Процедура : 2018/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0366/2018

Внесени текстове :

RC-B8-0366/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0346

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 506kWORD 57k
12.9.2018
PE624.075v01-00}
PE624.078v01-00}
PE624.079v01-00}
PE624.084v01-00}
PE624.086v01-00} RC1
 
B8-0366/2018}
B8-0369/2018}
B8-0370/2018}
B8-0375/2018}
B8-0377/2018} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо следните предложения за резолюция:

B8‑0366/2018 (ECR)

B8‑0369/2018 (Verts/ALE)

B8‑0370/2018 (S&D)

B8‑0375/2018 (PPE)

B8‑0377/2018 (ALDE)


относно Камбоджа, по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (2018/2842(RSP))


Кристиан Дан Преда, Томаш Здеховски, Елмар Брок, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Яромир Щетина, Лайма Люция Андрикене, Кшищоф Хетман, Едуард Кукан, Патриция Шулин, Марияна Петир, Туне Келам, Елизабета Гардини, Роберта Мецола, Чаба Шогор, Романа Томц, Желяна Зовко, Рамона Николе Мънеску, Кристиан Силвиу Бушой, Джовани Ла Вия, Павел Свобода, Иван Щефанец, Богдан Брунон Вента, Йожеф Над, Адам Шейнфелд, Станислав Полчак, Тадеуш Звефка, Михаела Шойдрова, Йоахим Целер, Сандра Калниете, Франсис Замит Димек, Дейвид Макалистър, Шон Кели, Ивана Малетич, Дирдре Клун, Дубравка Шуйца, Андрей Ковачев, Анна Заборска, Ласло Тьокеш, Милан Звер, Инесе Вайдере от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Сурая Пост, Дейвид Мартин от името на групата S&D
Карол Карски, Ружа Томашич, Яна Житнянска, Ян Захрадил, Моника Маковей, Бранислав Шкрипек, Рафаеле Фито, Пирко Руохонен-Лернер, Чарлз Танък от името на групата ECR
Рамон Тремоза и Балселс, Петрас Аущревичюс, Хавиер Нарт, Илхан Кючюк, Исаскун Билбао Барандика, Валентинас Мазуронис, Марите Схаке, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, Петър Йежек, Патрисия Лалонд, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Каролина Пунсет, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
Барбара Лохбилер, Ернест Уртасун Доменек, Паскал Дюран от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (2018/2842(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Камбоджа, и по-специално тези от 14 септември 2017 г.(1) и 14 декември 2017 г.(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 февруари 2018 г. относно Камбоджа,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 30 юли 2018 г. относно общите избори в Камбоджа,

–  като взе предвид мисията за оценка, проведена в Камбоджа, от Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), от 5 до 11 юли 2018 г.,

–  като взе предвид Насоките на ЕС от 2008 г. относно защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 16 ноември 2017 г. относно разпускането на Камбоджанската партия за национално спасение (КПНС),

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Кралство Камбоджа от 1997 г., 

–  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 22 февруари 2017 г. относно политическото положение в Камбоджа и изявленията на говорителя на делегацията на ЕС от 25 август 2017 г. и от 3 септември 2017 г. относно ограниченията на политическото пространство в Камбоджа, 

–  като взе предвид резолюция 36/32 на Съвета за ООН по правата на човека от 29 септември 2017 г. и доклада на генералния секретар от 2 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на човека на парламентаристите и решенията на управителния съвет на Междупарламентарния съюз от март 2018 г.,

–  като взе предвид резолюция (A/RES/53/144) на Общото събрание на ООН на 8 март 1999 г., относно правото и отговорността на лица, групи и обществени органи да насърчават и защитават всеобщо признатите права на човека и основните свободи,

–  като взе предвид Парижкото споразумение за мир от 1991 г., в член 15 от което е залегнал ангажимент за отстояване на правата на човека и основните свободи в Камбоджа, включително от страна на международните страни, подписали споразумението,

–  като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране,

–  като взе предвид Конституцията на Камбоджа, и по-специално член 41 от нея, в който са заложени правото и свободата на словото и на събранията, член 35 относно правото на участие в политическия живот и член 80 относно парламентарния имунитет,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 3 септември 2017 г. Кем Соха, председател на Камбоджанската партия за национално спасение (КПНС), беше арестуван и като има предвид, че на 16 ноември 2017 г. Върховният съд обяви разпускането на КПНС, в края на еднодневно изслушване; като има предвид, че Върховният съд също така забрани на 118 политици от КПНС упражняването на политическа активност за период от пет години;

Б.  като има предвид, че управляващата Камбоджанска народна партия (КНП) получи 100% от гласовете за подложените на избор места в изборите за Народно събрание, проведени на 29 юли 2018 г., и в изборите за Сенат, проведени на 25 февруари 2018 г.;

В.  като има предвид, че правото на участие в политическия живот е залегнало в член 35 от Конституцията на Камбоджа; като има предвид, че измененият закон за политическите партии от 2017 г. съдържа множество ограничения на участието на опозиционните партии, включително разпускането на партии, ако техните лидери имат криминално досие;

Г.  като има предвид де факто липсата на конкуренция на изборите в Камбоджа от 2018 г., които не отговарят на минималните международни стандарти за демократични избори; като има предвид, че Европейският съюз и Съединените американски щати временно прекратиха финансовата си помощ за камбоджанската национална избирателна комисия и отказаха да наблюдават изборите;

Д.  като има предвид, че решението за разпускане на КПНС е важна стъпка към създаването на авторитарна държава; като има предвид, че политическата структура на Камбоджа вече не може да се счита за демокрация;

Е.  като има предвид, че камбоджанското правителство предприе широкообхватни мерки, за да гарантира, че управляващата Камбоджанска народна партия на практика няма опозиция на изборите, както за Сената, така и за Народното събрание;

Ж.  като има предвид, че след арестуването му на 3 септември 2017 г. Кем Соха беше обвинен в държавна измяна по силата на член 443 от Наказателния кодекс на Камбоджа, въпреки неговия парламентарен имунитет; като има предвид, че изявленията на правителството на Камбоджа поставят под заплаха неговото право на справедлив процес и презумпцията за невинност; като има предвид, че може да му бъде наложена присъда от до 30 години лишаване от свобода, ако бъде признат за виновен; като има предвид, че председателят на Съда, Дит Мунти, е член на постоянната комисия на управляващата партия;

З.  като има предвид, че на 28 август 2018 г. органите на Камбоджа освободиха 14 членове на КПНС, след като те получиха кралско помилване; като има предвид, че помилването е свързано с освобождаването, предоставено на половин дузина активисти и журналисти;

И.  като има предвид, че Кем Соха е задържан без съдебен процес в продължение на повече от година; като има предвид, че работната група на ООН относно произволното задържане заяви, че предварителното задържане на г-н Соха е „произволно“ и „политически мотивирано“; като има предвид, че той беше освободен под гаранция на 10 септември 2018 г.; като има предвид, че той няма право да напуска околността на своя дом, нито да общува с други членове на опозицията или медиите;

Й.  като има предвид, че арестът и задържането на Кем Соха се случиха на фона на широкообхватни и систематични репресии срещу политическите и избирателни права в Камбоджа; като има предвид, че е налице постоянно нарастване на броя на случаите на арест и задържане на членовете на политическата опозиция и на политическите коментатори; като има предвид, че предишният председател на КПНС, Сам Рейни беше осъден за клевета и понастоящем живее в изгнание;

К.  като има предвид, че органите на Камбоджа също така засилиха репресивните действия срещу журналистите и репортерите, отразяващи нападенията срещу опозиционните партии; като има предвид, че 69‑годишният, отличен с награди, режисьор, Джеймс Рикетсън, е сред от жертвите на тези нападения срещу медиите; като има предвид, че през юни 2017 г. г -н Рикетсън беше арестуван за пускането на дрон на митинг на опозиционната партия; като има предвид, че г-н Рикетсън беше осъден на шест години затвор в столицата, Пном Пен, по обвинения на шпионаж;

Л.  като има предвид, че наличието на сериозни репресии срещу независимите медии; като има предвид, че социалните мрежи също са обект на атаки; като има предвид, че през май правителството публикува регламент, с който се ограничава правото на свобода на изразяване, печат и публикуване и се оправомощава правителството да бъде „полиция“ на социалните мрежи с цел разкриването и заглушаването на дисидентството онлайн в Камбоджа;

М.  като има предвид, че синдикалните организации, активистите в областта на правата на човека и организациите на гражданското общество работят в пространство с все по-ограничен обхват в Камбоджа и са изправени пред тормоз, заплахи и произволното задържане; като има предвид, че измененият Закон относно асоциациите и неправителствените организации (LANGO) от 2015 г. силно ограничава свободата на сдружаване и изразяване, включително чрез установяване на държавен контрол и цензура върху дейността на НПО; като има предвид, че законът за профсъюзите ограничава свободата на сдружаване и създава ненужни пречки и тежести във връзка с регистрационните процедури и действията на синдикалните организации;

Н.  като има предвид, че петима защитници на правата на човека, свързани с камбоджанската асоциация по правата на човека и развитието (ADHOC) – Ней Ванда, Ни Соха, Лим Мони и Ни Чакрия – са обвинени в подкупване на свидетел и съизвършители на подкупване на свидетел; като има предвид, че петимата защитници на правата на човека прекараха 14 месеца предварителния арест преди освобождаването им под гаранция;

О.  като има предвид, че Камбоджа се ползва от най-благоприятния режим, който съществува по общата схема от преференции на ЕС (ОСП), а именно схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО); като има предвид, че за финансовия период 2014—2020 г. ЕС е отпуснал на Камбоджа до 410 милиона евро за сътрудничество за развитие, от които 10 милиона евро са за подпомагане на процеса на избирателна реформа в Камбоджа и понастоящем са преустановени;

П.  като има предвид, че в своя отчет от юли генералният секретар на ООН припомни, че приобщаващият и плуралистичен политически процес продължава да е от съществено значение за гарантиране на напредъка, постигнат от Камбоджа в укрепването на мира;

Р.  като има предвид, че конфликтите, свързани със захарните плантации, все още не са разрешени; като има предвид, че продължават да съществуват опасения по отношение на изселването от земя, продължаващата безнаказаност на тези действия и тежкото положение на засегнатите общности; като има предвид, че правителството на Камбоджа не е подписало общите правила на ЕС за одитния процес в областта на производството на захар;

1.  отбелязва, че Кем Соха е освободено от затвора под гаранция при строги условия; осъжда факта, че Кем Соха е поставен под домашен арест; призовава всички обвинения срещу Кем Соха да бъдат оттеглени, а той да бъде незабавно и напълно освободен; освен това призовава за прекратяване на други политически мотивирани обвинения и съдебни решения срещу политици от опозицията, включително Сам Рейнси;

2.  изразява загриженост относно здравословното състояние на Кем Соха и призовава камбоджански власти да му позволят подходящо медицинско лечение; изисква от правителството да позволи на Кем Соха да се срещне с чуждестранните дипломати, с длъжностните лица на ООН и с наблюдатели в областта на правата на човека;

3.  изразява убеждението си, че изборите в Камбоджа не могат да се считат за свободни и честни; изразява сериозна загриженост по отношение на провеждането и резултатите от изборите през 2018 г. в Камбоджа, които не успяха да постигнат надежден процес и бяха широко осъдени от международната общност;

4.  призовава правителството на Камбоджа да работи за укрепване на демокрацията и на принципите на правовата държава и да зачита правата на човека и основните свободи, което включва пълно спазване на конституционните разпоредби относно плурализма и свободата на сдружаване и на изразяване на мнение; призовава също така камбоджанското правителство да отмени всички неотдавнашни изменения на Конституцията, Наказателния кодекс, Закона за политическите партии, правото в областта на профсъюзната дейност, Закона за НПО и всички други законодателни актове, ограничаващи свободата на словото и политическите свободи, които не са в пълно съответствие със задълженията на Камбоджа и международните стандарти;

5.  подчертава, че за постигането на надежден демократичен процес е необходима среда, в която политическите партии, гражданското общество и медиите са в състояние да изпълняват своите легитимни роли без страх, заплахи или произволни ограничения; призовава правителството да предприеме необходимите мерки, за да гарантира бързата отмяна на разпускането на КПНС;

6.  отново призовава правителството на Камбоджа да сложи край на всички форми на тормоз, малтретиране и политически мотивирани наказателни обвинения срещу членове на политическата опозиция, защитници на правата на човека, профсъюзни дейци и защитници на трудовите права, правата на земя и други активисти на гражданското общество, както и на журналисти, наред с другото; призовава правителството на Камбоджа незабавно да освободи всички граждани, които са били задържани за упражняването на техните права на човека, включително Джеймс Рикетсън, и да ги освободи от всякакви обвинения;

7.  подкрепя решението за суспендиране на изборната подкрепа на ЕС за Камбоджа; припомня националните и международните задължения във връзка с демократичните принципи и основните права на човека, за които Камбоджа е поела ангажимент; настоятелно призовава правителството на Камбоджа да предприеме реформи с цел постигане на напредък по отношение на демокрацията и прилагането на международно признати минимални стандарти за бъдещите избирателни процеси, включително организирането на многопартийни, свободни и честни избори, създаването на действително независима национална избирателна комисия и участието на неправителствени организации и на независимите медии в мониторинга и отразяването на изборите;

8.  припомня на камбоджанското правителство, че трябва да изпълни своите задължения и ангажименти по отношение на демократичните принципи и основните права на човека, които са основен елемент от Споразумението за сътрудничество между ЕС и Камбоджа и условията в рамките на ВОО;

9.  приветства неотдавнашната мисия на ВОО на ЕС за установяване на фактите в Камбоджа и приканва Комисията да докладва заключенията си на Парламента възможно най-скоро; призовава Комисията да разгледа възможните последици в контекста на търговските преференции, с които се ползва Камбоджа, включително започването на разследване съгласно механизмите, предвидени в рамките на ВОО;

10.  призовава ЕСВД и Комисията да изготвят списък на лицата, отговорни за разпускането на опозицията и за други тежки нарушения на правата на човека в Камбоджа с оглед на налагането на евентуални визови ограничения за тях и замразяване на активите им;

11.  призовава заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да следи отблизо положението в Камбоджа; призовава ЕСВД и държавите членки да предприемат действия и да играят водеща роля на предстоящото 39-о заседание на Съвета на ООН по правата на човека с цел приемането на категорична резолюция за намиране на решение на положението с правата на човека в Камбоджа;

12.  призовава правителството на Камбоджа да поднови Меморандума за разбирателство (МР) със Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (OHCHR) в Камбоджа след изтичането на неговия срок на действие на 31 декември 2018 г.;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на генералния секретар на АСЕАН, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и Националното събрание на Камбоджа.

(1)

  Приети текстове, P8_TA(2017)0348.

(2)

  Приети текстове, P8_TA(2017)0497.

Последно осъвременяване: 18 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност