Postupak : 2018/2861(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0451/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0451/2018

Rasprave :

PV 04/10/2018 - 5
PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Glasovanja :

PV 04/10/2018 - 7.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0375

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 358kWORD 48k
3.10.2018
PE624.129v01-00}
PE624.130v01-00}
PE624.131v01-00}
PE624.132v01-00}
PE624.135v01-00} RC1
 
B8-0451/2018}
B8-0452/2018}
B8-0453/2018}
B8-0454/2018}
B8-0457/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0451/2018 (ECR)

B8-0452/2018 (ALDE)

B8-0453/2018 (Verts/ALE)

B8-0545/2018 (S&D)

B8-0457/2018 (PPE)


o pogoršavanju medijskih sloboda u Bjelarusu, a posebno o slučaju Povelje 97 (2018/2861(RSP))


Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere

u ime Kluba zastupnika PPE-a

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody

u ime Kluba zastupnika S&D-a

Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock, Monica Macovei

u ime Kluba zastupnika ECR-a

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström

u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero, Jordi Solé

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a


Rezolucija Europskog parlamenta o pogoršavanju medijskih sloboda u Bjelarusu, a posebno o slučaju Povelje 97 (2018/2861(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bjelarusu,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima i sve konvencije o ljudskim pravima čija je država stranka i Bjelarus,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je EU u veljači 2016. ukinuo većinu svojih najrestriktivnijih mjera protiv bjelaruskih dužnosnika i pravnih subjekata u znak dobre volje kako bi potaknuo Bjelarus na politiku angažmana i poštovanje načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava;

B.  budući da je EU nekoliko puta ponovio da odnosi EU-a i Bjelarusa mogu napredovati tek kada budu utemeljeni na povjerenju i vrijednostima demokracije, vladavine prava i temeljnim slobodama;

C.  budući da trenutačne politike u Bjelarusu potkopavaju te vrijednosti i time sprečavaju EU da Bjelarusu ponudi veće sudjelovanje u Istočnom partnerstvu i bliže odnose, kao i da potpiše Prioritete partnerstva između EU-a i Bjelarusa;

D.  budući da se stanje slobode medija i slobode govora u Bjelarusu nastavlja pogoršavati, što se može vidjeti na primjeru ozbiljnog uznemiravanja neovisnih novinskih portala i novinara poput slučaja „BelTA”;

E.  budući da su bjelaruske vlasti nedavno pokrenule val policijskog uznemiravanja i zastrašivanja usmjeren protiv novinara;

F.  budući da Reporteri bez granica zaključuju da je u 2017. uhićeno više od 100 novinara, obično kada su izvještavali o prosvjedima opozicije; budući da je uznemiravanje slobodnih novinara koji rade za neovisne izvore vijesti u inozemstvu i ne mogu dobiti akreditacije dosegnulo dosad nezabilježene razmjere;

G.  budući da je vodeći neovisni izvor vijesti Povelja97.org, koji se usredotočuje na ljudska prava i teme opozicije i koji je dobio ime po Povelji 97, deklaraciji iz 1997. u kojoj se poziva na demokraciju u Bjelarusu koju su potpisali novinari, političari opozicije i borci za ljudska prava, bio prisiljen preseliti se u Varšavu, u Poljskoj, gdje radi otkad su ga 2011. bjelaruske vlasti nekoliko puta blokirale, a policija pretresla njegove urede i zaplijenila opremu iste te godine;

H.  budući da su od 24. siječnja 2018. stranice Povelje 97 blokirane na području Bjelarusa na neodređeni rok bez ikakvog prethodnog sudskog postupka i uz nejasnu optužbu „prijetnji nacionalnim interesima”; budući da je prema glavnoj urednici Povelje 97, Nataliji Radinoj, u mjesecu nakon blokade stranice Povelje 97 broj posjetitelja stranice iz Bjelarusa pao za 70 %;

I.  budući da gđa Radina prima prijetnje smrću;

J.  budući da su 16. travnja 2018. pristup stranici Povelje 97 blokirale ruske vlasti na području Ruske Federacije;

K.  budući da je začetnik Povelje 97, Aleh Bjabenin, u rujnu 2010. pronađen obješen u svom domu u blizini Minska; budući da je Pavel Šeremet, podrijetlom iz Bjelarusa i glasnogovornik organizacije iza Povelje 97, ubijen bombom podmetnutom u njegov automobil u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine u srpnju 2016.;

L.  budući da su početkom kolovoza 2018. bjelaruske vlasti provele racije u uredništvima nekoliko neovisnih bjelaruskih izvora vijesti, primjerice Tut.by, BelaPAN, realty.by, Belaruskaya Navuka i Kultura; budući da su racije završile uhićenjima i pritvaranjem novinara, uključujući glavnog urednika stranice Tut.by, zbog optužbi da su nezakonito pristupili i koristili informacije na internetu agencije BelTA koja je u državnom vlasništvu;

M.  budući da je početkom kolovoza 2018. bjelaruski Istražni obor pokrenuo kazneni postupak u skladu s člankom 349. stavkom 2. Kaznenog zakona (nezakonit pristup računalnim informacijama zbog osobnog interesa zbog čega je nastala znatna šteta) protiv novinara i urednika niza internetskih stranica, za što je zapriječena zatvorska kazna do dvije godine, i uhitio 18 novinara, od kojih je sedam dobilo trodnevni pritvor u svojstvu osumnjičenika; budući da je dolazilo do slučaja pritiska protiv novinara i njihovih članova obitelji i da ih se prisiljavalo da surađuju s obavještajnom službom i policijom;

N.  budući da su posljednje izmjene Zakona o masovnim medijima koji je donesen u lipnju 2018. proširile kontrolu vlade na izvore vijesti na internetu; budući da će se izmjenama, koje će stupiti na snagu 1. prosinca 2018., nametnuti dodatne birokratske prepreke za internetske stranice koje se žele registrirati kao službeni izvori vijesti;

O.  budući da će internetskim stranicama koje se ne odluče registrirati, usprkos novom zakonodavstvu, ili koje ne ispunjavaju nove uvjete uskratiti akreditacija pri vladinim institucijama, čime se i dalje cenzurira novinarstvo; budući da će i registrirani i neregistrirani internetski izvori vijesti biti obvezni registrirati imena ljudi koji pišu komentare na njima; budući da će vlasnici registriranih internetskih izvora vijesti i pravno odgovarati za sadržaj takvih komentara;

P.  budući da će novo zakonodavstvo zahtijevati da se autori svih objava i komentara na svim internetskim forumima identificiraju i da vlasnici internetskih stranica moderiraju te komentare;

Q.  budući da su Miklós Haraszti, posebni izvjestitelj UN-a za stanje ljudskih prava u Bjelarusu, i Harlem Désir, predstavnik OESS-a za slobodu medija, izrazili mišljenje da te zakonodavne promjene znače neprihvatljivo ograničavanje slobode govora i pristupa informacijama;

R.  budući da je Bjelarus na 155. mjestu Svjetskom indeksu slobode medija Reportera bez granica iz 2017., koji ocjenjuje razinu slobode tiska u 180 država svake godine;

S.  budući da su od početka 2018. bjelaruski novinari, čije je pravo na okupljanje te pohranjivanje i širenje informacija zajamčeno ustavom, kažnjeni više od 70 puta zbog suradnje sa stranim masovnim medijima bez akreditacije i da kazne ukupno iznose preko 60 000 BYN; budući da je članak 22. stavak 9. Zakona o administrativnim prijestupima postao učinkovit alat za uznemiravanje neovisnih novinara i medija poput Belsat TV-a, koji radi iz Poljske još od 2011.;

T.  budući da je Bjelarus i dalje jedina zemlja u Europi u kojoj se još primjenjuje smrtna kazna;

U.  budući da se određene kategorije ljudi u Bjelarusu suočavaju s protupravnim oduzimanjem slobode i proizvoljnim pritvorom, uskraćivanjem odgovarajuće skrbi i kontakta s obitelji dok su u pritvoru, državno organiziranim fizičkim i psihološkim nasiljem, progonom i osuđujućim presudama na temelju sumnjivih i lažnih optužbi, neproporcionalnim novčanim kaznama, administrativnim sankcijama i drugim oblicima represije od strane bjelaruskih vlasti; budući da te kategorije obuhvaćaju političke zatvorenike (posebno Mihaila Žamčužnog i Dzmitrija Palijenku), poznate članove političke oporbe, aktiviste za ljudska prava, aktiviste civilnog društva, ekoloških i nevladinih organizacija te organizacija civilnog društva, pojedinačne neovisne blogere te novinare i urednike, mirne prosvjednike iz svih društvenih slojeva te osobito aktiviste neovisnih sindikata (naročito Henadza Fiadiniča i Ihara Komlika);

1.  snažno osuđuje opetovano zlostavljanje i pritvaranje novinara i neovisnih medija u Bjelarusu; apelira na vlasti da okončaju svako sudsko uznemiravanje i zastrašivanje novinara i neovisnih medija kao i prijetnje koje im se upućuju te da svim novinskim portalima omoguće slobodno djelovanje;

2.  smatra neprihvatljivim da bjelaruske vlasti od siječnja 2018. blokiraju novinsko mrežno mjesto Povelja 97; ponovno poziva bjelaruske vlasti da odmah i bezuvjetno ukinu blokadu internetskog pristupa novinskom mrežnom mjestu u Bjelarusu;

3.  snažno osuđuje usvojene izmjene zakona o medijima koje se koriste za postroženje kontrole interneta; ponavlja svoju snažnu zabrinutost zbog daljnjeg pogoršanja klime za neovisna i oporbena mrežna mjesta te medijske kuće i novinare u Bjelarusu;

4.  mišljenja je da neovisni mediji ne predstavljaju prijetnju za vlast, nego da su važan element sustava provjera i ravnoteža te bi ih stoga vlada trebala smatrati potencijalnim kritičnim partnerom, a ne neprijateljem;

5.  žali zbog činjenice što Bjelarus i dalje ustraje u represivnoj i nedemokratskoj politici prema novinarima, odvjetnicima, političkim aktivistima, borcima za ljudska prava, akterima civilnog društva, sindikalistima i ostalima koje smatra prijetnjom za politički establišment; naglašava da se takvim represivnim mjerama onemogućuju bliskiji odnosi s EU-om i veće sudjelovanje u Istočnom partnerstvu;

6.  ponovno poziva bjelaruske vlasti da u skladu s Općom deklaracijom o ljudskim pravima te međunarodnim i regionalnim instrumentima ljudskih prava koje je Bjelarus ratificirao ojačaju poštovanje demokratskih načela, vladavine prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući poštovanje istinitog i nepristranog novinarstva;

7.  poziva institucije EU-a da u prioritetima partnerstva između EU-a i Bjelarusa snažan naglasak stave na neovisnost medija, slobodu govora i slobodu okupljanja; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i države članice da osiguraju da su programi pomoći EU-a i drugi oblici bilateralne suradnje, uključujući financijsku pomoć, obvezno povezani s očitim i konkretnim koracima prema demokratizaciji i otvorenosti, uključujući sveobuhvatnu reformu izbornog sustava i potpuno poštovanje slobode medija;

8.  poziva ESVD i Komisiju da i dalje pružaju potporu organizacijama civilnog društva u Bjelarusu i inozemstvu; u tom kontekstu naglašava da je potrebno podržati sve neovisne izvore informacija bjelaruskog društva, uključujući radiodifuziju na bjelaruskom jeziku, te medije koji djeluju u inozemstvu, kao što su Povelja 97 i Belsat TV;

9.  poziva potpredsjednicu Komisije / visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da u suradnji sa stalnim izvjestiteljem Ujedinjenih naroda za Bjelarus pomno prati stanje slobode medija u Bjelarusu;

10.  apelira na bjelaruske vlasti da omoguće potpuno i nesmetano djelovanje političkih i javnih organizacija te da stave izvan snage članak 193/1 kaznenog zakona kojim se ograničava sloboda mirnog okupljanja i udruživanja;

11.  odlučno poziva na bezuvjetno i trenutačno oslobađanje političkih zatvorenika Mihaila Žamčužnog i Dzmitrija Palijenke te na potpunu rehabilitaciju svih bivših političkih zatvorenika; poziva vlasti da neovisnim sindikatima dopuste da neometano obavljaju svoju zakonitu i središnju ulogu u civilnom društvu; žali zbog presude od 24. kolovoza 2018. kojom su aktivisti neovisnog sindikata REP Henadz Fiadinič i Ihar Komlik osuđeni na četiri godine ograničene slobode;

12.  pohvaljuje rad aktualnog posebnog izvjestitelja UN-a o stanju ljudskih prava u Bjelarusu Miklósa Harasztija te njegovoj nasljednici Anaïs Marin skreće pozornost na najrazličitije oblike zloupotrebe ovlasti, ograničavanje individualnih i kolektivnih sloboda, represiju nad civilnim društvom, neovisnim sindikatima i medijima, kako je jasno navedeno u izvješćima g. Harasztija;

13.  s tim u vezi poziva bjelaruske vlasti da bez odgode priznaju mandat posebnog izvjestitelja UN-a o stanju ljudskih prava u Bjelarusu, a Komisiju, Europsku investicijsku banku i Europsku banku za obnovu i razvoj poziva da svaku daljnju financijsku ili tehničku pomoć Bjelarusu uvjetuju prethodno navedenim okolnostima te da istodobno zadrže sposobnost EU-a za izravno financiranje bjelaruskog civilnog društva;

14.  i dalje je zabrinut zbog izgradnje nuklearne elektrane u Ostrovecu; prima na znanje izvješće o testovima otpornosti i preporuke objavljene 3. srpnja 2018 te traži da se preporuke o testovima otpornosti dodaju kao uvjet za svaki daljnji napredak u suradnji EU-a i Bjelarusa, osobito za potpisivanje prioriteta partnerstva između EU-a i Bjelarusa;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te parlamentu i vladi Bjelarusa.

 

 

 

 

 

Posljednje ažuriranje: 4. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti