Postupak : 2018/2903(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0557/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0557/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0511

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 341kWORD 52k
10.12.2018
PE631.568v01-00}
PE631.569v01-00} RC1
 
B8-0557/2018}
B8-0558/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0557/2018 (ALDE)

B8-0558/2018 (PPE)


o paketu mjera za jedinstveno tržište (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u ime Kluba zastupnika PPE-a
Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o paketu mjera za jedinstveno tržište (2018/2903(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 28. listopada 2015. naslovljenu „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća” (COM(2015)0550),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 28. listopada 2015. naslovljen „Izvješće o integraciji jedinstvenog tržišta i konkurentnosti u EU-u i državama članicama” (SWD(2015)0203),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. svibnja 2015. naslovljenu „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu” (COM(2015)0192),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 13. travnja 2011. naslovljenu „Akt o jedinstvenom tržištu: dvanaest poluga za stimuliranje rasta i jačanje povjerenja – zajedničkim radom do stvaranja novog rasta” (COM(2011)0206),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 3. listopada 2012. naslovljenu „Akt o jedinstvenom tržištu II. – Zajedno za novi rast” (COM(2012)0573),

–  uzimajući u obzir izvješće Marija Montija od 9. svibnja 2010. upućeno predsjedniku Komisije i naslovljeno „Nova strategija za jedinstveno tržište – na usluzi europskom gospodarstvu i društvu”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. ožujka 2015. o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2015.(1),

–  uzimajući u obzir studiju iz rujna 2014. koju je naručio Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača naslovljenu „Cijena nedjelovanja na europskoj razini na jedinstvenom tržištu”,

–  uzimajući u obzir studiju iz siječnja 2016. koju je naručio Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača naslovljenu „Strategija za dovršetak procesa stvaranja jedinstvenog tržišta: bonus od bilijun eura”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. svibnja 2016. o necarinskim preprekama na jedinstvenom tržištu(2), sastavljenu na temelju izvješća Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. svibnja 2016. o strategiji jedinstvenog tržišta(3), sastavljenu na temelju izvješća Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. svibnja 2017. naslovljenu „Preispitivanje provedbe Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na sredini provedbenog razdoblja – Povezano jedinstveno digitalno tržište za sveˮ (COM(2017)0228),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 22. studenoga 2018. naslovljenu „Jedinstveno tržište u svijetu koji se mijenja – Iznimna prednost koja zahtijeva obnovljeni politički angažman” (COM(2018)0772),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je jedinstveno tržište uvijek bilo i bit će okosnica europske integracije i visoko konkurentnog socijalnog tržišnog gospodarstva te pokretač rasta i zapošljavanja; budući da je to dodatno isticano tijekom nedavnih pregovora o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a;

B.  budući da se u svijetu dešavaju brze i velike promjene koje utječu i na jedinstveno tržište EU-a;

C.  budući da se potencijal jedinstvenog tržišta ne iskorištava u potpunosti;

D.  budući da prema vlastitom istraživanju Parlamenta očekivana dobit od dovršetka procesa stvaranja jedinstvenog tržišta iznosi 1 bilijun eura u ukupnom povećanju BDP-a u Uniji, uključujući znatnu dobit koja je moguća u uslužnom sektoru;

E.  budući da je potreban strateški i sveobuhvatan pristup te budući da bi odgovor na postojeće izazove trebao biti i političke i tehničke naravi;

F.  budući da nedavni znakovi prenošenja propisa u nacionalne pravne sustave nisu ohrabrujući; budući da je prema komunikaciji Komisije „Jedinstveno tržište u svijetu koji se mijenja” deficit u prenošenju 16 direktiva u nacionalna zakonodavstva koje su se trebale prenijeti između prosinca 2017. i svibnja 2018. u lipnju 2018. iznosio 25 %;

1.  pozdravlja opće ciljeve komunikacije Komisije „Jedinstveno tržište u svijetu koji se mijenja” samo nekoliko mjeseci prije europskih izbora 2019. te na 25. obljetnicu jedinstvenog tržišta;

2.  naglašava da je funkcionalno jedinstveno tržište jedan od osnovnih temelja Europske unije te da bi se produbljivanje jedinstvenog tržišta stoga trebalo ponovno uvrstiti među prioritete političkog programa s obzirom na to da ono doprinosi slobodi, mogućnostima i prosperitetu Europe, stvara posebna prava i obveze za građane, radnike, potrošače, poduzetnike i poduzeća te korist za više od 500 milijuna Europljana i više od 21 milijuna malih i srednjih poduzeća;

3.  naglašava da je s jedinstvenog tržišta hitno potrebno ukloniti neopravdane preostale prepreke kako bi se postigli opipljivi i brzi rezultati u smislu rasta, inovacija, otvaranja radnih mjesta, mogućnosti izbora za potrošače i novih poslovnih modela;

4.  naglašava da Unija mora raditi na tome da se na jedinstvenom tržištu slobodnom kretanju usluga daje ista važnost kao i slobodnom kretanju robe; ističe da je slobodno kretanje usluga znatno manje razvijeno nego slobodno kretanje robe;

5.  naglašava da usprkos ukidanju carinskih prepreka na jedinstvenom tržištu i dalje postoji velik broj raznih neopravdanih necarinskih prepreka; ističe da su za jačanje jedinstvenog tržišta potrebne hitne mjere i na razini EU-a i na nacionalnoj razini kako bi se riješilo pitanje tih neopravdanih prepreka;

6.  smatra da je za dublju integraciju jedinstvenog tržišta danas potrebna veća politička hrabrost i predanost nego prije 25 godina te veći napori kako bi se premostila razlika između retorike i provedbe te riješili njegovi nedostaci;

7.  uvjeren je da su za dublju integraciju ključni jednaki uvjeti koji se primjenjuju na sve sudionike u svim državama članicama;

8.  napominje da samo 7 % MSP-ova nudi na internetu robu i usluge kupcima u drugim državama članicama i da samo 15 % kupaca koristi tu mogućnost te ističe da bi se dovršetkom jedinstvenog digitalnog tržišta moglo ostvariti 415 milijardi eura i otvoriti nova radna mjesta u tom sektoru;

9.  odlučno poziva da se ukine zastarjelo odvajanje „digitalnog” jedinstvenog tržišta od „nedigitalnog” jedinstvenog tržišta jer su digitalna rješenja neizostavan dio modernog gospodarstva i proizvoda i usluga koje ono nudi i jer bi svaki aspekt jedinstvenog tržišta trebao biti digitalno prilagođen;

10.  smatra da je za obranu i produbljivanje jedinstvenog tržišta od ključne važnosti snažno braniti četiri slobode, a to su sloboda kretanja osoba, usluga, robe i kapitala, i fizički i na internetu, te naglašava da svi akteri u Uniji moraju postupati u skladu sa zajednički dogovorenim pravilima;

11.  ističe da bi novo zakonodavstvo trebalo dosljedno odražavati ambicije u pogledu tržišne integracije, potrebu za uklanjanjem neopravdanih regulatornih i administrativnih prepreka i za otpornošću na promjene u budućnosti;

12.  podsjeća da se jednim pravilom usklađenim na razini EU-a općenito smanjuju administrativna opterećenja u svim državama članicama jer se njime u načelu zamjenjuje 28 različitih pravila na jedinstvenom tržištu; ističe da bi se Unija trebala odupirati fragmentiranosti unutar svojih granica na isti način na koji se opire protekcionizmu izvan EU-a;

13.  ističe da je jedinstveno tržište sve više pod pritiskom zbog nacionalnih pravila koja su u suprotnosti s načelima na kojima ono počiva, posebno zbog pravila na nacionalnoj razini koja utječu na slobodno kretanje robe i usluga; svjestan je da neopravdane i nerazmjerne nacionalne mjere te neusklađene mjere mogu ugroziti jedinstvo i djelotvornost jedinstvenog tržišta;

14.  naglašava da je važno zajamčiti da pravila daju rezultate u praksi: građani i poduzeća mogu imati korist od brojnih prednosti jedinstvenog tržišta samo ako pravila koja su zajedno dogovorena doista funkcioniraju u praksi i donose koristi tim građanima i poduzećima;

15.  potiče Komisiju da bolje iskoristi postojeće instrumente kako bi poduzela mjere protiv nacionalnih pravila koja ugrožavaju jedinstveno tržište;

16.  uviđa da strukturu za upravljanje jedinstvenim tržištem očito treba ojačati kako bi se zajamčili djelotvorni mehanizmi za praćenje i otkrivanje neodgovarajućeg prenošenja zakonodavstva o jedinstvenom tržištu u nacionalne pravne sustave ili njegove neodgovarajuće provedbe i primjene, čime bi se osigurala primjena postupaka radi povrede prava ondje gdje je to potrebno;

17.  snažno podupire poziv Komisije Europskom vijeću da na razini čelnika država ili vlada predvidi temeljitu raspravu o jedinstvenom tržištu u svim njegovim dimenzijama s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta za djelovanje i prikladnih mehanizama koji će odgovarati prijeko potrebnoj obnovi političke predanosti jedinstvenom tržištu;

18.  s obzirom na predstojeće političko razdoblje 2019. – 2024., odlučno poziva sljedeću Komisiju da ambiciozno planira mjere u okviru jedinstvenog tržišta; izražava žaljenje zbog činjenice da je Komisija niz zakonodavnih prijedloga predstavila prekasno da bi suzakonodavci mogli valjano raditi na njima i usvojiti ih prije isteka ovog mandata;

19.  traži od Europskog vijeća da se obveže na preuzimanje nove obveze dovršenja procesa stvaranja jedinstvenog tržišta do 2025., što će uključivati novi javni vremenski raspored za djelovanje, kao što su to europski čelnici učinili 1985.; vrlo je zabrinut zbog činjenice da je nekoliko zakonodavnih inicijativa u potpunosti blokirano u Vijeću, koje ne uspijeva usvojiti stajalište o njima; poziva Vijeće da okonča tu situaciju, koja šteti i našim građanima i poduzećima;

20.  podsjeća Komisiju i Vijeće na njihovu odgovornost u pogledu jedinstvenog tržišta, posebno u odnosu na europske građane i poduzeća;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

(1)

SL C 316, 30.8.2016., str. 98.

(2)

SL C 76, 28.2.2018., str. 105.

(3)

SL C 76, 28.2.2018., str. 112.

Posljednje ažuriranje: 11. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti