Postup : 2019/2691(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0245/2019

Předložené texty :

RC-B8-0245/2019

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 6.2
CRE 18/04/2019 - 6.2

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0423

<Date>{17/04/2019}17.4.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8-0245/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0247/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0249/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0252/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0253/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0254/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 159kWORD 54k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B8-0245/2019 (ECR)

B8-0247/2019 (GUE/NGL)

B8-0249/2019 (S&D)

B8-0252/2019 (PPE)

B8-0253/2019 (Verts/ALE)

B8-0254/2019 (ALDE)</TablingGroups>


<Titre>o Kamerunu</Titre>

<DocRef>(2019/2691(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}za skupinu ALDE</Commission>

<Depute>Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Helmut Scholz</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}za skupinu GUE/NGL</Commission>

<Depute>Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Laura Agea</Depute>

<Commission>{EFDD}za skupinu EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Kamerunu

(2019/2691(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na prohlášení předsedy podvýboru pro lidská práva Antonia Panzeriho ze dne 7. března 2019 o situaci v Kamerunu,

 s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Federiky Mogheriniové ze dne 5. března 2019 o zhoršující se politické a bezpečnostní situaci v Kamerunu,

 s ohledem na různá prohlášení mluvčí vysoké představitelky o situaci v Kamerunu, zejména na prohlášení ze dne 31. ledna 2019,

 s ohledem na předběžnou zprávu mise Africké unie pro sledování průběhu voleb o prezidentských volbách v Kamerunu ze dne 9. října 2018,

 s ohledem na prohlášení odborníků OSN ze dne 11. prosince 2018 o tvrdém potlačení protestů,

 s ohledem na prohlášení Africké komise pro lidská práva a práva národů ze dne 6. března 2019 o situaci v oblasti lidských práv v Kamerunu,

 s ohledem na kamerunský zákon o boji proti terorismu z roku 2014,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

 s ohledem na dohodu o partnerství mezi AKT a EU (tzv. „dohodu z Cotonou“),

 s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981, již Kamerun ratifikoval,

 s ohledem na ústavu Kamerunské republiky,

 s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Kamerun souběžně čelí řadě politických a bezpečnostních výzev, zahrnujících hrozby ze strany skupiny Boko Haram v jeho nejsevernějším regionu, přeshraniční hrozby podél východní hranice se Středoafrickou republikou a vnitrostátní ozbrojené separatistické povstání v anglofonních regionech Severozápad a Jihozápad;

B. vzhledem k tomu, že dne 7. října 2018 se v Kamerunu uskutečnily prezidentské volby, vzhledem k tomu, že tyto volby byly poznamenány obviněními z podvodů a nahlašováním nesrovnalostí; vzhledem k tomu, že prezident Paul Biya je ve funkci od roku 1982; vzhledem k tomu, že v roce 2008 byla ústava Kamerunu změněna s cílem zrušit omezení funkčních období;

C. vzhledem k tomu, že přívrženci a spojenci opoziční strany „Hnutí za obrodu Kamerunu“ (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun – MRC) pod vedením Maurice Kamta zorganizovali protesty ve městech  Douala, Yaoundé, Dshang, Bafoussam a Bafang; vzhledem k tomu, že státní bezpečnostní síly použily k potlačení těchto protestů nepřiměřenou sílu, včetně slzného plynu a gumových projektilů;

D. vzhledem k tomu, že přibližně 200 osob, včetně Maurice Kamta a dalších opozičních vůdců, bylo v lednu 2019 svévolně zatčeno a zadržováno bez okamžitého přístupu k obhájci; vzhledem k tomu, že mezi trestné činy, z nichž byli obviněni tito stoupenci opozice a jejich vedoucí představitel, patří vzpoura, nepřátelské jednání vůči vlasti, povstání, ničení veřejných budov a majetku, pohrdání prezidentem republiky a politická shromáždění;

E. vzhledem k tomu, že odvolací soud v kamerunském Centrálním regionu potvrdil dne 9. dubna 2019 rozhodnutí přijaté v první instanci a zamítl propuštění Maurice Kamta a dalších šesti osob; vzhledem k tomu, že řízení odvolacího soudu se konalo v nepřítomnosti Maurice Kamta a jeho právníků;

F. vzhledem k tomu, že kamerunské orgány přijaly nepřiměřená opatření, protože proti některým členům opozice zahájily řízení před vojenskými soudy,  čímž zvýšily politické napětí v Kamerunu; vzhledem k tomu, že by obvinění mohli v případě odsouzení čelit trestu smrti;

G. vzhledem k tomu, že kamerunské orgány opakovaně omezují svobodu projevu tím, že blokují internet, šikanují a zadržují novináře, odmítají vydávat licence nezávislým sdělovacím prostředkům a zintenzivňují politické útoky proti nezávislému tisku;

H. vzhledem k tomu, že mezi kamerunskou většinovou frankofonní a menšinovou anglofonní komunitou přetrvává napětí; vzhledem k tomu, že kamerunské regiony Severozápad a Jihozápad jsou nadále převážně anglicky mluvící s odlišnými vzdělávacími a právními systémy;

I. vzhledem k tomu, že koncem roku 2016 vedla diskriminace a relativní zanedbávání anglofonních regionů, jakož i nucené zavedení francouzského právního systému a jazyka na soudy a do škol k pokojným stávkám učitelů a právníků a k pokojným demonstracím;

J. vzhledem k tomu, že od října 2018 dochází ke stupňování násilí a rozsáhlé operace prováděné bezpečnostními silami často zahrnují zneužívání moci a vedou k porušování lidských práv, včetně nezákonného zabíjení, znásilňování, násilí páchaného na ženách a dětech a ničení majetku;

K. vzhledem k tomu, že ozbrojení separatisté provádějí hromadné únosy, včetně školáků a studentů, cíleně zabíjejí policisty, úředníky donucovacích a místních orgánů, jsou zapojeni do vydírání, nutí ke každotýdenním protestům „měst duchů“ a bojkotují a vypalují vzdělávací zařízení a nemocnice, čímž přišli tisíce mladých lidí o přístup ke vzdělání a široká veřejnost o přístup ke zdravotní péči;

L. vzhledem k tomu, že podle odhadů bylo v důsledku krize vnitřně vysídleno 444 000 osob a dalších 32 000 osob uprchlo do sousední Nigérie; vzhledem k tomu, že celková humanitární krize, jíž Kamerun čelí, zahrnuje více než 600 000 vnitřně vysídlených osob, přibližně 35 000 uprchlíků ze sousedních konfliktů a 1,9 milionů osob ohrožených nedostatkem potravin;

M. vzhledem k tomu, že v letech 2018 a 2019 zavedla vláda Kamerunu nouzový plán humanitární pomoci pro regiony Severozápad a Jihozápad s cílem prioritně zajistit různorodou ochranu vysídlených osob a pomoc vysídleným osobám a poskytnout zdravotní péči lidem postiženým krizí;

N. vzhledem k tomu, že násilí na základě pohlaví a pronásledování menšin zůstávají závažnými problémy; vzhledem k tomu, že podle kamerunského trestního zákoníku se sexuální vztahy mezi osobami stejného pohlaví trestají odnětím svobody až na pět let; vzhledem k tomu, že policie a vojenská policie nadále zatýkají a pronásledují LGTTBQI osoby;

O. vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram se nadále dopouští závažného porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v regionu Dalekého severu, včetně rabování a ničení majetku, a zabíjení a únosů civilistů;

1. odsuzuje případy mučení, násilných zmizení a zabíjení bez řádného soudu, které páchají bezpečnostní složky a ozbrojení separatisté; je mimořádně znepokojen účastí vládních sil na násilí; vyzývá bezpečnostní síly, aby při vedení svých operací dodržovaly mezinárodní právo v oblasti lidských práv, a vyzývá vládu, aby přijala bezodkladné kroky k ukončení násilí a beztrestnosti v zemi;

2. odsuzuje nepřiměřené použití síly vůči demonstrantům a politickým oponentům a porušování svobody tisku, projevu a shromažďování; hluboce lituje zatčení a zadržování Maurice Kamta a dalších pokojných demonstrantů; vyzývá kamerunské orgány, aby Maurice Kamta a všechny ostatní osoby zadržované na základě politicky motivovaných obvinění bezodkladně propustily, bez ohledu na to, zda byly zatčeny před prezidentskými volbami v roce 2018, nebo po nich;

3. dále vyzývá kamerunskou vládu, aby ukončila veškeré pronásledování a zastrašování politických aktivistů, a to i tím, že zruší zákaz pokojných politických shromáždění, demonstrací a protestů, a aby důrazně zakročila proti nenávistným verbálním projevům;

4. připomíná, že vojenské soudy by za žádných okolností neměly mít soudní pravomoc nad civilním obyvatelstvem; připomíná Kamerunu jeho mezinárodní závazky, k nimž patří zaručení práva všech občanů na spravedlivý proces před nezávislými soudy;

5. připomíná, že trest smrti nebyl v Kamerunu použit od roku 1997; konstatuje, že se jedná o milník na cestě této země k jeho úplnému zákazu; znovu zdůrazňuje, že Evropská unie trest smrti naprosto odmítá, a vyzývá vládu Kamerunu, aby potvrdila, že trest smrti nebude požadovat pro politické aktivisty a demonstranty;

6. vyjadřuje znepokojení nad tím, že vláda Kamerunu nevolá své bezpečnostní síly k odpovědnosti, což vyostřuje násilnosti a atmosféru beztrestnosti; požaduje nezávislé a transparentní prošetření případů použití síly vůči demonstrantům a politickým oponentům ze strany policie a bezpečnostních sil a žádá, aby odpovědné osoby byly podrobeny spravedlivému soudnímu procesu;

7. naléhavě vyzývá kamerunské orgány, aby přijaly všechna nezbytná opatření v souladu se závazky této země v oblasti lidských práv a ukončily koloběh násilí; vyzývá zejména vládu, aby nastolila inkluzivní politický dialog s cílem nalézt trvalé mírové řešení krize v anglofonních regionech;  vyzývá mezinárodní společenství, aby se nabídlo jako prostředník, který umožní uskutečnit celostátní inkluzivní mírový dialog;

8. lituje neochoty obou stran konfliktu zapojit se do mírových rozhovorů; naléhavě vyzývá Africkou unii a Hospodářské společenství států střední Afriky, aby vyvíjely tlak na uspořádání těchto rozhovorů, a vyzývá EU, aby byla připravena tento proces podpořit; domnívá se, že v případě, že nedojde ke zlepšení, měla by se krizí v Kamerunu zabývat Rada bezpečnosti OSN; dále vyzývá EU, aby využila svého politického vlivu, který jí poskytují programy rozvojové pomoci a další dvoustranné programy, k posílení obrany lidských práv v Kamerunu;

9. naléhavě vyzývá kamerunskou vládu, aby budovala ryzí a dynamickou zastupitelskou demokracii; vyzývá proto vládu, aby svolala všechny politické aktéry, aby ve vzájemné shodě provedli přezkum volebního systému, s cílem zajistit svobodný, transparentní a věrohodný volební proces;  žádá, aby tento proces proběhl před tím, než budou uspořádány jakékoli další volby, což podpoří mír a zamezí vzniku povolebních krizí; žádá EU, aby zintenzivnila technickou pomoc, kterou poskytuje Kamerunu, a podpořila jej tak v úsilí o posílení volebních postupů a jejich demokratičnosti;

10. trvá na tom, že pro podporu lidských práv a právního státu má zásadní význam dynamická a nezávislá občanská společnost; vyjadřuje znepokojení nad tím, že byla zakázána činnost konsorcia kamerunské anglofonní občanské společnosti; naléhavě vyzývá vládu, aby zákaz zrušila a zajistila otevřený prostor, v němž bude občanská společnost moci fungovat;

11. je znepokojen skutečností, že zákon proti terorismu z roku 2014 je zneužíván k omezování základních svobod; podporuje požadavek expertů OSN, aby byl uvedený zákon revidován tak, aby nemohl být zneužíván k omezování práv svobodného projevu, pokojného shromažďování a sdružování;

12. bere na vědomí rozhodnutí Spojených států snížit vojenskou pomoc Kamerunu kvůli existenci věrohodných tvrzení o tom, že bezpečnostní síly hrubě porušují lidská práva; vyzývá Komisi, aby v této souvislosti provedla hodnocení podpory EU poskytované bezpečnostním složkám a aby o tom zpravila Evropský parlament; vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, že podpora poskytovaná kamerunským orgánům nebude přispívat k porušování lidských práv nebo je umožňovat;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, Radě ministrů AKT-EU, orgánům Africké unie a vládě a parlamentu Kamerunu.

 

 

Poslední aktualizace: 17. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí