OIM) cu privire la cauza 3113;

10.  salută activitatea Misiunii Organizației Națiunilor Unite în Somalia (UNSOM) în toate aspectele, inclusiv în monitorizarea drepturilor omului în Somalia, în mod special, precum și decizia Consiliului de Securitate al ONU de a prelungi mandatul acesteia până la 31 martie 2019; salută eforturile depuse de Uniunea Africană de a readuce un anumit grad de stabilitate în Somalia și de a organiza procesul politic de tranziție; solicită o mai bună monitorizare și consolidarea capacităților de către UE pentru a asigura tragerea la răspundere pentru abuzurile comise de AMISOM, în special având în vedere faptul că UE asigură cea mai mare parte a fondurilor care îi sunt alocate;

11.  deplânge recrutarea de copii-soldați în Somalia și o consideră o crimă de război odioasă; consideră că copiii sunt unul dintre cele mai vulnerabile grupuri în conflict; invită toate grupările armate să pună capăt acestei practici și să elibereze imediat toți copiii înrolați în prezent; solicită statului să-i trateze ca victime ale terorismului și nu ca făptași, și solicită UE să sprijine guvernul somalez în eforturile de reabilitare și reintegrare a acestora; solicită insistent autorităților somaleze să pună capăt detenției arbitrare a copiilor suspectați de a fi asociați în mod ilegal la activitățile al-Shabaab; îndeamnă toate părțile implicate din Somalia să respecte obiectivele Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, și încurajează guvernul federal al Somaliei să îl ratifice fără întârziere;

12.  salută desemnarea membrilor în nou-înființata Comisie națională independentă pentru drepturile omului din Somalia, și solicită guvernului somalez să numească Comisia fără întârziere; este profund îngrijorat de rapoartele privind încălcările drepturilor omului comise de forțele de securitate somaleze, inclusiv uciderile, arestările arbitrare, cazurile de tortură, violuri și răpiri; invită autoritățile să se asigure că toate încălcările sunt pe deplin investigate și că făptașii sunt aduși în fața justiției; invită guvernul și UE să consolideze expertiza tehnică a Departamentului pentru anchete penale al Somaliei, pentru a putea efectua anchete amănunțite și eficace, cu respectarea drepturilor; invită trupele străine și interne care intervin în lupta împotriva al-Shabaab să acționeze în conformitate cu dreptul internațional; solicită guvernului somalez să își îndeplinească angajamentele de a pune capăt evacuărilor forțate ale persoanelor strămutate în interiorul țării, inclusiv din capitala țării, Mogadishu;

13.  își exprimă aprecierea față de guvernul somalez pentru lansarea procesului de revizuire a constituției provizorii somaleze, în urma unei convenții constituționale naționale de trei zile în mai 2018, ce va conduce la finalizarea constituției permanente a Somaliei; solicită guvernului somalez să finalizeze Planul național de acțiune privind prevenirea și combaterea extremismului violent, ca parte a abordării cuprinzătoare a țării în materie de securitate, cu sprijinul AMISOM;

14.  condamnă ca crimă de război odioasă violențele sexuale și pe criterii de gen împotriva femeilor, bărbaților, băieților și fetelor, femeile și fetele fiind afectate în mod deosebit; solicită ca statul să își intensifice eforturile de a proteja grupurile vulnerabile din societate; salută, în acest context, lansarea de către guvern, anul trecut, în cooperare cu ONU și cu UE, a unei programe de formare judiciară la nivel național; își reiterează preocuparea primordială cu privire la drepturile femeilor; solicită autorităților competente să promoveze egalitatea de gen și emanciparea femeilor; condamnă scoaterea în afara legii a homosexualității în Somalia și incriminarea persoanelor LGBTI;

15.  deplânge situația umanitară dezastruoasă, care amenință viețile a milioane de somalezi; reamintește că numărul morților din timpul foametei din 2011 a fost exacerbat de situația de insecuritate și de acțiunile militanților extremiști aparținând al-Shabaab, care au interzis furnizarea de ajutor alimentar în zonele din sudul și centrul Somaliei pe care le controla această grupare în perioada respectivă; solicită UE, statelor membre și comunității internaționale să intensifice asistența acordată populației somaleze, să îmbunătățească condițiile de trai ale persoanelor cele mai vulnerabile și să abordeze consecințele strămutărilor, insecurității alimentare, epidemiilor și catastrofelor naturale; condamnă toate atacurile împotriva actorilor umanitari și a forțelor de menținere a păcii în Somalia; solicită ca ajutorul UE să fie aliniat cu principiile eficacității dezvoltării convenite la nivel internațional, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă aprobate recent (ODD);

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, Președintelui, prim-ministrului și Parlamentului Somaliei, Secretarului general al ONU, Consiliului de Securitate al ONU, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, precum și Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.

 

 

Ultima actualizare: 4 iulie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate