Предложение за обща резолюция - RC-B8-0384/2018Предложение за обща резолюция
RC-B8-0384/2018

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища

12.9.2018 - (2018/2849(RSP))

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B8‑0384/2018 (Verts/ALE)
B8‑0385/2018 (ALDE)
B8‑0387/2018 (S&D)
B8‑0389/2018 (GUE/NGL)

Елена Валенсиано, Сурая Пост, Арне Лиц, Кнут Флекенщайн, Пиер Антонио Панцери, Ойген Фройнд, Линда Макаван от името на групата S&D
Иво Вайгъл от името на групата ALDE
Мартина Андерсън, Мартина Михелс, Меря Кюльонен, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, София Сакорафа, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу от името на групата GUE/NGL
Тамаш Месерич, Маргрете Аукен от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Роза Д'Амато, Лаура Аджеа

Процедура : 2018/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0384/2018
Внесени текстове :
RC-B8-0384/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища

(2018/2849(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно конфликта между Израел и Палестина,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 7 септември 2018 г. относно последните развития във връзка с планираното разрушаване на Хан ал Ахмар,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно международното хуманитарно право,

–  като взе предвид съвместното изявление на Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство от 10 септември 2018 г. относно селището Хан ал Ахмар,

–  като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция от 1949 г., и по-специално членове 49, 50, 51 и 53 от нея,

–  като взе предвид Шестмесечния доклад относно разрушаването и конфискуването на финансирани от ЕС структури на Западния бряг, включително в Източен Йерусалим, за периода януари-юни 2018 г., публикуван от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) на 24 август 2018 г.,

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 5 септември 2018 г. Върховният съд на Израел отхвърли жалбите на жителите на Хан ал Ахмар; като има предвид, че Върховният съд постанови, че съответните органи имат разрешение да реализират плана за преместване на жителите в Западен Джахалин; като има предвид, че Върховният съд позволи на израелските органи да продължат с плановете за разрушаването на Хан ал Ахмар;

Б.  като има предвид, че Хан ал Ахмар е една от 46-те бедуински общности, които ООН счита за изложени на риск от принудително прехвърляне; като има предвид, че тази общност е съставена от 32 семейства и общо 173 души, включително 92 ненавършили пълнолетие лица; като има предвид, че израелската армия е издала заповеди за разрушаването на всички постройки в селището;

В.  като има предвид, че през 2010 г. върховният съд на Израел постанови, че всички структури на Хан ал Ахмар са били построени незаконно, в нарушение на законите за териториалното устройство и зонирането, и следователно трябва да бъдат разрушени; като има предвид, че върховният съд също така подчерта, че израелските органи трябва да намерят подходящо алтернативно място за училището и за жителите на общността; като има предвид, че държавата Израел писмено е заявила, че ще предостави на семействата, които ще бъдат разселени в Западен Джахалин (Абу Дис), перспективата за изграждане на втори район за преместване на изток от Йерихон; като има предвид, че общността на Хан ал Ахмар е отказала да бъдат разселена;

Г.  като има предвид, че принудителното прехвърляне на лица, пребиваващи в окупирана територия, освен ако го изискват сигурността на населението или наложителни военни причини, е забранено съгласно Четвъртата Женевската конвенция и представлява тежко нарушение на международното хуманитарно право;

Д.  като има предвид, че израелските органи налагат на палестинските жители на зона С на Западния бряг изключително ограничителен режим на застрояване; като има предвид, че този режим прави почти невъзможно извършването на законни палестински строителни дейности в района и се използва като средство за прогонване на палестинците и разрастване на дейностите по колониално заселване; като има предвид, че израелските заселнически селища са незаконни съгласно международното право и представляват сериозна пречка пред усилията за мир; като има предвид, че съгласно международното право всяка трета страна, включително държавите – членки на ЕС, има задължението да не признава, подкрепя или подпомага заселническите селища в окупирани територии, както и задължението ефективно да им се противопоставя;

Е.  като има предвид, че Хан ал Ахмар се намира в зоната на коридора Е1 от окупирания Западен бряг; като има предвид, че запазването на статуквото в тази област е от основно значение за жизнеспособността на решението за две държави и за създаването на териториално свързана и жизнеспособна палестинска държава в бъдеще; като има предвид, че Парламентът многократно се е противопоставял на всякакви действия, подкопаващи жизнеспособността на решението за две държави, и настоятелно е призовавал двете страни да демонстрират – чрез политики и действия – истински ангажимент за постигане на решение за две държави, с цел възстановяване на доверието;

Ж.  като има предвид, че 10 държави членки подпомагат хуманитарни програми в Хан ал Ахмар, включително строежа на начално училище, като в момента има опасност от унищожаването на хуманитарна помощ в размер на 315 000 евро;

З.  като има предвид, че по данни на Службата на представителя на ЕС в Палестина, унищожаването и изземването на палестинско имущество в окупирания Западен бряг, включително в Източен Йерусалим, са продължили и през първата половина на 2018 г.; като има предвид, че съществува опасност разрушаването на Хан ал Ахмар да създаде отрицателен прецедент за десетки други бедуински общности на Западния бряг;

1.  присъединява се към призива на ЗП/ВП, Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство към израелското правителство да отмени плана за преместване, който би довел до разрушаването на Хан ал Ахмар и принудителното прехвърляне на населението на друго място; счита, че е от изключителна важност ЕС да продължи да демонстрира единомислие по този въпрос;

2.  предупреждава органите на Израел, че разрушаването на Хан ал Ахмар и принудителното прехвърляне на неговите жители биха представлявали тежко нарушение на международното хуманитарно право;

3.  изразява своята загриженост по отношение на последиците от разрушаването на Хан ал Ахмар, което допълнително би застрашило жизнеспособността на решението за две държави и би компрометирало перспективите за мир; подчертава, че защитата и запазването на жизнеспособността на решението за две държави е непосредствен приоритет за политиките и действията на ЕС по отношение на израелско-палестинския конфликт и на близкоизточния мирен процес;

4.  настоява, че ако разрушаването и изселването на населението на Хан ал Ахмар бъдат осъществени, то реакцията на ЕС трябва да бъде съразмерна със сериозността на това развитие и в съответствие с дългогодишната му подкрепа спрямо общността на Хан ал Ахмар; призовава ЗП/ВП да засили диалога на ЕС с израелските органи с оглед пълното зачитане на правата на палестинското население в зона С, както и да поиска компенсация от Израел за разрушаването на финансирана от ЕС инфраструктура;

5.  призовава израелското правителство незабавно да сложи край на политиката си на заплахи за разрушаване и на фактическо изселване спрямо бедуинските общности, живеещи в Негев и зона С от окупирания Западен бряг; подчертава, че разрушаването на къщи, училища и друга жизненоважна инфраструктура в окупираната палестинска територия, е незаконно съгласно международното хуманитарно право;

6.  припомня, че Израел носи пълната отговорност за предоставянето на необходимите услуги, включително образование, здравеопазване и социални грижи на хората, живеещи под негова окупация, в съответствие с Четвъртата Женевска конвенция;

7.  е твърдо убеден, че единственото трайно решение на конфликта в Близкия изток е създаването на две демократични държави, Израел и Палестина, съществуващи една до друга в мир в рамките на сигурни и признати граници въз основа на границата от 1967 г., като Йерусалим е столица на двете държави; осъжда всяко едностранно решение или действие, което може да попречи на перспективите за изпълнението на това решение;

8.  призовава израелските органи незабавно да спрат и преобърнат политиката си на заселване; призовава ЕС да остане постоянен в позицията си по въпроса;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния координатор на ООН за близкоизточния мирен процес, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.

Последно осъвременяване: 13 септември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност