Procedură : 2019/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0053/2019

Texte depuse :

RC-B8-0053/2019

Dezbateri :

PV 17/01/2019 - 8.2
CRE 17/01/2019 - 8.2

Voturi :

PV 17/01/2019 - 10.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0034

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 162kWORD 60k
16.1.2019
PE631.649v01-00}
PE631.650v01-00}
PE631.651v01-00}
PE631.653v01-00}
PE631.656v01-00}
PE631.658v01-00} RC1
 
B8-0053/2019}
B8-0054/2019}
B8-0055/2019}
B8-0057/2019}
B8-0060/2019}
B8-0062/2019} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8‑0053/2019 (ECR)

B8‑0054/2019 (GUE/NGL)

B8‑0055/2019 (Verts/ALE)

B8‑0057/2019 (ALDE)

B8‑0060/2019 (S&D)

B8‑0062/2019 (PPE)


referitoare la Sudan (2019/2512(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Anna Záborská în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek în numele Grupului ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Marie‑Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou în numele Grupului GUE/NGL
Margrete Auken, Bodil Valero, Jordi Solé în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Sudan (2019/2512(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Sudan, inclusiv cele din 31 mai 2018(1), 15 martie 2018(2), 16 noiembrie 2017(3) și 6 octombrie 2016(4),

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, la care Republica Sudan este parte din 1986,

–  având în vedere decernarea, în 2007, a Premiului Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gândire apărătorului drepturilor omului Salih Mahmoud Osman,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2018 referitoare la Sudan,

–  având în vedere declarația Troicii (Statele Unite, Norvegia și Regatul Unit) și Canadei din 8 ianuarie 2019 referitoare la reacția la continuarea protestelor în Sudan,

–  având în vedere declarațiile purtătoarei de cuvânt pentru politica externă și de securitate comună din 24 decembrie 2018 și 11 ianuarie 2019 referitoare la protestele în curs din Sudan,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–  având în vedere Constituția Sudanului din 2005,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou semnat de guvernul Sudanului în 2005,

–  având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă,

–  având în vedere dialogurile interactive referitoare la situația drepturilor omului din Sudan desfășurate în cadrul Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU la 11 decembrie 2018,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la jumătatea lunii decembrie guvernul Sudanului a anunțat încetarea acordării de subvenții pentru bunurile de primă necesitate, ca măsură de răspuns la inflația scăpată de sub control; întrucât inflația, care se situează în jurul a 122%, este a doua cea mai ridicată la nivel mondial(5);

B.  întrucât în Sudan, începând cu 19 decembrie 2018, demonstranții au ieșit în stradă pentru a protesta față de creșterea prețurilor, față de reducerea subvențiilor la produsele de bază și față de penuria de combustibil; întrucât aceste proteste s-au răspândit de la orașe și sate la capitala Khartoum;

C.  întrucât demonstrațiile s-au extins și alte zeci de mii de persoane, provenind din toate straturile societății sudaneze, au ieșit pe străzi, manifestând împotriva regimului autoritar și cerându-i președintelui Omar al-Bashir, aflat la putere de 29 de ani, să demisioneze;

D.  întrucât 22 de partide politice s-au retras de la guvernare în semn de solidaritate cu demonstranții; întrucât protestele sunt susținute de unii dintre foștii aliați ai Președintelui și de membri ai partidului său aflat la guvernare, considerați ca punând probleme serioase președintelui al-Bashir, care încearcă să modifice articolul 57 din Constituție pentru a obține un mandat pe viață;

E.  întrucât la 1 ianuarie 2019 22 de partide și grupuri politice din opoziție au cerut ca președintele al-Bashir să transfere puterea unui „consiliu suveran” și au solicitat formarea unui guvern de tranziție, care să stabilească o dată „potrivită” pentru desfășurarea de alegeri democratice; întrucât următoarele alegeri prezidențiale sunt programate în 2020; întrucât, în conformitate cu Constituția Sudanului, președintele al-Bashir nu mai are voie să candideze la sfârșitul actualului mandat; întrucât unii parlamentari din Sudan și-au anunțat disponibilitatea de a modifica constituția pentru a extinde limitele mandatului prezidențial, permițând președintelui al-Bashir să candideze și în 2020;

F.  întrucât autoritățile sudaneze au mobilizat forțele naționale de securitate, forțe de poliție și forțe paramilitare, care au făcut uz disproporționat de forță pentru a dispersa protestatarii neînarmați, lovindu-i cu bastoane, folosind muniție de război, gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene;

G.  întrucât președintele al-Bashir este singurul șef de stat în funcție urmărit de justiție pentru crime împotriva umanității, crime de război și genocid comise în timpul campaniei sale de epurare etnică din Darfur, pentru care Curtea Penală Internațională (CPI) a emis două mandate de arestare la 4 martie 2009 și la 12 iulie 2010; întrucât, deși Sudanul nu este parte la Statutul de la Roma, Rezoluția 1593 (2005) a Consiliului de Securitate al ONU îi impune cooperarea cu CPI; întrucât, în pofida mandatului de arestare, președintele al-Bashir continuă să comită crime cu impunitate, extinzând campaniile de bombardamente și atacurile dincolo de limitele regiunii Darfur, în teritoriile statelor Nilul Albastru și Kordofanul de Sud;

H.  întrucât, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, la 1 ianuarie 2019 numărul victimelor se ridica la 45; întrucât guvernul Sudanului a raportat doar 24 de victime; întrucât alți trei protestatari au fost uciși la 9 ianuarie 2019 în timpul unei demonstrații antiguvernamentale din Sudan; întrucât în aceeași zi a avut loc în Khartoum prima manifestație în sprijinul președintelui al-Bashir;

I.  întrucât, potrivit guvernului Sudanului, în trei săptămâni de proteste poliția a arestat 816 persoane, dar, potrivit societății civile, numărul real este mult mai mare; întrucât mai mulți profesori de la Universitatea din Khartoum au fost arestați după ce s-au alăturat protestelor; întrucât mai mulți lideri ai opoziției, jurnaliști, apărători ai drepturilor omului, profesori universitari și studenți, inclusiv cei grav răniți, rămân în detenție fără drept de vizită din partea familiei, a avocaților sau a medicilor;

J.  întrucât la 8 ianuarie 2019 avocatul sudanez specializat în drepturile omului și laureat al Premiului Saharov în 2007 Salih Mahmoud Osman a fost arestat în cabinetul său de avocatură; întrucât autoritățile au confirmat că este reținut, dar nu au comunicat locul detenției; întrucât familia dlui Osman este deosebit de îngrijorată de detenția sa din cauza faptului că acesta suferă de hipertensiune și a diabet, boli care necesită îngrijire medicală;

K.  întrucât valul de arestări i-a afectat pe mulți apărători ai drepturilor omului și pe unii membri ai opoziției;

L.  întrucât, la 8 ianuarie 2019, fostul vicepreședinte Ali Osman Taha i-a avertizat pe opozanții guvernului că „brigăzi” paramilitare vor apăra țara;

M.  întrucât mijloacele de informare în masă libere, independente și imparțiale sunt una dintre bazele esențiale ale unei societăți democratice; întrucât guvernul a blocat accesul la platformele de comunicare socială, iar mai multe ziare și-au întrerupt apariția după ce Serviciul Național de Informații și Securitate din Sudan a impus restricții asupra publicării de informații legate de proteste; întrucât utilizarea pe scară largă a rețelelor virtuale private a permis distribuirea de imagini și materiale video șocante, înfățișând protestatari care fuseseră răniți sau uciși; întrucât în clasamentului privind libertatea presei pe 2018 întocmit de organizația Reporteri fără frontiere Sudanul se plasează pe locul 174 din 180 de țări; întrucât la 13 ianuarie 2019 Asociația profesioniștilor din Sudan, care include, printre altele, medici, profesori și ingineri, a lansat un apel la desfășurarea de proteste în capitala Khartoum și în alte orașe precum Madani (în estul țării), Kosti (în sud) și Dongola (în nord), cu ocazia unei așa-numite „săptămâni de revoltă”; întrucât a fost lansat în premieră un apel la proteste în Nyala și Al-Fasher, în regiunea de conflict Darfur;

N.  întrucât, potrivit apărătorilor drepturilor omului, persoane provenind din Darfur au fost hărțuite și arestate în întreaga țară, chiar dacă acestea nu au participat la demonstrații;

O.  întrucât Sudanul nu a ratificat încă unele tratate esențiale privind drepturile universale ale omului, inclusiv Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei;

P.  întrucât troica formată din SUA, Norvegia și Regatul Unit și sprijinită de Canada a condamnat public reprimarea brutală a demonstrațiilor din Sudan;

Q.  întrucât UE întreține contacte la nivel înalt cu guvernul Sudanului, contacte care includ vizite ale comisarilor în Sudan;

R.  întrucât Sudanul se situează pe locul patru pe lista de supraveghere a persecuției creștinilor la nivel mondial, elaborată de organizația „Open Doors International”; întrucât situația altor minorități religioase sau a ateilor este la fel de problematică;

1.  condamnă cu fermitate utilizarea excesivă a forței de către Serviciul Național de Informații și Securitate din Sudan în timpul protestelor în desfășurare și represiunea continuă din partea autorităților sudaneze, care continuă să vizeze activiști și apărători ai drepturilor omului, precum și avocați, profesori, studenți și medici,

2.  invită guvernul Sudanului să pună capăt utilizării cu consecințe mortale a forței, arestărilor arbitrare și reținerii protestatarilor pașnici și să împiedice mai multă vărsare de sânge și practicarea torturii; subliniază că toate organismele de aplicare a legii și organismele de securitate ar trebui să acționeze sub controlul său direct și în conformitate cu angajamentele constituționale și internaționale ale Sudanului;

3.  își exprimă compasiunea față de victimele violențelor care au survenit odată cu declanșarea protestelor populare și față de familiile acestora;

4.  solicită eliberarea imediată și necondiționată a lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov, și îndeamnă autoritățile sudaneze să îi garanteze acestuia acces urgent la asistență medicală și acces neîngrădit la avocatul și la familia sa;

5.  solicită guvernului Sudanului să respecte dreptul persoanelor de a-și exprima îngrijorarea și să permită tuturor apărătorilor drepturilor omului din Sudan să își desfășoare activitatea legitimă de apărare a drepturilor omului fără niciun fel de restricții sau represalii;

6.  este deosebit de îngrijorat în legătură cu soarta a 32 de studenți originari din Darfur, arestați la 23 decembrie 2018 de către autoritățile sudaneze, care au fost prezentați ostentativ în mass-media și care se pare că au fost acuzați că s-au antrenat în Israel, fiind învinuiți de protestele în desfășurare;

7.  solicită guvernului Sudanului să-i elibereze imediat și necondiționat pe toți apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii, liderii opoziției politice și pe alți protestatari care se află în prezent în detenție fără a fi puși sub acuzare sau judecați și să le permită celor care urmează a fi judecați accesul deplin la reprezentare juridică; solicită guvernului Sudanului să comunice public locul în care se găsesc aceste persoane;

8.  invită guvernul Sudanului să ancheteze cu promptitudine toate acuzațiile de tortură, rele tratamente, detenție arbitrară și utilizare excesivă a forței împotriva persoanelor deținute de poliție și de Serviciul Național de Informații și Securitate, inclusiv acuzațiile de refuz al acordării de tratament medical necesar, și să-i tragă la răspundere pe cei responsabili în decursul unor proces corecte, făcând publice rezultatele anchetelor și aducându-i pe cei responsabili în fața justiției în conformitate cu standardele internaționale;

9.  consideră că mass-media liberă, independentă și imparțială reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, în care dezbaterile deschise joacă un rol crucial; îndeamnă UE să își intensifice eforturile de a promova libertatea de exprimare prin intermediul politicilor și instrumentelor sale externe, inclusiv în Sudan;

10.  solicită ridicarea imediată a restricțiilor impuse accesului la internet și încetarea limitării libertății de exprimare prin cenzurarea ziarelor, îndemnând Sudanul să întreprindă reforme pentru a garanta libertatea de exprimare, în conformitate cu obligațiile sale constituționale și cu angajamentele sale internaționale, inclusiv cu Acordul de la Cotonou, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005;

11.  regretă persecutarea creștinilor, a altor religii și a ateilor, desfășurată cu acordul statului, precum și închiderea și demolarea bisericilor; reafirmă că libertatea religioasă, libertatea de conștiință sau de credință constituie un drept universal al omului, care trebuie universal protejat și garantat tuturor;

12.  subliniază importanța menținerii calendarului electoral, însă constată cu îngrijorare că a început procesul de modificare a constituției sudaneze pentru a permite președintelui al-Bashir să candideze din nou pentru funcția de președinte;

13.  își reiterează solicitarea ca președintele al-Bashir respecte dreptul internațional, în conformitate cu convențiile și tratatele la care guvernul său este parte; sprijină în continuare CPI în urmărirea acestuia pentru crime de război, crime împotriva umanității și genocid;

14.  reamintește declarația comisarului Stylianides din 31 mai 2018 din Parlamentul European, în care acesta afirmă că UE va continua să utilizeze diferitele mijloace pe care le are la dispoziție pentru a promova și a proteja drepturile omului în cazul femeilor și fetelor din Sudan, inclusiv prin îmbunătățirea accesului acestora la servicii de educație și de asistență medicală de calitate și prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile lor în rândul comunităților, în special în vederea combaterii practicilor nocive precum mutilarea genitală a femeilor;

15.  îndeamnă Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și statele membre să vegheze ca „gestionarea migrației” și acțiunile de combatere a terorismului să nu submineze susținerea drepturilor omului; este îngrijorat de faptul că cooperarea UE și a statelor membre în mod individual cu Sudanul în materie de migrație este utilizată de regim ca alibi și pentru a-și consolida capacitatea de control și oprimare prin întărirea, de exemplu, a capacităților de supraveghere, inclusiv la frontiere, și prin furnizarea de echipamente cum ar fi cele biometrice; solicită UE și statelor sale membre să asigure, prin urmare, o transparență totală în ceea ce privește proiectele din domeniul securității care implică Sudanul, inclusiv toate activitățile planificate și beneficiarii fondurilor UE și naționale;

16.  își reiterează solicitarea cu privire la o interdicție la nivelul UE privind exportul, vânzarea, actualizarea și întreținerea oricărei forme de echipamente de securitate care pot fi sau sunt utilizate în represiunea internă, inclusiv a tehnologiei de supraveghere prin internet către state cu o situație deplorabilă a drepturilor omului precum Sudanul;

17.  ia act de declarațiile purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă în contextul protestelor în curs; invită VP/ÎR să condamne public situația alarmantă din Sudan și să utilizeze toate mijloacele de influență de care dispune pentru a exercita presiuni asupra autorităților sudaneze pentru ca acestea să pună capăt violențelor și represiunii în desfășurare, arestărilor în masă și uciderilor, precum și pentru a le încuraja să își onoreze angajamentele de respectare a normelor și legislației internaționale;

18.  subliniază angajamentul UE în oferirea de ajutor umanitar și în sprijinirea organizațiilor societății civile din Sudan și încurajează UE și statele sale membre să își continue eforturile în aceste domenii; îndeamnă Comisia să întărească în continuare sprijinul financiar acordat apărătorilor drepturilor omului și organizațiilor societății civile din Sudan prin Fondul european de dezvoltare;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisei, Guvernului Sudanului, Uniunii Africane, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Copreședinților Adunării Parlamentare Mixte ACP-UE și Parlamentului Panafrican.

 

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0233.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0080.

(3)

JO C 356, 4.10.2018, p. 50.

(4)

JO C 215, 19.6.2018, p. 33.

(5)

Calcule efectuate de prof. Steve H. Hanke, Johns Hopkins University. https://allafrica.com/stories/201807230267.html

Ultima actualizare: 16 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate