Procedură : 2019/2730(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B9-0006/2019

Texte depuse :

RC-B9-0006/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0007

<Date>{17/07/2019}17.7.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0006/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0008/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0009/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0010/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 163kWORD 52k

<TitreType>PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Replacing>în locul următoarelor propuneri de rezoluție:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0006/2019 (PPE)

B9‑0008/2019 (ECR)

B9‑0009/2019 (S&D)

B9‑0010/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>referitoare la situația din Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López‑Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler‑Lima, Daniel Caspary, Nuno Melo</Depute>

<Commission>{PPE}în numele Grupului PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Javi López, Tonino Picula, Isabel Santos</Depute>

<Commission>{S&D}în numele Grupului S&D</Commission>

<Depute>Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoș Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}în numele Grupului Renew Europe</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Beata Kempa</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela

(2019/2730(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela[1], din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela[2], din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela[3], din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela[4], din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela[5], din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela[6], din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela[7], din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia[8], din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela[9], din 31 ianuarie 2019 referitoare la situația din Venezuela[10] și din 28 martie 2019 referitoare la situația de urgență din Venezuela[11],

 având în vedere raportul privind Venezuela din 4 iulie 2019 al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului,

 având în vedere declarațiile privind Venezuela ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, din 10 ianuarie 2019, 26 ianuarie 2019, 24 februarie 2019, 28 martie 2019, 4 aprilie 2019, 30 aprilie 2019, 18 iunie 2019 și 16 iulie 2019,

 având în vedere raportul Organizației Statelor Americane privind migranții și refugiații venezueleni, din 8 martie 2019,

 având în vedere cea de a patra reuniune tehnică internațională a Procesului de la Quito, care a avut loc la Buenos Aires, la 4 și 5 iulie 2019,

 având în vedere declarația din 30 aprilie 2019 a Grupului de la Lima,

 având în vedere declarația din 3 mai 2019 a Grupului de la Lima,

 având în vedere declarația din 3 iunie 2019 referitoare la reuniunea comună a Grupului internațional de contact și a Grupului de la Lima privind situația din Venezuela,

 având în vedere Decizia (PESC) 2018/1656 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela[12], care reînnoiește până la 14 noiembrie 2019 măsurile restrictive specifice în vigoare în prezent;

 având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

 având în vedere Constituția Venezuelei,

 având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, între 2018 și 2019, criza politică, economică, instituțională, socială și umanitară multidimensională s-a agravat semnificativ; întrucât penuria crescândă de medicamente și alimente, încălcările grave ale drepturilor omului, hiperinflația, opresiunea politică, corupția și violența pun în pericol viețile oamenilor și îi obligă să fugă din țară;

B. întrucât, în perioada 19-21 iunie 2019, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a vizitat Venezuela; întrucât ea a solicitat guvernului de facto din Venezuela să ia măsuri imediate și concrete pentru a opri și a remedia încălcările grave ale drepturilor omului înregistrate în această țară; întrucât este recunoscut faptul că, de peste un deceniu, Venezuela a adoptat și a pus în aplicare o serie de legi, politici și practici care au restricționat spațiul democratic, au slăbit instituțiile publice și au afectat independența sistemului judiciar;

C. întrucât peste 7 milioane de persoane din Venezuela au nevoie de asistență umanitară; întrucât guvernul de facto al lui Maduro a încălcat dreptul la alimentație, inclusiv obligația care îi revine statului de a se asigura că populația nu suferă de foame; întrucât, potrivit ONU, 3,7 milioane de venezueleni suferă de malnutriție, fiind afectați în mod deosebit copiii și femeile însărcinate; întrucât 94 % din populație trăiește sub pragul sărăciei și 62 % trăiește în sărăcie extremă; întrucât 70 % dintre copii nu frecventează școala; întrucât unele femei au fost constrânse să întrețină raporturi sexuale în schimbul alimentelor și au fost supuse violenței în repetate rânduri;

D. întrucât situația este dezastruoasă în domeniul sănătății în țară, spitalele confruntându-se cu o lipsă de personal, materiale, medicamente și electricitate, ceea ce a dus la moartea a cel puțin 1 557 de persoane în perioada noiembrie 2018-februarie 2019; întrucât patru orașe mari din Venezuela, inclusiv Caracas, înregistrează deficite de medicamente esențiale cuprinse între 60 și 100 %; întrucât mortalitatea maternă a crescut și multe femei au fost nevoite să părăsească țara pentru a-și naște copiii;

E. întrucât peste 3,4 milioane de venezueleni au fost nevoiți să fugă din țară; întrucât numărul total de venezueleni constrânși să migreze va fi depășit 5 milioane până la sfârșitul anului 2019, reprezentând astfel a doua criză majoră a migranților și a refugiaților de la nivel mondial; întrucât acest flux migratoriu exercită o presiune deosebită asupra țărilor învecinate, dar tot mai mult și asupra Uniunii Europene și a teritoriilor din Caraibi ale unor state membre ale UE;

F. întrucât, conform CDO al ONU, aproape 7 000 de persoane au fost ucise prin execuții extrajudiciare în Venezuela în timpul operațiunilor de securitate desfășurate de forțele guvernului de facto în ultimul an și jumătate; întrucât guvernul de facto apelează la forțele FAES (forțele de intervenție ale poliției naționale bolivariene) și la alte forțe de securitate ca parte a politicii lor de control social; întrucât familiile persoanelor ucise prin execuții extrajudiciare în timpul protestelor sunt private în continuare de dreptul la adevăr, justiție și reparație;

G. întrucât regimul utilizează tortura ca instrument sistemic pentru a intimida și a descuraja protestatarii, creând astfel un climat de teroare; întrucât raportul CDO al ONU a constatat că serviciile de securitate și serviciile de informații, în special SEBIN (serviciul de informații) și DGCIM (Direcția Generală de contrainformații militare), au recurs în mod curent la astfel de practici; întrucât prizonierii politici din Venezuela, sunt supuși unor acte de tortură și mulți sunt izolați, fără a-și putea contacta avocații și membrii de familie, care se tem pentru viața lor și pentru integritatea lor fizică;

H. întrucât 22 de parlamentari, inclusiv președintele Adunării Naționale, au fost privați de imunitatea parlamentară; întrucât 2 parlamentari se află în detenție, iar 16 fie au solicitat protecție în diverse ambasade, fie au părăsit țara ori s-au ascuns;

I. întrucât populația indigenă este supusă unor acte violente și criminale; întrucât 63 de membri ai unor comunități indigene au fost deținuți în mod arbitrar și torturați, 7 au murit și peste 23 au fost răniți și au fost nevoiți să meargă la spitale aflate în afara țării pentru a fi tratați;

J. întrucât mineritul și exploatarea petrolului, în special în regiunile îndepărtate și în cele cu o biodiversitate bogată, distrug mijloacele de subzistență ale minorităților, cum ar fi comunitățile indigene și de negri, care se confruntă cu acte grave de violență, sunt strămutate de forțele militare și sunt victime ale organizațiilor criminale și ale grupărilor armate în cazul în care se opun acestor activități și își revendică drepturile;

K. întrucât, la 29 iunie 2019, Rafael Acosta Arévalo, un comandant de navă care a fost arestat și torturat pe motivul unui presupus complot de asasinare a lui Nicolás Maduro, a decedat în detenție; întrucât autoritățile de facto au confiscat și au ascuns ilegal rămășițele acestuia timp de 11 zile înainte de a le îngropa, fără a respecta drepturile de bază ale familiei și dorința acesteia de a ține doliu;

L. întrucât, la 2 iulie, Rufo Chacón, un venezuelean de 16 ani, și-a pierdut vederea după ce a fost împușcat în față de agenți ai guvernului de facto la un protest împotriva penuriei de gaz de butelie;

M. întrucât UE a mobilizat 117,6 milioane EUR sub formă de ajutor de urgență și ajutor pentru dezvoltare ca răspuns la criză, lucrând cu populațiile vulnerabile atât în Venezuela (60 % din finanțare), cât și în țările învecinate (40 % din finanțare); întrucât, până în prezent, sprijinul colectat de ONU pentru planul său de răspuns regional pentru refugiați și pentru migranți reprezintă doar aproximativ 22 % din totalul solicitat (159 de milioane USD dintr-un apel pentru 738 de milioane USD);

1. își reiterează profunda îngrijorare cu privire la starea de urgență gravă din Venezuela, care pune serios în pericol viețile cetățenilor săi;

2. își reiterează sprijinul deplin președintele interimar legitim, Juan Guaid, și pentru Adunarea Națională, care constituie organismul democratic legitim al Venezuelei, ale cărei competențe trebuie restabilite și respectate, inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi; condamnă revocarea imunității parlamentare a 22 de parlamentari și arestarea altor doi; își exprimă din nou îngrijorarea cu privire la lipsa de legitimitate a alegerilor prezidențiale din mai 2018;

3. condamnă actele brutale de represiune și violență, care s-au soldat cu morți și răniți; își exprimă solidaritatea cu poporul din Venezuela și transmite sincere condoleanțe familiilor și prietenilor celor afectați;

4. subliniază, conform raportului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, responsabilitatea directă a lui Nicolás Maduro și a forțelor armate și a serviciilor de informații care îi susțin regimul nelegitim, pentru utilizarea fără discernământ a violenței cu scopul de a reprima procesul de tranziție democratică și restabilirea statului de drept în Venezuela; condamnă utilizarea, în orice circumstanțe, a arestărilor arbitrare, a torturii și a execuțiilor extrajudiciare, care sunt interzise în temeiul convențiilor internaționale, inclusiv acelea la care Venezuela este parte semnatară;

5. denunță, în conformitate cu raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, dna Bachelet, abuzurile comise de agenții de aplicare a legii și represiunea brutală desfășurată de forțele de securitate; solicită instituirea, cu sprijinul comunității internaționale, a unui mecanism național imparțial și independent pentru a ancheta execuțiile extrajudiciare din timpul operațiunilor de securitate, astfel încât să se garanteze tragerea la răspundere a celor responsabili și posibilitatea ca familiile victimelor să beneficieze de căi de atac și de protecție împotriva intimidării și a represaliilor;

6. solicită de urgență să se asigure accesul la alimente, medicamente și servicii medicale, acordându-se în același timp o atenție specială serviciilor pentru mame și copii; invită autoritățile guvernului de facto venezuelan să se asigure că ajutorul umanitar este distribuit întregii populații, fără criterii politice;

7. subliniază necesitatea ca toate actele de persecuție și de represiune selectivă din motive politice să înceteze, să fie condamnate public, pedepsite și evitate; solicită eliberarea tuturor persoanelor private de libertate în mod arbitrar;

8. reamintește că trebuie încetate toate actele de intimidare și agresiune împotriva populațiilor indigene și a liderilor acestora și că autoritățile trebuie să asigure protecția lor și să ia toate măsurile necesare pentru a le proteja drepturile individuale și colective, inclusiv dreptul la propriul teritoriu;

9. subliniază necesitatea de a se abține de la implicarea în proiecte de anvergură în căutarea unor surse de venit pentru a depăși criza economică, având în vedere că aceste proiecte sunt dăunătoare pentru mediu, climă și pun în pericol mijloacele de subzistență ale comunităților din regiune; solicită protecția necondiționată a populației indigene și a negrilor din zonele îndepărtate, care apără mediul împotriva unor activități cum ar fi mineritul aurifer în regiunea Arco Minero del Orinoco din Venezuela;

10. atrage atenția asupra intensificării gravei crize a migrației în întreaga regiune și laudă eforturile și solidaritatea manifestate de țările vecine, în special de Columbia, Ecuador și Peru; solicită Comisiei să continue cooperarea cu aceste țări, furnizând nu numai asistență umanitară, ci și mai multe resurse, precum și prin intermediul politicii de dezvoltare;

11. reafirmă că o soluție democratică, pașnică și incluzivă reprezintă singura cale viabilă de ieșire din impasul politic actual și din criza socială gravă pe care a provocat-o; subliniază faptul că discuțiile în curs trebuie să respecte foaia de parcurs adoptată de Adunarea Națională a Venezuelei; sprijină negocierile în curs intermediate de Norvegia și salută acordul convenit de ambele părți de a se angaja într-un dialog pentru pace; subliniază că, pentru ca procesul de negociere să aibă succes, ar trebui adoptate măsurile minime de instaurare a unui climat de încredere: reamintește că dialogul trebuie să aibă ca unic obiectiv crearea condițiilor necesare pentru niște alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, care să aibă la bază un calendar fix, condiții echitabile pentru toți actorii implicați, transparență și prezența unor observatori internaționali credibili;

12. invită Consiliul să impună sancțiuni suplimentare care să vizeze autorităților guvernului de facto responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de represiune; consideră că autoritățile UE trebuie să restricționeze deplasările persoanelor în cauză și să înghețe activele și vizele acestora, precum și pe cele ale rudelor lor apropiate;

13. solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să conducă politica UE privind situația din Venezuela și să continue cooperarea cu grupul de contact și cu țările democratice din regiune reprezentate de Grupul de la Lima;

14. reamintește că sprijină pe deplin anchetele efectuate de Curtea Penală Internațională (CPI) ce vizează crimele și actele de represiune la scară largă comise de regimul venezuelean; îndeamnă UE și statele sale membre să se alăture inițiativei unora dintre statele părți la CPI de a investiga crimele împotriva umanității comise de guvernul de facto al lui Maduro, pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili;

15. sprijină inițiativa de instituire a unei comisii de anchetă împreună cu Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU pentru stabilirea responsabilităților individuale în cazurile de încălcare sistematică a drepturilor omului în Venezuela;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

[1] JO C 285, 29.8.2017, p. 145.

[2] JO C 294, 12.8.2016, p. 21.

[3] JO C 316, 30.8.2016, p. 190.

[4] JO C 86, 6.3.2018, p. 101.

[5] JO C 298, 23.8.2018, p. 137.

[6] JO C 463, 21.12.2018, p. 61.

[7] Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

[8] Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

[9] Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.

[10] Texte adoptate, P8_TA(2019)0061.

[11] Texte adoptate, P8_TA(2019)0327.

[12] JO L 276, 7.11.2018, p. 10.

Ultima actualizare: 17 iulie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate