Eljárás : 2019/2614(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0171/2019

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0171/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 14/03/2019 - 11.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0211

<Date>{12/03/2019}12.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8-0171/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0172/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0173/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0174/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 149kWORD 54k

<TitreType>KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdésével összhangban benyújtva</TitreRecueil>


<Replacing>amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:</Replacing>

<TablingGroups>B8-0171/2019 (PPE, ECR)

B8-0172/2019 (S&D)

B8-0173/2019 (ALDE)

B8-0174/2019 (Verts/ALE)</TablingGroups>


<Titre>az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}a PPE képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Pervenche Berès, Mercedes Bresso</Depute>

<Commission>{S&D}az S&D képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}az ECR képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}az ALDE képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}a Verts/ALE képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról

(2019/2614(RSP))

The European Parliament,

 tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére,

 tekintettel az Európai Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)” című munkadokumentumára,

 tekintettel a Tanácsnak az Európai Központi Bank (EKB) igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó 2019. február 11-i ajánlására,

 tekintettel az EUMSZ 283. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére, amely alapján az Európai Tanács konzultált a Parlamenttel,

 tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló 4. jegyzőkönyvre és különösen annak 11.2 cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0144/2019),

 tekintettel arra, hogy az Európai Bankhatóság felügyeleti tanácsa 2019. február 19-én José Manuel Campát választotta az Európai Bankhatóság elnökévé,

 tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikkének (2) bekezdésére[1],

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0146/2019),

 tekintettel Sebastiano Laviolának az Egységes Szanálási Testület tagjává történő kinevezéséről szóló 2019. január 30-i bizottsági javaslatra,

 tekintettel a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikkének (6) bekezdésére[2],

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0148/2019),

 tekintettel az Európai Parlament elnöke által a Bizottságnak és az Európai Unió Tanácsának soros elnökéhez címzett, 2019. március 5-i levelekre,

 tekintettel az Európai Parlament elnöke által a Bizottság elnökéhez címzett, 2019. március 5-i levélre, és a Bizottság elnökének 2019. március 11-i válaszára,

 tekintettel az Európai Parlament elnöke által a Tanács elnökéhez címzett, 2018. március 23-i levélre,

 tekintettel az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának elnöke által az eurócsoport elnökéhez címzett, 2018. március 8-i levélre,

 tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 2017. évi mutatójára,

 tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel az EUMSZ 8. cikke horizontális elvként rögzíti a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, az EUSZ 2. cikke pedig kimondja, hogy a nemek közötti egyenlőség az Unió értékei közé tartozik;

B. mivel a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférés és a megkülönböztetésmentesség az Európai Unió alapvető értékei;

C. mivel a Tanács 2011. március 7-én a 2011 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan elfogadta a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumot;

D. mivel a Parlament sajnálatosnak tartja, hogy a nők továbbra is alulreprezentáltak a banki és pénzügyi szolgáltatások terén betöltött vezetői pozíciókban; mivel valamennyi uniós és nemzeti intézménynek és szervnek konkrét intézkedéseket kell tennie a nemek közötti egyensúly biztosítása érdekében;

E. mivel a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnökei a képviselőcsoportok nevében az elmúlt évek során több alkalommal tájékoztatták a Tanács, az eurócsoport és a Bizottság elnökét, valamint a Tanács soros elnökeit arról, hogy az Európai Központi Banknál (EKB) csakúgy, mint az EU egyéb gazdasági, pénzügyi és monetáris intézményeiben nem érvényesül a nemi sokszínűség;

F. mivel a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, az EIGE által előállított 2017. évi mutató rámutatott arra, hogy továbbra is a gazdasági döntéshozatal az a terület, ahol a nemek közötti egyenlőség és a női részvétel tekintetében az EU a legszerényebb eredményekkel rendelkezik;

G. mivel az EKB Igazgatóságának hat tagja közül csupán egy nő; mivel az EKB Kormányzótanácsának 25 tagja közül csupán kettő nő;

H. mivel az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA), valamint az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) elnökei férfiak;

I. mivel az egységes felügyeleti mechanizmus elnökének helyébe nemrég egy férfi lépett, így az Egységes Szanálási Testület maradt az egyetlen uniós szerv a pénzügyi és gazdasági intézmények tágabb területén, ahol nő tölti be az elnöki tisztséget;

J. mivel annak ellenére, hogy a Parlament számos kérelmet nyújtott be a Tanácshoz a nemek közötti egyensúly EKB Igazgatóságában tapasztalható hiányának orvoslása érdekében, az Európai Tanács nem vette komolyan ezt a kérést;

K. mivel annak ellenére, hogy a Parlament a korábbi kinevezések során a jelöltek listáinak benyújtásakor számos felhívást tett közzé a nemek közötti egyensúly tiszteletben tartására vonatkozóan, az EBH elnöki tisztjére pályázó minden jelölt férfi volt;

L. mivel bár az Egységes Szanálási Testület elnökének, alelnökének és tagjainak kiválasztására irányuló eljárások során eddig általában véve figyelembe vették a nemek közötti egyensúly elvét, ebben az esetben a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdésében rögzített kötelezettségek dacára a Parlamentnek bemutatott szűkített listán csak férfiak szerepelnek;

M. mivel bár nem zárható ki, hogy egy adott, egyéni jelentkezéseken alapuló kiválasztási eljárás során nincsen mindkét nemből képzett jelölt, tiszteletben kell tartani a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó általános alapelvet az EKB és a felügyelő hatóságok vezetőtestületeinek összetétele tekintetében;

N. mivel a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága tapasztaltnak és képzettnek találta az EKB vezető közgazdászi és az EBH elnöki pozícióját betölteni kívánó, valamint az Egységes Szanálási Testület tagjának jelentkező jelenlegi pályázókat, és titkos szavazás során jelentős többséggel támogatták pályázatukat;

O. mivel a nemek közötti egyenlőség elérése nem csupán a nőkre, hanem az egész társadalomra vonatkozó ügy;

1. hangsúlyozza, hogy az igazgatótanácsokban és a kormányokban megvalósuló, nemek közötti egyensúly révén bővül a kompetenciák köre és szélesebb perspektíva tárul fel, és hogy a nemek közötti egyensúly hiánya azzal a kockázattal jár, hogy esetleg kiemelkedő jelöltek maradnak észrevétlenül;

2. sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság és az uniós kormányok nagy többsége ez idáig nem támogatta aktívan, hogy az uniós intézményekben és testületekben jobban érvényesüljön a nemek közötti egyensúly, különös tekintettel a gazdasági, pénzügyi és monetáris ügyeket érintő magas szintű kinevezésekre; elvárja a tagállamoktól és az uniós intézményektől, hogy mihamarabb gondoskodjanak arról, hogy a vezető beosztásokban jobban érvényesüljön a nemek közötti egyensúly;

3. felhívja a tagállamok kormányait, az Európai Tanácsot, a Tanácsot, az eurócsoportot és a Bizottságot, hogy az előválogatott jelöltlistákra és kinevezésekre vonatkozó, soron következő javaslataikban aktívan törekedjenek a nemek közötti egyensúly biztosítására és arra, hogy jelölési eljárásonként legalább egy nő és egy férfi jelölt legyen a listákon;

4. hangsúlyozza, hogy a jövőben a Parlament kötelezettséget vállal arra, hogy nem veszi figyelembe azon jelöltek listáit, amelyeknél a kiválasztási folyamat során a képesítésekre és a tapasztalatra vonatkozó követelmények mellett nem tartották tiszteletben a nemek közötti egyensúly elvét;

5. elismeri, hogy maga a Parlament nem felelt meg ezeknek a normáknak, és ígéretet tesz arra, hogy a gazdasági és monetáris ügyek terén javítja a nemek közötti egyensúly előmozdítására vonatkozó saját eredményeit;

6. elismeri, hogy a nemek közötti egyensúly érvényesüléséhez az uniós intézmények és szervek vezetői szintjén a tagállamok részéről megfelelően képzett jelöltekre van szükség; felhívja ezért a tagállamokat, hogy tegyenek konkrét lépéseket a nemzeti intézményekben a nemek közötti egyensúly javítása érdekében, és ezáltal készítsék elő a terepet a banki és pénzügyi szolgáltatások terén az uniós szintű vezetői pozíciókhoz szükséges, magasan képzett férfi és női jelöltek számára;

7. felszólít az uniós intézmények közötti szorosabb együttműködésre annak biztosítása érdekében, hogy ezek az intézkedések eredményesek legyenek;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a tagállamok kormányainak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, az Európai Központi Banknak, az egységes felügyeleti mechanizmusnak, az Egységes Szanálási Testületnek, az Európai Bankhatóságnak, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságnak, az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak és a tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak.

 

[1] HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

[2] HL L 225., 2014.7.30., 1. o.

Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat