Eljárás : 2018/2891(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0351/2018

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0351/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0436

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 285kWORD 49k
24.10.2018
PE624.206v01-00}
PE624.200v01-00}
PE624.202v01-00} RC1
 
B8-0351/2018}
B8-0504/2018}
B8-0506/2018} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:

B8-0351/2018 (PPE)

B8-0504/2018 (ECR)

B8-0506/2018 (ALDE)


a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport nevében
Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai helyzetről szóló, 2014. február 27-i(1), a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló, 2014. december 18-i(2), a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i(3), a venezuelai helyzetről szóló 2016. június 8-i(4), 2017. április 27-i(5) és 2018. február 8-i(6), a venezuelai elnökválasztásokról szóló, 2018. május 3-i(7) állásfoglalására, valamint a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről szóló, 2018. július 5-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

–  tekintettel Fatou Bensouda, a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészének a fülöp-szigeteki és venezuelai helyzet előzetes vizsgálatának megindításáról szóló, 2018. február 8-i nyilatkozatára, valamint a statútum hat részes államának a Venezuelában fennálló helyzettel kapcsolatos kérelméről szóló, 2018. szeptember 27-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsának 2018. október 15-i következtetéseire,

–  tekintettel Eduardo Steinnek az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR) és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) – a régióban található venezuelai menekültek és migránsok ügyeivel foglalkozó – közös különmegbízottjaként történő, 2018. szeptember 19-i kinevezésére,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Fernando Albán önkormányzati képviselő venezuelai haláláról szóló, 2018. október 9-i nyilatkozatára,

–  tekintettel Külügyi Bizottságának és az Emberi Jogi Albizottság Fernando Albán haláláról szóló, 2018. október 10-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságot és humanitárius helyzetet vizsgáló küldöttségének jelentésére,

–  tekintettel azon határozatára, hogy a venezuelai demokratikus ellenzéknek és politikai foglyoknak ítélte oda a 2017. évi Szaharov-díjat,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság helyzete továbbra is jelentős mértékben romlik Venezuelában; mivel a politikai válság következtében Venezuela példátlan társadalmi, gazdasági és humanitárius válsággal néz szembe, amely rengeteg halálos áldozattal és mintegy 2,3 millió migránssal és menekülttel jár;

B.  mivel a venezuelai lakosság 87%-át sújtja szegénység, és a mélyszegénységben élők aránya 61,2%; mivel az anyai halálozás 60%-kal, a csecsemőhalandóság pedig 30%-kal nőtt; mivel a venezuelai lakosság 89%-ának nincsenek elégséges pénzügyi forrásai ahhoz, hogy elegendő élelmiszert vásároljon családjának; mivel az IMF előrejelzése szerint az infláció 2018-ban eléri az 1,4 millió %-os, 2019-ben pedig a 10 millió %-os szintet;

C.  mivel annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség kész erre, a venezuelai kormány sajnálatos módon továbbra sem hajlandó nyíltan átvenni a nemzetközi humanitárius segélyt, illetve elősegíteni annak szétosztását, ezáltal elhanyagolja saját polgárai iránt viselt bármely felelősségét;

D.  mivel 2018. október 8-én Fernando Albán venezuelai ellenzéki politikust a venezuelai nemzeti hírszerző szolgálat (SEBIN) – a venezuelai politikai rendőrség – helyiségeiben állítólagosan megkínozták és meggyilkolták; mivel az ENSZ és az EU felhívásai ellenére a hatóságok nem voltak hajlandók lehetővé tenni a halálához vezető okok független kivizsgálását, ideértve a független igazságügyi munkacsoport által végzett nemzetközi kórbonctani vizsgálatot is; mivel Fernando Albánt a SEBIN helyiségeiben tartották fogva, és a venezuelai hatóságokat ezért felelősségre kell vonni tartózkodási helye tekintetében;

E.  mivel 2018. október 13-án a 2017. évi Szaharov-díj kitüntetettjét, Lorent Saleh-t szabadon engedték, közvetlenül a repülőtérre vitték, valamint spanyolországi kényszerszáműzetés keretein belül azonnali hatállyal kiutasították az országból; mivel előtte négy évig börtönben volt, ahol szörnyű kínzásnak volt kitéve, és bírósági tárgyalás nélkül tartották fogva, valamint legalább 53 alkalommal napolták el bírósági meghallgatásait; mivel tanúvallomásai – számos más áldozatéval együtt – igazolják a venezuelai politikai foglyok szisztematikus elnyomását, valamint a velük szembeni kegyetlen és embertelen bánásmódot;

F.  mivel több mint kétszáz politikai fogoly van továbbra is börtönben Venezuelában; mivel Juan Recasens venezuelai nemzetgyűlési képviselőt önkényesen letartóztatták és megkínozták, továbbra is teljes elkülönítésben tartják, és politikai mentelmi joga tartósan és jogellenesen sérül;

G.  mivel Julio Borges, a nemzetgyűlés korábbi elnöke és a 2017. évi Szaharov-díj kitüntetettje, Luisa Ortega Diaz korábbi főügyész és Zair Mundaray Rodriguez, a venezuelai államügyészség korábbi ügyésze ellen megalapozatlan vádat emeltek a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elleni gyilkossági kísérletre irányuló összeesküvésben való részvétel miatt; mivel a venezuelai hatóságok az Interpolon keresztül nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki e három személy ellen;

H.  mivel Venezuelában a fokozódó erőszak és a teljes büntetlenség légköre uralkodik, mert a hatóságok elmulasztották felelősségre vonni az emberi jogok súlyos megsértéséért, többek között a gyilkosságokért, a tüntetők elleni túlzott erőszak alkalmazásáért, az önkényes fogva tartásért, a kínzásokért, az egyéb megalázó és embertelen bánásmódért, valamint az erőszakos bűnözésért felelős elkövetőket;

I.  mivel 2018. február 8-án a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze előzetes vizsgálatokat indított a venezuelai helyzettel kapcsolatban; mivel 2018. szeptember 27-én az NBB Római Statútumának hat részes állama (Argentína, Kanada, Kolumbia, Chile, Paraguay és Peru) azt kérte, hogy az ügyész indítson nyomozást a Venezuela területén elkövetett, emberiesség elleni bűncselekmények ügyében; mivel Franciaország és Costa Rica is támogatta ezt a vizsgálatot; mivel ez volt az első eset, hogy a részes államok egy csoportja egy másik részes állam területén fennálló helyzettel kapcsolatban nyújtott be kérvényt; mivel a Parlament két alkalommal is ugyanerre szólított fel, mégpedig a venezuelai helyzetről szóló 2018. február 8-i állásfoglalásában és az EU Latin-Amerikával fenntartott politikai kapcsolatairól szóló, 2017. szeptember 13-i állásfoglalásában;

J.  mivel 2017. november 13-án a Tanács úgy határozott, hogy a fegyverekre, valamint az azokhoz kapcsolódó, a belső elnyomás céljaira alkalmas felszerelésekre embargót hirdet Venezuela ellen; mivel 2018. január 22-én egyhangúlag úgy határozott, hogy hét, hivatalos tisztséget betöltő venezuelai személlyel szemben a demokratikus elvek be nem tartása miatt korlátozó intézkedések – többek között utazási tilalom és vagyoni eszközeik befagyasztása – formájában szankciókat szab ki; mivel 2018. június 25-én ezeket a szankciókat kiterjesztették az emberi jogok megsértéséért, valamint a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért felelős további tizenegy venezuelai hivatalos személyre;

K.  mivel az EU más demokratikus szervezetekkel együtt nem ismerte el sem az elnökválasztásokat, sem az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat, sem pedig az ezen illegitim folyamatok következtében létrehozott hatóságokat; mivel a nemzeti választási tanács (CNE) 2018. december 9-ére írta ki az önkormányzati választásokat az országban; mivel a legnagyobb és fő ellenzéki politikai pártok, az Acción Democrática (AD), a Primero Justicia (PJ), az Un Nuevo Tiempo (UNT) és a Voluntad Popular számára nem engedélyezték az indulást; mivel a nemzetközi közösség nem fogja elfogadni a választási eredményeket, amíg ellenzéki vezetők vannak börtönben, és megtiltják politikai pártok indulását;

L.  mivel a Külügyek Tanácsának 2018. október 15-i ülésének következtetései utalnak arra, hogy a jelenlegi válságra egy olyan kapcsolattartó csoport létrehozásának lehetőségét megvizsgálva kellene politikai megoldást találni, amelynek célja a legfontosabb regionális és nemzetközi szereplők által közösen irányított kezdeményezés előmozdítása a politikai folyamat feltételeinek megteremtése érdekében;

M.  mivel két arra irányuló kísérlet is kudarcot vallott, hogy a Vatikán és a nemzetközi közvetítők segítségével nemzeti párbeszédet alakítsanak ki a kormány és a ellenzék között a válságból való kiút megtalálása érdekében, mert a venezuelai hatóságokból hiányzott a komoly szándék, és kizárólag arra törekedtek, hogy időt nyerjenek és nemzetközileg elismerjék őket;

1.  őszinte részvétét fejezi ki Fernando Albán családjának és barátainak; elítéli ezzel összefüggésben a venezuelai hatóságok által elkövetett bűncselekményeket, és e konkrét eset kapcsán a kormányzati tevékenységek azonnali, független vizsgálatát sürgeti, ideértve a független igazságügyi munkacsoport által végzett, nemzetközi kórbonctani vizsgálatot is; emlékeztet arra, hogy a fogva tartott személyek biztonságának és testi épségének biztosítása az állam kötelessége;

2.  elítéli az emberijog-védők ezreivel, az ellenzék megválasztott tagjaival és a független társadalmi szervezetekkel szemben alkalmazott önkényes fogva tartást, bírósági eljárásokat és közigazgatási zaklatást; sürgeti a venezuelai hatóságokat annak biztosítására, hogy haladéktalanul véget vetnek az emberi jogok mindennemű megsértésének, valamint hogy teljes mértékben tiszteletben tartják az alapvető szabadságokat és az emberi jogokat;

3.  emlékeztet arra, hogy a vatikáni közvetítés és a Dominikai Köztársaságban lezajlott nemzeti politikai párbeszéd révén a venezuelai válság politikai megoldására irányuló két korábbi kísérlet egyértelműen kudarcba fulladt;

4.  emlékeztet az Unió és a Parlament korábban kinyilvánított álláspontjára, amely szerint minden további politikai fejleménynek teljesítenie kell a következő megkérdőjelezhetetlen követelményeket: valamennyi politikai fogoly azonnali szabadon bocsátása, valamint a politikai ellenzék, az emberi jogi aktivisták és a békés tüntetők kínzásának, bántalmazásának és zaklatásának a beszüntetése; a nemzetgyűlés által választott új, független Nemzeti Választási Tanács létrehozása; szabad és tisztességes választások megtartása a politikai pluralizmust tiszteletben tartó és hiteles eljárást biztosító nemzetközi normákkal összhangban, nemzetközi demokratikus megfigyelők jelenlétében, valamint a legitim nemzetgyűlés hatásköreinek elfogadása és az alkotmányozó nemzetgyűlés feloszlatása;

5.  érdeklődéssel veszi tudomásul azokat a tanácsi következtetéseket, amelyek a regionális és nemzetközi partnerekkel folytatott esetleges kapcsolatfelvételre vonatkoznak annak érdekében, hogy felmérjék egy kapcsolattartó csoport létrehozásának lehetőségét; e tekintetben emlékeztet arra, hogy a nemzetközi közvetítésnek vagy a kapcsolattartó segítő csoportnak elfogulatlannak kell lennie, és azt mindkét félnek el kell fogadnia; úgy véli, hogy e kapcsolatfelvétellel foglalkozó csoport célja, hogy hozzájáruljon a venezuelai konfliktus békés eszközökkel történő demokratikus és politikai megoldásához, amelyről kizárólag a venezuelai nép határoz; hangsúlyozza az alelnök/főképviselő felé, hogy a kapcsolattartó csoport felállítása lehetőségének vizsgálata mellett fel kell venni a kapcsolatot a venezuelai demokratikus ellenzék legitim képviselőivel annak megerősítése érdekében, hogy az említett kezdeményezés többségi támogatást élvez-e;

6.  teljes mértékben támogatja az NBB előzetes nyilatkozatát a venezuelai rezsim által a saját állampolgárai ellen elkövetett súlyos bűncselekményekről és elnyomó intézkedésekről; sürgeti az Uniót és a tagállamokat, hogy csatlakozzon az NBB részes államainak kezdeményezéséhez a venezuelai kormány által Venezuela területén elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények kivizsgálása és ennélfogva az elkövetők felelősségre vonása céljából; emlékeztet az EU multilateralizmusra vonatkozó kötelezettségvállalására az ENSZ-doktrína keretében és az NBB szerepére az emberiesség ellen elkövetett súlyos bűncselekmények büntetlensége elleni harcban, valamint az elkövetők bíróság elé állításában;

7.  üdvözli, hogy az illegitim és nemzetközileg nem elismert, 2018. május 20-i választások kapcsán az EU további célzott és visszafordítható szankciókat vezetett be, amelyek azonban nem ártanak a venezuelai lakosságnak; sürgeti e szankciók szigorítását abban az esetben, ha az emberi jogok és a demokrácia helyzete az országban tovább romlik;

8.  elismerését fejezi ki a kolumbiai kormánynak a válaszintézkedések gyorsaságáért, valamint az országba belépő valamennyi venezuelai embernek nyújtott támogatásáért; elismeréssel szól a Brazília, Peru és a régió más országai, különösen a venezuelai polgároknak a régióban történő vándorlásáról szóló Quitói Nyilatkozat aláírói, valamint a regionális és nemzetközi szervezetek, magán- és állami szervezetek, a katolikus egyház és általában a régióban élő polgárok által a venezuelai menekültek és migránsok számára biztosított aktív támogatásról és az irányukban tanúsított szolidaritásról; felhívja azokat a tagállamokat, amelyekbe nagy számban érkeznek venezuelaiak, hogy biztosítsák számukra az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és biztosítsanak a részükre átmeneti védett státuszt, illetve speciális tartózkodási jogot;

9.  újra hangsúlyozza a Kolumbia és Brazília venezuelai szárazföldi határainál 2018 júniusában tett látogatása során született, igen aggasztó megállapításait, és kéri eseti küldöttség indítását 2019 folyamán Peruba, a venezuelai migrációs válság hatásának helyszíni értékelése céljából; ismételten felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy a humanitárius és közegészségügyi válság súlyosbodásának megelőzése érdekében sürgősen és korlátozás nélkül engedjék be a humanitárius segélyeket az országba, valamint szorgalmazza rövid távú válaszintézkedések végrehajtását az alultápláltság elleni fellépés érdekében;

10.  felhívja a Tanácsot és az alelnököt/főképviselőt, hogy az UNHCR és az IOM közelmúltban kinevezett – a régióban található venezuelai menekültek és migránsok ügyeivel foglalkozó – közös különmegbízottjával, Eduardo Steinnel együttműködve több forrást és segítséget mozgósítson; e tekintetben üdvözli kinevezését, amely egyértelműen tükrözi a jelenlegi venezuelai válság regionális és globális mértékét

11.  emlékeztet arra, hogy az Interpol olyan nemzetközi rendőrségi szervezet, amely elsősorban a nemzetközi bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozik, felhívja az Interpolt, hogy körültekintően vizsgálja meg, hogy a venezuelai kormány Julio Borges, Luisa Ortega Diaz és Zair Mundaray Rodriguez ellen irányuló kérése tisztán politikai indíttatású;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és Nemzetgyűlésének, a Kolumbiai Köztársaság, a Brazil Szövetségi Köztársaság és a Perui Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának és a Lima-csoportnak.

 

 

(1)

HL C 285., 2017.8.29., 145. o.

(2)

HL C 294., 2016.8.12., 21. o.

(3)

HL C 316., 2016.8.30., 190. o.

(4)

HL C 86., 2018.3.6., 101. o.

(5)

HL C 298., 2018.8.23., 137. o.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0041.

(7)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199.

(8)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313.

Utolsó frissítés: 2018. október 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat