Процедура : 2018/2967(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0562/2018

Внесени текстове :

RC-B8-0562/2018

Разисквания :

PV 13/12/2018 - 7.1
CRE 13/12/2018 - 7.1

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0525

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 501kWORD 52k
12.12.2018
PE631.584v01-00}
PE631.585v01-00}
PE631.586v01-00}
PE631.587v01-00}
PE631.588v01-00}
PE631.589v01-00} RC1
 
B8-0562/2018}
B8-0563/2018}
B8-0564/2018}
B8-0565/2018}
B8-0566/2018}
B8-0567/2018} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо следните предложения за резолюция:

B8‑0562/2018 (Verts/ALE)

B8‑0563/2018 (ECR)

B8‑0564/2018 (GUE/NGL)

B8‑0565/2018 (S&D)

B8‑0566/2018 (ALDE)

B8‑0567/2018 (PPE)


относно Иран – случаят с Насрин Сотуде (2018/2967(RSP))


Кристиан Дан Преда, Туне Келам, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Дейвид Макалистър, Елмар Брок, Чаба Шогор, Томаш Здеховски, Елизабета Гардини, Ярослав Валенса, Павел Свобода, Роберта Мецола, Милан Звер, Яромир Щетина, Лоренцо Чеза, Михаела Шойдрова, Адам Шейнфелд, Патриция Шулин, Джовани Ла Вия, Ивана Малетич, Дирдре Клун, Андерс Селстрьом, Андрей Ковачев, Шон Кели, Дубравка Шуйца, Иво Белет, Марияна Петир, Лайма Люция Андрикене, Инесе Вайдере, Барбара Матера, Ласло Тьокеш, Анна Заборска, Кшищоф Хетман, Иржи Поспишил, Станислав Полчак от името на групата PPE
Виктор Боштинару, Сурая Пост, Ана Гомеш, Елена Валенсиано от името на групата S&D
Чарлз Танък, Карол Карски, Рафаеле Фито, Валдемар Томашевски, Ян Захрадил, Бранислав Шкрипек, Ружа Томашич, Пирко Руохонен-Лернер от името на групата ECR
Марите Схаке, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Мария Тереса Хименес Барбат, Мариан Харкин, Надя Хирш, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Гезине Майснер, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Каролина Пунсет, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Хилде Вотманс, Миря Вехкаперя от името на групата ALDE
Корнелия Ернст, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик от името на групата GUE/NGL
Бодил Валеро, Жорди Соле, Паскал Дюран, Ева Жоли от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо

Резолюция на Европейския парламент относно Иран – случаят с Насрин Сотуде (2018/2967(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Иран,

–  като взе предвид изявлението относно Иран от 29 ноември 2018 г. на специалния докладчик относно положението на защитниците на правата на човека, специалния докладчик относно независимостта на съдиите и адвокатите, председателя на работната група по произволното задържане, председателя на работната група по въпроса за дискриминацията спрямо жените в законодателството и в практиката, и на специалния докладчик относно положението във връзка с правата на човека в Ислямска република Иран,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, относно изтезанията и други форми на жестоко отнасяне, относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн и относно защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН от 27 септември 2018 г. относно положението във връзка с правата на човека в Ислямска република Иран,

–  като взе предвид факта, че наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта и свобода на изразяване на мнение беше присъдена на Насрин Сотуде през 2012 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. и Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г., по които Иран е страна,

–  като взе предвид Хартата на иранския президент относно правата на гражданите,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Насрин Сотуде, известна иранска адвокатка в областта на правата на човека, беше арестувана на 13 юни 2018 г., след като е представлявала жена, изправена пред наказание лишаване от свобода за мирно протестиране срещу закона на Иран за задължителния хиджаб чрез премахването му на публични места; като има предвид, че Насрин Сотуде се намира в женския затвор Евин от момента на задържането си и започна третата си гладна стачка на 26 ноември 2018 г., за да протестира срещу отказа на иранските органи да позволят на Фархад Мейсами да получи болнично лечение;

Б.  като има предвид, че на Насрин Сотуде е била информирана, че е задържана поради присъда за лишаване от свобода за пет години, постановена срещу нея задочно през 2015 г. от съдия на Революционния съд; като има предвид, че тя е била обвинена в „прикрит шпионаж“;

В.  като има предвид, че Насрин Сотуде получи задочно наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта през 2012 г. за своята работа и ангажираност в областта на правата на човека; като има предвид, че Насрин Сотуде се бори дълго и неуморно за правата на човека в Иран и вече е прекарала няколко години в затвор поради своите усилия; като има предвид, че нейното наказателно преследване и обвиненията срещу нея показват сериозната степен, в която иранската съдебна власт криминализира активната дейност в областта на правата на човека;

Г.  като има предвид, че Насрин Сотуде на няколко пъти се е изказвала публично относно слабостите в областта на правата на човека в Иран и недостатъците в неговата правосъдна система; като има предвид, че задържането на Насрин Сотуде е част от засилени репресии срещу защитниците на правата на жените в Иран; като има предвид, че защитниците на правата на жените, които активно са участвали в кампании за овластяване на жените и засилване на техните права, са били подложени на тормоз, произволни арести и задържания и че са били нарушени правата им на надлежен и справедлив съдебен процес;

Д.  като има предвид, че през септември 2018 г. съпругът ѝ Реза Кхандан беше арестуван по време на мирен протест за освобождаването на Насрин Сотуде и обвинен в „разпространяване на пропаганда срещу системата“ и в „насърчаване на практиката на поява на обществено място без воал“ наред с други обвинения;

Е.  като има предвид, че протестите на гражданското общество в Иран срещу бедността, инфлацията, корупцията и политическият авторитаризъм се засилват, иранските органи реагират на тях с жестоки репресии; като има предвид, че иранските разузнавателни служби са засилили репресиите срещу работниците от гражданското общество и защитниците на правата на човека, адвокатите, активистите в областта на околната среда, защитниците на правата на жените, студентите, преподавателите, водачите на камиони и мирните активисти; като има предвид, че през 2018 г. иранските органи засилиха репресиите над лицата, стремящи се към мирно упражняване на правата на свобода на изразяване на мнение, на сдружаване и на мирни събрания, и лишиха от свобода стотици хора въз основа на широки и неясно формулирани обвинения за нарушаване на националната сигурност;

Ж.  като има предвид, че експертите на ООН по правата на човека призоваха Иран да гарантира правата на защитниците на правата на човека и на адвокатите, които са били лишени от свобода заради публична подкрепа на протести срещу задължителното носене на хиджаб в Иран;

З.  като има предвид, че специалният докладчик относно положението във връзка с правата на човека в Иран отново изтъкна сериозната загриженост, изразена по-рано от генералния секретар на ООН, Върховния комисар на ООН по правата на човека и неговия предшественик във връзка с продължаващите екзекуции на малолетни и непълнолетни правонарушители в Иран;

И.  като има предвид, че сериозните нарушения на правата на религиозните и етническите малцинства в Иран са описани в докладите на специалния докладчик относно положението във връзка с правата на човека в Иран и на генералния секретар на Организацията на обединените нации, включително твърдения за дискриминация срещу религиозни малцинства, в това число християни и бахайци;

Й.  като има предвид, че иранските съдилища не успяват да осигурят надлежен и справедлив съдебен процес, отказват достъп до правен съветник, особено по време на разследването, и не разрешават посещения на консулски служби, на ООН или на хуманитарни организации; като има предвид, че присъдите, произнесени от иранските съдебни органи, често се основават на неясни или неконкретизирани обвинения в нарушаване на националната сигурност и в шпионаж;

К.  като има предвид, че са налице многобройни доклади относно нечовешките и унизителни условия в затворите и липсата на подходящ достъп до медицински грижи по време на задържане, с цел сплашване, наказване или принуждаване на задържани лица в нарушение на минималните стандарти на ООН за отношението към лишените от свобода лица;

Л.  като има предвид, че на 12 април 2018 г. Съветът удължи до 13 април 2019 г. своите ограничителни мерки в отговор на сериозни нарушения на правата на човека в Иран, включително блокиране на активи и забрана за издаване на визи на физически лица и организации, отговорни за тежки нарушения на правата на човека, както и забрана на износа за Иран на оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, както и на оборудване за наблюдение на далекосъобщенията;

М.  като има предвид, че на 26 ноември 2018 г. в Брюксел ЕС и Иран проведоха четвъртото заседание на Политическия диалог на високо равнище; като има предвид, че разискванията относно правата на човека бяха проведени като неразделна част от политическия диалог между ЕС и Иран и като продължение на редовния обмен, проведен през ноември 2017 г. и през февруари 2016 г.;

Н.  като има предвид, че действителното прилагане на Хартата за правата на гражданите би било стъпка към подобряване на гражданските права на иранския народ;

1.  призовава правителството на Иран незабавно и безусловно да освободи Насрин Сотуде; поздравява Насрин Сотуде за нейната смелост и ангажираност; настоятелно призовава съдебната система на Иран да зачита надлежния и справедлив процес и да разкрие информация относно обвиненията срещу Насрин Сотуде;

2.  призовава иранските органи да гарантират, че третирането на Насрин Сотуде по време на нейното задържане отговаря на условията, установени в „Сборника с принципи за закрила на всички лица, намиращи се под всякаква форма на задържане или плен“, приет с Резолюция 43/173 на Общото събрание на ООН на 9 декември 1988 г.; подчертава, че иранските органи трябва да гарантират безопасността и благосъстоянието на всички задържани лица, докато са задържани, включително чрез предоставяне на подходящи медицински грижи; призовава иранските органи да разследват всички твърдения за малтретиране по време на задържане и да изправят извършителите пред правосъдието; осъжда систематичните изтезания, извършвани в иранските затвори, и призовава за незабавно прекратяване на всички форми на изтезания и малтретиране на всички лишени от свобода лица; призовава Иран да гарантира в закона и на практика, че никой няма да бъде подлаган на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

3.  призовава правителството на Иран да зачита правата на човека и основните свободи, включително свободата на мнение и свободата на изразяване; призовава за освобождаването на всички лица, задържани за мирно упражняване на правото на свобода на събиране, изразяване на мнение и на изразяване, включително Реза Кхандан, както и други защитници на правата на човека, активисти в областта на опазването на околната среда, профсъюзни дейци, активисти за правата на жените и лицата, лишени от свобода заради убежденията си; призовава иранските органи да зачитат изцяло всеобщите права на всички хора, особено правото на свободно изразяване онлайн и офлайн; призовава иранските органи да зачитат и защитават правата на мирни събрания и да се въздържат от използването на сила и насилие при разпръскване на немирни събрания;

4.  изразява своето съчувствие и солидарност с кампанията срещу задължителните изисквания на страната по отношение на облеклото; осъжда задържането на жени, които отделят забрадки, като част от кампанията, и призовава за тяхното незабавно и безусловно освобождаване;

5.  изразява солидарността си с иранците, демонстриращи за подобряване на тяхното социално и икономическо положение и за упражняване на социални и икономически права;

6.  изразява дълбока загриженост относно арестите на лица с двойно гражданство на ЕС и Иран при влизането им в Иран; подчертава, че тези арести възпрепятстват възможностите за междуличностни контакти, и призовава иранските органи да позволят на всички иранци да пътуват безопасно до държавата им на раждане;

7.  призовава иранските органи да гарантират правото на всички обвиняеми на правен съветник по техен избор във всички съдебни дела без неоправдани ограничения и правото на справедлив съдебен процес, в съответствие с международните ангажименти на Иран по силата на Международния пакт за граждански и политически права; призовава иранското правителство да гарантира правото на надлежен съдебен процес на всички граждани, задържани в Иран, и да им предостави справедлив съдебен процес;

8.  призовава иранските органи да гарантират религиозната свобода в съответствие с иранската конституция и международните ѝ ангажименти и да спрат дискриминацията срещу религиозни малцинства, както и невярващи; осъжда систематичното преследване на бахайското малцинство; освен това призовава иранските органи да гарантират, че всички лица, които пребивават в страната, се ползват с еднаква защита пред закона, независимо от етническата принадлежност, религията или убежденията;

9.  призовава иранските органи да гарантират при всички обстоятелства, че всички защитници на правата на човека в Иран могат да упражняват своите законни дейности в областта на правата на човека без страх от репресии и без ограничения, включително без лишаване от свобода, сплашване и съдебен тормоз; призовава иранските органи да прекратят всички актове на сплашване и репресии срещу защитници на правата на човека, включително за комуникация с длъжностни лица на ЕС и ООН и независими организации за правата на човека;

10.  призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията да увеличат усилията си в подкрепа на лауреатите на наградата „Сахаров“, изложени на риск, включително Насрин Сотуде и други, които са били задържани или осъдени, или са изправени пред смъртно наказание или явно несправедливи процеси в трети държави;

11.  призовава държавите — членки на ЕС, с дипломатически мисии на място, да приложат изцяло насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и да предоставят цялата подходяща подкрепа на Насрин Сотуде и други защитници на правата на човека, включително посещения в затвори, наблюдение на съдебните процеси и предоставяне на правна или друга форма на помощ, от която те биха могли да се нуждаят;

12.  решително осъжда използването на смъртното наказание, включително използването му срещу малолетни и непълнолетни правонарушители, и призовава иранските органи да въведат незабавен мораториум върху използването на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; отбелязва измененията в закона за борба с трафика на наркотици, които следва да намалят налагането на смъртно наказание;

13.  призовава Иран да задълбочи ангажимента си по отношение на международните механизми в областта на правата на човека, като си сътрудничи със специалните докладчици, и на специалните механизми, включително чрез одобряването на исканията за достъп до страната за упълномощени лица; подчертава необходимостта от по-тясно сътрудничество със Съвета по правата на човека;

14.  призовава ЕС, включително заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и държавите членки системно да повдигат въпроси относно правата на човека на публични прояви и в частни събития с иранските органи в двустранни и многостранни форуми, включително относно положението на политическите затворници и защитниците на правата на човека и относно свободата на изразяване и сдружаване, като съществено условие за постигането на по-нататъшен напредък в икономическите и политическите отношения; изразява своята подкрепа за обсъждане на правата на човека; подчертава обаче необходимостта от официален диалог между ЕС и Иран в областта на правата на човека, основан на всеобщите права на човека;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, както и на правителството и парламента на Иран.

Последно осъвременяване: 12 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност