Postupak : 2018/2853(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0444/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0444/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0383

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 377kWORD 58k
3.10.2018
PE624.122v01-00}
PE624.123v01-00}
PE624.124v01-00}
PE624.125v01-00}
PE624.126v01-00}
PE624.127v01-00}
PE624.128v01-00} RC1
 
B8-0444/2018}
B8-0445/2018}
B8-0446/2018}
B8-0447/2018}
B8-0448/2018}
B8-0449/2018}
B8-0450/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0444/2018 (ECR)

B8-0445/2018 (S&D)

B8-0446/2018 (PPE)

B8-0447/2018 (Verts/ALE)

B8-0448/2018 (EFDD)

B8-0449/2018 (ALDE)

B8-0450/2018 (GUE/NGL)


o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas, Anna Maria Corazza Bildt u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Raffaele Fitto u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Jordi Solé u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Jemenu  (2018/2853(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu, a posebno rezolucije od 25. veljače 2016.(1) i 15. lipnja 2017.(2) o humanitarnoj situaciji u Jemenu i rezolucije od 9. srpnja 2015.(3) i 30. studenog 2017.(4) o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir izvješće koje je skupina uglednih međunarodnih i regionalnih stručnjaka za Jemen koja djeluje u okviru Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava objavila 28. kolovoza 2018. i koje se bavi stanjem ljudskih prava u Jemenu, među ostalim i kršenjima i povredama počinjenima od rujna 2014.,

–  uzimajući u obzir zajedničke izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika Christosa Stylianidesa od 13. lipnja 2018., o nedavnim zbivanjima u okolici grada Hodeide u Jemenu, te od 4. kolovoza 2018., o zračnim napadima na Hodeidu,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava o stanju u Jemenu od 24. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Jemenu od 25. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a od 15. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu posebnog izaslanika glavnog tajnika UN-a za Jemen od 6. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu izvršnog direktora Svjetskog programa za hranu od 19. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Jemenu, posebice rezolucije 2216 (2015), 2201 (2015) i 2140 (2014),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je aktualni sukob u Jemenu ušao u četvrtu godinu te da više od 22 milijuna osoba treba humanitarnu potporu; budući da je više od 17 milijuna ljudi suočeno s nesigurnošću opskrbe hranom i da je među njima više od osam milijuna osoba čija je opskrba hranom izuzetno nesigurna i koji su stoga na rubu gladi; budući da je trenutačna rascjepkanost sukoba jasan znak slabljenja jedinstva države; budući da stanje u Jemenu također ozbiljno ugrožava stabilnost regije;

B.  budući da je sukob počeo 2015. kada su hutski pobunjenici koje podupire Iran svrgnuli međunarodno priznatog predsjednika Jemena, koji je potom okupio međunarodnu koaliciju pod vodstvom Saudijske Arabije koja se bori protiv pobunjenika i snaga povezanih s njima;

C.  budući da je koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije od studenog 2017. uvela blokadu uvoza robe na teritorij koji kontroliraju hutski pobunjenici, osim za hitnu humanitarnu pomoć; budući da prema podacima Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) Jemen od početka blokade pokriva tek 21 % svojih potreba za gorivom i 68 % potreba za uvezenom hranom; budući da su u nekim slučajevima hutski pobunjenici blokirali isporuku osnovnih medicinskih potrepština, hrane i humanitarne pomoći u gradove pod kontrolom vladinih snaga;

D.  budući da je koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata u lipnju 2018. započela ofenzivu kako bi zauzela grad Hodeidu; budući da je organizacija Save the Children izvijestila o stotinama civilnih žrtava tijekom te operacije; budući da je Hodeida jemenska najvažnija luka i tranzitna točka za čak 70 % ključne hrane i humanitarne pomoći koja pristiže u zemlju; budući da je prema podacima UN-a od početka lipnja 2018. gotovo 470 000 osoba pobjeglo iz guvernata Hodeide; budući da bi novi napad na Hodeidu imao katastrofalne posljedice za civile; budući da su sukobljene strane obvezne omogućiti i olakšati brz i neometan prolaz humanitarne pomoći, uključujući lijekove, hranu i ostale potrepštine nužne za preživljavanje;

E.  budući da su pregovori o prekidu vatre koje je vodio posebni izaslanik UN-a za Jemen Martin Griffiths rezultirali privremenim prekidom ofenzive; budući da je, nakon što je propao nedavni pokušaj održavanja mirovnih pregovora u Ženevi, 7. rujna došlo do ponovnog pokretanja sukoba; budući da je od početka ofenzive broj poginulih civila porastao za 164 %; budući da unatoč međunarodnom pritisku da se postigne stabilno i uključivo političko rješenje krize, sukobljene strane i njihovi regionalni i međunarodni saveznici, uključujući Saudijsku Arabiju i Iran, nisu uspjeli postići sporazum o prekidu vatre ili neku vrstu rješenja te se borbe i neselektivna bombardiranja i dalje nastavljaju u jednakoj mjeri;

F.  budući da je 9. kolovoza 2018. u zračnom napadu koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije pogođen školski autobus na tržnici u sjevernoj pokrajini Saadi, pri čemu je ubijeno mnoštvo ljudi, uključujući najmanje 40 djece, od kojih je većina bila mlađa od deset godina; budući da je dva tjedna nakon tog napada, 24. kolovoza, uslijedio novi napad koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije u kojem je poginulo 27 civila, uglavnom djece, koji su bježali od nasilja u opkoljenom gradu Hodeidi na jugu zemlje;

G.  budući da se vojnim operacijama koje predvodi Saudijska Arabija i intenzivnim bombardiranjima iz zraka, uključujući neselektivne napade na gusto naseljena područja, pogoršavaju humanitarne posljedice rata; budući da su ratnim pravom zabranjeni namjerni i neselektivni napadi na civile i civilne mete kao što su škole i bolnice; budući da se, uzimajući u obzir zaključak skupine uglednih regionalnih i međunarodnih stručnjaka za Jemen, takvi napadi mogu smatrati ratnim zločinima i da se odgovorne pojedince za takve zločine može kazneno goniti; budući da istrage koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije o navodnim ratnim zločinima u Jemenu nisu bile vjerodostojne te civilnim žrtvama nije omogućena pravna zaštita;

H.  budući da je od ožujka 2015. više od 2 500 djece ubijeno, a više od 3 500 osakaćeno ili ranjeno i da oružane snage na terenu novače sve više djece; budući da su žene i djeca osobito pogođeni kontinuiranim sukobima; budući da prema podacima UNICEF-a gotovo 2 milijuna djece ne pohađa školu, što ugrožava budućnost cijele generacije djece u Jemenu zbog ograničenog pristupa ili nemogućnosti pristupa obrazovanju, te su djeca zato izložena vojnom novačenju te seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju;

I.  budući da je u izvješću iz kolovoza 2018. koje je sastavio visoki povjerenik UN-a za ljudska prava zaključeno da se „opravdano smatra” da su sve sukobljene strane u Jemenu počinile ratne zločine; budući da su snage na objema stranama u tom sukobu optužene za upotrebu teškog naoružanja po izgrađenim i izrazito naseljenim područjima, uključujući zračne napade na bolnice i druge nevojne objekte;

J.  budući da je rat doveo do uništenja infrastrukture i propasti jemenske ekonomije te da onemogućuje pristup osnovnim potrepštinama, pružanje komunalnih i sanitarnih usluga te opskrbu čistom pitkom vodom; budući da se redovne plaće za 1,4 milijuna zaposlenih u javnom nevojnom sektoru u Jemenu u stvarnosti ne isplaćuju od kraja 2016.;

K.  budući da sprečavanje korištenja letova UN-a za međunarodne medije i organizacije za zaštitu ljudskih prava ometa neovisno izvješćivanje o stanju u Jemenu i doprinosi globalnom zanemarivanju sukoba;

L.  budući da se broj slučajeva rodno uvjetovanog seksualnog nasilja od početka sukoba eksponencijalno povećao; budući da je već ionako ograničen kapacitet za borbu protiv seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja u kaznenopravnom sustavu propao i da se ne provode nikakve istrage o praksama poput otmice i silovanja žena ili prijetnji tim radnjama kao načina za iznuđivanje novca od njihovih obitelji i zajednica;

M.  budući da se borci za ljudska prava suočavaju s neumoljivim uznemiravanjem, prijetnjama i kampanjama sramoćenja koje provode sve sukobljene strane; budući da borkinje za ljudska prava, novinarke i aktivistice trpe posebnu represiju na temelju njihova spola;

N.  budući da hutske de facto vlasti provode sustavnu kampanju uznemiravanja boraca za ljudska prava, proizvoljnih pritvaranja i zlostavljanja te prisilne nestanke i mučenja branitelja ljudskih prava, novinara i vjerskih manjina; budući da se 24 Jemenaca iz manjinske skupine Bahai, među kojima je i jedno dijete, tereti za djela za koja je predviđena smrtna kazna, samo zbog njihovih uvjerenja i mirnog djelovanja;

O.  budući da su hutski pobunjenici optuženi za uzrokovanje masovnih civilnih žrtava u svojem sjedištu Taizu, trećem gradu po veličini u Jemenu; budući da su vodili rat iscrpljivanja civilnog stanovništva u područjima pod kontrolom vlade; budući da se koriste i zabranjenim protupješačkim minama i da novače djecu;

P.  budući da je Kamel Jendoubi, predsjednik UN-ove skupine uglednih regionalnih i međunarodnih stručnjaka za Jemen, koja je Vijeću za ljudska prava 28. kolovoza 2018. predstavila izvješće o stanju ljudskih prava u Jemenu, žrtva kampanje sramoćenja čiji je cilj zastrašivanje UN-ove skupine i pobuđivanje sumnje u njezine zaključke;

Q.  budući da je Jemen potpisao Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda, ali ga još nije ratificirao; budući da nekoliko odredbi Rimskog statuta, uključujući one o ratnim zločinima, odražava međunarodno običajno pravo;

R.  budući da je u veljači 2018. Rusija uložila veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a u kojoj se ističe uloga Irana u tom sukobu;

S.  budući da je protiv hutskih pobunjenika koje podupire Iran uveden međunarodni embargo na oružje i da su države članice EU-a prema podacima iz 18. godišnjeg izvješća EU-a o izvozu oružja i nakon eskalacije sukoba nastavile odobravati transfere oružja Saudijskoj Arabiji, čime krše Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o kontroli izvoza oružja; budući da su tijekom protekle godine neke države članice djelomično ili u potpunosti obustavile prijenos oružja Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima; budući da je Parlament u više navrata pozvao potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da pokrene inicijativu za nametanje embarga EU-a na oružje Saudijskoj Arabiji, u skladu sa Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP;

T.  budući da su većina napada koje provode američke snage u Jemenu napadi smrtonosnim bespilotnim letjelicama; budući da se odluka da se neke osobe uvrste na popis ciljeva operacija bespilotnih letjelica često donosi bez sudske odluke ili naloga; budući da se odabir i ubijanje određenih pojedinaca pod određenim uvjetima mogu smatrati izvansudskim pogubljenjima;

U.  budući da je ratom u Jemenu otvoren prostor za to da ekstremističke skupine, uključujući al-Kaidu na Arapskom poluotoku, prošire svoj dohvat i time zaprijete široj regiji; budući da je stabilan i siguran Jemen s vladom koja ispravno funkcionira ključan za međunarodne napore u borbi protiv ekstremizma i nasilja u široj regiji i izvan nje, kao i za mir i stabilnost unutar samog Jemena;

V.  budući da je stabilnost u široj regiji od ključne važnosti za EU; budući da se EU snažno zalaže za sveobuhvatan i strateški pristup koji obuhvaća sve relevantne regionalne aktere; budući da bi pronalaženje političkog rješenja sukoba, pod pokroviteljstvom UN-ove mirovne inicijative u Jemenu, trebao biti prioritet za EU i međunarodnu zajednicu u cjelini;

W.  budući da se EU i dalje zauzima za nastavak dostavljanja pomoći za spašavanje života svim ljudima u Jemenu kojima je ta pomoć potrebna; budući da EU istodobno dijeli zabrinutost UN-a i drugih donatora zbog nastavka smanjenja humanitarnog prostora; budući da je EU od 2015. do danas izdvojio više od 233 milijuna EUR za humanitarnu pomoć Jemenu;

1.  najoštrije osuđuje trenutačno nasilje u Jemenu i sve napade na civile i civilnu infrastrukturu; ističe svoju zabrinutost zbog sukoba koji se i dalje razvija u jednu od najozbiljnijih humanitarnih, političkih i gospodarskih kriza današnjice; podsjeća sve strane, kao i njihove regionalne i međunarodne saveznike, da namjerni napadi na civile i civilnu infrastrukturu, uključujući bolnice i medicinsko osoblje, vodoopskrbne sustave, luke, zračne luke i tržnice, predstavljaju tešku povredu međunarodnog humanitarnog prava;

2.  izražava duboko žaljenje zbog smrtnih stradanja u sukobu i patnje onih koji su njime zahvaćeni te izražava sućut obiteljima žrtava; ponovno izražava svoju predanost nastavku pružanja potpore Jemenu i narodu Jemena;

3.  poziva sve sukobljene strane da smjesta prekinu neprijateljstva; apelira na Saudijsku Arabiju i druge uključene aktere da uz to ukinu trenutačnu blokadu Jemena; poziva sve izravno ili neizravno uključene države i relevantne aktere, među kojima i Iran, da izvrše najveći mogući pritisak na sve strane kako bi radile na smirivanju stanja i da odmah prekinu pružati političku, vojnu i financijsku potporu vojnim akterima na terenu, bilo izravno ili putem posrednika;

4.  naglašava da se samo političkim, uključivim rješenjem sukoba, koje će se postići pregovorima, može ponovno uspostaviti mir i očuvati jedinstvo, suverenost, neovisnost i teritorijalni integritet Jemena; poziva sve međunarodne i regionalne aktere na konstruktivnu suradnju sa stranama u Jemenu kako bi se omogućilo smirivanje sukoba i postizanje sporazumnog rješenja;

5.  izražava svoju potporu naporima koje posebni izaslanik UN-a za Jemen Martin Griffiths ulaže u ponovno pokretanje političkog procesa; prima na znanje izjavu Vijeću sigurnosti UN-a od 11. rujna 2018. prema kojoj „unatoč tome što jedna od strana nije sudjelovala na prošlotjednom savjetovanju u Ženevi te čak i ako se ono nije odvijalo prema planu, ipak nam je uspjelo ponovno pokrenuti politički proces uz čvrstu i jasnu potporu jemenskog stanovništva i međunarodne zajednice”; pozdravlja nedavni posjet Martina Griffithsa Sani (16. rujna 2018.); potiče sve strane da posebnom izaslaniku UN-a omoguće pun i neometan pristup svim dijelovima teritorija Jemena; poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu i sve države članice EU-a da Martinu Griffithsu pruže političku potporu za postizanje sporazumnog i uključivog rješenja;

6.  najoštrije osuđuje sve terorističke napade; duboko je zabrinut zbog sve veće prisutnosti u Jemenu kriminalnih i terorističkih skupina, uključujući al-Kaidu na Arapskom poluotoku i ISIS/Daiš; poziva sve sukobljene strane da poduzmu odlučne mjere protiv tih skupina; osuđuje prisutnost stranih boraca i poziva na udaljavanje svih takvih boraca iz Jemena;

7.  poziva sve sukobljene strane da odmah omoguće potpuni humanitarni pristup područjima pogođenima sukobom kako bi se moglo pomoći stanovništvu kojemu je to potrebno; poziva Vijeće i Vijeće sigurnosti UN-a da u okviru provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2216 identificiraju osobe koje ometaju isporuku humanitarne pomoći u Jemenu te da tim osobama nametnu ciljane sankcije;

8.  naglašava da je Vijeće sigurnosti UN-a istaknulo svoju potporu mehanizmu UN-a za provjeru i praćenje (UNVIM) i da EU u potpunosti podržava nastavak UNVIM-a te punu i nesmetanu provedbu njegova mandata;

9.  poziva sve strane da smjesta prekinu napade na slobodu izražavanja i da oslobode sve novinare i borce za ljudska prava koji su pritvoreni samo zato što su uživali svoja ljudska prava; poziva sve strane da prekinu ometati rad međunarodnih medija i humanitarnog osoblja u vezi sa sukobom;

10.  poziva sve sukobljene strane da poduzmu potrebne mjere kako bi se zajamčila djelotvorna, nepristrana i neovisna istraga svih navoda o kršenjima i povredama ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, u skladu s međunarodnim standardima; duboko je zabrinut zbog izvješća o uskraćivanju prava na slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja, među ostalim i diskriminacijom, te o slučajevima nezakonitog zadržavanja, uporabe sile i povreda ljudskih prava, uključujući seksualno ili drugo nasilje nad ženama, muškarcima, djevojčicama i dječacima, što predstavlja kršenje međunarodnih normi;

11.  poziva sve sukobljene strane da obustave regrutiranje i korištenje djece kao vojnika i da okončaju druge teške povrede počinjene protiv djece, a kojima se krše važeće međunarodno pravo i standardi; poziva sve strane da oslobode svu djecu koja su već regrutirana i da surađuju s UN-om u cilju njihove rehabilitacije i reintegracije u njihove zajednice; podržava iznimno važno djelovanje UNICEF-a u Jemenu;

12.  poziva specijalizirani kazneni sud na području pod nadzorom Hutija u Sani da oslobodi optužbi i pusti na slobodu Asmu al-Omeissy, Saeeda al-Ruwaisheda i Ahmeda Bawazeera koji su prisilno nestali, mučeni i osuđeni na smrtnu kaznu nakon uvelike nepoštenog suđenja za navodno pomaganje neprijateljskoj državi;

13.  poziva specijalizirani kazneni sud u Sani da smjesta oslobodi 25 sljedbenika bahaizma, koji su trenutačno pritvoreni zbog mirnog ispovijedanja svoje vjere te im stoga prijeti smrtna kazna;

14.  podsjeća sve sukobljene strane na to da su prema međunarodnom pravu odgovorne za sve počinjene zločine; apelira na države članice da poduzmu sve potrebne mjere kako bi navodni počinitelji bili privedeni pravdi, naročito kaznenim progonom, na nacionalnoj ili međunarodnoj razini, svih pojedinaca, skupina i organizacija osumnjičenih za ta kršenja prava ili primjenom načela univerzalne jurisdikcije te istragom i kaznenim progonom navodnih počinitelja najtežih zločina počinjenih u Jemenu;

15.  pohvaljuje rad UN-ove skupine neovisnih uglednih međunarodnih i regionalnih stručnjaka za Jemen i izražava punu solidarnost s njezinim predsjednikom Kamelom Jendoubijem; pozdravlja godišnje izvješće visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o stanju u Jemenu u kojem je Vijeće UN-a za ljudska prava odlučilo produljiti mandat skupini uglednih međunarodnih i regionalnih stručnjaka za daljnje razdoblje od jedne godine, uz mogućnost produljenja u skladu s odobrenjem Vijeća za ljudska prava, kako bi se njime obuhvatilo prikupljanje dokaza o ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti počinjenih u Jemenu te kako bi se kazneno progonili i kaznili oni koji su krivi za ta kršenja; poziva na to da se stanje u Jemenu uputi Međunarodnom kaznenom sudu; apelira na Jemen da pristupi Međunarodnom kaznenom sudu, što bi omogućilo kazneni progon svih odgovornih za zločine počinjene tijekom sukoba, bez intervencije Vijeća sigurnosti UN-a;

16.  poziva Europsku uniju i sve njezine države članice da pruže kohezivnu, hitnu i učinkovitu potporu skupini uglednih međunarodnih i regionalnih stručnjaka u svim relevantnim tijelima UN-a, a posebno u Vijeću za ljudska prava;

17.  apelira na Vijeće, potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu i države članice da se usprotive izvansudskim pogubljenjima, uključujući upotrebu bespilotnih letjelica, da ponovno potvrde stajalište EU-a u skladu s međunarodnim pravom i da zajamče da države članice ne čine nezakonite smrtonosne operacije, ne omogućuju njihovo izvršavanje ili na neki drugi način u njima sudjeluju; poziva Vijeće na donošenje zajedničkog stajališta o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica;

18.  poziva EU da preuzme inicijativu na sljedećem zasjedanju Vijeća za ljudska prava kako bi se pokrenulo pitanje članstva država s izrazito upitnim rezultatima u pogledu poštovanja ljudskih prava;

19.  odlučno poziva potpredsjednicu Komisije / visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, ESVD i države članice da nastave voditi dijalog sa zemljama u regiji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama; izražava svoju spremnost na konstruktivan i otvoren dijalog s vlastima zemalja u regiji o njihovu ispunjavanju međunarodnih obveza u pogledu poštovanja ljudskih prava; poziva na razmjenu stručnog znanja u vezi s pravosudnim i pravnim pitanjima kako bi se ojačala zaštita individualnih prava u zemljama regije;

20.  poziva Vijeće da istinski promiče poštovanje međunarodnog humanitarnog prava kako je i određeno relevantnim smjernicama EU-a; osobito ponavlja da je nužno da sve države članice EU-a strogo primjenjuju pravila utvrđena Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP; u vezi s tim podsjeća na rezolucije Parlamenta o stanju u Jemenu od 25. veljače 2016. i od 30. studenog 2017.; u tom kontekstu poziva sve države članice EU-a da se suzdrže od prodaje oružja i vojne opreme Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i ostalim članovima međunarodne koalicije, kao i vladi Jemena i drugim sukobljenim stranama;

21.  osuđuje razaranje jemenske kulturne baštine u zračnim napadima koalicije pod saudijskim vodstvom, među ostalim i starog grada u Sani i povijesnog grada Zabida; podsjeća na to da je za ta razaranja odgovorna koalicija i žali zbog toga te naglašava da će ona odgovarati za te činove; traži od glavnog tajnika UN-a da se obrati Vijeću sigurnosti u pogledu pitanja zaštite svih kulturnih lokaliteta koji su ugroženi sukobom u Jemenu, u cilju donošenja rezolucije na tu temu;

22.  pozdravlja plan UN-a za humanitarni odgovor u Jemenu za 2018. i donatorsku konferenciju na visokoj razini održanu 2018. u pogledu humanitarne krize u Jemenu, na kojoj su međunarodni donatori obećali izdvojiti više od dvije milijarde USD; ipak, žali zbog činjenice da i dalje nedostaju financijska sredstva za Jemen; pozdravlja činjenicu da se EU snažno zalaže za pružanje pomoći onima koji su pogođeni sukobom u Jemenu i da se obvezao osigurati 107,5 milijuna EUR; poziva sve donatore da brzo ispune svoje obveze; pozdravlja činjenicu da će EU nastaviti s pružanjem razvojne pomoći Jemenu, s naglaskom na intervencije usmjerene na stabilizaciju zemlje, i da će raditi u stabilnim područjima s lokalnim tijelima vlasti kako bi se promicala otpornost, pridonijelo održavanju pružanja osnovnih usluga i potaknuli održivi prihodi za zajednice;

23.  zadržava pravo na ponovno razmatranje pitanja dok se pregovorima ne postigne rješenje; preporučuje da njegov Pododbor za ljudska prava prati zbivanja u pogledu ljudskih prava u Jemenu i da sastavi izvješće o povredama ljudskih i građanskih prava do kojih dolazi u toj zemlji;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, glavnom tajniku Vijeća za suradnju u Zaljevu, glavnom tajniku Lige arapskih država i vladi Jemena.

 

 

(1)

SL C 35, 31.1.2018., str. 142.

(2)

SL C 331, 18.9.2018., str. 146.

(3)

SL C 265, 11.8.2017., str. 93.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0473.

Posljednje ažuriranje: 3. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti