Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0111/2019Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0111/2019

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o borcima za prava žena u Saudijskoj Arabiji

13.2.2019 - (2019/2564(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B8-0111/2019 (ECR)
B8-0113/2019 (Verts/ALE)
B8-0115/2019 (S&D)
B8-0116/2019 (EFDD)
B8-0121/2019 (GUE/NGL)
B8-0123/2019 (ALDE)
B8-0126/2019 (PPE)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep-Maria Terricabras, Margrete Auken u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Postupak : 2019/2564(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0111/2019
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0111/2019
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o borcima za prava žena u Saudijskoj Arabiji

(2019/2564(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Saudijskoj Arabiji, osobito rezoluciju od 11. ožujka 2014. o Saudijskoj Arabiji, njezinim odnosima s EU-om i ulozi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi[1], rezoluciju od 12. veljače 2015. o slučaju g. Raifa Badawija u Saudijskoj Arabiji[2], rezoluciju od 8. listopada 2015. o slučaju Alija Muhameda al-Nimra[3], rezoluciju od 31. svibnja 2018. o položaju boraca za prava žena u Saudijskoj Arabiji[4] te rezoluciju od 25. listopada 2018. o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu[5],

–  uzimajući u obzir izjavu od 29. svibnja 2018. glasnogovornika visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o nedavnim uhićenjima u Saudijskoj Arabiji, kao i njegovu izjavu od 31. srpnja 2018. o proizvoljnom pritvaranju boraca i aktivista za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji, među ostalim i aktivista za prava žena,

–  uzimajući u obzir izjavu nekoliko posebnih izvjestitelja UN-a od 12. listopada 2018., u kojoj se poziva na hitno oslobođenje svih boraca za prava žena,

–  uzimajući u obzir izvješće Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava iz prosinca 2017.,

–  uzimajući u obzir da je Saudijska Arabija članica Vijeća UN-a za ljudska prava i Komisije UN-a o statusu žena, kao i, od siječnja 2019., Izvršnog vijeća te Komisije,

–  uzimajući u obzir govor povjerenika Christosa Stylianidesa u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku tijekom rasprave u Europskom parlamentu od 4. srpnja 2017. o izboru Saudijske Arabije za članicu Komisije UN-a o statusu žena,

–  uzimajući u obzir uvodni govor potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice na 5. ministarskom sastanku EU-a i Lige arapskih država, i njezine riječi: „smatram da suradnja između Europe i arapskog svijeta nikad nije bila ovako važna, ali i potrebna”,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW),

–  uzimajući u obzir zaključna zapažanja Odbora za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena od 9. ožujka 2018. o kombiniranom trećem i četvrtom periodičnom izvješću o Saudijskoj Arabiji,

–  uzimajući u obzir izvješće Povjerenstva za preispitivanje odluka o pritvoru o aktivistima za prava žena koji su pritvoreni u Saudijskoj Arabiji,

–  uzimajući u obzir Prijedlog zakona protiv uznemiravanja, koji je 28. svibnja 2018. usvojila Savjetodavna skupština Saudijske Arabije,

–  uzimajući u obzir univerzalni periodični pregled Saudijske Arabije iz studenog 2018.,

–  uzimajući u obzir svjetski indeks slobode medija za 2018. organizacije Reporteri bez granica, prema kojemu je Saudijska Arabija 169. od 180 zemalja,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir da je 2015. saudijskom blogeru Raifu Badawiju dodijeljena Nagrada Saharov za slobodu mišljenja i izražavanja,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su aktivisti koje su saudijske vlasti uhitile zbog aktivizma za prava žena i dalje pritvoreni bez optužnice; budući da su među spomenutima aktivistkinje za prava žena Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi i Hatoon al-Fassi, kao i muškarci koji podupiru taj pokret, među ostalim Mohammed al-Rabea; budući da su ti aktivisti poznati po svojoj kampanji protiv zabrane vožnje za žene i za ukidanje sustava muškog skrbništva; budući da su uhićeni neposredno prije očekivanog ukidanja zabrane vožnje za žene 24. lipnja 2018.; budući da će nekima od njih navodno suditi specijalizirani kazneni sud, prvotno osnovan kako bi se sudilo osobama pritvorenima zbog kaznenih djela povezanih s terorizmom;

B.  budući da se borkinja za ljudska prava Israa al-Ghomgham, iz regije Qatif, i dalje nalazi u proizvoljnom pritvoru; budući da je nedavno povučena smrtna kazna koja joj je izrečena, no da su protiv nje i dalje na snazi neutvrđene optužbe; budući da postoje razlozi za zabrinutost zbog fizičkog i mentalnog stanja Israe al-Ghomgham;

C.  budući da su, prema navodima, saudijski ispitivači mučili, uznemiravali i seksualno zlostavljali barem tri aktivistkinje pritvorene u svibnju 2018.; budući da je članovima obiteljima aktivistkinja, primjerice roditeljima Loujain al-Hathloul, izrečena zabrana putovanja;

D.  budući da je Ministarstvo medija Saudijske Arabije odbacilo optužbe o mučenju pritvorenika kao neutemeljene;

E.  budući da je Loujain al-Hathloul u pritvoru od ožujka 2018. nakon što je prisustvovala sjednici Odbora UN-a za uklanjanje diskriminacije žena u vezi s pregledom stanja u Saudijskoj Arabiji; budući da je između svibnja i rujna 2018. boravila u samici, te je, prema navodima njezinih roditelja, tada bila i žrtva mučenja;

F.  budući da je nakon objave navoda o njezinu mučenju izaslanstvo Saudijskog povjerenstva za ljudska prava posjetilo Loujain al-Hathloul; budući da nisu mogli zajamčiti njezinu zaštitu; budući da ju je nakon toga posjetio i javni tužitelj kako bi zabilježio njezino svjedočanstvo;

G.  budući da je Loujain al-Hathloul nominirana za Nobelovu nagradu za mir za 2019.;

H.  budući da u Saudijskoj Arabiji i dalje vrijede najstroža ograničenja za žene, unatoč nedavnim reformama koje je vlada provela za promicanje prava žena u sektoru zapošljavanja; budući da je saudijski politički i društveni sustav i dalje diskriminatoran, te su žene zbog njega građani drugog reda, ne dopušta slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja te ozbiljno diskriminira mnogobrojnu stranu radnu snagu u zemlji i oštro suzbija svako neslaganje;

I.  budući da Saudijska Arabija ima niz diskriminirajućih zakona, posebno pravne odredbe koje se odnose na osobni status, položaj radnica migranata, Zakonik o civilnom statusu, Zakon o radu, Zakon o državljanstvu i sustav muškog skrbništva, prema kojemu žene mogu ostvariti većinu svojih prava iz konvencije CEDAW tek nakon što to odobri muški skrbnik;

J.  budući da je u okviru sustava muškog skrbništva saudijskim ženama uskraćena i najosnovnija kontrola nad njihovim životima; budući da su i dalje na snazi diskriminirajući zakoni povezani s brakom i razvodom, te da su žene zakonski obvezne zatražiti dopuštenje muškog skrbnika za upis u visoko obrazovanje, traženje posla, putovanje ili brak; budući da saudijske žene u braku sa strancima, za razliku od muškaraca, ne mogu prenijeti svoje državljanstvo svojoj djeci ili supružnicima;

K.  budući da je opća zadrška Saudijske Arabije u pogledu konvencije CEDAW prema mišljenju Odbora za uklanjanje diskriminacije žena nespojiva s ciljem i namjenom Konvencije i u skladu s njezinim člankom 28. nedopuštena;

L.  budući da su, otkad je u lipnju 2017. na vlast stupio prijestolonasljednik Mohammed bin Salman al-Saud, mnogi aktivni borci za ljudska prava, aktivisti i kritičari proizvoljno pritvoreni ili nepravedno osuđeni na dugotrajne zatvorske kazne zbog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja;

M.  budući da je plan reforme Vizija 2030., usmjeren na gospodarsku i društvenu preobrazbu zemlje, među ostalim na temelju osnaživanja žena, trebao biti istinska prilika za saudijske žene da osiguraju svoju pravnu emancipaciju, što je ključno za potpuno uživanje prava u skladu s CEDAW-om; no budući da je nedavni val uhićenja i navodnog mučenja aktivista za prava žena u suprotnosti s tim ciljem i može skrenuti pozornost s plana reformi; budući da programu Vizija 2030. nedostaje odgovarajući pravni okvir;

N.  budući da su sloboda izražavanja i sloboda tiska i medija, na internetu i izvan njega, ključni preduvjeti i katalizatori za demokratizaciju i reformu te bitni za nadzor vlasti;

O.  budući da je Saudijska Arabija među vodećim zemljama svijeta u pogledu broja pogubljenja; budući da je između 2014. i 2017. prosječan godišnji broj pogubljenja iznosio barem 126; budući da vlasti izriču smrtnu kaznu za nenasilna kaznena djela, kao što su krijumčarenje droga, izdaja i preljub; budući da je apostazija, koja prema međunarodnom pravu ne bi trebala biti kriminalizirana, također dovela do primjene smrtne kazne;

P.  budući da indeks ljudskog razvoja UN-a za 2018. za Saudijsku Arabiju iznosi 0,853 te da se u skladu s tim zemlja nalazi na 39. mjestu među 188 zemalja i teritorija; budući da indeks rodne nejednakosti UN-a za 2017. za Saudijsku Arabiju iznosi 0,234 te da se zemlja nalazi na 39. mjestu među 189 zemalja; budući da indeks rodnog razvoja UN-a za Saudijsku Arabiju iznosi 0,877 (39. zemlja na svijetu);

1.  snažno osuđuje pritvaranje borkinja za ljudska prava, koje su vodile kampanju za ukidanje zabrane vožnje za žene, kao i svih miroljubivih boraca za ljudska prava, novinara, pravnika i aktivista, te izražava nevjericu zbog vjerodostojnih navoda o sustavnom mučenju više njih, među ostalim Loujain al-Hathloul;

2.  poziva saudijske vlasti da smjesta i bezuvjetno oslobode spomenute borce za prava žena kao i sve borce za ljudska prava, pravnike, novinare i druge zatvorenike savjesti koji su pritvoreni i osuđeni samo zbog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i mirnog djelovanja u području ljudskih prava, te da omoguće međunarodnim neovisnim promatračima da se sastanu sa zadržanim borkinjama za ljudska prava;

3.  poziva saudijske vlasti da pritvorenicima olakšaju pristup neovisnim liječnicima; ističe da se prema svim pritvorenicima, uključujući i borce za ljudska prava, mora postupati u skladu sa skupom načela za zaštitu svih osoba u bilo kojem obliku pritvora ili zatvora koji je usvojen Rezolucijom 43/173 Opće skupštine UN-a od 9. prosinca 1988.;

4.  ustraje u tome da bi neovisni promatrači trebali obuhvaćati promatrače iz Delegacije EU-a u Saudijskoj Arabiji ili institucija EU-a, kao i mandatare UN-a u području ljudskih prava, primjerice posebnog izvjestitelja UN-a za mučenje i ostalo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, ili međunarodne nevladine organizacije;

5.  ustraje u tome da saudijske vlasti okončaju sve oblike uznemiravanja, među ostalim i na pravosudnoj razini, usmjerene protiv Loujain al-Hathloul Azize Al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Maye al-Zahrani, Samar Badawi, Nassime al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi, Hatoon al-Fassi, Isre Al-Ghomgham, Mohammeda al-Rabea te svih ostalih boraca za ljudska prava u zemlji kako bi mogli nastaviti s radom bez neopravdanih prepreka i straha od odmazde protiv njih i njihovih obitelji;

6.  osuđuje aktualnu represiju nad borcima za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji i njihovo mučenje, uključujući borce za prava žena, kojom se potkopava vjerodostojnost procesa reforme u toj zemlji; osuđuje neprestanu i sustavnu diskriminaciju žena i djevojčica u Saudijskoj Arabiji;

7.  poziva Saudijsku Arabiju da javno zajamči sigurnost svih pritvorenih aktivista, da pritvorenim ženama omogući pristup odvjetnicima i članovima obitelji, da pruži dokaze o njihovoj dobrobiti i pusti one pritvorene samo zbog miroljubivog zalaganja za reforme;

8.  odaje počast i izražava podršku saudijskim borcima za prava žena koji se zalažu za jednako i pošteno postupanje u svojem društvu, kao i onima koji su stali u obranu ljudskih prava bez obzira na poteškoće s kojima se suočavaju;

9.  duboko je zabrinut zbog raširenosti rodno uvjetovanog nasilja u Saudijskoj Arabiji, koje se i dalje ne prijavljuje i ne dokumentira u dovoljnoj mjeri, a opravdava se nazadnim razlozima kao što je potreba da se žene discipliniraju pod skrbništvom muškaraca; potiče vlasti Saudijske Arabije da donesu sveobuhvatno zakonodavstvo za konkretno definiranje i kriminalizaciju svih oblika rodno uvjetovanog nasilja nad ženama, osobito genitalnog sakaćenja žena, silovanja, uključujući i silovanje u braku, seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja te da uklone sve prepreke s kojima se žene suočavaju kad je riječ o pristupu pravosuđu; izražava duboku zabrinutost zbog navoda o raširenoj praksi dječjih brakova;

10.  žali zbog postojanja sustava muškog skrbništva u kojem se još uvijek u mnogim područjima očekuje odobrenje muškog skrbnika, primjerice kad je riječ o međunarodnim putovanjima, pristupu uslugama zdravstvene zaštite, odabiru boravišta, braku, podnošenju pritužbi u okviru pravosudnog sustava i napuštanju državnih skloništa za zlostavljane žene ili prihvatnih centara; ističe da taj sustav odražava duboko ukorijenjen patrijarhalni sustav koji prevladava u zemlji; potiče vladu Saudijske Arabije da odmah ukine sustav muškog skrbništva i stavi izvan snage druge zakone kojima se diskriminiraju žene i djevojčice;

11.  primjećuje nedavno donošenje zakona na temelju kojeg se saudijske žene u obliku SMS poruke može obavijestiti o razvodu kako bi ih se zaštitilo od razvoda braka bez njihova znanja; naglašava da se tim zakonom nikako ne uzima u obzir činjenica da se saudijske žene mogu razvesti samo u iznimno malom broju slučajeva, primjerice uz suglasnost njihova supruga ili ako im je suprug naudio;

12.  izražava zabrinutost zbog internetskih usluga koje održava vlada pomoću kojih muški skrbnici mogu pratiti žene, određivati kada i kako mogu prijeći saudijsku granicu i primati SMS poruke u stvarnom vremenu kada putuju;

13.  pozdravlja ukidanje zabrane vožnje za žene u Saudijskoj Arabiji u okviru programa „Vizija 2030.”;

14.  poziva saudijske vlasti na reviziju Zakona o udrugama i zakladama iz prosinca 2015. kako bi se aktivisticama omogućilo da se organiziraju te slobodno i samostalno djeluju bez neopravdanog uplitanja vlasti; također poziva na reviziju Zakona o borbi protiv terorizma, Zakona o borbi protiv kiberkriminaliteta i Zakona o tisku i tiskovinama, koji se opetovano koriste za kazneni progon boraca za ljudska prava, te svih diskriminatornih propisa prisutnih u pravnom sustavu, uključujući područja poput nasljeđivanja;

15.  poziva saudijske vlasti da ratificiraju Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, da povuku zadršku u pogledu Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i da ratificiraju fakultativni protokol uz tu konvenciju kako bi saudijske žene u potpunosti uživale prava osigurana Konvencijom, kao i da ukinu dječje brakove, prisilne brakove i obvezna pravila odijevanja za žene; poziva Saudijsku Arabiju da uputi trajni poziv predstavnicima svih posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava da posjete zemlju;

16.  ističe da je uživanje prava na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja zaštićeno u okviru međunarodnog prava o ljudskim pravima; poziva saudijske vlasti da omoguće postojanje neovisnog tiska i medija na internetu i izvan njega te da svim stanovnicima Saudijske Arabije zajamče slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja; potiče vlasti Saudijske Arabije da ukinu ograničenja nametnuta borcima za ljudska prava koja im zabranjuju istupe u društvenim i međunarodnim medijima;

17.  poziva saudijske vlasti na hitno uvođenje moratorija na smrtnu kaznu kao koraka prema njezinu ukidanju; poziva na preispitivanje svih smrtnih kazni kako bi se zajamčilo da se na suđenjima koja im prethode poštuju međunarodni standardi;

18.  preporučuje da se u Saudijsku Arabiju pošalje ad hoc izaslanstvo Pododbora za ljudska prava (DROI) i Odbora za prava žena i jednakost spolova (FEMM) prije kraja trenutačnog mandata koja bi posjetila zatvorene žene i održala potrebne sastanke sa saudijskim vlastima;

19.  prima na znanje angažman Saudijske Arabije i potiče daljnji dijalog;

20.  žali zbog neučinkovitih izjava Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) i država članica o slučajevima braniteljica ljudskih prava u pritvoru od svibnja 2018.;

21.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije, ESVD i države članice da u svojim dijalozima sa saudijskim vlastima spominju slučajeve Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, Azize al-Yousef, Samar Badawi, Nassime al-Sada i svih ostalih boraca za ljudska prava i da zahtijevaju njihovo oslobađanje; ustraje u tome da diplomati EU-a, u očekivanju njihova oslobađanja, pozivaju saudijske vlasti da zajamče njihovu sigurnost i da u potpunosti provedu istrage o izvješćima o mučenju;

22.  poziva Komisiju i Parlament da razmotre nedostatak popisa Saudijske Arabije u okviru registra transparentnosti EU-a;

23.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije, ESVD i države članice da u svojim dijalozima sa saudijskim vlastima spominju slučajeve Isre al-Ghomgham, njezina supruga Mouse al-Hashima i njihovih četiriju suoptuženika Ahmeda al-Matrooda, Alija Ouwaishera, Khalida al-Ghanima i Mujtabe al-Muzain i svih ostalih boraca za ljudska prava i da zahtijevaju njihovo oslobađanje; nadalje poziva na to da se razgovara o predmetu šeika Salmana al-Awde sastavi te da se zahtijeva njegovo puštanje na slobodu;

24.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, ESVD i države članice da uspostave jedinstveno stajalište u pogledu boraca za prava žena u Saudijskoj Arabiji koji su pritvoreni od svibnja 2018. kako bi se osiguralo da se europske diplomatske službe u Saudijskoj Arabiji sustavno koriste mehanizmima predviđenima u Smjernicama EU-a o borcima za ljudska prava, uključujući javne izjave, diplomatske postupke, praćenje suđenja i posjete zatvorima;

25.  poziva na podnošenje rezolucije Europskog parlamenta o položaju boraca za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji; na idućoj sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava; poziva EU da na sljedećem sastanku Vijeća za ljudska prava te na zasjedanju Komisije za položaj žena upozori na pitanje članstva država s upitnom situacijom u pogledu poštovanja ljudskih prava, među ostalim i u pogledu poštovanja prava žena i ravnopravnosti spolova; poziva EU da na idućoj sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava predloži imenovanje posebnog izvjestitelja za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji;

26.  poziva vlasti Saudijske Arabije da obustave daljnje bičevanje Raifa Badawija te da ga odmah i bezuvjetno puste iz pritvora; ustraje u tome da svi viši predstavnici EU-a, osobito potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i svi povjerenici sustavno spominju slučaj Raifa Badawija u svojim kontaktima sa svojim saudijskim pandanima te traže da se sastanu s njim tijekom posjeta toj zemlji; obvezuje se da će ulagati više napora u podržavanje njegova puštanja na slobodu; poziva svojeg predsjednika da putuje u Rijad kako bi o slučaju dobitnika Nagrade Saharov razgovarao izravno s vlastima;

27.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu, ESVD i države članice da osiguraju potpunu provedbu smjernica EU-a o borcima za ljudska prava te da povećaju potporu borcima za ljudska prava i njihovu zaštitu, osobito kad je riječ o ženama koje se bore za ljudska prava; poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da izvijesti o aktualnom stanju vojne i sigurnosne suradnje država članica EU-a sa saudijskim režimom;

28.  ponovno poziva Vijeće da postigne zajedničko stajalište kako bi cijela Europska unija uvela embargo na oružje Saudijskoj Arabiji i da poštuje Zajedničko stajalište 2008/944/ZVSP[6]; poziva na uvođenje embarga na izvoz nadzornih sustava i druge robe s dvojnom namjenom koja se u Saudijskoj Arabiji može koristiti za represiju njezinih građana, uključujući borkinje za ljudska prava; zabrinut je zbog korištenja tog oružja i tehnologije kibernadzora od strane saudijskih vlasti; podsjeća države članice da je njihovo stalno trgovanje oružjem sa Saudijskom Arabijom protivno zajedničkom stajalištu EU-a o izvozu oružja; poziva ESVD da predloži, a Vijeće da usvoji, primjenu ograničenih mjera protiv Saudijske Arabije kao odgovor na kršenja ljudskih prava, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu izdavanja viza;

29.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu, Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da nastave s dijalogom sa Saudijskom Arabijom o ljudskim pravima, temeljnim slobodama i zabrinjavajućoj ulozi te zemlje u regiji; izražava svoju spremnost za konstruktivan i otvoren dijalog sa saudijskim vlastima, među ostalim i s parlamentarnim zastupnicima, o provedbi njihovih međunarodnih obveza u području ljudskih prava; poziva na razmjenu stručnih znanja o pravosudnim i pravnim pitanjima kako bi se učvrstila zaštita individualnih prava u Saudijskoj Arabiji;

30.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Visokom povjereniku UN-a za ljudska prava, Komisiji za položaj žena, vladama i parlamentima država članica EU-a, Vijeću UN-a za ljudska prava, Njegovu Veličanstvu kralju Salmanu bin Abdulazizu al Saudu, princu Mohammadu bin Salmanu Al Saudu, Vladi Kraljevine Saudijske Arabije i glavnom tajniku Centra za nacionalni dijalog Kraljevine Saudijske Arabije.

Posljednje ažuriranje: 13. veljače 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti