Postupak : 2018/2863(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0460/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0460/2018

Rasprave :

PV 04/10/2018 - 5.2
PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.3

Glasovanja :

PV 04/10/2018 - 7.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0377

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 439kWORD 55k
3.10.2018
PE624.138v01-00}
PE624.139v01-00}
PE624.141v01-00}
PE624.143v01-00}
PE624.142v01-00}
PE624.146v01-00} RC1
 
B8-0460/2018}
B8-0461/2018}
B8-0463/2018}
B8-0465/2018}
B8-0464/2018}
B8-0468/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0460/2018 (Verts/ALE)

B8-0461/2018 (ECR)

B8-0463/2018 (EFDD)

B8-0465/2018 (ALDE)

B8-0464/2018 (S&D)

B8-0468/2018 (PPE)


o masovnom proizvoljnom pritvaranju Ujgura i Kazaha u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu (2018/2863(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jo Leinen u ime Kluba zastupnika S&D-a
Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Bas Belder u ime Kluba zastupnika ECR-a
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero, Jordi Solé u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o masovnom proizvoljnom pritvaranju Ujgura i Kazaha u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu (2018/2863(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Kini, uključujući Rezoluciju od 26. studenog 2009. o Kini: prava manjina i primjena smrtne kazne(1), od 10. ožujka 2011. o situaciji i kulturnoj baštini u Kašgaru (Ujgurska autonomna regija Xinjiang)(2), od 6. srpnja 2017. o slučajevima dobitnika Nobelove nagrade Liu Xiaoboa i Lee Ming-chea(3), od 15. prosinca 2016. o slučajevima tibetanske budističke akademije Larung Gar i Ilhama Tohtija(4) te od 12. rujna 2018. o stanju odnosa između EU-a i Kine(5),

–  uzimajući u obzir članak 36. Ustava Narodne Republike Kine, kojim se svim građanima jamči pravo na slobodu vjeroispovijedi, te njegov članak 4. kojim se potvrđuju prava manjinskih narodnosti,

–  uzimajući u obzir strateško partnerstvo EU-a i Kine pokrenuto 2003. godine i zajedničku komunikaciju Europske komisije i ESVD-a Parlamentu i Vijeću od 22. lipnja 2016. pod naslovom „Elementi nove strategije EU-a za Kinu”, (JOIN(2016)0030),

–  uzimajući u obzir 36. krug dijaloga EU-a i Kine o ljudskim pravima, održan u Pekingu 9 i 10. srpnja 2018.,

–  uzimajući u obzir primjedbe iz govora Michelle Bachelet, visoke povjerenice UN-a za ljudska prava, na 39. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava 10. rujna 2018., kojima je izrazila duboku zabrinutost zbog „kampova za preodgoj” i zatražila od kineske vlade da odobri prisutnost neovisnih istražitelja,

–  uzimajući u obzir nedavno pismo o općenitim tvrdnjama (engl. allegation letter), koje je u svibnju 2018. kineskoj vladi poslala Radna skupina UN-a za prisilne ili nedobrovoljne nestanke i u kojem izražava zabrinutost zbog stalnog pogoršavanja situacije i povećanja broja Ujgura koji su proizvoljno pritvoreni;

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966. godine,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da bi promicanje i zaštita općih ljudskih prava, demokracije i vladavine prava trebali i dalje biti u središtu dugotrajnog odnosa EU-a i Kine, u skladu s obvezom EU-a da štiti te vrijednosti u svojem vanjskom djelovanju te u skladu s izraženim interesom Kine da se tih vrijednosti pridržava u vlastitom razvoju i međunarodnoj suradnji;

B.  budući da se stanje ljudskih prava u Kini dodatno pogoršalo otkad je vlast preuzeo predsjednik Xi Jinping, a da vlada povećava svoje neprijateljstvo prema mirnom neslaganju, slobodi izražavanja i vjeroispovijedi te vladavini prava;

C.  budući da se situacija u Xinjiangu, gdje živi oko 11 milijuna Ujgura i etničkih Kazaha, posljednjih godina drastično pogoršala jer je potpuna kontrola Xinjianga dobila status glavnog prioriteta, dok dodatne izazove predstavljaju redoviti teroristički napadi u Xinjiangu ili navodno povezani s Xinjiangom koje provode Ujguri;

D.  budući da Odbor Ujedinjenih naroda za iskorjenjivanje rasne diskriminacije navodi procjene da su u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu pritvoreni „deseci tisuća do više od milijun Ujgura” bez optužnice ili suđenja, pod izlikom borbe protiv terorizma i vjerskog ekstremizma; budući da bi to predstavljalo najveće masovno pritvaranje pripadnika neke etničke manjine u današnjem svijetu;

E.  budući da izvršno povjerenstvo američkog Kongresa za Kinu također navodi da postoje pouzdane informacije da su Ujguri, Kazahsi i druge uglavnom muslimanske etničke manjine u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu žrtve proizvoljnog pritvaranja, mučenja, nečuvenih ograničenja vjerskih praksi i kulture te da su podvrgnuti sustavu digitalnog nadzora koji je toliko sveprisutan da nadzire svaki aspekt svakodnevnog života s pomoću kamera koje prepoznaju lica, skeniranjem mobilnih telefona, prikupljanjem DNK-a te raširenom i nametljivom policijskom prisutnošću;

F.  budući da se pritvorenici navodno drže u lošim uvjetima, da su podvrgnuti političkoj indoktrinaciji, uključujući obvezne tečajeve o domoljublju, te da su prisiljeni odreći se svojeg etničkog i vjerskog identiteta; budući da su nedavno zabilježeni smrtni slučajevi u pritvoru, uključujući samoubojstva;

G.  budući da su tisuće djece navodno odvojene od svojih roditelja, koji su proizvoljno pritvoreni u zatvorskim kampovima, te da ih se drži u prenapučenim sirotištima, čak i ako je samo jedan od roditelja pritvoren u kampu;

H.  budući da je kinesko izaslanstvo na UN-ovu saslušanju 13. kolovoza 2018. u Ženevi poreklo optužbe UN-ovih stručnjaka da su etnički ujgurski muslimani pritvoreni u kampovima za „preodgoj” u zapadnoj regiji Xinjiangu; budući da postoje opsežni dokazi o izgradnji i nadogradnji tih kampova;

I.  budući da je na neke strane novinare izvršen pritisak da ne izvještavaju o osjetljivim pitanjima kao što su ljudska prava Ujgura i korištenje zatvorskih kampova, u nekim slučajevima, među ostalim, odbijanjem produženja akreditacije;

J.  budući da se nigdje u svijetu stanovništvo ne motri tako strogo kao u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu; budući da je provincijska vlada unovačila desetke tisuća dodatnog sigurnosnog osoblja;

K.  budući da se podaci prikupljaju preko „integrirane platforme za zajedničke operacije”, koja također pohranjuje dodatne podatke o stanovništvu, kao što su potrošačke navike, bankovne aktivnosti, zdravstveno stanje i DNK profil svakog pojedinog stanovnika Ujgurske autonomne regije Xinjianga; budući da muslimani u toj regiji moraju imati aplikaciju sa špijunskim softverom na svojim mobilnim telefonima, a ako je ne instaliraju, to predstavlja prekršaj;

L.  budući da svjedočanstva iz prve ruke i vjerodostojna akademska istraživanja pokazuju da se namjerno cilja na Ujgure koji su povezani s ljudima u inozemstvu i na one koji su vjernici;

M.  budući da se na Ujgure koji se nalaze u inozemstvu vrši pritisak da se vrate u Kinu, često uz potporu država domaćina; budući da kineska veleposlanstva u inozemstvu odbijaju produljiti putovnice mnogim Ujgurima, što dovodi do nesigurnosti u pogledu posla i studija;

N.  budući da je kineska vlada rutinski odbila zahtjeve Radne skupine UN-a za prisilne ili nedobrovoljne nestanke, visokog povjerenika UN-a za ljudska prava i drugih predstavnika UN-a za posebne postupke da pošalju neovisne istražitelje u Xinjiang;

O.  budući da je ujgurski profesor ekonomije Ilham Tohti 23. rujna 2014. osuđen na doživotni zatvor zbog optužbe za navodni separatizam, a nakon što je već pritvoren u siječnju iste godine; budući da je sedam njegovih bivših studenata također pritvoreno i osuđeno na zatvorske kazne u trajanju od tri do osam godina zbog navodne suradnje s njim; budući da je Ilham Tohti uvijek bio protivnik separatizma i nasilja te da teži pomirenju na temelju poštovanja ujgurske kulture;

1.  duboko je zabrinut zbog sve represivnijeg režima prema različitim manjinama, posebno onog s kojim se suočavaju Ujguri i Kazahsi, uz dodatna ograničenja njihove ustavne garancije prava na slobodu kulturnog izričaja i vjerskog uvjerenja, slobode govora i mira, mirnog okupljanja i udruživanja; traži da vlasti poštuju te temeljne slobode;

2.  poziva kineske vlasti da odmah i bezuvjetno prestanu s masovnim proizvoljnim pritvaranjem pripadnika ujgurskih i kazaških manjina, da zatvore sve logore i centre za zadržavanje te da bez odgode i bezuvjetno oslobode pritvorene osobe; duboko je zabrinut zbog brojnih navoda o lošim uvjetima, mučenju i smrti u logorima; podsjeća kineske vlasti da logori za preodgoj nemaju pravnu osnovu;

3.  uvelike je zabrinut zbog vijesti o smrti, u zatvoreničkim logorima, Muhammada Saliha Hajima, Abdulneheda Mehsuma, Ayhana Memeta i drugih, redom starijih Ujgura, akademskih građana i vođa zajednice;

4.  izražava svoju duboku zabrinutost zbog činjenice da država provodi mjere kako bi zajamčila „sveobuhvatan nadzor” regije s pomoću postavljanja kineskog sustava elektroničkog nadzora „Skynet” u većim gradskim područjima, postavljanja uređaja za praćenje GPS-om u sva motorna vozila, korištenja skenera za prepoznavanje lica na kontrolnim točkama te na željezničkim i benzinskim postajama te akcijom prikupljanja krvi koju je provodila policija u Xinjiangu radi daljnjeg širenja kineske baze podataka DNK-a;

5.  naglašava da su nadzor vlade i obvezno prikupljanje podataka građana prije svega usmjereni na Ujgure, Kazahse i druge etničke manjine, čime se krši međunarodno pravo kojim se zabranjuje diskriminacija;

6.  apelira na kinesku vladu da obiteljima dostavi potpune podatke o osobama koje su prisilno nestale u Xianjingu, uključujući njihova imena, mjesto gdje se nalaze i trenutačni status;

7.  duboko je zabrinut zbog kineskog Zakona o suzbijanju terorizma iz 2015. i Uredbe o suzbijanju ekstremizma koji imaju preširoke definicije o tome što predstavlja teroristički čin; stoga poziva Kinu da odredi jasnu razliku između mirnog protesta i nasilnog ekstremizma;

8.  ponavlja svoj poziv kineskoj vladi da odmah i bezuvjetno pusti na slobodu ujgurskog učenjaka Ilhama Tohtija i sve druge koji su zadržani isključivo zbog miroljubivog korištenja svojom slobodom izražavanja i, u očekivanju tih puštanja, poziva Kinu da im osigura redovit i neograničen pristup njihovim obiteljima te odvjetnicima po njihovu izboru; nadalje poziva na oslobađanje Elija Mamuta, Hailaitea Niyazija, Memetjana Abdulla, Abduhelila Zununa i Abdukerima Abduwelija kao što je EU zatražio tijekom 36. kruga dijaloga EU-a i Kine o ljudskim pravima održanog u Pekingu 9. i 10. srpnja 2018.;

9.  snažno potiče potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, ESVD i države članice na intenzivno praćenje događaja u pogledu ljudskih prava u Xinjiangu, uključujući pojačanu represiju vlade nad Ujgurima, Kazahsima i drugim etničkim manjinama, te da pošalju snažnu poruku najvišoj razini kineske vlade kako bi se prekinula groteskna kršenja ljudskih prava;

10.  poziva kineske vlasti da novinarima i međunarodnim promatračima omoguće slobodan i neometan pristup Xinjiangu;

11.  podsjeća da je važno da EU i države članice pokrenu pitanje kršenja ljudskih prava u Xinjiangu s kineskim nadležnim tijelima, uključujući na razini vodstva, u skladu s obvezom EU-a da u okviru svojeg pristupa uspostavi čvrst, jasan i jedinstven stav u pristupu toj zemlji, uključujući godišnji dijalog o ljudskim pravima i predstojeći euroazijski sastanak na vrhu;

12.  izražava duboku zabrinutost s obzirom na izvješća o uznemirivanju Ujgura u inozemstvu od strane kineskih vlasti kako bi ih se primoralo da djeluju kao doušnici protiv drugih Ujgura, da se vrate u Xinjiang ili ne govore o situaciji ondje, ponekad tako što zadržavaju članove njihovih obitelji;

13.  pozdravlja odluku Njemačke i Švedske da obustavi vraćanje svih etničkih Ujgura, Kazahsa i drugih turkijskih muslimana u Kinu s obzirom na rizik od proizvoljnog zadržavanja, mučenja ili drugog zlostavljanja s kojim bi bili suočeni u toj državi te poziva sve ostale države članice da postupe jednako i da ubrzaju procesuiranje zahtjeva za azil turkijskih muslimana koji su u opasnosti od prisilnog vraćanja u Kinu; nadalje poziva države članice EU-a da se pozovu na domaće pravo, kako je primjereno, za istraživanje zastrašivanja turkijsko-muslimanskih zajednica dijaspore u Europi od strane kineske vlade;

14.  podsjeća Kinu na njezine obveze u pogledu ljudskih prava slijedom potpisivanja širokog raspona međunarodnih ugovora o ljudskim pravima te da se stoga očekuje da će poštovati te obveze;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Narodne Republike Kine.

 

(1)

SL C 285E, 21.10.2010., str. 80.

(2)

SL C 199E, 7.7.2012., str. 185.

(3)

SL C 334, 19.9.2018., str. 137.

(4)

SL C 238, 6.7.2018., str. 108.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0343.

Posljednje ažuriranje: 3. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti