Процедура : 2018/2870(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0493/2018

Внесени текстове :

RC-B8-0493/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.19

Приети текстове :

P8_TA(2018)0435

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 499kWORD 56k
24.10.2018
PE624.188v01-00}
PE624.189v01-00}
PE624.190v01-00}
PE624.191v01-00}
PE624.192v01-00} RC1
 
B8-0493/2018}
B8-0494/2018}
B8-0495/2018}
B8-0496/2018}
B8-0497/2018} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо следните предложения за резолюция:

B8‑0493/2018 (PPE)

B8‑0494/2018 (Verts/ALE)

B8‑0495/2018 (S&D)

B8‑0496/2018 (ECR)

B8‑0497/2018 (ALDE)


относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP))


Михаел Галер, Туне Келам, Кристиан Дан Преда, Хосе Игнасио Салафранка Санчес‑Нейра, Дейвид Макалистър, Сандра Калниете, Лайма Люция Андрикене, Елмар Брок, Лоренцо Чеза, Едуард Кукан, Юлия Питера, Дариуш Росати, Яромир Щетина, Фернанду Руаш, Андерс Селстрьом от името на групата PPE
Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн, Тонино Пицула, Лиса Яконсари, Кати Пири от името на групата S&D
Чарлз Танък, Анна Елжбета Фотига, Рафаеле Фито, Карол Карски, Яна Житнянска, Ружа Томашич, Ядвига Вишневска, Ришард Антони Легутко от името на групата ECR
Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Мартина Длабайова, Мария Тереса Хименес Барбат, Мариан Харкин, Надя Хирш, Иван Яковчич, Петър Йежек, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
Ребека Хармс, Хейди Хаутала от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Русия и Украйна,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 15 май 2018 г. относно частичното отваряне на Керченския мост,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право, Договора за неразпространение на ядрено оръжие и Устава на ООН,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/1085 на Съвета от 30 юли 2018 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи, териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна(1), с което се добавят шест образувания, участващи в изграждането на Керченския мост, в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица, образувания и органи, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014,

–  като взе предвид споразумението между Руската федерация и Украйна относно сътрудничеството при ползването на Азовско море и Керченския проток от 2003 г., Меморандума от Будапеща от 5 декември 1994 г. относно гаранциите за сигурност и пакета от мерки за прилагане на договореностите от Минск от 12 февруари 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че положението в Азовско море беше уредено с двустранното споразумение от 2003 г. между Украйна и Русия, в което тези територии се определят като вътрешни води на двете държави и което предоставя и на двете страни правото да проверяват подозрителни плавателни съдове; като има предвид, че както споразумението от 2003 г., така и Конвенцията на ООН по морско право предвиждат свобода на корабоплаването;

Б.  като има предвид, че изграждането на Керченския мост и на газопровод и полагането на подводни кабели до незаконно анексирания Кримски полуостров без съгласието на Украйна представляват още едно нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Украйна от страна на Руската федерация;

В.  като има предвид, че Керченският мост ограничава големината на корабите, които могат да достигнат до украинските пристанища на Азовско море, до височина под 33 метра и дължина под 160 метра, което направи невъзможно влизането в Азовско море на плавателните съдове от клас „Панамакс“, които са съставлявали над 20% от целия корабен трафик преди изграждането на моста; като има предвид, че преди откриването на моста над Керченския проток през пролетта на тази година, проверките са били извършвани на случаен принцип, не са нарушавали целостта и не са причинявали смущения в свободното движение на плавателни съдове и товари;

Г.  като има предвид, че Русия често и чрез злоупотреба блокира и проверява корабите, преминаващи през Керченския проток на път към или от украински пристанища; като има предвид, че тези процедури водят до забавяния до една седмица, предизвикват намаляване на товаропотоците и водят до осезаеми финансови загуби за местната икономика в Украйна и за търговците, чиито кораби са обект на този режим; като има предвид, че според украински правителствени източници над 200 кораба е трябвало да преминат през тази прекомерна процедура до края на септември 2018 г., включително над 120 кораби, регистрирани в ЕС, докато корабите под руско знаме са били освободени от такива проверки;

Д.  като има предвид, че тези градове и по-широкият регион вече са изправени пред отрицателни икономически и социални последици вследствие на анексирането на Крим и на продължаващия конфликт в Източна Украйна, подкрепян от Русия; като има предвид, че този нов акт на Русия вече оказва значително отрицателно въздействие върху местната икономика и доведе до рязък спад в оборота на товарите на украинските пристанища;

Е.  като има предвид, че изграждането на този огромен мост имаше отрицателно въздействие върху околната среда, като това доведе до понижаване на морското равнище в протока и оказа влияние на обмена на вода между Азовско и Черно море;

Ж.  като има предвид, че през септември 2018 г. Украйна реши да отмени Договора за приятелство, сътрудничество и партньорство, подписан през 1997 г. между Украйна и Руската федерация, и да създаде морска база в Азовско море, като по този начин увеличи военното си присъствие там чрез прехвърляне на допълнителни военноморски части и брегова артилерия към този крайбрежен район;

1.  изразява съжаление относно прекомерните действия на Руската федерация в Азовско море, тъй като те нарушават международното морско право и собствените международни ангажименти на Русия; осъжда прекомерното спиране и проверки на търговски плавателни съдове, включващи както украински кораби, така и кораби с флаг на трети държави, включително кораби под флагове на различни държави — членки на ЕС; подчертава, че проверките на плавателни съдове, макар да се предприемат на случаен принцип, не следва да са обект на злоупотреби или да се извършват по политически причини с цел по-нататъшно дестабилизиране на сигурността, целостта и социалното и икономическото положение на Украйна; призовава Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да изискат от Руската федерация незабавно да прекрати интензивните и дискриминационни проверки на плавателни съдове и ако е необходимо, да обмислят подходящи мерки за противодействие;

2.  изразява много сериозна загриженост относно силно нестабилната ситуация по отношение на сигурността в Азовско море, която лесно би могла да ескалира в открит конфликт; изразява дълбока загриженост относно продължаващата милитаризация на региона на Азовско и Черно море, по-специално на незаконно окупирания и анексиран Кримски полуостров, развитието на капацитета на системи за лишаване от достъп и затваряне на определени зони (A2/AD) от страна на Руската федерация, включително новите противовъздушни системи S-400, и пренасочването на военни и патрулни кораби от Каспийско море; изразява съжаление, че Азовско море се превърна в нова морска арена за войнствени руски действия срещу Украйна;

3.  осъжда изграждането на моста над Керченския проток, който свързва незаконно анексирания Кримски полуостров с континентална Русия, както и нарушаването на правата за корабоплаване в териториалните води на Украйна; посочва, че Русия е обвързана от международното морско право и двустранното споразумение за сътрудничество с Украйна да не възпрепятства или спира транзитното преминаване през Керченския проток и Азовско море;

4.  отново потвърждава своята подкрепа за независимостта и териториалната цялост на Украйна, потвърждава отново суверенитета на Украйна върху Кримския полуостров и нейната част от Азовско море и подчертава абсолютното право на Украйна да има пълен достъп до Азовско море, каквото е залегнало в Конвенцията на ООН по морско право;

5.  изразява съжаление за незаконния добив на нефтени и газови ресурси от страна на Руската федерация от територията на Украйна; подчертава възможната опасност Русия да завладее съществуващите украински нефтени и газови полета в Азовско море, след като постигне целта си за превръщането му във вътрешно езеро в рамките на Руската федерация;

6.  подчертава, че Русия вече е прилагала този модел на нарушаване на териториалните води на европейски държави или на блокиране на морския транспорт в Балтийско море, по-специално срещу прибалтийските държави и Полша (Висланската лагуна);

7.  призовава ЗП/ВП да следи по-отблизо развитието на положението във връзка със сигурността в Азовско море предвид неговия нарастващ потенциал за конфликт в непосредствена близост до границите на Европа, което може да има по-широки последици за сигурността, пряко засягащи ЕС и неговите държави членки; в това отношение счита, че би било много полезно да се назначи специален пратеник на ЕС за Крим и региона на Донбас, чиито отговорности ще обхващат и Азовско море;

8.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да предприеме необходимите стъпки, за да предложи към мандата на специалната мисия на ОССЕ за наблюдение на Украйна (SMM), който обхваща цялата територия на Украйна, включително морските райони, да бъде включена също така новата област на напрежение в Азовско море, и подчертава, че или мисията следва да бъде оборудвана с необходимите средства за изпълнение на своята роля за наблюдение на морските райони, или следва да се създаде отделна международна мисия за наблюдение на този воден обект;

9.  подчертава, че Керченският мост е бил незаконно построен и приветства решението на Съвета да наложи ограничителни мерки спрямо шест дружества, участвали в изграждането на моста; настоятелно призовава ЗП/ВП, заедно с държавите — членки на ЕС в Съвета, да заяви по ясен начин, че целенасочените санкции срещу Русия ще бъдат засилени, ако конфликтът в Азовско море продължи да ескалира;

10.  отново изразява загрижеността си във връзка с участието на европейски предприятия в изграждането на Керченския мост, които с това си участие съзнателно или несъзнателно са нарушили режима на ЕС за санкции; призовава в това отношение Комисията да направи оценка и проверка на действащите ограничителни мерки на ЕС и призовава държавите членки да обменят информация относно всички национални митнически и наказателно-процесуални разследвания на потенциални нарушения;

11.  подкрепя усилията на украинската страна във всички дипломатически действия и правни процедури, предвидени в международното право и съответните конвенции, включително текущата арбитражна процедура съгласно Конвенцията на ООН по морско право, с цел противодействие на враждебните практики на Русия в Азовско море;

12.  призовава Комисията и ЕСВД да предоставят пълна оценка на икономическите щети, причинени от фактическата блокада, и да разгледат възможни начини за оказване на подкрепа на превозвачите и пристанищата, които са били засегнати неблагоприятно, по-специално чрез засилване на ангажимента на ЕС в Мариупол и Бердянск, повишаване на социалната устойчивост и насърчаване на икономическото развитие на тези градове и на по-широкия Югоизточен регион на Украйна;

13.  изразява загриженост относно отрицателното въздействие на Керченския мост върху околната среда, което би могло да засегне интересите на всички държави от Черноморския басейн; призовава Украйна, Комисията и крайбрежните държави членки в района на Черно море да следят ситуацията, да обменят относима информация и да установяват потенциални нужди от отстраняване на щети;

14.  изразява своите съболезнования и симпатия на семействата на жертвите на масовите убийства в колежа в Керч на 17 октомври 2018 г., при които загинаха 20 души и десетки бяха ранени;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, генералния секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, генералния секретар на НАТО, на президента, правителството и парламента на Украйна, на президента, правителството и парламента на Руската федерация и на държавите – членки на ЕС.

 

 

(1)

ОВ L 194, 31.7.2018 г., стр. 147.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност