Postup : 2019/2730(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0006/2019

Predkladané texty :

RC-B9-0006/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0007

<Date>{17/07/2019}17.7.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0006/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0008/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0009/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0010/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 163kWORD 57k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0006/2019 (PPE)

B9‑0008/2019 (ECR)

B9‑0009/2019 (S&D)

B9‑0010/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o situácii vo Venezuele</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López‑Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler‑Lima, Daniel Caspary, Nuno Melo</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Javi López, Tonino Picula, Isabel Santos</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Beata Kempa</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele

(2019/2730(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele[1], z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele[2], z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele[3], z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele[4], z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele[5], z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele[6], z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele[7], z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou[8], z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele[9], z 31. januára 2019 o situácii vo Venezuele[10] a z 28. marca 2019 o núdzovej situácii vo Venezuele[11],

 so zreteľom na správu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o Venezuele zo 4. júla 2019,

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o Venezuele z 10. januára 2019, 26. januára 2019, 24. februára 2019, 28. marca 2019, 4. apríla 2019, 30. apríla 2019, 18. júna 2019 a 16. júla 2019,

 so zreteľom na správu Organizácie amerických štátov (OAŠ) o venezuelských migrantoch a utečencoch z 8. marca 2019,

 so zreteľom na štvrté medzinárodné technické stretnutie v rámci procesu z Quita, ktoré sa uskutočnilo v Buenos Aires 4. a 5. júla 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie Limskej skupiny z 30. apríla 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie Limskej skupiny z 3. mája 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie o situácii vo Venezuele vydané 3. júna 2019 v rámci spoločného zasadnutia medzinárodnej kontaktnej skupiny a Limskej skupiny,

 so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1656 zo 6. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele[12] a ktorým sa do 14. novembra 2019 obnovujú v súčasnosti platné cielené reštriktívne opatrenia,

 so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS),

 so zreteľom na ústavu Venezuely,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže v rokoch 2018 a 2019 sa politická, hospodárska, inštitucionálna, sociálna a viacrozmerná humanitárna kríza výrazne zhoršila; keďže zvýšený nedostatok liekov a potravín, rozsiahle porušovanie ľudských práv, hyperinflácia, politický útlak, korupcia a násilie ohrozujú životy ľudí a nútia ich k opusteniu krajiny;

B. keďže 19. až 21. júna 2019 bola na návšteve krajiny vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bachelelet; keďže naliehavo vyzvala venezuelskú de facto vládu, aby okamžite prijala konkrétne opatrenia na zastavenie a nápravu závažných porušení ľudských práv, ktoré boli v krajine zaznamenané; keďže sa tiež uznalo, že za viac ako desať rokov Venezuela prijala a implementovala súbor právnych predpisov, politík a postupov, ktoré obmedzili demokratický priestor, oslabili verejné inštitúcie a ovplyvnili nezávislosť súdnictva;

C. keďže viac ako 7 miliónov ľudí vo Venezuele potrebuje humanitárnu pomoc; keďže Madurova de facto vláda porušuje právo na výživu vrátane povinnosti štátu zabezpečiť, aby obyvateľstvo nehladovalo; keďže podľa OSN je 3,7 milióna Venezuelčanov podvyživených, čo je obzvlášť škodlivé pre deti a tehotné ženy; keďže 94 % obyvateľstva žije pod hranicou chudoby a 62 % v extrémnej chudobe; keďže 70 % detí nenavštevuje školu; keďže niektoré ženy sú nútené poskytovať sexuálne služby výmenou za potraviny a opakovane vystavované násiliu;

D. keďže stav zdravotnej starostlivosti v krajine je zúfalý, pretože nemocnice trpia nedostatkom personálu, vybavenia, liekov a elektriny, čo viedlo od novembra 2018 do februára 2019 k najmenej 1 557 úmrtiam; keďže v štyroch najväčších mestách Venezuely vrátane Caracasu chýba 60 až 100 % základných liekov; keďže úmrtnosť matiek vzrástla a mnohé ženy museli opustiť krajinu, aby porodili;

E. keďže viac ako 3,4 milióna Venezuelčanov muselo z krajiny utiecť; keďže celkový počet Venezuelčanov nútených migrovať prekročí do konca roka 2019 päť miliónov, čo bude druhá najväčšia migračná a utečenecká kríza na svete; keďže tento migračný prúd vyvíja mimoriadny tlak na susedné krajiny, ale čoraz viac aj na Európsku úniu a územia členských štátov EÚ v Karibiku;

F. keďže podľa UNHRC počas bezpečnostných operácií vo Venezuele bolo v uplynulom roku a pol mimosúdne usmrtených takmer 7 000 ľudí; keďže de facto orgány využívajú FAES (špeciálna zásahová jednotka Bolívarovskej štátnej polície) a iné bezpečnostné sily ako súčasť svojej politiky sociálnej kontroly; keďže rodinám osôb, ktoré boli počas protestov mimosúdne popravené, sa naďalej bráni v uplatňovaní ich práv na pravdu, spravodlivosť a odškodnenie;

G. keďže režim využíva mučenie ako systémový nástroj na zastrašovanie a odrádzanie protestujúcich, a tým vytvára atmosféru teroru; keďže v správe Rady OSN pre ľudské práva sa zistilo, že bezpečnostné a spravodajské služby, najmä SEBIN (Bolívarovská spravodajská služba) a DGCIM (Generálne riaditeľstvo vojenskej kontrarozviedky), sa bežne uchyľujú k takýmto praktikám; keďže politickí väzni vo Venezuele sú mučení a mnohí z nich sa v súčasnosti nachádzajú sa v izolácii bez možnosti kontaktovať svojich právnikov a rodinných príslušníkov, ktorí sa obávajú o ich životy a fyzickú integritu;

H. keďže 22 poslancov vrátane predsedu Národného zhromaždenia bolo zbavených poslaneckej imunity; keďže dvaja poslanci sú zadržiavaní a 16 buď požiadalo o ochranu na veľvyslanectvách, opustilo krajinu, alebo sa skrýva;

I. keďže pôvodní obyvatelia sú vystavení násilným a trestným činom; keďže 63 príslušníkov komunít pôvodných obyvateľov bolo svojvoľne zadržaných a mučených, 7 zomrelo a viac ako 23 bolo zranených a muselo cestovať na ošetrenie do nemocníc mimo krajiny;

J. keďže baníctvo a ťažba ropy, najmä v odľahlých regiónoch a regiónoch bohatých na biodiverzitu, ohrozujú živobytie menšín, ako sú domorodé a černošské spoločenstvá, ktoré čelia drastickému násiliu a vysídľovaniu zo strany vojenských síl, organizovaných zločineckých skupín a ozbrojených skupín, ak týmto činnostiam odporujú a snažia sa získať späť svoje práva;

K. keďže kapitán námorníctva Rafael Acosta Arévalo, ktorý bol zatknutý a mučený pre údajnú prípravu atentátu na Nicolása Madura, zomrel 29. júna 2019 vo väzbe; keďže de facto orgány zadržali a nezákonne ukrývali po dobu 11 dní jeho pozostatky pred ich pochovaním, pričom nerešpektovali základné práva jeho rodiny a túžbu trúchliť nad zosnulým;

L. keďže 2. júla 2019 16-ročný venezuelský chlapec Rufo Chacón prišiel o zrak na protestnej akcii proti nedostatku plynu na verenie, keď ho príslušníci polície postrelili do tváre;

M. keďže EÚ v reakcii na krízu zmobilizovala 117,6 milióna EUR na núdzovú a rozvojovú pomoc, pričom spolupracovala so zraniteľnými skupinami obyvateľstva vo Venezuele (60 % finančných prostriedkov) i v susedných krajinách (40 % finančných prostriedkov); keďže podpora, ktorú OSN doteraz získala pre svoj regionálny plán reakcie na situáciu utečencov a migrantov, predstavuje len približne 22 % z celkovej požadovanej sumy (159 miliónov USD, pričom vo svojej výzve žiadala o poskytnutie 738 miliónov USD);

1. opakuje svoje hlboké znepokojenie nad vážnym núdzovým stavom vo Venezuele, ktorý vážne ohrozuje životy jej občanov;

2. opätovne vyjadruje plnú podporu legitímnemu dočasnému prezidentovi Juanovi Guaidóovi a národnému zhromaždeniu, ktoré je legitímnym demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci treba obnoviť a rešpektovať vrátane výsad a bezpečnosti jeho členov; odsudzuje, že 22 poslancov bolo zbavených poslaneckej imunity a dvaja boli uväznení; opakuje, že je znepokojený nelegitímnosťou prezidentských volieb z mája 2018;

3. odsudzuje tvrdé represie a násilie, ktoré viedli k zabíjaniu a stratám na životoch; vyjadruje solidaritu s venezuelským ľudom a úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí;

4. zdôrazňuje v súlade so správou vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (UNHRC) Bacheletovej zodpovednosť Nicolása Madura, ako aj ozbrojených a spravodajských síl v službách jeho nelegitímneho režimu za svojvoľné používanie násilia s cieľom potlačiť proces prechodu k demokracii a obnovu právneho štátu vo Venezuele; odsudzuje používanie, za akýchkoľvek okolností, svojvoľného zadržiavania, mučenia a mimosúdneho zabíjania, ktoré je zakázané podľa medzinárodných dohovorov vrátane tých, ktorých je Venezuela signatárom;

5. odsudzuje v súlade so správou komisárky OSN pre ľudské práva (UNHRC) Bacheletovej násilie zo strany príslušníkov orgánov presadzovania práva a brutálne represálie zo strany bezpečnostných síl; požaduje vytvorenie nestranného a nezávislého vnútroštátneho mechanizmu s podporou medzinárodného spoločenstva na vyšetrenie mimosúdnych popráv vykonaných počas bezpečnostných operácií, aby sa zabezpečilo, že príslušné osoby ponesú za svoje činy zodpovednosť a rodinám obetí bude poskytnuté odškodné a ochrana pred zastrašovaním a represáliami;

6. naliehavo žiada, aby bola zaručená dostupnosť a prístupnosť potravín, liekov a služieb zdravotnej starostlivosti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať starostlivosti o matky a deti; vyzýva venezuelské de facto orgány, aby zabezpečili distribúciu humanitárnej pomoci celému obyvateľstvu bez akejkoľvek politickej zaujatosti;

7. zdôrazňuje potrebu ukončiť, verejne odsúdiť a potrestať všetky činy prenasledovania a selektívnej represie z politických dôvodov a predchádzať im; požaduje prepustenie všetkých osôb, ktoré boli svojvoľne zbavené slobody;

8. pripomína, že akékoľvek zastrašovanie a útoky proti pôvodným obyvateľom vrátane vodcov sa musia zastaviť, a že orgány by mali zabezpečiť ich ochranu a prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu ich individuálnych a kolektívnych práv vrátane práva na pôdu;

9. zdôrazňuje, že je potrebné prestať sa zapájať do megaprojektov pri hľadaní zdrojov príjmu s cieľom prekonať hospodársku krízu, pretože tieto projekty poškodzujú životné prostredie a klímu a ohrozujú živobytie miestnych komunít; vyzýva na bezpodmienečnú ochranu domorodých a černošských obyvateľov v odľahlých oblastiach, ktorí chránia životné prostredie pred činnosťami, ako je ťažba zlata v oblasti Arco Minero del Orinoco vo Venezuele;

10. upozorňuje na čoraz vážnejšiu migračnú krízu v celom regióne a oceňuje úsilie a solidaritu, ktoré preukázali susedné krajiny, najmä Kolumbia, Ekvádor a Peru; žiada Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s týmito krajinami, a to nielen poskytovaním humanitárnej pomoci, ale aj zabezpečovaním väčšieho množstva zdrojov a prostredníctvom rozvojovej politiky;

11. opätovne potvrdzuje, že mierové, demokratické a inkluzívne riešenie je jediným udržateľným východiskom zo súčasnej patovej politickej situácie a vážnej sociálnej a humanitárnej krízy, ktorú vyvolala; poukazuje na to, že prebiehajúci dialóg musí vziať do úvahy plán prijatý v Národnom zhromaždení Venezuely; podporuje prebiehajúci proces, ktorý sprostredkúva Nórsko, a víta dohodu oboch strán zapojiť sa do dialógu o mieri; zdôrazňuje, že na to, aby bol sprostredkovací proces úspešný, by sa mali prijať minimálne opatrenia na budovanie dôvery; trvá na tom, že výlučným cieľom dialógu musí byť vytvorenie podmienok vedúcich k slobodným, transparentným a dôveryhodným prezidentským voľbám na základe pevne stanoveného harmonogramu a zabezpečenie spravodlivých podmienok pre všetkých aktérov, transparentnosti a prítomnosti dôveryhodných medzinárodných pozorovateľov;

12. vyzýva Radu, aby uvalila ďalšie sankcie na de facto štátne orgány za porušovanie ľudských práv a represie; domnieva sa, že orgány EÚ musia obmedziť pohyb dotknutých osôb, zmraziť ich aktíva a víza, ako aj ich najbližších príbuzných;

13. žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby viedla politiku EÚ, pokiaľ ide o situáciu vo Venezuele, pokračovala v spolupráci s kontaktnou skupinou a s demokratickými krajinami regiónu, ktoré zastupuje Limská skupina;

14. opätovne pripomína, že plne podporuje vyšetrovanie Medzinárodného trestného súdu (MTS) týkajúce sa rozsiahlych trestných činov a aktov represie páchaných venezuelským režimom; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa zapojili do iniciatívy niekoľkých zmluvných štátov MTS, ktorej cieľom je vyšetriť trestné činy proti ľudskosti, ktoré spáchala Madurova vláda, a brať zodpovedné osoby na zodpovednosť;

15. podporuje iniciatívu na zriadenie vyšetrovacej komisie s UNHRC s cieľom určiť jednotlivé zodpovednosti pri systematickom porušovaní ľudských práv vo Venezuele;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom krajín Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

[1] Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

[2] Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

[3] Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

[4] Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 101.

[5] Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 137.

[6] Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 61.

[7] Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

[8] Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

[9] Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.

[10] Prijaté texty, P8_TA(2019)0061.

[11] Prijaté texty, P8_TA(2019)0327.

[12] Ú. v. EÚ L 276, 7.11.2018, s. 10.

Posledná úprava: 17. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia