Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0384/2018Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0384/2018

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o prijetnji rušenjem Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja

12.9.2018 - (2018/2849(RSP))

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B8-0384/2018 (Verts/ALE)
B8-0385/2018 (ALDE)
B8-0387/2018 (S&D)
B8-0389/2018 (GUE/NGL)

Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Linda McAvan u ime Kluba zastupnika S&D-a
Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Tamás Meszerics, Margrete Auken u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Laura Agea

Postupak : 2018/2849(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0384/2018
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0384/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o prijetnji rušenjem Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja

(2018/2849(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o sukobu između Izraela i Palestine,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 7. rujna 2018. o najnovijim događajima u vezi s planiranim rušenjem naselja Khan al-Ahmar,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o međunarodnom humanitarnom pravu,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Francuske, Njemačke, Italije, Španjolske i Ujedinjene Kraljevine o naselju Khan al-Ahmar od 10. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir Četvrtu ženevsku konvenciju iz 1949., a posebno njezine članke 49., 50., 51. i 53.,

–  uzimajući u obzir Šestomjesečno izvješće o rušenju i zapljeni objekata koje je financirao EU na Zapadnoj obali, uključujući istočni Jeruzalem, od siječnja do lipnja 2018., koje je 24. kolovoza 2018. objavila Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je 5. rujna 2018. izraelski Visoki sud odbacio predstavke stanovnika Khan al-Ahmara; budući da je Visoki sud nadležnim tijelima odobrio izvršavanje plana preseljenja stanovnika tog naselja u Zapadni Jahalin; budući da je Visoki sud dopustio izraelskim vlastima da nastave s planovima rušenja Khan al-Ahmara;

B.  budući da je Khan al-Ahmar jedna od 46 beduinskih zajednica na središnjem području Zapadne obale za koje UN smatra da postoji visok rizik od prisilnog preseljenja; budući da tu zajednicu čine 32 obitelji s ukupno 173 osobe, uključujući 92 maloljetnika; budući da je izraelska vojska izdala nalog za rušenje svih objekata u naselju;

C.  budući da je 2010. izraelski Visoki sud presudio da su svi objekti u naselju Khan al-Ahmar izgrađeni nezakonito, pri čemu su prekršeni zakoni prostornog planiranja i zbog čega ih je potrebno uništiti; budući da je Visoki sud također istaknuo da izraelske vlasti trebaju naći odgovarajuću alternativu za školu i stanovnike te zajednice; budući da je Država Izrael pismeno izvijestila o tome što će sve ponuditi obiteljima koje dođu u Zapadni Jahalin (Abu Dis), kao i o mogućnosti da se za preseljenje uredi i druga lokacija, istočno od Jerihona; budući da je zajednica Khan al-Ahmar odbila preseljenje;

D.  budući da su prisilna preseljenja stanovnika okupiranog teritorija zabranjena u skladu s Četvrtom ženevskom konvencijom, osim ako je to potrebno za očuvanje sigurnosti stanovništva ili zbog viših vojnih razloga, te predstavljaju teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava;

E.  budući da su izraelske vlasti palestinskim stanovnicima područja C na Zapadnoj obali nametnule iznimno ograničavajući režim izgradnje; budući da je u skladu s tim režimom Palestincima gotovo onemogućena legalna gradnja na tom području te se koristi kao metoda deložacije Palestinaca i sve većeg naseljavanja; budući da su prema međunarodnom pravu izraelska naselja nezakonita i čine veliku prepreku mirovnim naporima; budući da je u skladu s međunarodnim pravom svaka treća strana, uključujući države članice EU-a, dužna odbiti priznati naselja na okupiranim teritorijima i pružati im pomoć te im se i u praksi doista mora protiviti;

F.  budući da je Khan al-Ahmar smješten u koridoru E1 na okupiranoj Zapadnoj obali; budući da je očuvanje statusa quo u tom području od temeljne važnosti za održivost dvodržavnog rješenja te za buduću uspostavu održive i cjelovite palestinske države ; budući da je Parlament opetovano izrazio protivljenje svim djelovanjima koja ugrožavaju održivost dvodržavnog rješenja i poticao obje strane da politikama i djelovanjima dokažu istinsku predanost dvodržavnom rješenju s ciljem ponovne izgradnje povjerenja;

G.  budući da 10 država članica EU-a podržava humanitarne programe u Khan al-Ahmaru, uključujući izgradnju osnovne škole, i da je sada ugroženo procijenjenih 315 000 EUR humanitarne pomoći koju financira EU;

H.  budući da se, prema Uredu predstavnika EU-a u Palestini, uništavanje i zapljena palestinske imovine na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući istočni Jeruzalem, nastavila u prvoj polovici 2018.; budući da se rušenjem Khan al-Ahmara postavlja negativan presedan za desetke drugih beduinskih zajednica diljem Zapadne obale;

1.  pridružuje se potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i Ujedinjenoj Kraljevini u njihovu pozivu izraelskoj vladi da obustavi plan preseljenja koji će dovesti do rušenja naselja Khan al-Ahmar i prisilnog preseljenja njegova stanovništva na drugu lokaciju; smatra da je izrazito važno da EU zadrži jednoglasan stav o tom pitanju;

2.  upozorava izraelske vlasti da bi rušenje Khan al-Ahmara i prisilno preseljenje njegovih stanovnika predstavljalo ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava;

3.  izražava zabrinutost zbog posljedica rušenja Khan al-Ahmara, koje bi moglo dodatno ugroziti održivost dvodržavnog rješenja i narušiti izglede za mir; ponavlja da su zaštita i očuvanje održivosti dvodržavnog rješenja glavni prioritet za politike i djelovanje EU-a u pogledu izraelsko-palestinskog sukoba i bliskoistočnog mirovnog procesa;

4.  inzistira, u slučaju da dođe do uništenja Khana al-Ahmara i preseljenja njegova stanovništva, na tome da reakcija EU-a odgovara ozbiljnosti takvog razvoja događaja i bude usklađena s dugogodišnjom potporom zajednici Khan al-Ahmara; poziva potpredsjednicu Unije / Visoku predstavnicu da osnaži kontakte EU-a s izraelskim vlastima u pogledu punog poštovanja prava palestinskog stanovništva u području C i da ustraje na traženju odštete od Izraela za uništenje infrastrukture koju je financirao EU;

5.  poziva izraelsku vladu da smjesta prekine svoju politiku prijetnji rušenjem i deložacijom usmjerenu na beduinske zajednice koje obitavaju u Negevu i na području C na okupiranoj Zapadnoj obali; ističe da je uništavanje kuća, škola i druge vitalne infrastrukture na okupiranom palestinskom teritoriju nezakonito prema međunarodnom humanitarnom pravu;

6.  podsjeća da je Izrael, u skladu s Četvrtom ženevskom konvencijom, u potpunosti odgovoran za pružanje potrebnih usluga, uključujući obrazovanje i zdravstvenu skrb, kao i za jamčenje dobrobiti ljudi koji žive pod njegovom okupacijom;

7.  i dalje je čvrsto uvjeren da je jedino trajno rješenje sukoba na Bliskom istoku uspostava dviju demokratskih država, Izraela i Palestine, koje koegzistiraju u miru sa sigurnim i priznatim granicama, na temelju granica iz 1967. i s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država; osuđuje sve jednostrane odluke ili akcije koje mogu potkopati izglede za ostvarivanje tog rješenja;

8.  poziva izraelske vlasti da smjesta zaustave i promijene svoju politiku naseljavanja; poziva EU da ostaje ustrajan po tom pitanju;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za bliskoistočni mirovni proces, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, posebnom koordinatoru Ujedinjenih naroda za bliskoistočni mirovni proces, Knesetu i izraelskoj vladi, predsjedniku Palestinske samouprave te Palestinskom zakonodavnom vijeću.

 

Posljednje ažuriranje: 13. rujna 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti