Postup : 2018/2891(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0351/2018

Předložené texty :

RC-B8-0351/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0436

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 361kWORD 56k
24.10.2018
PE624.206v01-00}
PE624.200v01-00}
PE624.202v01-00} RC1
 
B8-0351/2018}
B8-0504/2018}
B8-0506/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0351/2018 (PPE)

B8-0504/2018 (ECR)

B8-0506/2018 (ALDE)


o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström za skupinu PPE
Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR
Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), ze dne 12. března 2015(3), 8. června 2016(4), ze dne 27. dubna 2017(5) a ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele(6), ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(7) a ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií(8),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu (MTS),

–  s ohledem na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 8. února 2018 o zahájení předběžného šetření situace na Filipínách a ve Venezuele a na její prohlášení ze dne 27. září 2018 o postoupení věci týkající se situace ve Venezuele skupinou šesti smluvních stran MTS,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. října 2018,

–  s ohledem na jmenování Eduarda Steina společným zvláštním představitelem Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve věci venezuelských uprchlíků a migrantů v regionu, k němuž došlo dne 19. září 2018,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 9. října 2018 k smrti člena městské rady Fernanda Albána ve Venezuele,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro lidská práva ze dne 10. října 2018 k úmrtí Fernanda Albána,

–  s ohledem na zprávu delegace vyslané Parlamentem k posouzení migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií,

–  s ohledem na své rozhodnutí udělit Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratické opozici a politickým vězňům ve Venezuele,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že stav lidských práv, demokracie a právního státu se ve Venezuele i nadále závažným způsobem zhoršuje; vzhledem k tomu, že Venezuela čelí v důsledku politické krize nebývalé společenské, hospodářské a humanitární krizi, což má za následek vysoký počet obětí na životech a 2,3 milionu migrantů a uprchlíků;

B.  vzhledem k tomu, že 87 % obyvatel Venezuely trpí chudobou a 61,2 % obyvatelstva čelí extrémní chudobě; vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost se zvýšila o 60 % a úmrtnost dětí o 30 %; vzhledem k tomu, že 89 % venezuelského obyvatelstva nemá finanční zdroje na nákup dostatečného množství potravin pro svou rodinu; vzhledem k tomu, že MMF očekává, že inflace v roce 2018 dosáhne 1,4 milionu % a v roce 2019 10 milionů %;

C.  vzhledem k tomu, že navzdory připravenosti mezinárodního společenství bohužel venezuelská vláda zatvrzele odmítá otevřeně přijmout mezinárodní humanitární pomoc a usnadnit její distribuci, čímž zanedbává veškerou odpovědnost vůči vlastním občanům;

D.  vzhledem k tomu, že dne 8. října 2018 byl venezuelský opoziční politik Fernando Albán údajně mučen a zavražděn v prostorách sídla Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN), tj. venezuelské tajné policie; vzhledem k tomu, že navzdory výzvám ze strany OSN a EU odmítly orgány povolit nezávislé vyšetřování příčin jeho smrti, včetně pitvy, kterou by provedl nezávislý tým forenzních odborníků pod mezinárodním dohledem; vzhledem k tomu, že pan Albán byl zadržován v prostorách sídla tajné služby SEBIN, a jsou to tedy venezuelské orgány, koho je třeba hnát k odpovědnosti za události v místě, kde se nacházel;

E.  vzhledem k tomu, že dne 13. října 2018 byl nositel Sacharovovy ceny za rok 2017 Lorent Saleh propuštěn na svobodu, přímo odvezen na letiště a bezprostředně přinucen odejít do exilu do Španělska; vzhledem k tomu, že předtím strávil čtyři roky ve vězení, kde byl krutě mučen a držen bez soudu, přičemž soudní projednání jeho případu bylo nejméně 53krát odloženo; vzhledem k tomu, že jeho svědectví společně se svědectvími mnoha dalších obětí potvrzují systematické represe a kruté a nelidské zacházení s politickými vězni ve Venezuele;

F.  vzhledem k tomu, že v této zemi zůstává za mřížemi více než 200 politických vězňů; vzhledem k tomu, že poslanec Národního shromáždění Juan Recasens byl svévolně zatčen, mučen a je stále držen v izolaci, čímž je soustavně a protiprávně porušována jeho politická imunita;

G.  vzhledem k tomu, že předseda Národního shromáždění a nositel Sacharovovy ceny za rok 2017 Julio Borges, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Luisa Ortegová Diazová a bývalý státní zástupce Zair Mundaray Rodriguez byli bezdůvodně obviněni z účasti na pokusu o vraždu prezidenta Venezuely Nicoláse Madura; vzhledem k tomu, že venezuelské orgány vydaly prostřednictvím Interpolu na uvedené osoby mezinárodní zatykač;

H.  vzhledem k tomu, že se ve Venezuele šíří atmosféra vzrůstajícího násilí a absolutní beztrestnosti, neboť orgány země nejsou schopny pohnat k odpovědnosti pachatele závažných případů porušení lidských práv, včetně vražd, použití nepřiměřené síly proti demonstrantům, svévolného zadržování, mučení a dalšího ponižujícího a nelidského zacházení, ale také kriminálního násilí;

I.  vzhledem k tomu, že žalobkyně Mezinárodního trestního soudu dne 8. února 2018 zahájila předběžné šetření situace ve Venezuele; vzhledem k tomu, že skupina šesti států, které jsou smluvními stranami Římského statutu MTS (Argentina, Kanada, Kolumbie, Chile, Paraguay a Peru) vyzvala žalobkyni MTS, aby zahájila vyšetřování zločinů proti lidskosti spáchaných na území Venezuely; vzhledem k tomu, že výzvu k vyšetřování taktéž podpořily Francie a Kostarika; vzhledem k tomu, že toto je vůbec první případ, kdy došlo k podání podnětu skupinou smluvních stran ohledně situace, která panuje na území jiné smluvní strany; vzhledem k tomu, že Parlament při dvou příležitostech vydal tutéž výzvu, a to ve svém usnesení ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele a ve svém usnesení ze dne 13. září 2017 o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou;

J.  vzhledem k tomu, že Rada dne 13. listopadu 2017 rozhodla uvalit zbrojní embargo na Venezuelu a zakázat vývoz souvisejícího materiálu, který by mohl být použit k vnitrostátním represím; vzhledem k tomu, že Rada dne 22. ledna 2018 v reakci na porušování demokratických hodnot jednomyslně rozhodla zavést sankce proti sedmi občanům Venezuely, kteří zastávají veřejné funkce, v podobě restriktivních opatření, jako je zákaz cestování a zmrazení majetku; vzhledem k tomu, že dne 25. června 2018 byly tyto sankce rozšířeny na jedenáct dalších venezuelských představitelů, kteří jsou odpovědní za porušování lidských práv a podkopávání demokracie a právního státu;

K.  vzhledem k tomu, že EU spolu s dalšími demokratickými orgány neuznala výsledky prezidentských voleb, voleb do Ústavodárného národního shromáždění ani orgány, které z tohoto nelegitimního volebního procesu vzešly; vzhledem k tomu, že Národní volební rada (CNE) stanovila jako datum voleb do venezuelských obecních zastupitelstev 9. prosinec 2018; vzhledem k tomu, že hlavním a největším opozičním politickým stranám, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) a Voluntad Popular, nebude umožněno se těchto voleb zúčastnit; vzhledem k tomu, že dokud budou opoziční lídři vězněni a politickým stranám bude znemožňováno účastnit se voleb, mezinárodní společenství výsledky voleb nebude uznávat;

L.  vzhledem k tomu, že závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. října 2018 hovoří o politickém řešení současné krize, které je třeba hledat ve zkoumání možnosti zřídit kontaktní skupinu, jejímž cílem by bylo podporovat společnou iniciativu s klíčovými regionálními a mezinárodními partnery, jež by vytvořila podmínky, které by mohly vést k politickému procesu;

M.  vzhledem k tomu, že dva pokusy o budování národního dialogu mezi vládou a opozicí, který by ukázal cestu z krize, jimž napomáhal Vatikán a mezinárodní zprostředkovatelé, selhaly proto, že je venezuelské orgány nebraly dostatečně vážně a soustavně se snažily především získat čas a mezinárodní uznání;

1.  vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a přátelům Fernanda Albána; odsuzuje v této souvislosti všechny zločiny spáchané venezuelskými orgány a žádá, aby bylo v tomto konkrétním případě okamžitě zahájeno nezávislé vyšetřování vládních aktivit, mj. aby byla nezávislým forenzním týmem provedena mezinárodní pitva; připomíná povinnost státu zajistit bezpečnost a fyzickou integritu všech osob zadržovaných ve vazbě;

2.  odsuzuje svévolné zadržování, soudní šikanu a obtěžování správními orgány, jimž jsou vystaveny tisíce obránců lidských práv, zvolených představitelů opozice a členů nezávislých organizací občanské společnosti; naléhavě žádá venezuelské orgány, aby ukončily všechny formy porušování lidských práv, pohnaly všechny odpovědné osoby k odpovědnosti a zajistily plné dodržování všech základních svobod a lidských práv;

3.  připomíná, že dva předchozí pokusy o nalezení politického řešení krize ve Venezuele na základě národního politického dialogu zprostředkované Vatikánem v Dominikánské republice jednoznačně selhaly;

4.  připomíná již dříve deklarovaný postoj Unie a Parlamentu, že jakýkoli další vývoj musí zahrnovat následující nezrušitelné požadavky: okamžité propuštění všech politických vězňů a ukončení mučení, špatného zacházení a pronásledování, jimž jsou vystavováni političtí oponenti, lidskoprávní aktivisté a pokojní demonstranti; zřízení nové nezávislé národní volební komise, kterou zvolí Národní shromáždění; uspořádání svobodných voleb za spravedlivých podmínek v souladu s mezinárodními standardy důvěryhodného volebního procesu, který ctí politický pluralismus, a za účasti demokratických mezinárodních pozorovatelů s uznáním pravomocí legitimního Národního shromáždění a rozpuštěním Ústavodárného národního shromáždění;

5.  se zájmem bere na vědomí závěry Rady, pokud jde o případné kontaktování regionálních a mezinárodních partnerů s cílem prozkoumat možnost zřízení kontaktní skupiny; v této souvislosti připomíná, že mezinárodní zprostředkovatelé nebo skupina pro usnadnění kontaktů nesmí nadržovat jedné straně a musí být akceptovány oběma stranami; domnívá se, že cílem takové průzkumné kontaktní skupiny by mělo být přispět k hledání demokratického, politického a pokojného řešení venezuelského konfliktu, o němž by rozhodli jen a pouze obyvatelé Venezuely; zdůrazňuje místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce, že je při posuzování možnosti zřízení této kontaktní skupiny nutné spojit se s legitimními zástupci venezuelské demokratické opozice a ověřit, zda pro takovou iniciativu existuje většinová podpora;

6.  vyjadřuje plnou podporu předběžnému prohlášení MTS ve věci zločinů a aktů represe, jichž se venezuelský režim ve velkém měřítku dopustil na vlastních občanech; naléhavě vyzývá Unii a členské státy, aby se připojily k iniciativě smluvních stran MTS, jejímž cílem je vyšetřit zločiny proti lidskosti spáchané venezuelskou vládou na území Venezuely a pohnat odpovědné osoby k odpovědnosti; připomíná, že EU se v rámci doktríny OSN zavázala k multilateralismu, a upozorňuje na úlohu MTS v boji proti beztrestnosti pachatelů závažných trestných činů proti lidskosti a za postavení těchto pachatelů před soud;

7.  vítá skutečnost, že za to, že byly dne 20. května 2018 uspořádány nelegitimní a mezinárodně neuznané volby, EU bez odkladu uvalila další cílené a odvolatelné sankce, jež nezpůsobí obyvatelstvu Venezuely žádnou újmu; požaduje, aby v případě, že se bude stav lidských práv a demokratických hodnot v zemi nadále zhoršovat, byly tyto sankce dále zostřeny;

8.  oceňuje kolumbijskou vládu za její rychlou reakci a podporu, kterou poskytuje všem Venezuelanům přicházejícím do země; rovněž vyslovuje uznání Brazílii, Peru a dalším zemím v regionu, zejména těm, které podepsaly Quitskou deklaraci o lidské mobilitě venezuelských občanů, jakož i regionálním a mezinárodním organizacím, soukromým a veřejným subjektům, katolické církvi a občanům celého regionu za jejich aktivní pomoc a solidaritu s venezuelskými migranty a uprchlíky; vyzývá členské státy, které se potýkají s přílivem Venezuelanů, aby jim poskytly přístup k základním službám a udělily status dočasné ochrany a zvláštní oprávnění k pobytu;

9.  připomíná velmi znepokojivá zjištění své delegace vyslané v květnu 2018 na pozemní hranice s Kolumbií a Brazílií a žádá, aby byla v roce 2019 vyslána delegace ad hoc do Peru za účelem posouzení místního dopadu venezuelské migrační krize; znovu vyzývá venezuelské orgány, aby urychleně umožnily neomezený vstup humanitární pomoci do země s cílem zabránit zhoršení humanitární krize a krizového stavu veřejného zdraví a aby přijaly bezprostřední opatření s cílem bojovat proti podvýživě;

10.  vyzývá Radu a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby ve spolupráci s nedávno jmenovaným společným zvláštním představitelem Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci ve věci venezuelských uprchlíků a migrantů v regionu Eduardem Steinem uvolnily více finančních prostředků a pomoci; vítá v této souvislosti jeho jmenování, které jasně odráží regionální a světový rozměr probíhající venezuelské krize;

11.  připomíná, že Interpol je mezinárodní policejní organizací, jejímž úkolem je především bojovat proti mezinárodnímu zločinu; žádá Interpol, aby důkladně posoudil, zda zatykače venezuelské vlády na pana Borgese, paní Ortegovou Diazovou a pana Mundaraye Rodrigueze nejsou čistě politicky motivovaná;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Kolumbijské republiky, Brazilské republiky a Peruánské republiky, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států a Limské skupině.

 

 

 

 

(1)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 137.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

Poslední aktualizace: 25. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí