Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0526/2018Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0526/2018

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Vijetnamu, posebice položaju političkih zatvorenika

14.11.2018 - (2018/2925(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B8-0526/2018 (ECR)
B8-0527/2018 (Verts/ALE)
B8-0529/2018 (EFDD)
B8-0530/2018 (S&D)
B8-0531/2018 (ALDE)
B8-0540/2018 (PPE)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arena u ime Kluba zastupnika S&D-a
Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner, Jordi Solé u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Postupak : 2018/2925(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0526/2018
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0526/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o Vijetnamu, posebice položaju političkih zatvorenika

(2018/2925(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, osobito onu od 14. prosinca 2017. o slobodi izražavanja u Vijetnamu, posebno o slučaju Nguyena Vana Hoe[1], te onu od 9. lipnja 2016. o Vijetnamu[2], posebice o slobodi izražavanja,

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu i suradnji EU-a i Vijetnama, potpisan 27. lipnja 2012.,

–  uzimajući u obzir sedmi dijalog o ljudskim pravima između EU-a i Vijetnama od 1. prosinca 2017.,

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornice ESVD-a od 9. veljače 2018. o osuđivanju boraca za ljudska prava u Vijetnamu te od 5. travnja 2018. o osuđivanju aktivista za ljudska prava u Vijetnamu,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a od 20. kolovoza 2018. o nedavnoj osuđujućoj presudi izrečenoj Leu Dinhu Luongu,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir izjave stručnjaka UN-a od 23. veljače 2018. u kojoj se poziva na oslobođenje aktivista zatvorenih zbog prosvjeda protiv ispuštanja toksičnih tvari, te od 12. travnja 2018. u kojoj se poziva na promjene nakon zatvaranja boraca za prava,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, kojemu je Vijetnam pristupio 1982.,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 26. veljače 2016. u predmetu 1409/2014/MHZ o propustu Europske komisije da provede prethodnu procjenu učinka Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama na ljudska prava,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da, prema vijetnamskoj bazi podataka o političkim zatvorenicima koju je izradio The 88 Project, oko 160 aktivista služi zatvorsku kaznu u Vijetnamu, a oko 16 aktivista nalazi se u istražnom zatvoru;

B.  budući da vijetnamske vlasti i dalje uhićuju, pritvaraju, uznemiravaju i zastrašuju borce za ljudska prava, novinare, blogere, pravnike specijalizirane za ljudska prava te aktiviste civilnog društva u toj zemlji; budući da se borcima za ljudska prava izriču duge zatvorske kazne zbog njihova rada povezanog s ljudskim pravima te uživanja temeljnog prava na slobodu izražavanja, na internetu ili izvan njega, što je u suprotnosti s obvezama te zemlje u okviru međunarodnog prava;

C.  budući da su aktivisti za politička i ljudska prava suočeni s teškim uvjetima u pritvoru, koji uključuju uskraćivanje liječničke skrbi, pravnog zastupanja i kontakta s obitelji;

D.  budući da se u Vijetnamu sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja ne poštuje te da su Katolička crkva i nepriznate religijske denominacije, kao što su Ujedinjena budistička crkva Vijetnama, nekoliko protestantskih crkvi i druge, uključujući pripadnike etničke manjine Montagnard, i dalje izloženi teškim vjerskim progonima;

E.  budući da je Hoang Duc Binh osuđen na 14 godina zatvora zbog blogiranja o prosvjedima zbog katastrofe povezane s Formosom; budući da je Nguyen Nam Phong osuđen na dvije godine zatvora zbog toga što se navodno oglušio na zapovijedi javnih službenika tijekom vožnje na prosvjed; budući da su njihovi napori bili ključni za podizanje razine osviještenosti i utvrđivanje odgovornosti čeličane Formose za ispuštanje toksičnih tvari;

F.  budući da su u travnju 2018. članovi Bratstva za demokraciju osuđeni na zatvorske kazne od sedam do 15 godina u okviru ekstenzivne provedbe odredbi Kaznenog zakona o nacionalnoj sigurnosti; budući da je u rujnu 2018. Nguyen Trung Truc, još jedan član te skupine, osuđen na 12 godina zatvora nakon što je optužen za pokušaj državnog udara;

G.  budući da je Le Dinh Luong, borac za ljudska prava koji se miroljubivo zalagao za promicanje i zaštitu ljudskih prava, u skladu s odredbama Kaznenog zakona o nacionalnoj sigurnosti 16. kolovoza 2018. osuđen na 20 godina zatvora i pet godina kućnog pritvora; budući da predstavnicima Delegacije EU-a i veleposlanstava država članica EU-a nije bilo dopušteno promatrati sudski postupak; budući da postoje još brojni slučajevi u kojima su borci za ljudska prava i drugi zatvorenici savjesti doživjeli sličnu sudbinu;

H.  budući da je 12. travnja 2018. skupina stručnjaka UN-a, koju čine posebni izvjestitelj za položaj boraca za ljudska prava, predsjednik i izvjestitelj Radne skupine o samovoljnom oduzimanju slobode te posebni izvjestitelj za promicanje i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja, pozvala Vijetnam da ne provodi represiju nad civilnim društvom i onima koji imaju različito mišljenje;

I.  budući da Kazneni zakon Vijetnama sadržava represivne odredbe koje se zloupotrebljavaju za ušutkivanje, uhićivanje, pritvaranje, osuđivanje i ograničavanje djelovanja aktivista za ljudska prava, disidenata, pravnika, sindikata, vjerskih skupina i nevladinih organizacija, posebice onih koji zauzimaju kritičan stav prema vijetnamskoj vladi;

J.  budući da vijetnamska vlada i dalje zabranjuje rad neovisnih ili privatnih medija te strogo nadzire radijske i televizijske postaje, kao i tiskane publikacije; budući da je u travnju 2016. Narodna skupština usvojila Zakon o medijima kojim se strogo ograničava sloboda medija u Vijetnamu;

K.  budući da je 12. lipnja 2018. Narodna skupština Vijetnama usvojila Zakon o kibersigurnosti u cilju strožih internetskih kontrola, u okviru kojega pružatelji internetskih usluga moraju brisati zapise koji se smatraju prijetnjama nacionalnoj sigurnosti; budući da se tim zakonom strogo ograničava sloboda izražavanja na internetu te se u velikoj mjeri pokušava ograničiti pravo na privatnost;

L.  budući da je 1. siječnja 2018. stupio na snagu Zakon o vjeroispovijesti i religiji, prvi takav u Vijetnamu, kojim su sve vjerske skupine u zemlji obvezne registrirati se kod nadležnih vlasti i obavještavati ih o svojim aktivnostima; budući da vlasti smiju odbiti ili onemogućiti zahtjeve za registraciju te zabraniti vjerske aktivnosti koje proizvoljno smatraju protivnima „nacionalnim interesima”, „javnom redu” ili „nacionalnom jedinstvu”; budući da je tim zakonom vlada institucionalizirala svoje uplitanje u vjerska pitanja kao i državni nadzor nad vjerskim skupinama;

M.  budući da se Vijetnam nalazi na 175. mjestu od 180 zemalja na Indeksu slobode medija za 2018. koji su sastavili Reporteri bez granica;

N.  budući da se smrtna kazna i dalje provodi u Vijetnamu, no broj pogubljenja nije poznat jer statističke podatke o smrtnoj kazni vijetnamske vlasti smatraju državnom tajnom; budući da je u siječnju 2018. Vijetnam smanjio broj kaznenih djela kažnjivih smrću s 22 na 18;

O.  budući da Vijetnam još uvijek nije ratificirao temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada, točnije Konvenciju br. 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, Konvenciju br. 105 o ukidanju prisilnog rada i Konvenciju br. 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje;

P.  budući da je dijalog o ljudskim pravima između EU-a i Vijetnama važan forum za aktualnu sveobuhvatnu raspravu o pitanjima koja su izvor zabrinutosti EU-a, među kojima su i potpuno poštovanje temeljnih prava slobode izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja; budući da se odnos između Europske unije i Vijetnama mora temeljiti na poštovanju ljudskih prava, demokracije i vladavine prava te na pridržavanju međunarodnih standarda u tom pogledu;

Q.  budući da postoji jasna poveznica između Sporazuma o partnerstvu i suradnji te Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama, u skladu s kojima obje stranke moraju poštovati svoje obveze u pogledu ljudskih prava;

1.  osuđuje kontinuirano kršenje ljudskih prava u Vijetnamu, uključujući osuđivanje, političko zastrašivanje, nadziranje, uznemiravanje, napade i nepoštena suđenja s kojima se suočavaju politički aktivisti, novinari, blogeri, disidenti i borci za ljudska prava zbog uživanja prava na slobodu izražavanja, kako na internetu tako i izvan njega, što predstavlja jasno kršenje međunarodnih obveza Vijetnama u području ljudskih prava;

2.  poziva vijetnamske vlasti da smjesta i bezuvjetno oslobode sve borce za ljudska prava i zatvorenike savjesti pritvorene ili osuđene samo zbog uživanja prava na slobodu izražavanja, među kojima su Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Truc i Le Dinh Luong, te da odustanu od optužnica protiv njih;

3.  ponovno poziva vijetnamske vlasti da prestanu s uznemiravanjem boraca za ljudska prava, da ukinu sve restrikcije koje su im nametnute te da im zajamče da u svim okolnostima mogu provoditi svoje legitimne aktivnosti povezane s ljudskim pravima bez straha od odmazde i bez ikakvih restrikcija, uključujući sudsko uznemiravanje; poziva vijetnamsku vladu da ukine sve restrikcije na slobodu vjeroispovijesti te da stane na kraj uznemiravanju vjerskih zajednica;

4.  ustraje u tome da vijetnamska vlada mora osigurati da se prema svim zatvorenicima postupa u skladu s međunarodnim standardima; ističe činjenicu da je pravo na pristup odvjetniku, zdravstvenoj službi i članovima obitelji važno jamstvo protiv mučenja i zlostavljanja te je presudno za pravo na pošteno suđenje;

5.  osuđuje zlouporabu represivnih zakonskih odredbi kojima se ograničavaju temeljna prava i slobode; poziva vijetnamske vlasti da stave izvan snage, ponovno razmotre ili izmijene sve represivne zakone, osobito svoj Kazneni zakon, Zakon o kibersigurnosti i Zakon o vjeroispovijesti i religiji, te da se pobrinu da zakonodavstvo bude u potpunosti u skladu sa standardima i obvezama u pogledu ljudskih prava, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čija je stranka i Vijetnam; poziva vladu da sve zakone kojima se reguliraju javna okupljanja i prosvjedi uskladi s pravom na slobodno okupljanje i udruživanje;

6.  poziva Vijetnam da potpiše i ratificira sve relevantne ugovore Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda te konvencije Međunarodne organizacije rada br. 87, br. 98 i br. 105;

7.  apelira na Vijetnam da uputi trajni poziv izvršiteljima posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava, osobito posebnom izvjestitelju za slobodu mišljenja i izražavanja te posebnom izvjestitelju za borce za ljudska prava;

8.  poziva vijetnamske vlasti da priznaju nezavisne sindikate;

9.  poziva EU da nadzire stanje ljudskih prava u Vijetnamu i da s njegovim vlastima i svim relevantnim dionicima radi na njihovu poboljšanju;

10.  ponavlja da se pod svim okolnostima protivi smrtnoj kazni; poziva vijetnamske vlasti na hitno uvođenje moratorija na smrtnu kaznu kao koraka prema njezinu ukidanju; poziva vijetnamske vlasti da ponovno razmotre sve smrtne kazne kako bi se zajamčilo da su ti sudski postupci provedeni u skladu s međunarodnim standardima;

11.  poziva ESVD i Komisiju da aktivno pružaju potporu skupinama civilnog društva i pojedincima koji se bore za ljudska prava u Vijetnamu, među ostalim i zalaganjem za oslobođenje boraca za ljudska prava i zatvorenika savjesti prilikom svih svojih kontakata s vijetnamskim vlastima; poziva Delegaciju EU-a u Hanoiju da pruži svu odgovarajuću potporu zatvorenim borcima za ljudska prava i zatvorenicima savjesti, među ostalim organiziranjem posjeta u zatvoru, promatranjem sudskih postupaka i pružanjem pravne pomoći;

12.  poziva države članice EU-a da se snažnije zalažu za konkretna poboljšanja u pogledu ljudskih prava u Vijetnamu, među ostalim tijekom nadolazećeg univerzalnog periodičnog pregleda Vijetnama u Vijeću UN-a za ljudska prava;

13.  ponavlja svoj poziv da se na razini EU-a zabrane izvoz, prodaja, ažuriranje i održavanje svih oblika sigurnosne opreme koja se može upotrijebiti ili se upotrebljava za unutarnju represiju, uključujući tehnologiju internetskog nadzora, za države u kojima je stanje ljudskih prava zabrinjavajuće;

14.  pozdravlja pojačano partnerstvo i dijalog o ljudskim pravima između EU-a i Vijetnama i podsjeća na važnost tog dijaloga kao ključnog instrumenta koji se treba koristiti na učinkovit način u okviru praćenja i poticanja Vijetnama na provedbu potrebnih reformi; snažno potiče Komisiju da prati napredak u okviru tog dijaloga uvođenjem mjerila i mehanizama za praćenje;

15.  poziva vijetnamsku vladu i EU, kao važne partnere, da se obvežu na veće poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda u toj zemlji jer na njima počivaju bilateralni odnosi između Vijetnama i EU-a, osobito u pogledu ratifikacije Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama i Sporazuma o partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, glavnom tajniku Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN), vladi i Narodnoj skupštini Vijetnama, visokoj povjerenici Ujedinjenih naroda za ljudska prava te glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

 

Posljednje ažuriranje: 14. studenog 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti