Postopek : 2019/2543(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0082/2019

Predložena besedila :

RC-B8-0082/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0061

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 148kWORD 45k
30.1.2019
PE631.683v01-00}
PE631.684v01-00}
PE631.685v01-00}
PE631.686v01-00} RC1
 
B8-0082/2019}
B8-0083/2019}
B8-0084/2019}
B8-0085/2019} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti naslednje predloge resolucij:

B8-0082/2019 (PPE)

B8-0083/2019 (ECR)

B8-0084/2019 (ALDE)

B8-0085/2019 (S&D)


o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White, Maria Spiraki (Maria Spyraki) v imenu skupine PPE
Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber v imenu skupine ALDE
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli (2019/2543(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, zlasti tistih z dne 3. maja 2018 o volitvah v Venezueli(1), z dne 5. julija 2018 o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih kopenskih mejah s Kolumbijo in Brazilijo(2) ter z dne 25. oktobra 2018 o razmerah v Venezueli(3),

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 26. januarja 2019 v imenu EU o razmerah v Venezueli,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice z dne 10. januarja 2019 v imenu EU o razmerah v Venezueli,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–  ob upoštevanju venezuelske ustave, zlasti 233. člena,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in (4) Poslovnika,

A.  ker so bile volitve, ki so potekale 20. maja 2018, izvedene, ne da bi bili izpolnjeni minimalni mednarodni standardi za verodostojen postopek in ne da bi se upoštevali politična pluralnost, demokracija, preglednost in pravna država; ker EU skupaj z drugimi regionalnimi organizacijami in demokratičnimi državami ni priznala ne volitev in ne oblasti, ki se je vzpostavila s tem nelegitimnim postopkom;

B.  ker si je Nicolás Maduro 10. januarja 2019 pred vrhovnim sodiščem nezakonito in v nasprotju z ustavnim redom države prisvojil predsedniško oblast;

C.  ker je 23. januarja 2019 skladno z 233. členom venezuelske ustave kot začasni predsednik Venezuele zaprisegel zakonito in demokratično izvoljeni predsednik narodne skupščine Juan Guaidó;

D.  ker v zadnjih dneh v Venezueli potekajo protesti in množične demonstracije; ker naj bi demonstracije in nemiri po poročanjih terjali na desetine smrtnih žrtev, več sto ljudi pa naj bi bilo ranjenih; ker še vedno prihaja do smrtnih žrtev in hudih kršitev človekovih pravic zaradi nasilja nad protestniki in zatiranja družbenih protestov, zaradi nezakonitih racij, samovoljnih aretacij, med drugim je bilo aretiranih več kot 70 mladoletnikov, ter stigmatizacije in preganjanja opozicijskih aktivistov; ker so prejšnji teden pozivali še k novim protestom;

E.  ker je EU že večkrat pozvala, naj se v Venezueli z verodostojnim političnim procesom ponovno vzpostavita demokracija in pravna država;

F.  ker je Evropski parlament decembra 2017 nagrado Saharova za svobodo misli podelil venezuelski demokratični opoziciji in političnim zapornikom;

G.  ker venezuelsko prebivalstvo sooča z družbeno in gospodarsko krizo ter krizo demokracije brez primere, zaradi katere se je iz države izselilo več kot tri milijone ljudi, stopnja inflacije pa presega 1.650.000 %;

H.  ker so se mednarodni in regionalni partnerji, tudi EU, zavezali, da bodo pomagali vzpostaviti pogoje za miren, verodostojen in vključujoč politični proces med najpoglavitnejšimi akterji v Venezueli; ker EU ponovno poudarja, da je pripravljena pustiti komunikacijske poti odprte;

I.  ker je Nicolás Maduro v odgovor na zahtevo podpredsednice/visoke predstavnice v imenu EU, naj se hitro izvedejo svobodne, pregledne in verodostojne predsedniške volitve, javno zavrnil možnost, da bi razpisali nove predsedniške volitve;

1.  skladno venezuelsko ustavo in njenim 233. členom priznava Juana Guaidója kot legitimnega začasnega predsednika Bolivarske republike Venezuele in izraža popolno podporo njegovemu načrtu;

2.  poziva, naj podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko skupaj z državami članicami zavzame odločno in enotno stališče ter Juana Guaidója prizna kot edinega legitimnega začasnega predsednika države, dokler ne bo mogoče razpisati novih svobodnih, preglednih in verodostojnih volitev, s katerimi bi obnovili demokracijo; pozdravlja, da so že mnoge demokratične države priznale začasno novo predsedstvo;

3.  če bo ta odločitev sprejeta, poziva EU in države članice, naj ravnajo v tem smislu in priznajo predstavnike, ki jih bo imenovala legitimna oblast;

4.  ostro obsoja hudo represijo in nasilje ter poboje in smrtne žrtve; izraža solidarnost s prebivalci Venezuele in izreka iskreno sožalje njihovim svojcem in prijateljem; poziva de facto venezuelske oblasti, naj ustavijo vse kršitve človekovih pravic, odgovorne zanje privedejo pred sodišče ter zagotovijo, da se bodo popolnoma spoštovale vse človekove pravice in temeljne svoboščine;

5.  zavrača vse predloge ali poskuse reševanja krize, ki bi zajemali uporabo nasilja;

6.  ponovno poudarja, da popolnoma podpira narodno skupščino, ki je edini legitimni demokratični organ Venezuele in katerega pooblastila je treba znova uveljaviti in spoštovati, vključno s pristojnostjo in varnostjo njegovih poslancev;

7.  odločno podpira poziv generalnega sekretarja OZN, naj se v zvezi z izvršenimi uboji izvede neodvisna in celovita preiskava, kar je izrazil že v svojih preteklih resolucijah;

8.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj sodeluje z državami v tej regiji in z drugimi najpomembnejšimi akterji ter naj, kakor je pozval že Svet v svojih sklepih z dne 15. oktobra 2018, skupaj oblikujejo kontaktno skupino, ki bi lahko posredovala pri doseganju sporazuma o razpisu svobodnih, preglednih in verodostojnih predsedniških volitev na podlagi dogovorjenega volilnega koledarja, enakih pogojev za vse udeležence, preglednosti in mednarodnega opazovanja;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, legitimnemu začasnemu predsedniku republike in narodne skupščine Bolivarske republike Venezuele, vladam in parlamentom skupine iz Lime, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0199.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0313.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0436.

Zadnja posodobitev: 31. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov