Procedură : 2018/2853(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0444/2018

Texte depuse :

RC-B8-0444/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0383

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 442kWORD 53k
3.10.2018
PE624.122v01-00}
PE624.123v01-00}
PE624.124v01-00}
PE624.125v01-00}
PE624.126v01-00}
PE624.127v01-00}
PE624.128v01-00} RC1
 
B8-0444/2018}
B8-0445/2018}
B8-0446/2018}
B8-0447/2018}
B8-0448/2018}
B8-0449/2018}
B8-0450/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8-0444/2018 (ECR)

B8-0445/2018 (S&D)

B8-0446/2018 (PPE)

B8-0447/2018 (Verts/ALE)

B8-0448/2018 (EFDD)

B8-0449/2018 (ALDE)

B8-0450/2018 (GUE/NGL)


referitoare la situația din Yemen  (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas, Anna Maria Corazza Bildt în numele Grupului PPE
Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto în numele Grupului ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu în numele Grupului GUE/NGL
Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Jordi Solé în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen  (2018/2853(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Yemen, îndeosebi cele din 25 februarie 2016(1) și din 15 iunie 2017(2) referitoare la situația umanitară din Yemen, și cele din 9 iulie 2015(3) și 30 noiembrie 2017(4) referitoare la situația din Yemen,

–  având în vedere raportul referitor la situația drepturilor omului în Yemen, inclusiv încălcările și abuzurile din septembrie 2014, publicat de grupul de experți eminenți regionali și internaționali al Consiliului pentru Drepturile Omului la 28 august 2018,

–  având în vedere declarațiile comune ale Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și ale comisarului Christos Stylianides din 13 iunie 2018 referitoare la ultimele evoluții privind situația din jurul Hodeidah, Yemen, și din 4 august 2018 referitoare la atacurile aeriene care au vizat orașul Hodeidah,

–  având în vedere raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului din 24 septembrie 2018 privind situația din Yemen,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 25 iunie 2018 referitoare la Yemen,

–  având în vedere declarația din 15 martie 2018 a președintelui Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere declarația din 6 septembrie 2018 a trimisului special al Secretarului General al ONU pentru Yemen,

–  având în vedere declarația directorului executiv al Programului Alimentar Mondial din 19 septembrie 2018,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Yemen, în special Rezoluțiile 2216 (2015), 2201 (2015) și 2140 (2014),

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât conflictul aflat în desfășurare în Yemen durează de patru ani și peste 22 de milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară; întrucât peste 17 milioane de persoane se confruntă cu insecuritatea alimentară, dintre care mai mult de 8 milioane de persoane sunt grav afectate de insecuritatea alimentară și expuse riscului de foamete; întrucât fragmentarea actuală a acestui conflict demonstrează clar erodarea coeziunii statului; întrucât situația din Yemen reprezintă un risc puternic pentru stabilitatea regiunii;

B.  întrucât conflictul a început în 2015 când rebelii Houthi, susținuți de Iran, l-au înlăturat pe președintele țării, recunoscut internațional, care a adus ulterior în țară o coaliție multinațională condusă de Arabia Saudită pentru a lupta împotriva rebelilor și a trupelor aliate;

C.  întrucât, din noiembrie 2017, coaliția condusă de Arabia Saudită a stabilit o blocadă a tuturor importurilor către teritoriul controlat de Houthi, cu excepția materialelor umanitare și de salvare urgente; întrucât, potrivit OCHA, de la începutului blocadei, Yemenul a primit doar 21 % din necesarul de combustibil și 68 % din necesarul de importuri de produse alimentare; întrucât, în anumite cazuri, rebelii Houthi au blocat furnizarea de materiale medicale esențiale, de alimente și de ajutor umanitar în orașele controlate de guvern;

D.  întrucât, în iunie 2018, coaliția condusă de Arabia Saudită și de Emiratele Arabe Unite (EAU) a demarat o ofensivă pentru cucerirea orașului Hodeidah; întrucât Salvați copiii a raportat sute de victime civile pe parcursul acestei operații; întrucât Hodeidah este cel mai important port al Yemenului și reprezintă un punct de tranzit pentru 70% din produsele alimentare și ajutorul umanitar esențial; întrucât, potrivit ONU, de la începutul lunii iunie 2018 aproape 470 000 de persoane au părăsit regiunea Hodeidah; întrucât un nou atac asupra orașului Hodeidah ar avea consecințe dezastruoase pentru civili; întrucât părțile implicate în conflict sunt obligate să permită și să faciliteze trecerea rapidă și nestânjenită a ajutorului umanitar, care include medicamente, alimente și alte bunuri necesare supraviețuirii;

E.   întrucât negocierile de încetare a focului, conduse de trimisul special al ONU pentru Yemen, Martin Griffiths, au dus la oprirea temporară a ofensivei; întrucât eșecul ultimei încercări de purtare a unor negocieri de pace la Geneva a dus la reluarea ostilităților la 7 septembrie 2018; întrucât numărul deceselor în rândul civililor a crescut cu 164% de la începerea ofensivei; întrucât, cu toată presiunea internațională pentru a găsi o soluție politică stabilă și incluzivă la criză, părțile beligerante și susținătorii lor regionali și internaționali, inclusiv Arabia Saudită și Iran, nu au reușit să ajungă la un acord de încetare a focului sau la vreo soluție, iar luptele și atacurile cu bombă efectuate la întâmplare continuă în același ritm;

F.  întrucât, la 9 august 2018, un atac aerian desfășurat de coaliția condusă de Arabia Saudită a lovit un autobuz școlar într-o piață din provincia Saada, în nordul țării, făcând numeroase victime, inclusiv cel puțin 40 de copii, majoritatea având sub 10 ani; întrucât, cu două săptămâni mai târziu, la 24 august, a avut loc un nou atac al coaliției conduse de Arabia Saudită, care a făcut 27 de victime în rândul populației civile, majoritatea fiind copii, civili care se refugiau de violențele din orașul asediat Hodeidah, din sudul țării;

G.  întrucât campania condusă de Arabia Saudită și bombardamentele aeriene intense, inclusiv atacurile efectuate la întâmplare asupra zonelor dens populate, agravează impactul umanitar al războiului; întrucât regulile războiului interzic atacurile deliberate și generalizate asupra populației civile și a obiectivelor civile precum școlile și spitalele; întrucât, având în vedere constatările grupului de experți eminenți internaționali și regionali (GEE), aceste atacuri pot constitui crime de război, iar persoanele care le comit pot fi trase la răspundere pentru aceste crime; întrucât anchetele desfășurate de coaliția în frunte cu Arabia Saudită privind presupusele crime de război comise în Yemen sunt lipsite de credibilitate și nu au condus la reparații pentru populația civilă;  întrucât, din martie 2015, peste 2 500 de copii au fost uciși, peste 3 500 de copii au fost mutilați sau răniți, iar un număr tot mai mare de copii au fost recrutați de forțele armate pe teren; întrucât femeile și copiii sunt afectați în mod deosebit de ostilitățile în curs; întrucât, potrivit UNICEF, aproape două milioane de copii nu frecventează școala, ceea ce pune în pericol viitorul unei generații întregi de copii din Yemen din cauza accesului limitat sau inexistent la educație, fapt ce îi face vulnerabili în fața recrutării militare și a violenței sexuale și bazate pe gen;

I.  întrucât, în august 2018, un raport compilat de Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului a concluzionat că „există motive întemeiate să se considere” că toate părțile implicate în conflictul din Yemen ar fi putut să comită crime de război; întrucât forțele din ambele tabere au fost acuzate că au tras cu artilerie grea în zone construite și dens populate, inclusiv că au efectuat raiduri asupra unor spitale și a altor structuri nemilitare;

J.  întrucât războiul a determinat distrugerea infrastructurii și prăbușirea economiei în Yemen, și, de asemenea, a cauzat perturbări importante în aprovizionarea cu produse de bază și în furnizarea serviciilor publice, a canalizării și a apei potabile curate; întrucât plata regulată a salariilor pentru aproximativ 1,4 milioane de funcționari publici yemeniți care nu fac parte din forțele armate a încetat efectiv la sfârșitul anului 2016;

K.  întrucât este împiedicată folosirea zborurilor ONU pentru organizațiile internaționale de mass-media și de protecție a drepturilor omului, ceea ce nu permite acoperirea independentă a situației din Yemen și contribuie la neglijarea globală a conflictului;

L.  întrucât violența sexuală bazată pe gen a crescut exponențial de la debutul conflictului; întrucât capacitatea deja limitată a sistemului de justiție penală de a combate violența sexuală și de gen a dispărut complet și nu s-au desfășurat investigații în legătură cu practici precum răpirea și violarea femeilor sau amenințarea cu acestea ca metodă de a extorca bani de la familiile și comunitățile acestora;

M.  întrucât apărătorii drepturilor omului s-au confruntat neîncetat cu hărțuiri, amenințări și campanii de denigrare din partea tuturor părților implicate în conflict; întrucât apărătoarele drepturilor omului, jurnalistele și activistele s-au confruntat cu acte de represiune specifice, bazate pe genul lor;

N.  întrucât autoritățile Houthi de facto au desfășurat o campanie sistematică de hărțuire, de detenții arbitrară și abuzivă, precum și de dispariții forțate ale apărătorilor drepturilor omului, ale jurnaliștilor și ale minorităților religioase; întrucât 24 de yemeniți din minoritatea Baha’i, inclusiv un copil, se confruntă cu acuzații care ar putea avea drept rezultat pedeapsa cu moartea, pentru niciun alt motiv decât convingerile și acțiunile pașnice ale acestora;

O.  întrucât rebelii Houthi au fost acuzați de cauzarea unui număr mare de victime în rândul civililor în timpul asediului orașului Taiz, al treilea ca mărime din Yemen; întrucât aceștia au purtat un război de uzură împotriva populației civile în zone controlate de guvern; întrucât au folosit, de asemenea, mine antipersonal interzise și au recrutat copii;

P.  întrucât Kamel Jendoubi, președintele GEE care a adresat Consiliului pentru Drepturile Omului la 28 august 2018 un raport cu privire la situația drepturilor omului din Yemen, este victima unei campanii de denigrare care urmărește să intimideze GEE și să pună sub semnul întrebării constatările acestuia;

Q.  întrucât Yemen a semnat Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, dar nu l-a ratificat încă; întrucât mai multe prevederi ale Statutului de la Roma, inclusiv cele referitoare la crimele de război, reflectă dreptul internațional cutumiar;

R.  întrucât în februarie 2018 Rusia și-a impus vetoul asupra unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care sublinia implicarea Iranului în conflict;

S.  întrucât există un embargo internațional privind armele împotriva rebelilor Houthi sprijiniți de Iran și, în conformitate cu al 18-lea raport anual al UE privind exporturile de arme, statele membre ale UE au continuat să autorizeze transferurile de arme către Arabia Saudită de la escaladarea conflictului, încălcând poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind controlul exporturilor de arme; întrucât, în ultimul an, unele state membre ale UE au suspendat parțial sau total transferurile de arme către Arabia Saudită și EAU; întrucât Parlamentul i-a solicitat VP/ÎR în repetate rânduri să lanseze o inițiativă prin care UE să aplice Arabiei Saudite un embargo asupra armelor, în conformitate cu Poziția comună 2008/944/PESC;

T.  întrucât majoritatea atacurilor desfășurate de forțele armate ale SUA în Yemen sunt atacuri mortale cu drone; întrucât deciziile de a pune anumite persoane pe listele cu țintele operațiunilor cu drone sunt deseori luate fără mandate sau hotărâri judecătorești; întrucât luarea în vizor și uciderea ulterioară a anumitor persoane pot fi considerate, în anumite circumstanțe, drept execuții extrajudiciare;

U.  întrucât războiul din Yemen a creat posibilități pentru grupările extremiste, printre care se numără și Al-Qaida din Peninsula Arabică (AQAP), de a-și extinde influența, amenințând astfel întreaga regiune; întrucât o situație de stabilitate și securitate în Yemen, precum și un guvern care să funcționeze în mod adecvat reprezintă factori extrem de importanți pentru eforturile internaționale de combatere a extremismului și violenței în ansamblul regiunii și dincolo de aceasta, precum și pentru pacea și stabilitatea din Yemen;

V.  întrucât stabilitatea în ansamblul regiunii este de o importanță crucială pentru UE; întrucât UE susține o abordare globală și strategică, care să cuprindă toți actorii regionali relevanți; întrucât găsirea unei soluții politice la acest conflict, sub auspiciile inițiativei de pace a ONU în Yemen, ar trebui să fie o prioritate pentru UE și pentru întreaga comunitate internațională;

W.  întrucât UE își menține angajamentul de a oferi în continuare ajutoare necesare pentru a salva viețile tuturor persoanelor aflate în dificultate din Yemen; întrucât, în același timp, UE împărtășește preocupările ONU și ale altor donatori cu privire la reducerea continuă a spațiului umanitar; întrucât asistența umanitară acordată de UE Yemenului din 2015 până acum s-a ridicat la peste 233 de milioane EUR;

1.  condamnă în termenii cei mai categorici violențele care au loc în Yemen și toate atacurile împotriva civililor și infrastructurilor civile; scoate în evidență îngrijorarea provocată de acest conflict care continuă să degenereze într-una dintre cele mai grave crize umanitare, politice și economice actuale; le reamintește tuturor părților implicate în conflict, inclusiv susținătorilor lor regionali și internaționali, că atacarea deliberată a populației și infrastructurii civile, inclusiv spitale și personal medical, sisteme de alimentare cu apă, porturi, aeroporturi și piețe, reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional;

2.  regretă profund pierderile de vieți omenești cauzate de conflict și suferința celor prinși în acest conflict și își exprimă condoleanțele față de familiile victimelor; își reafirmă angajamentul de a continua să sprijine Yemenul și poporul yemenit;

3.  face un apel la toate părțile implicate în conflict să înceteze imediat ostilitățile; îndeamnă Arabia Saudită și alți actori implicați să relaxeze și mai mult blocada actuală asupra Yemenului; face apel la toate statele și la toți actorii importanți implicați direct sau indirect, inclusiv Iranul, să pună presiune maximă asupra tuturor părților, în sensul unor eforturi de dezamorsare, și să înceteze imediat să le ofere părților beligerante de la fața locului sprijin politic, militar și financiar, fie direct, fie prin interpuși;

4.  consideră că numai o soluție politică, deschisă și bazată pe negocieri a acestui conflict poate reinstaura pacea și poate păstra unitatea, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Yemenului; solicită tuturor actorilor internaționali și regionali să dialogheze constructiv cu părțile din Yemen pentru a permite o dezamorsare a conflictului și negocierea unui acord;

5.  sprijină eforturile trimisului special al Secretarului General al ONU pentru Yemen, Martin Griffides, pentru relansarea procesului politic; ia act de declarația sa adresată Consiliului de Securitate al ONU din 11 septembrie 2018 în care afirmă că „în ciuda absenței uneia dintre părți la consultările de la Geneva din săptămâna trecută și chiar dacă, cu siguranță, situația nu a evoluat conform planului, am reușit totuși să relansăm procesul politic cu susținerea solidă a poporului yemenit și a comunității internaționale”; consideră binevenită vizita trimisului special al ONU la Sana’a din 16 septembrie 2018, solicită ca trimisul special să beneficieze de acces deplin și neîngrădit la toate părțile teritoriului Republicii Yemen; le cere VP/ÎR și tuturor statelor membre ale UE să îi acorde dlui Griffiths sprijinul politic necesar pentru a se ajunge la o rezolvare negociată a conflictului, acceptabilă de toate părțile;

6.  condamnă toate atacurile teroriste în termenii cei mai fermi; este profund îngrijorat de faptul că grupuri criminale și teroriste, inclusiv (AQAP) și ISIS/Daesh, sunt din ce în ce mai prezente în Yemen; invită toate părțile implicate în conflict să ia măsuri ferme împotriva unor astfel de grupuri; condamnă prezența mercenarilor străini și cere expulzarea acestor luptători din Yemen;

7.  solicită tuturor părților implicate în conflict să permită accesul total și imediat al convoaielor umanitare la zonele afectate de conflict, pentru a putea oferi ajutor celor care au nevoie; invită Consiliul și Consiliul de Securitate al ONU ca, la implementarea Rezoluției 2216 a Consiliului de Securitate al ONU, să identifice persoanele care blochează furnizarea asistenței umanitare în Yemen și să le aplice acestora sancțiuni pe măsură;

8.  pune accentul pe faptul că Consiliul de Securitate al ONU și-a subliniat sprijinul pentru Mecanismul ONU de verificare și inspecție (UNVIM) și că UE sprijină pe deplin continuarea UNVIM și punerea în aplicare deplină și neîngrădită a mandatului său;

9.  invită toate părțile să înceteze imediat toate atacurile împotriva libertății de exprimare și să elibereze toți jurnaliștii și toți apărătorii drepturilor omului care se află în detenție doar pentru că și-au exercitat drepturile omului; cere tuturor părților să înceteze să obstrucționeze activitatea legată de acest conflict a mass-mediei și a personalului umanitar internațional;

10.  solicită tuturor părților implicate în conflict să ia măsurile necesare pentru a asigura anchete eficace, imparțiale și independente cu privire la toate presupusele abuzuri și încălcări ale drepturilor omului și presupusele încălcări ale dreptului internațional umanitar, în conformitate cu standardele internaționale; este profund preocupat de rapoartele privind refuzul libertății de religie sau de convingere, care include discriminarea, detenția ilegală, utilizarea violenței, abuzurile la adresa drepturilor omului, inclusiv violența sexuală și de altă natură împotriva femeilor, bărbaților și copiilor, cu încălcarea standardelor internaționale;

11.  solicită tuturor părților implicate în conflict să pună capăt recrutării și folosirii copiilor ca soldați și să pună capăt altor încălcări grave comise împotriva acestora, încălcând dreptul internațional și standardele internaționale aplicabile; invită toate părțile să îi elibereze pe copiii deja recrutați și să coopereze cu ONU pentru reabilitarea și reintegrarea lor în comunitățile de origine; sprijină activitatea vitală a UNICEF în Yemen;

12.  invită instanța penală specializată din teritoriul controlat de Houthi la Sana’a să-i achite și să-i elibereze pe Asmaa al-Omeissy, Saeed al-Ruwaished și Ahmed Bawazeer, care au fost victime ale dispariției forțate și torturii și au fost condamnați la moarte după un proces vădit inechitabil pentru acuzația de a fi ajutat o țară inamică;

13.  invită instanța penală specializată din Sana’a să elibereze imediat și necondiționat adepții religiei Baha’i, care sunt în prezent deținuți pentru practicarea pașnică a religiei lor și care se confruntă cu acuzații care pot fi pedepsite cu moartea;

14.  le reamintește tuturor participanților la conflict că pot fi trași la răspundere în temeiul dreptului internațional pentru orice crimă săvârșită; îndeamnă statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a trage la răspundere presupușii făptași, în special prin urmărirea penală națională sau internațională a oricăror persoane, grupuri și organizații suspectate de asemenea încălcări sau prin aplicarea principiului jurisdicției universale și prin cercetarea și urmărirea penală a presupușilor făptași vinovați de atrocități în Yemen;

15.  elogiază activitatea desfășurată de Grupul de experți eminenți (GEE) al ONU privind Yemenul și își exprimă solidaritatea deplină cu președintele acestuia, Kamel Jendoubi; salută raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 24 septembrie 2018 privind situația din Yemen, în care Consiliul pentru Drepturile Omului a decis să prelungească mandatul GEE pentru încă un an, care poate fi din nou prelungit de către Consiliul pentru Drepturile Omului, pentru a include strângerea probelor pentru crimele de război și crimele împotriva umanității comise în Yemen, pentru a-i aduce în fața instanței și a-i pedepsi pe cei care se fac vinovați de asemenea încălcări; cere să fie sesizată Curtea Penală Internațională (CPI) în legătură cu situația din Yemen; invită Yemenul să adere la CPI, fapt ce ar permite urmărirea penală a tuturor persoanelor răspunzătoare de crimele săvârșite în timpul conflictului în situația în care nu este sesizat Consiliul de Securitate al ONU;

16.  invită Uniunea Europeană și toate statele membre să ofere GEE un sprijin coerent, prompt și eficace în toate organismele relevante ale ONU, și în special în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului;

17.  îndeamnă Consiliul, VP/ÎR și statele membre să se opună asasinatelor extrajudiciare, inclusiv utilizării dronelor, să reafirme poziția UE în temeiul dreptului internațional și să se asigure că statele membre nu săvârșesc și nu facilitează operațiuni letale ilegale și nici nu participă în alt mod la acestea; îndeamnă Consiliul să adopte o poziție comună a UE cu privire la utilizarea dronelor;

18.  invită statele membre ale UE să ia inițiativa de a aduce în discuție calitatea de membru în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului a statelor care au un palmares cu adevărat îndoielnic în materie de drepturi ale omului cu ocazia următoarei reuniuni a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU;

19.  îndeamnă VP/ÎR, SEAE și statele membre să continue dialogul cu țările din regiune cu privire la drepturile omului și libertățile fundamentale; își exprimă disponibilitatea de a purta un dialog deschis și constructiv cu autoritățile din țările din regiune, cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor lor internaționale în domeniul drepturilor omului; solicită realizarea unui schimb de experiență în domeniul juridic și al justiției, pentru a întări protecția drepturilor individuale în țările din regiune;

20.  invită Consiliul să promoveze în mod real respectarea dreptului internațional umanitar, conform orientărilor UE aplicabile; subliniază mai ales că se impune stricta aplicare de către toate statele membre ale UE a normelor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC; reamintește, în acest sens, rezoluțiile Parlamentului din 25 februarie 2016 și 30 noiembrie 2017 referitoare la situația din Yemen; îndeamnă, în acest context, toate statelor membre ale UE să nu vândă arme și nici alte echipamente militare Arabiei Saudite, EAU și niciunui membru al coaliției internaționale și de asemenea nici guvernului yemenit sau altor părți beligerante;

21.  denunță distrugerea patrimoniului cultural al Yemenului de atacurile coaliției conduse de Arabia Saudită, inclusiv distrugerea orașului vechi Sana’a și a orașului istoric Zabid; regretă și reamintește responsabilitatea coaliției pentru aceste distrugeri și subliniază că va fi trasă la răspundere și pentru astfel de acte; solicită Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite să sesizeze Consiliul de Securitate în vederea adoptării unei rezoluții referitoare la protejarea tuturor siturilor culturale amenințate de conflictul din Yemen;

22.  salută Planul Organizației Națiunilor Unite de reacție umanitară în Yemen pe 2018 și evenimentul la nivel înalt pentru criza umanitară din Yemen din aprilie 2018 unde donatorii internaționali au făcut angajamente, promițând peste două miliarde USD; regretă totuși că fondurile pentru Yemen sunt tot insuficiente; apreciază faptul că UE și-a asumat angajamentul de a-i ajuta pe cei afectați de conflictul din Yemen și s-a angajat să doneze 107,5 milioane EUR; invită toți donatorii să își onoreze rapid angajamentele; apreciază faptul că UE va oferi în continuare asistență pentru dezvoltare statului Yemen, dând prioritate intervențiilor care vizează stabilizarea țării, și că va conlucra în zonele stabile cu autoritățile locale pentru a promova stabilitatea, a ajuta la furnizarea serviciilor de bază și a susține mijloace de trai durabile pentru comunități;

23.  își rezervă dreptul de a reexamina această chestiune până se va ajunge la o soluție negociată; recomandă ca Subcomisia pentru drepturile omului să monitorizeze evoluția drepturilor omului din Yemen și să elaboreze un raport privind încălcările drepturilor omului și ale drepturilor civile comise în țară;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe și guvernului Republicii Yemen.

 

(1)

JO C 35, 31.1.2018, p. 142.

(2)

JO C 331, 18.9.2018, p. 146.

(3)

JO C 265, 11.8.2017, p. 93.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0473.

Ultima actualizare: 3 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate