Предложение за обща резолюция - RC-B8-0082/2019Предложение за обща резолюция
RC-B8-0082/2019

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венесуела

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B8‑0082/2019 (PPE)
B8‑0083/2019 (ECR)
B8‑0084/2019 (ALDE)
B8‑0085/2019 (S&D)

Манфред Вебер, Естебан Гонсалес Понс, Хосе Игнасио Салафранка Санчес‑Нейра, Луис де Грандес Паскуал, Кристиан Дан Преда, Дейвид Макалистър, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Паулу Ранжел, Нуну Мелу, Габриел Мато, Жузе Инасиу Фария, Франсиско Хосе Милян Мон, Клаудия Монтейру де Агиар, Фернанду Руаш, Иван Щефанец, Едуард Кукан, Туне Келам, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Мария Спираки от името на групата PPE
Рамон Хауреги Атондо, Франсишку Асиш от името на групата S&D
Чарлз Танък, Моника Маковей, Ружа Томашич, Пирко Руохонен-Лернер от името на групата ECR
Хавиер Нарт, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Енрике Калвет Чамбон, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мария Тереса Хименес Барбат, Иван Яковчич, Петър Йежек, Луи Мишел, Валентинас Мазуронис, Гезине Майснер, Улрике Мюлер, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Павел Теличка, Иво Вайгъл, Ренате Вебер от името на групата ALDE


Процедура : 2019/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0082/2019
Внесени текстове :
RC-B8-0082/2019
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела

(2019/2543(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално тези от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела[1], от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия[2] и от 25 октомври 2018 г. относно положението във Венесуела[3],

–  като взе предвид изявлението от 26 януари 2019 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на ЕС относно положението във Венесуела,

–  като взе предвид изявлението от 10 януари 2019 г. на ЗП/ВП от името на ЕС,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

–  като взе предвид Конституцията на Венесуела, и по-специално член 233 от нея,

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че проведените на 20 май 2018 г. избори бяха организирани, без да бъдат спазени минималните международни стандарти за надежден процес, и при провеждането им не бяха зачетени политическият плурализъм, демокрацията, прозрачността и принципите на правовата държава; като има предвид, че ЕС, заедно с други регионални организации и демократични държави, не признава нито изборите, нито органите, създадени в резултат от този незаконен процес;

Б.  като има предвид, че на 10 януари 2019 г. Николас Мадуро незаконно узурпира президентската власт пред Върховния съд в нарушение на конституционния ред;

В.  като има предвид, че на 23 януари 2019 г. легитимно и демократично избраният председател на Националното събрание Хуан Гуайдо положи клетва като временен президент на Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела;

Г.  като има предвид, че през последните няколко дни във Венецуела се проведоха протести и масови демонстрации; като има предвид, че в контекста на демонстрациите и размириците се съобщава на десетки смъртни случаи и няколкостотин ранени; като има предвид, че все продължава да има жертви и сериозни нарушения на правата на човека, произтичащи от актове на насилие и репресии срещу социалните протести, от незаконни нападения, произволни арести, в т.ч. на повече от 70 непълнолетни лица, и стигматизиране и преследване на активисти от опозицията; като има предвид, че през изминалата седмица бяха отправени призиви за нови протести;

Д.  като има предвид, че ЕС многократно призовава за „възстановяване на демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела чрез надежден политически процес“;

Е.  като има предвид, че през 2017 г. Европейският парламент присъди своята награда „Сахаров“ за свобода на мисълта на демократичната опозиция и политическите затворници във Венесуела;

Ж.  като има предвид, че населението на Венесуела е изправено пред безпрецедентна социална, икономическа и демографска криза, с мигрирали над 3 милиона души и инфлация, надвишаваща 1 650 000%;

З.  като има предвид, че международните и регионалните партньори, включително ЕС, са се ангажирали да помогнат за създаването на условия за мирен, надежден и приобщаващ политически процес сред всички съответни участници във Венесуела; като има предвид, че ЕС изтъкна отново своята готовност да поддържа отворени каналите за комуникация;

И.  като има предвид, че Николас Мадуро публично отхвърли възможността да бъдат проведени нови президентски избори в отговор на искането на ЗП/ВП от името на ЕС за спешно провеждане на свободни, прозрачни и честни президентски избори;

1.  признава г-н Гуайдо за законен временен президент на Боливарска република Венесуела в съответствие с Конституцията на Венецуела, както е посочено в член 233 от нея, и изразява пълната си подкрепа за неговата пътна карта;

2.  отправя искане към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), заедно с държавите членки, да приеме силна, единна позиция и да признае Хуан Гуайдо за единствения легитимен временен президент на страната, до момента когато могат да бъдат обявени нови свободни, прозрачни и честни президентски избори за възстановяване на демокрацията; приветства факта, че много други демократични държави вече са признали новото временно президентство;

3.  призовава ЕС и неговите държави членки, ако това решение бъде одобрено, да предприемат действия в това отношение и да утвърдят тези представители да бъдат назначени от законните органи;

4.  остро осъжда жестоките репресии и насилието, довели до убийства и жертви; изразява своята солидарност с народа на Венесуела и своите искрени съболезнования на семействата и приятелите на жертвите; настоятелно призовава фактическите органи на Венесуела да прекратят всички нарушения на правата на човека, да подведат под отговорност извършителите и да гарантират пълното зачитане на основните свободи и правата на човека;

5.  отхвърля всякакви предложения или опити за разрешаване на кризата, които биха довели до използване на насилие;

6.  изтъква отново пълната си подкрепа за Националното събрание, което е единственият легитимен демократичен орган на Венесуела и чиито правомощия трябва да бъдат възстановени и да се зачитат, включително прерогативите и безопасността на неговите членове;

7.  твърдо подкрепя призива на генералния секретар на ООН за независимо и пълно разследване на извършените убийства, в съответствие с вече приетите от организацията резолюции;

8.  призовава ЗП/ВП да работи с държавите от региона и с всички други ключови участници с цел създаване на контактна група, както е посочено в заключенията на Съвета от 15 октомври 2018 г., която би могла да посредничи за постигането на споразумение за обявяването на свободни, прозрачни и честни президентски избори, въз основа на договорен график, равни условия за всички участници, прозрачност и международно наблюдение;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния временен президент на републиката и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

Последно осъвременяване: 31 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност