Procedură : 2019/2543(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0082/2019

Texte depuse :

RC-B8-0082/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0061

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 147kWORD 53k
30.1.2019
PE631.683v01-00}
PE631.684v01-00}
PE631.685v01-00}
PE631.686v01-00} RC1
 
B8-0082/2019}
B8-0083/2019}
B8-0084/2019}
B8-0085/2019} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8‑0082/2019 (PPE)

B8‑0083/2019 (ECR)

B8‑0084/2019 (ALDE)

B8‑0085/2019 (S&D)


referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López‑Istúriz White, Maria Spyraki în numele Grupului PPE
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner în numele Grupului ECR
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber în numele Grupului ALDE
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2019/2543(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela(1), cea din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia(2) și cea din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela(3),

–  având în vedere declarația din 26 ianuarie 2019 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în numele UE, privind situația din Venezuela,

–  având în vedere declarația VP/ÎR din 10 ianuarie 2019 în numele UE,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

–  având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolul 233,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât alegerile desfășurate la 20 mai 2018 au avut loc fără a se respecta standardele internaționale minime pentru un proces credibil și nu au respectat pluralismul politic, democrația, transparența și statul de drept; întrucât UE și alte organizații regionale și țări democratice nu au recunoscut nici alegerile respective, nici autoritățile instituite prin acest proces nelegitim;

B.  întrucât, la 10 ianuarie 2019, Nicolás Maduro a uzurpat în mod nelegitim funcția de președinte în fața Curții Supreme de Justiție, încălcând ordinea constituțională;

C.  întrucât, la 23 ianuarie 2019, președintele Adunării Naționale ales în mod legitim și democratic, Juan Guaidó, a fost investit în funcția de președinte interimar al Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

D.  întrucât în Venezuela au avut loc proteste și demonstrații masive în ultimele zile; întrucât au fost consemnate zeci de persoane ucise și câteva sute de persoane rănite în contextul demonstrațiilor și al tulburărilor; întrucât crește numărul victimelor și persistă încălcările grave ale drepturilor omului, care reprezintă rezultatul unor acte de violență și de represiune împotriva protestelor sociale, al raziilor ilegale, al arestărilor arbitrare, inclusiv ale unui număr de peste 70 de minori, precum și al stigmatizării și persecutării activiștilor din opoziție; întrucât în ultima săptămână s-a chemat la organizarea de noi proteste;

E.  întrucât UE a solicitat în repetate rânduri reinstaurarea democrației și a statului de drept în Venezuela prin intermediul unui proces politic credibil;

F.  întrucât, în 2017, Parlamentul European a decernat Premiul Saharov pentru libertatea de gândire opoziției democratice și prizonierilor politici din Venezuela;

G.  întrucât populația din Venezuela se confruntă cu o criză fără precedent în plan social, economic și democratic, care a dus la emigrarea a peste trei milioane de persoane și a provocat o inflație de peste 1 650 000 %;

H.  întrucât partenerii internaționali și regionali, inclusiv UE, s-au angajat să contribuie la crearea unor condiții care să asigure un proces politic pașnic, credibil și cuprinzător pentru toate părțile relevante din Venezuela; întrucât UE își reafirmă disponibilitatea de a menține deschise canalele de comunicare;

I.  întrucât, drept răspuns la solicitarea VP/ÎR în numele UE de a se organiza de urgență alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, Nicolás Maduro a respins public posibilitatea organizării de noi alegeri prezidențiale,

1.  îl recunoaște pe dl Guaidó drept președinte interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei, și își exprimă sprijinul deplin pentru foaia de parcurs a acestuia;

2.  invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), împreună cu statele membre, să adopte o poziție fermă și unitară și să-l recunoască pe Juan Guaidó ca unic președinte interimar legitim al țării până la organizarea de noi alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, prin care să se reinstaureze democrația; salută faptul că multe state democratice au recunoscut deja noua președinție interimară;

3.  solicită UE și statelor sale membre ca, în cazul în care este aprobată această decizie, să ia măsuri în această privință și să acrediteze reprezentanții respectivi care urmează să fie numiți de către autoritățile legitime;

4.  condamnă cu fermitate actele brutale de represiune și de violență care s-au soldat cu morți și răniți; își exprimă solidaritatea cu poporul din Venezuela și transmite sincere condoleanțe familiilor și prietenilor; solicită insistent autorităților de facto din Venezuela să pună capăt tuturor încălcărilor drepturilor omului și să tragă la răspundere persoanele vinovate, precum și să asigure respectarea pe deplin a tuturor libertăților fundamentale și drepturilor omului;

5.  respinge orice propunere sau încercare de soluționare a crizei care ar putea implica recurgerea la violență;

6.  își reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care constituie unicul organism democratic legitim al Venezuelei, ale cărei competențe trebuie restabilite și respectate, inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi;

7.  sprijină ferm apelul Secretarului General al ONU privind efectuarea unei anchete independente și complete cu privire la uciderile comise, în conformitate cu rezoluțiile sale adoptate anterior;

8.  invită VP/ÎR să coopereze cu țările din regiune și cu toți ceilalți actori principali în vederea creării unui grup de contact, astfel cum se prevede în concluziile Consiliului din 15 octombrie 2018, care ar putea avea rol de mediator în procesul de realizare a unui acord pentru organizarea de alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, bazate pe un calendar convenit, condiții egale pentru toate părțile, transparență și observare internațională;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și al Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Grupului de la Lima, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate