Eljárás : 2019/2543(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0082/2019

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0082/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0061

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 148kWORD 52k
30.1.2019
PE631.683v01-00}
PE631.684v01-00}
PE631.685v01-00}
PE631.686v01-00} RC1
 
B8-0082/2019}
B8-0083/2019}
B8-0084/2019}
B8-0085/2019} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:

B8-0082/2019 (PPE)

B8-0083/2019 (ECR)

B8-0084/2019 (ALDE)

B8-0085/2019 (S&D)


a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White, Maria Spyraki az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport nevében
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport nevében
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai választásokról szóló, 2018. május 3-i(1), a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről szóló, 2018. július 5-i(2) és a venezuelai helyzetről szóló, 2018. október 25-i(3) állásfoglalására,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) venezuelai helyzetről szóló, az EU nevében tett 2019. január 26-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az alelnök/főképviselőnek az EU nevében tett 2019. január 10-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

–  tekintettel Venezuela alkotmányára és különösen annak 233. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a 2018. május 20-án tartott választások lebonyolítása nem felelt meg a hiteles választási folyamatra vonatkozó nemzetközi minimumszabályoknak, és annak során nem tartották be a politikai pluralizmus, a demokrácia, az átláthatóság és a jogállamiság elveit; mivel az EU és más regionális szervezetek és demokratikus országok sem a választásokat, sem az ezen illegitim eljárás révén létrehozott hatóságokat nem ismerték el;

B.  mivel 2019. január 10-én Nicolás Maduro jogellenesen és az alkotmányos rend megsértésével megszerezte az elnöki hatalmat a Legfelsőbb Bíróság előtt;

C.  mivel 2019. január 23-án Juan Guaidó, a nemzetgyűlés legitim módon és demokratikusan megválasztott elnöke a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban felesküdött Venezuela ideiglenes elnökének;

D.  mivel az elmúlt néhány napban utcai tüntetésekre és tömeges megmozdulásokra került sor; mivel a tüntetésekkel és zavargásokkal összefüggésben több tucat halálesetet és több száz sérülést jelentettek; mivel továbbra is sérülések és súlyos emberi jogi jogsértések fordulnak elő, amelyek forrása a társadalmi tiltakozással szembeni és annak elfojtására irányuló erőszakos fellépés, a jogellenes razziák, az önkényes letartóztatások, többek között 70 kiskorút érintően, valamint az ellenzéki aktivisták megbélyegzése és üldözése; mivel az elmúlt héten újabb tiltakozásokra szólítottak fel;

E.  mivel az Európai Unió ismételten felszólított arra, hogy hiteles politikai folyamat révén állítsák helyre Venezuelában a demokráciát és a jogállamiságot;

F.  mivel 2017-ben az Európai Parlament a gondolatszabadságért adományozott Szaharov-díjat a venezuelai demokratikus ellenzéknek és politikai foglyoknak ítélte oda;

G.  mivel a venezuelai lakosság példa nélküli társadalmi, gazdasági és demokratikus válsággal néz szembe: több mint 3 millióan vándoroltak el, és az infláció mértéke meghaladja az 1 650 000%-ot;

H.  mivel a nemzetközi és regionális partnerek, többek az EU elkötelezték magukat egy békés, hiteles és inkluzív politikai folyamathoz szükséges feltételek megteremtésének elősegítése mellett az érintett venezuelai szereplők körében; mivel az EU ismételten hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is nyitott marad a kommunikáció folytatására;

I.  mivel Nicolás Maduro nyilvánosan elutasította az új elnökválasztás megtartásának lehetőségét, válaszul az alelnöknek/főképviselőnek az EU nevében tett arra irányuló kérésére, hogy haladéktalanul rendezzenek szabad, átlátható és hiteles elnökválasztásokat;

1.  elismeri Guaidó urat a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim ideiglenes elnökének, a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban, és teljes mértékben támogatja ütemtervét;

2.  felkéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (alelnök/főképviselő), hogy a tagállamokkal együtt fogadjon el egy határozott és egységes álláspontot, és hogy ismerje el Juan Guaidót az ország egyetlen legitim ideiglenes elnökének addig, amíg nem írnak ki új szabad, átlátható és hiteles elnökválasztásokat a demokrácia helyreállítása érdekében; üdvözli, hogy több demokratikus állam már elismerte az új ideiglenes elnökséget;

3.  kéri az EU-t és tagállamait, hogy amennyiben ezt a határozatot elfogadják, e tekintetben járjanak el, és akkreditálják a legitim hatóságok által kinevezendő képviselőket;

4.  határozottan elítéli a gyilkosságokat és sebesüléseket eredményező erőszakos elnyomást és erőszakot; együttérzéséről biztosítja az venezuelai embereket, és őszinte részvétét nyilvánítja az áldozatok családjainak és barátainak; sürgeti a tényleges venezuelai hatóságokat, hogy vessenek véget az emberi jogok mindennemű megsértésének, vonják felelősségre ennek felelőseit, és biztosítsák valamennyi alapvető szabadság és emberi jog maradéktalan tiszteletben tartását;

5.  elutasít minden olyan, a válság megoldására irányuló javaslatot vagy kísérletet, amely erőszak alkalmazását vonhatja magával;

6.  ismételten teljes támogatásáról biztosítja a nemzetgyűlést, Venezuela egyetlen legitim demokratikus testületét, amelynek hatásköreit helyre kell állítani és tiszteletben kell tartani, beleértve többek között a nemzetgyűlés tagjainak előjogait és biztonságát;

7.  határozottan támogatja az ENSZ főtitkárának arra irányuló felhívását, hogy végezzenek független és teljes körű vizsgálatot a bekövetkezett gyilkosságokra vonatkozóan, a korábban elfogadott állásfoglalásaival összhangban;

8.  felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy a 2018. október 15-i tanácsi következtetésekben foglaltaknak megfelelően működjön együtt a régió országaival és minden más kulcsfontosságú szereplővel egy kapcsolattartó csoport létrehozása céljából, amely közvetíteni tudna a szabad, átlátható és hiteles elnökválasztások kitűzésére irányuló megállapodás kialakításában egy megállapodás szerinti menetrend, az összes szereplőre vonatkozó egyenlő feltételek, az átláthatóság és a nemzetközi megfigyelés alapján;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság és nemzetgyűlése legitim ideiglenes elnökének, a Lima-csoport kormányainak és parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

 

 

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0436.

Utolsó frissítés: 2019. január 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat