Предложение за обща резолюция - RC-B8-0111/2019Предложение за обща резолюция
RC-B8-0111/2019

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия

13.2.2019 - (2019/2564 (RSP)

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B8-0111/2019 (ECR)
B8-0113/2019 (Verts/ALE)
B8-0115/2019 (S&D)
B8-0116/2019 (EFDD)
B8-0121/2019 (GUE/NGL)
B8-0123/2019 (ALDE)
B8-0126/2019 (PPE)

Кристиан Дан Преда, Михаела Шойдрова, Дейвид Макалистър, Елмар Брок, Агнешка Козловска-Райевич, Марияна Петир, Едуард Кукан, Патриция Шулин, Ярослав Валенса, Туне Келам, Роберта Мецола, Чаба Шогор, Милан Звер, Богуслав Соник, Адам Шейнфелд, Павел Свобода, Лоренцо Чеза, Джовани Ла Вия, Томаш Здеховски, Кшищоф Хетман, Андерс Селстрьом, Иво Белет, Дубравка Шуйца, Сандра Калниете, Шон Кели, Франсис Замит Димек, Дирдре Клун, Ивана Малетич, Ана Заборска, Романа Томц, Андрей Ковачев, Лайма Люция Андрикене, Ласло Тьокеш, Анна Мария Кораца Билд, Иржи Поспишил, Станислав Полчак, Инесе Вайдере от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Пиер Антонио Панцери от името на групата S&D
Чарлз Танък, Яна Житнянска, Ружа Томашич, Ян Захрадил, Моника Маковей от името на групата ECR
Марите Схаке, Исаскун Билбао Барандика, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мариан Харкин, Надя Хирш, Иван Яковчич, Петър Йежек, Патрисия Лалонд, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Каролина Пунсет, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
Ернест Уртасун Доменек, Барбара Лохбилер, Жорди Соле, Юдит Саргентини, Ана Миранда, Бодил Валеро, Флорент Марсейеси, Тили Метц, Тери Райнтке, Моли Скот Кейто, Жозеп-Мария Терикабрас, Маргрете Аукен от името на групата Verts/ALE
Мари-Кристин Вержиа, Анхела Валина, Мари-Пиер Вю, Люк Минг Фланаган, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу от името на групата GUE/NGL
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Роза Д'Амато от името на групата EFDD

Процедура : 2019/2564(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0111/2019
Внесени текстове :
RC-B8-0111/2019
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия

(2019/2564 (RSP)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Саудитска Арабия, и по-специално резолюцията от 11 март 2014 г. относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка[1], от 12 февруари 2015 г. относно случая с г-н Раиф Бадауи, Саудитска Арабия[2], от 8 октомври 2015 г. относно случая на Али Мохамед ал-Нимр[3], от 31 май 2018 г. относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия[4], и от 25 октомври 2018 г. относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул[5],

–  като взе предвид изявленията от 29 май 2018 г. на говорителя на върховния комисар на ООН по правата на човека относно неотдавнашните арести в Саудитска Арабия и от 31 юли 2018 г. относно произволните задържания на защитници на правата на човека и на активисти в Саудитска Арабия, включително активисти за правата на жените,

–  като взе предвид изявлението от 12 октомври 2018 г. на няколко специални докладчици на ООН, в което се призовава за незабавното освобождаване на всички защитници на правата на жените,

–  като взе предвид доклада от декември 2017 г. на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ),

–  като взе предвид членството на Саудитска Арабия в Съвета на ООН по правата на човека и в Комисията на ООН за положението на жените (КПЖ), както и членството на държавата в изпълнителния съвет на КПЖ от януари 2019 г.,

–  като взе предвид речта на члена на Комисията Христос Стилианидис, от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, в дебата на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно избирането на Саудитска Арабия за член на Комисията за положението на жените,

–  като взе предвид встъпителното слово на ЗП/ВП по време на 5-ата Министерска среща между ЕС и Лигата на арабските държави, в което се посочва: „и позволете ми да кажа, че сътрудничеството между Европа и арабския свят никога не е било толкова важно, и аз вярвам, че никога не е било толкова необходимо“,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

–  като взе предвид заключителните бележки от 9 март 2018 г. на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените относно комбинираните трети и четвърти периодични доклади на Саудитска Арабия,

–  като взе предвид доклада на групата за преразглеждане на задържането на затворници, които са жени активисти, в Саудитска Арабия,

–  като взе предвид законопроекта за борба с тормоза, одобрен от Консултативния съвет (Шура) на Саудитска Арабия на 28 май 2018 г.,

–  като взе предвид универсалния периодичен преглед (УПП) от ноември 2018 г. относно Саудитска Арабия,

–  като взе предвид Световния индекс за свобода на печата на организацията „Репортери без граници“ за 2018 г., в който Саудитска Арабия се класира на 169-о място от 180 държави,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за икономическите, социални и културни права (МПИСКП) от 1966 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид присъждането на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на саудитския блогър Раиф Бадауи през 2015 г.,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че активисти, арестувани от органите на Саудитска Арабия за тяхната дейност в областта на правата на жените, продължават да бъдат задържани без обвинение; като има предвид, че активистите включват Лужан ал-Хатлул, Азиза ал-Юсеф, Еман ал-Нафиян, Нул Абдулазиз, Мая ал-Захрани, Самар Бадауи, Насима ал-Сада, Шадан ал-Анези, Абир Наманкани, Амал ал-Харби и Хатун ал-Фаси, всички от които са активисти за правата на жените, както и мъже поддръжници на движението, включително Мохамед ал-Рабеа; като има предвид, че тези активисти са известни със своята кампания срещу забраната за управление на превозни средства от жени и в подкрепа на премахването на системата на мъжко настойничество; като има предвид, че те са били арестувани преди очакваното на 24 юни 2018 г. вдигане на забраната за управление на превозни средства от жени; като има предвид сведенията, че срещу някои от тях ще бъде образувано дело в Специализирания наказателен съд, създаден първоначално за съдебно преследване на задържани във връзка с терористични престъпления;

Б.  като има предвид, че Исра ал-Гомгам от региона Катиф – защитничка на правата на човека – продължава да бъде жертва на произволно задържане; като има предвид, че наложеното ѝ смъртното наказание наскоро беше оттеглено, но срещу нея все още са повдигнати неопределени обвинения; като има предвид, че съществуват опасения относно физическото и психическото благосъстояние на г-жа ал-Гомгам;

В.  като има предвид, че според данни от доклади саудитските служители, които са провеждали разпитите, са изтезавали, малтретирали и подлагали на сексуално насилие най-малко три от жените активисти, задържани през май 2018 г.; като има предвид, че членовете на семействата на жените активисти, например родителите на Лужан ал-Хатлул, са обект на забрани за пътуване;

Г.  като има предвид, че Министерството на медиите на Саудитска Арабия отхвърли твърденията за изтезания на задържани в Кралството като необосновани;

Д.  като има предвид, че активистката Лужан ал-Хатлул e задържана от март 2018 г., след като е участвала в сесията за преглед, посветена на Саудитска Арабия, на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените; като има предвид, че тя е била държана в условия на строг тъмничен режим между май и септември 2018 г., като според родителите ѝ през този период е била изтезавана;

Е.  като има предвид, че делегация на саудитската комисия по правата на човека посети Лужан ал-Хатлул след публикуването на докладите относно изтезанията, на които е била подложена; като има предвид, че те не са могли да гарантират нейната защита; като има предвид, че впоследствие тя е била посетена от прокурор, който е записал показанията ѝ;

Ж.  като има предвид, че Лужан ал-Хатлул е номинирана за Нобеловата награда за мир за 2019 г.;

З.  като има предвид, че Саудитска Арабия все още има едни от най-строгите ограничения, налагани върху жените, въпреки неотдавнашните правителствени реформи, насочени към засилване на правата на жените в областта на заетостта; като има предвид, че политическата и социалната система на Саудитска Арабия остава дискриминационна, като на практика превръща жените в граждани втора категория, не разрешава свобода на религията и убежденията, дискриминира силно многобройната чуждестранна работна сила в държавата и жестоко потиска всички гласове на несъгласие;

И.  като има предвид, че в Саудитска Арабия има редица дискриминационни закони и практики, по-специално правните разпоредби, отнасящи се до личния статут, положението на работничките мигранти, Кодекса за гражданско състояние, Кодекса на труда, Закона за гражданството и системата на мъжко настойничество, които налагат изискване за разрешение от настойник от мъжки пол, за да могат жените да упражняват повечето от своите права, заложени в CEDAW;

Й.  като има предвид, че съгласно системата за мъжко настойничество жените в Саудитска Арабия са лишени дори от най-елементарен контрол върху собствения си живот; като има предвид, че продължават да съществуват дискриминационни закони, свързани с брака и развода, и че от жените по закон се изисква да получат разрешение от настойник от мъжки пол, за да се запишат да следват висше образование, за да търсят работа, да пътуват или да сключат брак; като има предвид, че за разлика от мъжете, жените в Саудитска Арабия, които имат чуждестранни съпрузи, не могат да прехвърлят своето гражданство на децата или съпрузите си;

К.  като има предвид, че общата резерва на Саудитска Арабия към CEDAW, според Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените, е несъвместима с предмета и целта на Конвенцията и е недопустима съгласно член 28 от нея;

Л.  като има предвид, че откакто крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд е дошъл на власт през юни 2017 г., много изявени защитници на правата на човека, активисти и критици са били произволно задържани или несправедливо осъдени на дългогодишно лишаване от свобода просто защото са упражнявали правото си на свобода на изразяване на мнение;

М.  като има предвид, че програмата за реформи „Визия 2030“, целяща икономическа и социална трансформация на държавата включително чрез овластяване на жените, е трябвало да бъде реална възможност жените в Саудитска Арабия да обезпечат правната си еманципация, което е от жизненоважно значение за пълното упражняване на техните права, заложени в CEDAW; като има предвид обаче, че последната вълна от арести и твърденията за изтезания над активисти за правата на жените е в противоречие с тази цел и може да отвлече вниманието от програмата за реформи; като има предвид, че указът „Визия 2030“ е лишен от подходяща правна рамка;

Н.  като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на печата и медиите както онлайн, така и офлайн, са решаващи предварителни условия и катализатори за демократизация и реформа и представляват съществен фактор за контрол върху властта;

О.  като има предвид, че броят на екзекуциите в Саудитска Арабия е един от най-високите в света; като има предвид, че между 2014 г. и 2017 г. средният брой на екзекуциите е бил най-малко 126 годишно; като има предвид, че органите налагат смъртно наказание за несвързани с насилие нарушения като контрабанда на наркотици, държавна измяна и изневяра; като има предвид, че нарушения като вероотстъпничеството, които съгласно международното право в областта на правата на човека не следва да се криминализират, също са довели до прилагането на смъртно наказание;

П.  като има предвид, че стойността за Саудитска Арабия в индекса на човешкото развитие на ООН за 2018 г. е 0,853 , което я поставя на 39-то място от 188 държави и територии; като има предвид, че стойността за Саудитска Арабия в индекса на неравенството между половете на ООН за 2017 г. е 0,234, което я поставя на 39-то място от 189 държави; като има предвид, че стойността за държавата в индекса на ООН на развитие на пола е 0,877 (което я поставя на 39-то място в света);

1.  остро осъжда задържането на жените защитници на правата на човека, които са се борили за отмяна на забраната за шофиране, както и задържането на всички мирни защитници на правата на човека, журналисти, адвокати и активисти, като изразява своя потрес от надеждните сведения за систематични изтезания срещу няколко от тези лица, включително Лужан ал-Хатлул;

2.  призовава органите на Саудитска Арабия незабавно и безусловно да освободят тези защитници на правата на жените и всички защитници на правата на човека, адвокати, журналисти и други лица, лишени от свобода заради своите убеждения, задържани и осъждани единствено защото са упражнявали правото си на свобода на изразяване на мнение и поради своята мирна дейност в защита на правата на човека, както и призовава тези органи да разрешат на международни независими наблюдатели да се срещат със задържани жени защитници на правата на човека;

3.  настоятелно призовава органите на Саудитска Арабия да улеснят достъпа на независими лекари до задържаните лица; подчертава, че третирането на всички задържани лица, включително защитниците на правата на човека, по време на задържането трябва да отговаря на условията, установени в „Сборника с принципи за закрила на всички лица, намиращи се под всякаква форма на задържане или плен“, приет чрез Резолюция 43/173 на Общото събрание на ООН на 9 декември 1988 г.;

4.  настоява, че групата на независимите наблюдатели следва да включва наблюдатели от делегацията на ЕС в Саудитска Арабия или от институциите на ЕС, както и мандатоносители на ООН, работещи по въпросите на правата на човека, например специалния докладчик за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или международни НПО;

5.  настоява органите на Саудитска Арабия да сложат край на всички форми на тормоз, включително на съдебно равнище, срещу Лужан ал-Хатлул, Азиза ал-Юсеф, Еман ал-Нафиян, Нуф Абдулазиз, Мая ал-Захрани, Самар Бадауи, Насима ал-Сада, Шадан ал-Анези, Абир Наманкани, Амал ал-Харби и Хатун ал-Фаси, Исра Ал-Гомгам, Мохамед ал Рабеа и всички други защитници на правата на човека в страната, така че те да могат да извършват работата си без необосновани пречки или страх от репресии срещу тях и техните семейства;

6.  осъжда продължаващите репресии и налагането на изтезания срещу защитници на правата на човека, включително защитници на правата на жените в Саудитска Арабия, което подкопава доверието в процеса на реформи в страната; осъжда продължаващата, системна дискриминация срещу жените и момичетата в Саудитска Арабия;

7.  настоятелно призовава Саудитска Арабия публично да гарантира безопасността на всички задържани активисти, да позволи достъп на задържаните жени до адвокати и членове на семейството, да предостави доказателства за тяхното благосъстояние и да освободи лицата, които са в затвора, единствено заради мирното застъпничество за реформа;

8.  изразява възхищението и подкрепата си защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия, които се стремят към равно и справедливо третиране в обществото, както и за лицата, които защитават правата на човека въпреки трудностите, пред които са изправени;

9.  изразява дълбока загриженост относно широкото разпространение на основано на пола насилие в Саудитска Арабия, което до голяма степен остава нерегистрирано и недокументирано и се обосновава с ретроградни съображения, като например необходимостта да се налага дисциплина на жените, които се намират под мъжко настойничество; настоятелно призовава саудитските органи да приемат всеобхватно законодателство, което да дефинира конкретно и да инкриминира всички форми на основано на пола насилие срещу жени, по-специално гениталното осакатяване не жени, изнасилванията, включително изнасилване от съпруг, сексуалните посегателства и сексуалния тормоз, както и да премахнат всички пречки, пред които са изправени жените при достъпа си до правосъдие; изразява дълбока загриженост във връзка с данните относно преобладаващата практика на бракове в детска възраст;

10.  изразява съжаление за съществуването на системата на мъжко настойничество, според която все още се очаква разрешение от настойник от мъжки пол в редица области, включително за международни пътувания, достъп до здравни услуги, избор на място на пребиваване, брак, подаване на жалби в съда, напускане на държавните приюти за малтретирани жени и напускане на центровете за задържане; подчертава, че тази система е отражение на дълбоко вкоренената патриархална система, която ръководи страната; настоятелно призовава правителството на Саудитска Арабия незабавно да премахне системата за мъжко настойничество и да отмени други закони, които дискриминират жените и момичетата;

11.  отбелязва неотдавнашното приемане на закон, съгласно който разводът може да бъде оповестяван на жените в Саудитска Арабия чрез текстово съобщение, и който има за цел да ги предпази от прекратяване на брака без тяхно знание; подчертава, че този закон по никакъв начин не променя факта, че жените в Саудитска Арабия могат да получават развод в изключително ограничени случаи, като например със съгласието на своя съпруг или ако съпругът им е нанесъл вреди;

12.  изразява загриженост във връзка с държавните уеб услуги, благодарение на които мъжките настойници могат да проследяват жените, да посочват кога и как те могат да преминават границите на Саудитска Арабия и да получават актуална информация чрез текстови съобщения при пътуване;

13.  приветства вдигането на забраната за управление на превозни средства от жени в Кралството като част от програмата „Визия 2030“;

14.  призовава саудитските органи да преразгледат Закона за асоциациите и фондациите от декември 2015 г., за да се даде възможност на жените активисти да се организират и да работят свободно и независимо, без ненужна намеса от страна на органите; освен това настоятелно призовава за преразглеждане на закона за борба с тероризма, Закона за борба с киберпрестъпността и Закона за печата и публикациите, които се използват многократно за преследване на защитници на правата на човека, както и за преразглеждане на всички дискриминационни разпоредби в правната система, включително в области като наследяването;

15.  призовава саудитските органи да ратифицират Международния пакт за граждански и политически права, да отменят резервите, изразени по отношение на CEDAW и да ратифицират Факултативния протокол към нея, така че жените в Саудитска Арабия да могат да се ползват в пълна степен от правата, залегнали в Конвенцията, както и да прекратят браковете в детска възраст, принудителните бракове и задължителното облекло за жените; призовава Саудитска Арабия да отправи постоянна покана за посещаване на страната за всички специални процедури в рамките на Съвета на ООН по правата на човека;

16.  подчертава, че упражняването на правата на свобода на изразяване на мнение и мирни събрания и на свободно сдружаване са защитени по силата на международното право в областта на правата на човека; призовава органите на Саудитска Арабия да позволят независима преса и медии и да гарантират свободата на изразяване както онлайн, така и офлайн, както и свободата на мирни събрания и на свободно сдружаване за всички жители на Саудитска Арабия; настоятелно призовава саудитските органи да премахнат ограниченията, наложени на защитниците на правата на човека, които им забраняват да говорят открито в социалните медии и пред международните медии;

17.  призовава саудитските органи да наложат незабавен мораториум върху прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; призовава за преразглеждане на всички смъртни присъди, за да се гарантира, че предшестващите ги съдебни процеси са били в съответствие с международните стандарти;

18.  препоръчва да се изпрати специална делегация в Саудитска Арабия от подкомисията по правата на човека (DROI) и комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM) преди края на настоящия мандат, за да бъдат посетени лишените от свобода жени и да проведат необходимите срещи с органите на Саудитска Арабия;

19.  отбелязва ангажимента между ЕС и Саудитска Арабия и насърчава по-нататъшния диалог;

20.  изразява съжаление относно неефективните изявления на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и на държавите членки относно случаите с жени защитници на правата на човека, задържани от май 2018 г. насам;

21.  призовава ЗП/ВП, ЕСВД и държавите членки да засегнат случаите на Лужан ал-Хатлул, Еман ал-Нафиян, Азиза ал-Юсеф, Самар Бадауи, Насима ал-Сада и всички други жени защитници на правата на човека в диалога си с органите на Саудитска Арабия, както и да изискат тяхното освобождаване; настоява, че преди освобождаването им, дипломатите на ЕС следва да се обърнат към органите на Саудитска Арабия, за да гарантират тяхната безопасност и да се проведат пълни разследвания по твърденията за налагани изтезания;

22.  призовава Комисията и Парламента да разгледат проблема с липсата на списъци на Саудитска Арабия в регистъра на ЕС за прозрачност;

23.  призовава заместник-председателя/върховен представител, ЕСВД и държавите членки в своите диалози със саудитските органи да засегнат случаите на Исра Ал-Гомгам, нейния съпруг Муса ал-Хашим, както и останалите подсъдими по делото - Ахмед ал-Матруд, Али Увайшер, Халид ал-Ганим и Мужтаба ал-Мюзайн; призовава също така да бъде повдигнат случаят с шейх Салман ал-Ауда и да бъде поискано неговото освобождаване;

24.  призовава ЗП/ВП, ЕСВД и държавите членки да установят единна позиция, която да гарантира, че европейските дипломатически служби в Саудитска Арабия системно използват механизмите, предвидени в насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, включително публични изявления, дипломатически демарши, наблюдение на съдебни процеси и посещения в затвори, във връзка със защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия, задържани от май 2018 г. насам;

25.  призовава за внасянето на резолюция на Европейския парламент относно положението на защитниците на правата на човека в Саудитска Арабия на следващото заседание на Съвета на ООН по правата на човека; призовава ЕС, на следващото заседание на Съвета по правата на човека и на Комисията за положението на жените, да повдигне въпроса за членството на държави със съмнителни резултати в областта на правата на човека, включително по отношение на зачитането на правата на жените и равенството между половете; призовава ЕС да предложи назначаването на специален докладчик за правата на човека в Саудитска Арабия в рамките на Съвета на ООН по правата на човека;

26.  отново призовава органите на Саудитска Арабия да не допускат повече бичуването на Раиф Бадауи и да го освободят незабавно и безусловно; настоява всички висши представители на ЕС, по-специално ЗП/ВП и всички членове на Комисията, систематично да повдигат въпроса за Раиф Бадауи в контактите си със саудитските си партньори и да поискат да се срещнат с него по време на посещенията си в страната; поема ангажимент да активизира усилията си в подкрепа на освобождаването му; призовава своя председател да пътува до Рияд, за да обсъди случая на лауреатите на наградата „Сахаров“ пряко с органите;

27.  призовава ЗП/ВП, ЕСВД и държавите членки да гарантират пълното прилагане на насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и да разширят обхвата на защитата и подкрепата за защитниците на правата на човека, по-специално на жените защитници на правата на човека; призовава ЗП/ВП да докладва за текущото състояние на сътрудничеството във военната сфера и в сферата на сигурността между държавите — членки на ЕС, и саудитския режим;

28.  отново отправя призива си към Съвета за постигането на обща позиция с цел налагане на оръжейно ембарго на целия ЕС срещу Саудитска Арабия и за спазване на Обща позиция 2008/944/ОВППС[6]; призовава за налагане на ембарго върху износа на системи за наблюдение и други изделия с двойна употреба, които могат да бъдат използвани в Саудитска Арабия за целите на репресиите срещу нейните граждани, включително срещу жените защитници на правата на човека; изразява тревога във връзка с използването на тези оръжия и на технологиите за кибернаблюдение от страна на органите на Саудитска Арабия; припомня на държавите членки, че текущите оръжейни сделки със Саудитска Арабия са в разрез с общата позиция на ЕС относно износа на оръжие; призовава ЕСВД да предложи – а Съветът да приеме –използването на ограничителни мерки срещу Саудитска Арабия в отговор на нарушения на правата на човека, включително замразяване на активи и забрана за издаване на визи;

29.  настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕСВД и държавите членки да продължат да провеждат диалог със Саудитска Арабия по въпросите на правата на човека, основните свободи и пораждащата тревога роля на страната в региона; изразява готовността си за провеждане на конструктивен и открит диалог със саудитските органи, включително парламентаристи, относно изпълнението на техните международни ангажименти в областта на правата на човека; призовава за обмен на експертен опит в областта на правосъдието и правните въпроси, за да се засили защитата на индивидуалните права в Саудитска Арабия;

30.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, генералния секретар на ООН, Върховния комисар по правата на човека на ООН, Комисията за положението на жените, Съвета на ООН по правата на човека, Н.В. крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд и престолонаследника принц Мохамад бин Салман Ал Сауд, правителството на Кралство Саудитска Арабия, както и на генералния секретар на Центъра за национален диалог на Кралство Саудитска Арабия.