Procedură : 2019/2628(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0225/2019

Texte depuse :

RC-B8-0225/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0327

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 159kWORD 50k
27.3.2019
PE637.668v01-00}
PE637.670v01-00}
PE637.672v01-00} RC1
 
B8-0225/2019}
B8-0227/2019}
B8-0229/2019} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8‑0225/2019 (PPE)

B8‑0227/2019 (ECR)

B8‑0229/2019 (ALDE)


referitoare la situația de urgență din Venezuela (2019/2628(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López‑Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas, Anna Maria Corazza Bildtîn numele Grupului PPE
Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannockîn numele Grupului ECR
Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperäîn numele Grupului ALDE
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația de urgență din Venezuela (2019/2628(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cele din 3 mai 2018 referitoare la alegerile prezidențiale din Venezuela(1), din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și la situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia(2) și din 25 octombrie 2018(3) și 31 ianuarie 2019 referitoare la situația din Venezuela(4), în aceasta din urmă Juan Guaidó fiind recunoscut drept președintele interimar legitim al Venezuelei,

–  având în vedere declarațiile privind Venezuela ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 10 ianuarie 2019, 26 ianuarie 2019 și 24 februarie 2019, precum și cele mai recente concluzii ale Consiliului,

–  având în vedere declarația din 20 aprilie 2018 a Organizației Statelor Americane (OAS) referitoare la înrăutățirea situației umanitare din Venezuela, precum și declarația comună a statelor membre ale OAS din 24 ianuarie 2019 referitoare la Venezuela,

–  având în vedere declarația Grupului de la Lima din 25 februarie 2019,

–  având în vedere declarațiile din 25 ianuarie 2019 și din 20 martie 2019 ale Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului referitoare la Venezuela,

–  având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolul 233,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Venezuela se confruntă cu o criză profundă și fără precedent de natură politică, economică, instituțională, socială și umanitară multidimensională, cu penurie de medicamente și de alimente, cu o situație de încălcări masive ale drepturilor omului, cu hiperinflație, opresiune politică, corupție și violență; întrucât condițiile de viață s-au deteriorat grav, iar 87 % din populație trăiește în prezent în sărăcie; întrucât 78 % dintre copiii din Venezuela sunt expuși riscului de malnutriție; întrucât 31 din 1 000 de copii mor înainte de a împlini vârsta de cinci ani; întrucât peste un milion de copii nu mai frecventează școala;

B.  întrucât rezervele deja limitate de produse alimentare din Venezuela sunt expuse riscului de deteriorare; întrucât oamenii se confruntă cu dificultăți în a obține apă, alimente și medicamente; întrucât, potrivit Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați (UNHCR) și Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), mai mult de 2,7 milioane de venezueleni au părăsit țara începând din 2015, iar acest număr s-ar putea ridica la cinci milioane până la sfârșitul anului, dacă criza continuă să se înrăutățească;

C.  întrucât, la 23 februarie 2019, ajutorul umanitar depozitat în Columbia și în Brazilia a fost respins ferm și, în unele cazuri, a fost distrus de regimul ilegal al lui Maduro, prin utilizarea de forțe militare și paramilitare; întrucât, în urma represiunii, mai multe persoane au fost ucise, zeci de persoane au fost rănite și sute de persoane au fost arestate; întrucât operațiunile militare din Venezuela, crima organizată și terorismul reprezintă un risc pentru stabilitatea regiunii, în special pentru teritoriul Columbiei, țară vecină;

D.  întrucât, la începutul lunii martie, Venezuela a suferit o pană masivă de curent electric care a durat mai mult de 100 de ore, care a agravat criza deja dramatică din sectorul sănătății, spitalele au rămas fără apă potabilă, au devenit victime ale jafurilor, iar serviciile au intrat în colaps; întrucât, potrivit organizației Medici pentru Sănătate, cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viața în spitale din cauza lipsei de electricitate; întrucât la 25 martie a avut loc o nouă pană de curent de lungă durată, iar orașul Caracas și alte 20 regiuni ale țării au rămas în întuneric total;

E.  întrucât de mulți ani au loc întreruperi de curent electric, iar acestea sunt o consecință directă a gestionării defectuoase, a lipsei de întreținere și a corupției regimului ilegal al lui Nicolás Maduro;

F.  întrucât, în februarie 2019, o delegație formată din patru membri ai grupului Partidului Popular European (PPE), invitați oficiali din partea Adunării Naționale și a președintelui interimar Juan Guaidó, a fost expulzată din țară;

G.  întrucât, la 6 martie 2019, regimul ilegal al lui Maduro a ordonat ambasadorului german să părăsească țara, acuzându-l de „acte recurente de interferență în afacerile interne”; întrucât și unii jurnaliști străini și locali au fost arestați, echipamentele lor de mass-media au fost confiscate și au fost expulzați după eliberare;

H.  întrucât Juan Guaidó l-a numit pe Ricardo Hausmann în calitate de reprezentant al țării la Banca Interamericană de Dezvoltare (IDB) și la Corporația Interamericană de Investiții (IIC);

I.  întrucât, la 21 martie 2019, serviciul de informații din Venezuela l-a reținut pe șeful de cabinet al lui Juan Guaidó, Roberto Marrero, și a intrat cu forța în locuința lui Sergio Vergara, membru al Adunării Naționale din partea statului Táchira, fără a ține cont de imunitatea sa parlamentară;

J.  întrucât, la 23 martie 2019, două avioane aparținând forțelor aeriene ruse au aterizat pe aeroportul internațional Simón Bolívar, în Maiquetía, având la bord echipament militar și cel puțin o sută de soldați și întrucât acest tip de acțiune s-a repetat în ultimele luni;

K.  întrucât, la 21 martie 2019, a fost pronunțată o pedeapsă cu închisoarea de cinci ani împotriva judecătorului venezuelean Afiuni Moro pentru acuzații de „corupție spirituală”; întrucât acest judecător a executat deja o pedeapsă de lungă durată în trecut și se afla încă în arest la domiciliu;

L.  întrucât, potrivit relatărilor, la 15 martie 2019, Tomasz Surdel, corespondentul în Venezuela al ziarului polonez Gazeta Wyborcza, a fost victima unui atac violent comis probabil de forțele speciale de acțiune ale poliției naționale din Venezuela, în timp ce se afla la volanul mașinii sale în Caracas;

M.  întrucât forțele de poliție cubaneze și serviciul militar de informații constituie elementele strategice care permit regimului ilegal al lui Maduro să rămână la putere,

1.  confirmă recunoașterea lui Juan Guaidó ca președinte interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei, și își reafirmă sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, singurul organism democratic legitim din Venezuela; își exprimă sprijinul deplin pentru programul lui Guaidó, care vizează în special stoparea uzurpării, înființarea unui guvern de tranziție națională și organizarea de alegeri prezidențiale anticipate; salută faptul că o parte semnificativă a comunității internaționale și majoritatea covârșitoare a statelor membre ale UE au recunoscut legitimitatea Guaidó și solicită celorlalte state membre să facă acest lucru de urgență;

2.  condamnă actele brutale de represiune și violență, care s-au soldat cu morți și răniți; își exprimă solidaritatea cu poporul venezuelean și transmite sincere condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor;

3.  își reafirmă îngrijorarea profundă cu privire la situația de urgență umanitară gravă, care afectează profund viețile venezuelenilor;

4.  își reiterează apelul în favoarea recunoașterii depline ca ambasadori în UE și în statele membre a reprezentanților diplomatici numiți de președintele interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, Juan Guaidó; salută recunoașterea de către Consiliul guvernatorilor Băncii Interamericane de Dezvoltare (BID) și al Corporației Interamericane de Investiții (IIC) a lui Ricardo Hausmann ca guvernator al Venezuelei în entitățile respective; regretă suspendarea reuniunii anuale din 2019 a Consiliului guvernatorilor IDB de către gazdele sale din China;

5.  denunță abuzurile în aplicarea legii și represiunea brutală de către organismele de securitate, care au împiedicat intrarea de ajutoare umanitare; condamnă utilizarea de grupuri armate neregulamentare pentru atacarea și intimidarea populației civile și a legislatorilor care s-au mobilizat pentru distribuirea de ajutoare; sprijină membrii armatei venezuelene care au refuzat să reprime populația civilă în timpul acestei crize și care au dezertat; recunoaște activitatea desfășurată de autoritățile columbiene pentru protecția și îngrijirea acestor soldați loiali constituției Venezuelei și poporului;

6.  condamnă ferm hărțuirea, detenția și expulzarea mai multor jurnaliști care prezintă situația din Venezuela; își reiterează apelurile anterioare adresate regimului ilegal al lui Maduro de a pune imediat capăt represiunii împotriva liderilor politici, a jurnaliștilor și a membrilor opoziției, inclusiv a laureatului Premiului Saharov, Leopoldo López; solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor deținute pe motiv că sunt rude ale președintelui interimar Juan Guaidó sau membri ai echipei acestuia;

7.  condamnă raidurile efectuate de serviciile de securitate ale lui Maduro și reținerea lui Roberto Marrero, șeful de cabinet al președintelui interimar Juan Guaidó, precum și recenta intrare cu forța în casa unui membru al Adunării Naționale, Sergio Vergara; solicită eliberarea imediată a lui Marrero; condamnă răpirea lui Juan Requesens, membru al Adunării Naționale, și solicită eliberarea sa imediată;

8.  își reiterează poziția în favoarea unei soluții pașnice pentru țară prin organizarea de alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, pe baza unui calendar fix, cu condiții echitabile pentru toți cei implicați, inclusiv existența unui consiliu electoral național neutru, transparență și prezența unor observatori internaționali credibili;

9.  laudă eforturile depuse de țările din Grupul de la Lima, ca principal mecanism regional care caută o soluție democratică la criză, sub conducerea lui Juan Guaidó ca președinte interimar legitim al Venezuelei;

10.  atrage atenția asupra intensificării crizei migrației în întreaga regiune și laudă eforturile și solidaritatea de care au dat dovadă țările vecine și solicită Comisiei să continue cooperarea cu aceste țări, furnizând nu numai asistență umanitară, ci și mai multe resurse, precum și prin intermediul politicii de dezvoltare;

11.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la prezența grupurilor teroriste și a criminalității organizate în Venezuela, extinderea și operațiunile transfrontaliere ale acestora, în special către Columbia, ceea ce pune în pericol stabilitatea întregii regiuni;

12.  solicită sancțiuni suplimentare care să vizeze activele ilegitime ale autorităților de stat din străinătate și persoanele responsabile de încălcarea și represiunea la adresa drepturilor omului; consideră, prin urmare, că autoritățile UE trebuie să restricționeze deplasările acestor persoane, precum și ale rudelor lor apropiate, să le înghețe activele și să le interzică vizele;

13.  ia act de înființarea grupului internațional de contact și de faptul că trebuie să se împiedice ca acest grup să fie utilizat de către regimul ilegal al lui Maduro ca strategie de amânare a soluționării crizei, cu scopul de a rămâne la putere; constată lipsa oricăror rezultate concrete obținute până în prezent de către grupul de contact, al cărui scop principal ar trebui să fie crearea unor condiții care pot conduce la organizarea de alegeri prezidențiale anticipate și facilitarea acordării de asistență umanitară, pentru a răspunde nevoilor presante ale populației venezuelene; solicită grupului internațional de contact să colaboreze cu Grupul de la Lima, în calitate de actor regional de prim rang;solicită SEAE, în acest cadru, ca în colaborare cu Parlamentul European să își ofere expertiza în domeniul asistenței electorale;

14.  invită statele membre, VP/ÎR și țările din regiune să analizeze posibilitatea înființării unei conferințe internaționale a donatorilor, cu scopul de a oferi sprijin financiar larg pentru reconstrucție și tranziție către democrație;

15.  sprijină ferm apelul Secretarului General al ONU pentru efectuarea unei anchete independente și complete cu privire la victimele raportate; reamintește angajamentul UE pentru un multilateralism eficace în cadrul ONU, pentru a evita o catastrofă umanitară cu consecințe mai mari; își reafirmă sprijinul deplin pentru rolul CPI în lupta împotriva impunității și pentru aducerea în fața justiției a autorilor actelor de violență și de încălcare a drepturilor omului, precum și pentru deschiderea unei anchete în urma examinărilor preliminare asupra crimelor comise de regimul ilegal al lui Maduro, inclusiv a unor crime grave împotriva umanității;

16.  denunță influența în Venezuela a regimului cubanez, care, prin utilizarea de agenți, a contribuit la destabilizarea democrației și la intensificarea represiunii politice împotriva forțelor democratice din Venezuela; subliniază că o astfel de intervenție ar putea avea consecințe asupra relațiilor UE-Cuba, inclusiv asupra acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2019)0061.

Ultima actualizare: 27 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate