Postupak : 2019/2543(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0082/2019

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0082/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0061

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 147kWORD 52k
30.1.2019
PE631.683v01-00}
PE631.684v01-00}
PE631.685v01-00}
PE631.686v01-00} RC1
 
B8-0082/2019}
B8-0083/2019}
B8-0084/2019}
B8-0085/2019} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0082/2019 (PPE)

B8-0083/2019 (ECR)

B8-0084/2019 (ALDE)

B8-0085/2019 (S&D)


o stanju u Venezueli (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White, Maria Spyraki u ime Kluba zastupnika PPE-a
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber u ime Kluba zastupnika ALDE-a

 

 

 

AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Venezueli (2019/2543(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Venezueli, posebno onu od 3. svibnja 2018. o izborima u Venezueli(1), od 5. srpnja 2018. o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u Venezueli i na njezinim kopnenim granicama s Kolumbijom i Brazilom(2) i od 25. listopada 2018. o stanju u Venezueli(3),

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 26. siječnja 2019. u ime EU-a dala potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju o Venezueli,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 10. siječnja 2019. u ime EU-a dala potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir Ustav Venezuele, a posebno njegov članak 233.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da izbori održani 20. svibnja 2018. nisu bili provedeni u skladu s minimalnim međunarodnim standardima za jamčenje vjerodostojnog postupka i da nisu poštovani politički pluralizam, demokracija, transparentnost i vladavina prava; budući da EU, zajedno s drugim regionalnim organizacijama i demokratskim državama, nije priznao ni te izbore, ni tijela vlasti postavljena u okviru tog nelegitimnog postupka;

B.  budući da je 10. siječnja 2019. Nicolás Maduro nelegitimno prisvojio predsjedničke ovlasti pred Vrhovnim sudom, čime je prekršio ustavni poredak;

C.  budući da je 23. siječnja 2019. legitimno i demokratski izabrani predsjednik Nacionalne skupštine Juan Guaidó prisegnuo kao privremeni predsjednik Venezuele u skladu s člankom 233. Ustava Venezuele;

D.  budući da su se u Venezueli tijekom posljednjih dana održali prosvjedi i masovne demonstracije; budući da postoje izvješća o tome da su u okviru tih prosvjeda život izgubili desetci ljudi te da ih je više stotina ranjeno; budući da se i dalje bilježe ljudske žrtve i ozbiljna kršenja ljudskih prava kao posljedica nasilja i represije nad sudionicima socijalnih prosvjeda, nezakonitih racija, proizvoljnih uhićenja (uključujući uhićenje više od 70 maloljetnika) te stigmatizacije i progona oporbenih aktivista; budući da je tijekom prošlog tjedna poslan poziv na nove prosvjede;

E.  budući da je EU u više navrata pozvao na „ponovnu uspostavu demokracije i vladavine prava u Venezueli u okviru vjerodostojnog političkog procesaˮ;

F.  budući da je 2017. Europski parlament Nagradu Saharov za slobodu mišljenja dodijelio demokratskoj oporbi i političkim zatvorenicima u Venezueli;

G.  budući da je stanovništvo Venezuele suočeno s dosad nezapamćenom socijalnom, gospodarskom i demokratskom krizom zbog koje je migriralo više od tri milijuna ljudi, a stopa inflacije veća je od 1 650 000 %;

H.  budući da su se međunarodni i regionalni partneri, uključujući EU, obvezali doprinijeti stvaranju uvjeta za miran, vjerodostojan i uključiv politički proces među svim relevantnim akterima u Venezueli; budući da je EU ponovno istaknuo svoju spremnost da komunikacijski kanali ostanu otvoreni;

I.  budući da je Nicolás Maduro javno odbio mogućnost održavanja novih predsjedničkih izbora kao odgovor na zahtjev za hitno raspisivanje slobodnih, transparentnih i vjerodostojnih predsjedničkih izbora, koji mu je u ime EU-a uputila potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica;

1.  priznaje Juana Guaidóa kao legitimnog privremenog predsjednika Bolivarijanske Republike Venezuele u skladu s člankom 233. Ustava Venezuele te izražava svoju punu podršku njegovom programu djelovanja;

2.  traži od potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da zajedno s državama članicama zauzme čvrst i jedinstven stav i prizna Juana Guaidóa kao jedinog legitimnog privremenog predsjednika države do raspisivanja novih slobodnih, transparentnih i vjerodostojnih predsjedničkih izbora u cilju ponovne uspostave demokracije; pozdravlja činjenicu da su brojne demokratske države već priznale novo privremeno predsjedništvo;

3.  poziva EU i njegove države članice da, u slučaju da prihvate tu odluku, poduzmu mjere u tom smjeru i priznaju predstavnike koje će imenovati ta legitimna tijela vlasti;

4.  snažno osuđuje oštru represiju i nasilje koji dovode do ubojstava i žrtava; izražava solidarnost s venezuelskim narodom i upućuje svoju iskrenu sućut obiteljima i prijateljima žrtava; apelira na de facto venezuelske vlasti da stanu na kraj svim kršenjima ljudskih prava, da krivce pozovu na odgovornost te da zajamče potpuno poštovanje svih temeljnih sloboda i ljudskih prava;

5.  odbacuje sve prijedloge ili pokušaje rješavanja krize koji bi mogli dovesti do upotrebe nasilja;

6.  ponovno ističe svoju punu potporu Nacionalnoj skupštini, jedinom legitimnom demokratskom tijelu Venezuele, čiju nadležnost treba ponovno uspostaviti i poštovati, uključujući ovlasti i sigurnost njezinih članova;

7.  u skladu sa svojim prethodno usvojenim rezolucijama, snažno podupire poziv glavnog tajnika UN-a na provođenje neovisne i potpune istrage o počinjenim ubojstvima;

8.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da surađuje s državama u regiji i sa svim drugim ključnim akterima u cilju osnivanja kontaktne skupine, kao što je izneseno u zaključcima Vijeća od 15. listopada 2018., a koja bi mogla posredovati pri postizanju dogovora o raspisivanju slobodnih, transparentnih i vjerodostojnih predsjedničkih izbora na temelju dogovorenog rasporeda, jednakih uvjeta za sve sudionike, transparentnosti i prisutnosti međunarodnih promatrača;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, legitimnom privremenom predsjedniku Republike i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, vladama i parlamentima Skupine iz Lime, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0199.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0313.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0436.

Posljednje ažuriranje: 31. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti