Процедура : 2018/2927(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0533/2018

Внесени текстове :

RC-B8-0533/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/11/2018 - 5.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0461

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 512kWORD 60k
14.11.2018
PE624.242v01-00}
PE631.519v01-00}
PE631.520v01-00}
PE631.522v01-00}
PE631.523v01-00}
PE631.526v01-00}
PE631.528v01-00} RC1
 
B8-0533/2018}
B8-0535/2018}
B8-0536/2018}
B8-0538/2018}
B8-0539/2018}
B8-0542/2018}
B8-0544/2018} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо следните предложения за резолюция:

B8‑0533/2018 (ECR)

B8‑0535/2018 (EFDD)

B8‑0536/2018 (S&D)

B8‑0538/2018 (Verts/ALE)

B8‑0539/2018 (GUE/NGL)

B8‑0542/2018 (ALDE)

B8‑0544/2018 (PPE)


относно положението с правата на човека в Бангладеш (2018/2927(RSP))


Кристиан Дан Преда, Томаш Здеховски, Туне Келам, Едуард Кукан, Антонио Лопес‑Истурис Уайт, Милан Звер, Елизабета Гардини, Лоренцо Чеза, Иван Щефанец, Павел Свобода, Йожеф Над, Агнешка Козловска‑Райевич, Кшищоф Хетман, Чаба Шогор, Патриция Шулин, Романа Томц, Адам Шейнфелд, Дейвид Макалистър, Лефтерис Христофору, Михаела Шойдрова, Елмар Брок, Андрей Ковачев, , Дирдре Клун, Ивана Малетич, Марияна Петир, Лайма Люция Андрикене, Станислав Полчак, Ласло Тьокеш, Дубравка Шуйца, Станислав Полчак, Андерс Селстрьом, Желяна Зовко, Франсис Замит Димек, Иржи Поспишил, Инесе Вайдере от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Агнес Йонгериус от името на групата S&D
Пирко Руохонен‑Лернер, Чарлз Танък, Яна Житнянска, Валдемар Томашевски, Ружа Томашич, Рафаеле Фито, Моника Маковей, Саджад Карим от името на групата ECR
Марите Схаке, Неджми Али, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Фредрик Федерлей, Надя Хирш, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Робер Рошфор, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
Мари‑Кристин Вержиа, Мигел Урбан Креспо, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Люк Минг Фланаган, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева от името на групата GUE/NGL
Джийн Ламбърт, Яник Жадо, Хейди Хаутала, Барбара Лохбилер от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи, Иняцио Корао, Роландас Паксас от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно положението с правата на човека в Бангладеш (2018/2927(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Бангладеш от 6 април 2017 г.(1) и 26 ноември 2015 г.(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш(3) и като взе предвид доклада на Комисията от 28 септември 2018 г. за техническото състояние,

–  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно водеща инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла(4),

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество от 2001 г. между Европейската общност и Народна република Бангладеш за партньорство и развитие(5),

–  като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране,

–  като взе предвид Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в сектора на конфекцията и плетивата в Бангладеш,

–  като взе предвид Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш от 2013 г. и неговото подновяване през 2018 г.,

–  като взе предвид съвместното местно изявление от 27 септември 2018 г. относно Закона на Бангладеш за цифрова сигурност от страна на ръководителите на мисии на държавите – членки на ЕС, делегацията на Европейския съюз и ръководителите на мисии на Норвегия и Швейцария,

–  като взе предвид националния доклад от 26 февруари 2018 г., представен на всеобщия периодичен преглед на Бангладеш на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване, приета на 20 декември 2006 г. от Общото събрание на ООН и влязла в сила на 23 декември 2010 г.,

–  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, подкрепени от Съвета на ООН по правата на човека на 16 юни 2011 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

–  като взе предвид Националния план за действие на Бангладеш за периода 2015 – 2021 г. за премахване на детските бракове,

–  като взе предвид препоръките от 17-ата сесия на Постоянния форум на ООН по въпросите на коренното население,

–  като взе предвид Световния индекс за свобода на печата за 2018 г.,

–  като взе предвид Закона на Бангладеш за цифрова сигурност от 2018 г.,

–  като взе предвид Закона на Бангладеш за информационните и комуникационните технологии (ИКТ), и по-специално раздел 57 от него,

–  като взе предвид насоките на ЕС в областта на правата на човека от 12 май 2014 г. относно свободата на изразяване онлайн и офлайн,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС поддържа дългогодишни отношения с Бангладеш, в това число чрез споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие; като има предвид, че зачитането и утвърждаването на правата на човека и демократичните принципи са в основата на вътрешните и международните политики на страните и трябва да изпълняват основна роля във външната дейност на ЕС;

Б.  като има предвид, че през последните години в Бангладеш са се увеличиха репресиите срещу членове на гражданското общество, включително политически активисти, синдикални дейци, журналисти, студенти, защитници на правата на човека и малцинства; като има предвид, че експерти на ООН по правата на човека и международни групи за защита на правата на човека докладваха за забележим модел в Бангладеш на извънсъдебни екзекуции, масови произволни арести и насилствени изчезвания, като случаите на Маруф Заман и Мир Ахмад Бин Касем;

В.  като има предвид, че Бангладеш е на 146-то място от общо 180 държави в Световния индекс за свобода на печата; като има предвид, че нарушенията на основните свободи и на правата на човека, и по-специално насилието, тормозът, сплашването и цензурата на журналисти и блогъри продължават да бъдат широко разпространени в Бангладеш; като има предвид, че Законът на Бангладеш за ИКТ, и по-специално раздел 57 от него, беше използван през последните няколко години за задържане и преследване на активисти и журналисти, които са критикували правителството;

Г.  като има предвид, че Законът за цифрова сигурност, приет от парламента на Бангладеш на 19 септември 2018 г., не изменя раздел 57 от Закона за ИКТ, въпреки многобройните критики от страна на журналисти от Бангладеш, на активисти, защитаващи гражданските права, и на международната общност;

Д.  като има предвид, че международно признатият и насител на награди фотожурналист от Бангладеш Шахидул Алам, учител и активист, беше насилствено отвлечен от дома си на 5 август 2018 г. и лишен от свобода по реда на Закона за ИКТ, след като е изразил открито мнението си относно неотдавнашни студентски протести в Бангладеш и е критикувал използването на насилие от страна на органите; като има предвид, че той все още е лишен от свобода и няколко пъти му е било отказано освобождаване под гаранция; като има предвид твърденията, че му е било отказано адекватно медицинско лечение и че е бил подложен на изтезания;

Е.  като има предвид, че при терористични нападения правителството прилага стриктно подход на „нулева толерантност“; като има предвид, че дейността на мобилните мрежи в Бангладеш беше прекратена и че се твърди, че силите за сигурност на Бангладеш се опитват да закупят оборудване за електронно наблюдение на международния пазар; като има предвид, че правителството на Бангладеш предприе кампания за интензивен и инвазивен надзор и наблюдение на социалните мрежи;

Ж.  като има предвид, че изборите в Бангладеш са насрочени за 30 декември 2018 г.; като има предвид, че опозиционният лидер и бивш министър-председател Халеда Зия понастоящем излежава присъда десет години лишаване от свобода за корупция и поради това не може да участва в изборите; като има предвид, че тя отхвърля обвиненията, които според нейните поддръжници са политически мотивирани;

З.  като има предвид, че жените и момичетата в Бангладеш са изложени на високо равнище на насилие; като има предвид, че Бангладеш е с най-високия процент на детски бракове в Азия, като той е един от най-високите в света; като има предвид, че през 2017 г. правителството на Бангладеш прие Закона за ограничаване на детските бракове, който въвежда изключения в „специални случаи“, като същевременно не определя съответни критерии, нито определя минимална възраст за подобни бракове;

И.  като има предвид, че в Бангладеш смъртното наказание може да бъде наложено за множество престъпления; като има предвид, че през 2017 г. бяха екзекутирани шест души;

Й.  като има предвид, че през тази година се наблюдава нарастване на случаите на насилие, по-специално срещу жени от коренното население, както и на тормоза и задържането на активисти, защитаващи правата на коренното население в района на хълмовете на Читагонг;

К.  като има предвид, че ЕС е основният търговски партньор на Бангладеш и че в качеството си на най-слабо развита държава Бангладеш се ползва от най-благоприятния режим, предвиден в рамките на общата схема от преференции на ЕС, а именно инициативата „Всичко освен оръжие“;

Л.  като има предвид, че Бангладеш трябва да се освободи от статута на най-слабо развита държава през 2024 г.; като има предвид, че през годините до настъпването на тази дата е необходимо да се ускорят реформите в областта на правата на човека и трудовите права, включително като се премахне детският труд; като има предвид, че продължава да съществува загриженост по отношение на разпоредбите на Закона на Бангладеш за труда и на проекта на Закон за зоните за преработка на стоки за износ;

М.  като има предвид, че в рамките на Пакта за устойчиво развитие между световните производители на облекло, търговците на дребно и синдикалните организации беше подписано Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш; като има предвид, че към днешна дата по-малко от половината от фабриките, обхванати от споразумението, са приключили въвеждането на съответните мерки за безопасност; като има предвид, че срокът на споразумението изтече през октомври 2018 г., въпреки че все още предстои да бъде свършена значителна по обем работа; като има предвид, че споразумението беше последвано от преходно споразумение, което ще се прилага в продължение на три години;

Н.  като има предвид, че споразумението трябва да бъде подкрепено и на всички страни да бъде дадена възможност да продължат да работят безпроблемно, включително след ноември 2018 г.; като има предвид, че едва след като правителството на Бангладеш и неговото звено за координация на възстановяването докажат както на думи, така и с дела, че са изпълнили условията за готовност, тези видове инициативи за отговорно бизнес поведение може да престанат да бъдат необходими;

О.  като има предвид, че през 2018 г. в Бангладеш навлязоха масово над 700 000 бежанци от общността рохингия, бягащи от кампанията за етническо прочистване на бирманските въоръжени сили, и че те продължават отчаяно да се нуждаят от хуманитарна помощ; като има предвид, че на 30 октомври 2018 г. Бангладеш и Мианмар/Бирма постигнаха споразумение за започване на репатрирането на хората от общността рохингия в Мианмар/Бирма, считано от средата на ноември, без консултации със или участието на Върховен комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН);

1.  изразява сериозна загриженост относно влошаващото се положение с правата на човека в Бангладеш, и по-специално относно продължаващите ограничения на свободата на изразяване на мнение и свободата на събиранията срещу медиите, студентите, активистите и опозицията; осъжда факта, че хората биват задържани и подлагани на насилие поради това, че упражняват своята свобода на изразяване на мнение, за да критикуват правителството; изразява дълбока загриженост във връзка със сигналите за утвърждаващо се използване на изтезания;

2.  отбелязва, че всеобщия периодичен преглед на ООН от май 2018 г. приветства Бангладеш за неговия „забележителен напредък“ в подобряването на правата на човека през последните години; настоятелно призовава правителството на Бангладеш да изпълни препоръките на всеобщия периодичен преглед, по-специално в области като независимостта на съдебната система, гражданските и политическите права, свободата на медиите, икономическите, социалните и културните права, както и правата на жените и момичетата;

3.  призовава органите на Бангладеш да проведат независими разследвания на сигналите за извънсъдебни убийства, насилствени изчезвания и прекомерно използване на сила, включително случаите на Маруф Заман и Мир Ахмад Бин Касем, и да подведат отговорните лица под съдебна отговорност в съответствие с международните стандарти; призовава освен това Бангладеш да ратифицира Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване и да включи нейните разпоредби в националното законодателство;

4.  призовава органите на Бангладеш незабавно и безусловно да освободят Шахидул Алам, да оттеглят всички обвинения срещу него и да му позволят да продължи своята законна работа в областта на правата на човека; настоява, че органите на Бангладеш трябва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират физическата и психологическата неприкосновеност и сигурност на Шахидул Алам, както и тази на неговото семейство, и да гарантират, че докато е задържан, Шахидул Алам е третиран по начин, съобразен с международните принципи и стандарти; призовава органите на Бангладеш да започнат незабавно публично разследване на твърденията, че Шахидул Алам е бил изтезаван, и да подведат извършителите под съдебна отговорност;

5.  изразява дълбока загриженост във връзка със Закона за ИКТ, не само поради това, че той вече оказа сериозно въздействие върху работата на журналисти, блогъри и коментатори, но и защото прави наказуемо законното упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение от всяко лице, включително в социалните мрежи; счита, че раздел 57 от Закона за ИКТ е несъвместим с основните права на свобода на изразяване на мнение и на справедлив съдебен процес;

6.  изразява дълбоко съжаление във връзка с решението на правителството да въведе Закона за цифрова сигурност, който в действителност разширява и укрепва правомощията на полицията за ограничаване на свободата на изразяване на мнение, включително в социалните медии, преди националните избори през 2018 г.; призовава органите на Бангладеш спешно да преразгледат Закона за цифрова сигурност и Закона за ИКТ и да ги приведат в съответствие с международните конвенции относно правата на човека, по които Бангладеш е страна;

7.  оценява конструктивната роля, която Бангладеш изигра при трудни обстоятелства, като прие бежанците от общността рохингия; настоятелно призовава органите да предоставят повече земя, за да се намалят пренаселеността и нехигиеничността на лагерите; настоятелно призовава органите да облекчат бюрократичните ограничения, които налагат на хуманитарните организации; настоятелно призовава правителствата на Бангладеш и на Мианмар/Бирма незабавно да преразгледат решението за започване на репатрирането на бежанците от общността рохингия, тъй като условията за безопасно, достойно и доброволно завръщане все още не са изпълнени;

8.  призовава ЕС и другите международни донори да увеличат усилията си за предоставяне на необходимата финансова и материална помощ за лагерите на бежанците от общността рохингия в Бангладеш;

9.  настоява Бангладеш да спази ангажиментите си по инициативата „Всичко освен оръжие“ във връзка с демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава;

10.  отново призовава за премахване на смъртното наказание в Бангладеш;

11.  изразява сериозна загриженост във връзка с отмяната на преходното споразумение, което трябва да влезе в сила на 30 ноември 2018 г.; отбелязва, че звеното за координация на възстановяването все още не разполага с капацитет за мониторинг и прилагане на изискванията за здраве и безопасност, което има сериозни последици за безопасността и правата на фабричните работници; настоятелно призовава правителството на Бангладеш незабавно да признае и приложи преходното споразумение и да покаже по-голяма готовност за поемане на всички функции на споразумението; призовава донорите да подкрепят правителството на Бангладеш с цел това да стане възможно; призовава освен това Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да продължат работата си по изграждане на капацитет със звеното за координация на възстановяването;

12.  призовава правителството на Бангладеш да приеме законодателни промени в Закона на Бангладеш за труда и в правилата за неговото прилагане, за да ги приведе в съответствие с международните трудови стандарти на Международната организация на труда и да се осигури пълна свобода на сдружаване; призовава правителството на Бангладеш да предприеме необходимите мерки за ефективно справяне с всички актове на дискриминация срещу синдикалните организации, включително актове на насилие и сплашване;

13.  изразява загриженост, че въпреки че Законът за ограничаване на детските бракове от 2017 г. включва разпоредби за засилване на превенцията, както и за наказателно преследване на извършителите на престъпления, той все пак съдържа клауза, която допуска сключването на брак на възраст под 18 години при специални обстоятелства със съгласието на родителите и с разрешение от съда; призовава тази възможност да бъде спешно отстранена в интерес на закрилата на детето;

14.  настоятелно призовава органите на Бангладеш да продължат усилията си за справяне с предизвикателствата в областта на правата на човека; отбелязва, че въпросите, свързани с правата на човека, ще бъдат обсъдени допълнително в рамките на заседанието на съвместния комитет ЕС – Бангладеш, което ще се проведе в Дака през първата половина на 2019 г.;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека и на правителството и парламента на Бангладеш.

(1)

Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно Бангладеш, включително детските бракове, ОВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 65.

(2)

Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2015 г. относно свободата на словото в Бангладеш, ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 135.

(3)

ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 100.

(4)

OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 100.

(5)

OВ L 118, 27.4.2001 г., стр. 48.

Последно осъвременяване: 14 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност