Процедура : 2019/2574(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0128/2019

Внесени текстове :

RC-B8-0128/2019

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0130

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 181kWORD 53k
13.2.2019
PE635.353v01-00}
PE635.354v01-00}
PE635.355v01-00}
PE635.357v01-00}
PE635.358v01-00} RC1
 
B8-0128/2019}
B8-0129/2019}
B8-0130/2019}
B8-0132/2019}
B8-0133/2019} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо следните предложения за резолюция:

B8‑0128/2019 (ECR)

B8‑0129/2019 (S&D)

B8‑0130/2019 (PPE)

B8‑0132/2019 (ALDE)

B8‑0133/2019 (Verts/ALE)


относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху Европейския съюз (2019/2574(RSP))


Михаел Галер, Кристиан Дан Преда, Сандра Калниете, Хосе Игнасио Салафранка Санчес‑Нейра, Дейвид Макалистър, Туне Келам, Едуард Кукан от името на групата PPE
Клеър Муди, Кнут Флекенщайн, Елена Валенсиано, Виктор Боштинару от името на групата S&D
Джефри Ван Орден, Чарлз Танък, Ружа Томашич, Бранислав Шкрипек от името на групата ECR
Урмас Пает, Петрас Аущревичюс, Йозо Радош, Марите Схаке, Хилде Вотманс от името на групата ALDE
Клаус Бухнер, Бодил Валеро, Райнхард Бютикофер, Моли Скот Кейто, Барт Стас, Индрек Таранд от името на групата Verts/ALE
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху Европейския съюз (2019/2574(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора между Съединените американски щати и Съюза на съветските социалистически републики за ликвидиране на техните ракети със среден и по-малък обсег на действие, подписан във Вашингтон на 8 декември 1987 г. от тогавашния президент на САЩ Роналд Рейгън и ръководителя на Съветския съюз Михаил Горбачов(1),

–  като взе предвид доклада от 2018 г. относно спазването на споразуменията и ангажиментите за контрол върху оръжията, неразпространение и разоръжаване, изготвен от Държавния департамент на САЩ,

–  като взе предвид изявлението от 21 октомври 2018 г. на президента на САЩ Доналд Тръмп, с което той предупреждава, че САЩ ще се оттеглят от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие,

–  като взе предвид изявлението на държавния секретар на САЩ от 2 февруари 2019 г. относно намерението на САЩ да се оттеглят от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие(2),

–  като взе предвид изявлението на руския президент Владимир Путин от 2 февруари 2019 г., с което той заявява, че Русия също ще преустанови участието си в Договора,

–  като взе предвид изявлението относно Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, направено от външните министри на НАТО на 4 декември 2018 г.(3),

–  като взе предвид „Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз – обща визия, общи действия: по-силна Европа“,

  като взе предвид опасенията, изразени през 2019 г. от САЩ и НАТО относно неспазването от страна на Русия на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, по-специално по отношение на нейната нова ракетна система 9M729, като тези опасения бяха последно изразени в изявлението на Северноатлантическия съвет от 1 февруари 2019 г.(4),

–  като взе предвид забележките на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини на Седмата конференция на ЕС по неразпространението и разоръжаването, проведена в Брюксел на 18 и 19 декември 2018 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия(5),

–  като взе предвид Съвместната декларация относно сътрудничеството между ЕС и НАТО, подписана в Брюксел на 10 юли 2018 г.,

–  като взе предвид Програмата на ООН за разоръжаване(6),

–  като взе предвид цел 16 на ООН за устойчиво развитие, която има за цел да насърчава мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие(7),

–  като взе предвид годишния доклад за напредъка относно изпълнението на Стратегията на Европейския съюз срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (2017 г.) от 18 май 2018 г.,

–  като взе предвид Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) от 1968 г., който задължава всички държави да се стремят добросъвестно към ядрено разоръжаване и да прекратят надпреварата във въоръжаването,

–  като взе предвид Договора за забрана на ядрените оръжия (TPNW), приет на 7 юли 2017 г. от Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно Договора за неразпространение на ядреното оръжие(8),

–  като взе предвид Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Деветата конференция за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (8079/15),

–  като взе предвид Нобеловата награда за мир за 2017 г., присъдена на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN), и нейното изявление от 1 февруари 2019 г., озаглавено „Оттеглянето на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие излага на риск Европа (и света)“,

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, подписан през 1987 г. от САЩ и Съветския съюз, представлява единствено по рода си споразумение от епохата на Студената война, тъй като изисква и двете държави, вместо да определят ограничения, да унищожат своите запаси от изстрелвани от земята ядрени и конвенционално въоръжени балистични ракети и крилати ракети с обсег на действие между 500 и 5500 км и едновременно с това забранява на участващите страни да притежават, произвеждат и провеждат изпитателни полети на тези ракети;

Б.  като има предвид, че до май 1991 г. в съответствие с условията на Договора бяха премахнати общо 2692 ракети; като има предвид, че последва период от 10 години проверки на място; като има предвид, че над 3000 ракети, които съдържаха ядрени бойни глави, в крайна сметка бяха премахнати благодарение на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие;

В.  като има предвид, че Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие допринесе за ограничаването на стратегическата конкуренция между САЩ и Съветския съюз, и впоследствие Руската федерация, и за изграждането и укрепването на стабилността по време на Студената война; като има предвид, че Европа беше основният облагодетелстван от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, който беше от основно значение за поддържането на нейната сигурност в продължение на повече от три десетилетия; като има предвид, че Договорът продължава да бъде стълб на международния мир и стабилност, по-специално като част от европейската архитектура за сигурност;

Г.  като има предвид, че през 2014 г. администрацията на президента Обама заяви, че Русия „нарушава задълженията си, произтичащи от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, да не притежава, произвежда или провежда изпитателни полети на изстрелвани от земята крилати ракети с обсег на действие от 500 км до 5500 км или да притежава или произвежда ракети носители за такива ракети“; като има предвид, че следващите доклади, публикувани от Държавния департамент на САЩ през 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г., повториха твърденията на САЩ за продължаващото нарушаване на Договора от страна на Русия;

Д.  като има предвид, че САЩ и НАТО многократно са отправяли запитвания към Русия във връзка с нейните дейности по разработване на ракети, по-специално по отношение на ракетната система 9M729, за която те считат, че е в нарушение на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие;

Е.  като има предвид, че през декември 2017 г. по повод 30-ата годишнина от подписването на Договора администрацията на президента Тръмп обяви „интегрирана стратегия“ от дипломатически, военни и икономически мерки, насочени към връщане на Русия към спазване на Договора; като има предвид, че тези мерки включваха дипломатически усилия по линия на специалната комисия за проверка, стартиране на програма за военни научни изследвания и разработки, както и икономически мерки срещу руски субекти, участващи в разработването и производството на ракети в нарушение на Договора;

Ж.  като има предвид, че САЩ и Русия не успяха да разсеят взаимните си опасения посредством дипломатически диалог; като има предвид, че специалната комисия за проверка, създадена по силата на Договора с цел да се справя, наред с другото, със затруднения при спазването, не е била свиквана;

З.  като има предвид, че на 20 октомври 2018 г. президентът Тръмп обяви, че САЩ ще се оттеглят от Договора, като се позова на неспазването от страна на Русия и неучастието от страна на Китай; като има предвид, че на 4 декември 2018 г., след срещата на външните министри на НАТО, държавният секретар на САЩ Майк Помпео обяви, че САЩ са установили, че Русия нарушава по същество Договора, и ще прекратят изпълнението на задълженията си като средство за защита в срок от 60 дни, освен ако Русия не възобнови пълното и подлежащо на проверка спазване на Договора;

И.  като има предвид, че на 1 февруари 2019 г., след 60-дневния срок, даден на Русия за връщане към пълно спазване, САЩ обявиха, че ще преустановят задълженията си по Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и ще започнат процеса на оттегляне от него, освен ако Русия, за която САЩ считат, че нарушава по същество Договора, не възобнови спазването на условията по него в срок от шест месеца; като има предвид, че генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг призова Русия да се възползва от шестмесечния срок, предложен от САЩ за възобновяване на пълното спазване;

Й.  като има предвид, че на 4 декември 2018 г. външните министри на НАТО публикуваха изявление, в което признаха нарушенията от страна на Русия на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и призоваха Русия спешно да възобнови пълното и подлежащо на проверка спазване на Договора;

К.  като има предвид, че на 2 февруари 2019 г. Русия обяви, че ще преустанови своето участие в Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и ще започне да разработва нови типове ракети; като има предвид, че руските органи са изразявали многократно опасения относно съоръженията за противоракетна отбрана на НАТО;

Л.  като има предвид, че Китай, заедно с други държави, които не са подписали Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, е провел мащабно разширяване на своя арсенал от ракети, като това демонстрира необходимостта от нов договор, който да обвърже САЩ, Русия и Китай;

М.  като има предвид, че евентуален край на действието на Договора би могъл да доведе до ескалация на напрежението между ядрените държави, до недоразумения и до нова надпревара във въоръжаването;

Н.  като има предвид, че Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие е крайъгълен камък за поддържане на стратегическата стабилност в световен мащаб, световния мир и регионалната сигурност; като има предвид, че запазването на Договора би допринесло за усилията за запазване на други съществуващи споразумения за контрол върху оръжията и за разоръжаване, както и за създаване на по-благоприятни условия за преговори относно ограниченията на въоръженията, разоръжаването и неразпространението на оръжия; като има предвид, че съобщенията за оттегляне поставят под въпрос вероятността за неразширяване на други основни договори за контрол върху оръжията, като например Договора между Съединените американски щати и Руската федерация за мерките за по-нататъшно съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия („новия СТАРТ“), което би нанесло тежки вреди на международния режим за контрол на оръжията, предоставил десетилетия на стабилност по отношение на ядрените оръжия, като по този начин светът би бил лишен от правнообвързващи, подлежащи на проверка ограничения на ядрения арсенал;

О.  като има предвид, че Договорът на ООН за забрана на ядрените оръжия беше открит за подписване от генералния секретар на ООН на 20 септември 2017 г. и до този момент е подписан от 70 държави, от които 21 държави са станали страни чрез ратификация, сред които една държава – членка на ЕС, Австрия, а Ирландия вероятно ще представи своите инструменти за ратификация на генералния секретар на ООН през следващите няколко месеца;

П.  като има предвид, че носителят на Нобелова награда за мир ICAN призова всички държави да ратифицират Договора за забрана на ядрените оръжия;

1.  подкрепя спазването, продължаването и укрепването на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие; припомня жизненоважния му принос за мира и сигурността в Европа и в останалата част от света и за глобалното разоръжаване и неразпространение;

2.  изразява дълбока загриженост във връзка с нарушенията на Договора и последвалите съобщения на САЩ и след това на Русия за преустановяване на изпълнението на техните задължения по него и оттеглянето им от него в срок от шест месеца; подчертава, че това развитие представлява заплаха за един от най-важните интереси на Европа в областта на сигурността, както и за европейската и световната сигурност и мир; опасява се, че тези действия могат да доведат до погрешни сметки и погрешно възприемане, водещи до влошаване на отношенията между САЩ и Русия, ескалация на напрежението, повишени ядрени и военни заплахи и рискове и възможно връщане на дестабилизиращата надпревара във въоръжаването, което би било вредно за сигурността и стратегическата стабилност на Европа;

3.  осъжда Русия за това, че продължава да нарушава условията на Договора;

4.  призовава Руската федерация да възобнови пълното и проверимо спазване, за да отговори на опасенията, изразени от САЩ и НАТО в отговор на продължаващото нарушаване от Русия на условията на Договора, и настоятелно призовава за ангажираност на Русия с дългосрочното бъдеще на споразумението;

5.  признава значението на пълната прозрачност и диалога в интерес на изграждането на доверие в изпълнението на Договора и други споразумения, които подкрепят стратегическата стабилност и сигурността; в светлината на гореизложеното призовава както Русия, така и САЩ да намерят решение на съответните твърдения във връзка със спазването, да започнат конструктивен диалог под егидата на Съвета за сигурност на ООН, специалната комисия за проверка или други подходящи форуми с цел намаляване на напрежението, като вземат предвид интересите и опасенията на двете страни и добросъвестно продължат преговорите за съхраняване на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие преди ефективното оттегляне през август 2019 г., повишавайки прозрачността и взаимното наблюдение и постигайки по-силни правила и гаранции по отношение на съответните си възможности за ракети и ядрени съоръжения;

6.  настоятелно призовава ЗП/ВП да се възползва от шестмесечния прозорец, за да използва всички политически и дипломатически средства, с които разполага, за участие в диалог с държавите – страни по Договора, за да се възстанови трансграничното доверие, като същевременно предлага посредническия експертен опит на ЕС с цел предотвратяване на оттеглянето както на САЩ, така и на Русия; настоятелно призовава ЗП/ВП да настоява за запазването и развитието на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и да инициира преговори за многостранен договор за тази категория ракети; отправя искане към ЗП/ВП да гарантира, че ЕС действа като проактивен и надежден източник на сигурност, включително за съседните държави, и че играе силна и конструктивна роля в развитието и укрепването на световните основани на правила усилия за неразпространение и контрол на оръжията и за архитектура за разоръжаване;

7.  подчертава, че несигурното бъдеще на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие не следва да излага на опасност други споразумения за контрол върху оръжията; настоятелно призовава по-специално САЩ и Русия да разширят обхвата на новото споразумение START, което ограничава броя на разположените стратегически бойни глави за всяка страна до 1550, преди срокът му да изтече през 2021 г.;

8.  отново заявява пълната си ангажираност към запазването на ефективни режими на международен контрол на оръжията, разоръжаването и неразпространението като крайъгълен камък на глобалната и европейската сигурност; счита, че Европа трябва да дава пример, за да бъде надеждна и да действа като радетел за свят, свободен от ядрени оръжия; призовава държавите – членки на ЕС да превърнат многостранното ядрено разоръжаване в приоритет на външната политика и политиката на сигурност на ЕС; припомня своя ангажимент за прилагане на политиките, насочени към постигане на напредък по отношение на намаляването и премахването на всички ядрени арсенали;

9.  счита, че европейската сигурност следва да остане неделима; призовава всички държави – членки на ЕС, които са също така членки на НАТО, да действат съобразно с това; призовава ЗП/ВП да разработи обща оценка на заплахите, в която да се анализират последиците за сигурността на ЕС, в случай че престане да се прилага защитата, предоставена на Съюза и неговите граждани от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, и да докладва своевременно пред Парламента, в съответствие с член 36 от Договора за Европейския съюз, и след това да разработи надеждна и амбициозна стратегия за ядрено разоръжаване, основана на ефективно многостранно сътрудничество;

10.  призовава ЗП/ВП да представи предложения за мобилизиране на средства от ЕС и за укрепване на базата от знания и експертен опит на Съюза по отношение на неразпространението, контрола върху оръжията и човешкия капацитет за анализ на заплахи, произтичащи от ядрени оръжия; призовава ЗП/ВП да представи разумни планове относно начините за предотвратяване на неволно или случайно използване на ядрени оръжия;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки, НАТО, Организацията на обединените нации, президента и членовете на Конгреса на САЩ, президента на Руската федерация и членовете на руската Държавна дума и на Съвета на Федерацията.

 

(1)

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf

(2)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(3)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm

(4)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm

(5)

OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 202.

(6)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(7)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

(8)

OВ C 349E, 22.12.2010 г., стр. 77.

Последно осъвременяване: 14 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност