Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0013/2019Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0013/2019

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Hong Kong

17.7.2019 - (2019/2732(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9‑0013/2019 (Verts/ALE)
B9‑0015/2019 (ECR)
B9‑0017/2019 (S&D)
B9‑0021/2019 (PPE)
B9‑0023/2019 (Renew)

Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler‑Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen, Inese Vaidere
în numele Grupului PPE
Kati Piri, Tonino Picula
în numele Grupului S&D
Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoș Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
în numele Grupului Renew
Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon‑Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann, Gina Dowding
în numele Grupului Verts/ALE
Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko, Charlie Weimers
în numele Grupului ECR
Fabio Massimo Castaldo


Procedură : 2019/2732(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0013/2019
Texte depuse :
RC-B9-0013/2019
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Hong Kong

(2019/2732(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Hong Kong,

 având în vedere declarația din 12 iunie 2019 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind protestele în curs de desfășurare împotriva propunerilor de reformă în materie de extrădare în Hong Kong,

 având în vedere declarația din 1 iulie 2019 a purtătorului de cuvânt al SEAE cu privire la ultimele evoluții din Hong Kong,

 având în vedere Legea fundamentală a Regiunii Administrative Speciale (RAS) Hong Kong, adoptată la 4 aprilie 1990, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1997,

 având în vedere Declarația comună din 19 decembrie 1984 adoptată de Guvernul Regatului Unit și Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la chestiunea referitoare la Hong Kong, cunoscută, de asemenea, sub denumirea de Declarația comună chino-britanică,

 având în vedere raportul comun din 8 mai 2018 al Comisiei și al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) către Parlamentul European și Consiliu intitulat „Regiunea Administrativă Specială Hong Kong: raport anual pe 2018”,

 având în vedere declarația comună a celei de-a 21-a întâlniri la nivel înalt UE-China din 9 aprilie 2019,

 având în vedere dialogul UE-China privind drepturile omului, lansat în 1995, precum și cea de-a 37-a rundă de dialog din 1-2 aprilie 2019,

 având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a VP/ÎR către Parlamentul European și Consiliu din 12 martie 2019, intitulată „UE-China – O perspectivă strategică”,

 având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16 decembrie 1966,

 având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

 având în vedere evaluarea periodică universală (EPU) a Organizației Națiunilor Unite, efectuată în noiembrie 2018,

 având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept ar trebui să rămână în centrul relației pe termen lung între UE și China, în concordanță cu angajamentul UE de a promova aceste valori în acțiunea sa externă și cu interesul exprimat de China de a adera la respectivele valori în propria dezvoltare și în cooperarea internațională;

B. întrucât guvernul Regiunii Administrative Speciale Hong Kong (RAS Hong Kong) a prezentat un proiect de lege în 2019 pentru modificarea legislației privind infractorii fugari și asistența judiciară reciprocă în materie penală, ce vizează modificarea Ordonanței privind infractorii fugari și a Ordonanței privind asistența judiciară reciprocă în materie penală;

C. întrucât șefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a anunțat la 9 iulie că proiectul de lege contestat pe scară largă fost „îngropat”; întrucât, cu acea ocazie, nu a anunțat că proiectul de lege va fi retras;

D. întrucât proiectul de lege propus ar putea facilita extrădarea către China a unor persoane din motive politice și expunerea acestora la un sistem judiciar având deficiențe grave în domeniul drepturilor omului; întrucât, conform modificărilor propuse, instanța din Hong Kong nu ar avea nicio jurisdicție clară și explicită, nici obligația legală de a derula anchete privind diverse drepturi ale omului implicate în cauzele tratate de instanțele din China continentală sau din alte țări;

E. întrucât sistemul judiciar din China continentală este lipsit de independență față de guvern și față de Partidul Comunist Chinez și este caracterizat de practici precum detenția arbitrară, tortura și alte rele tratamente, încălcări grave ale dreptului la un proces echitabil, dispariții forțate și diferite sisteme de detenție fără posibilitatea de a comunica și fără proces;

F. întrucât numeroși cetățeni ai Hong Kong-ului, de la activiști pro-democrație la oameni de afaceri, se tem că vor fi extrădați în China continentală;

G. întrucât populația din Hong Kong a participat la manifestațiile de stradă într-un număr fără precedent, exercitându-și în mod pașnic dreptul fundamental de a se întruni și de a protesta; întrucât, la 12 iunie, zeci de mii de protestatari s-au întrunit în jurul clădirii Consiliului Legislativ și pe străzile din apropiere, cerând guvernului să renunțe la propunerile de modificare ale legii privind extrădarea din Hong Kong;

H. întrucât peste 70 de ONG-uri din domeniul drepturilor omului, inclusiv Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights Monitor, Asociația Barourilor din Hong Kong (Hong Kong Bar Association) și Societatea Juridică din Hong Kong (Law Society of Hong Kong), au adresat o scrisoare colectivă șefei executivului, Lam, solicitând guvernului să renunțe la proiectul de lege privind extrădarea, deoarece acesta reprezintă o amenințare la adresa respectării drepturilor omului;

I. întrucât poliția din Hong Kong a folosit acțiunile violente ale unui număr redus de protestatari drept pretext pentru a utiliza forța în mod inutil și excesiv împotriva marii majorități pașnice, recurgând inclusiv la gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc, muniție de tip „beanbag” și spray cu piper, a catalogat incidentul drept revoltă și, prin urmare, a efectuat zeci de arestări; întrucât mai multe persoane au fost acuzate de revoltă, delict pentru care se prevede pedeapsa cu 10 ani de închisoare;

J. întrucât, în ultimii ani, cetățenii din Hong Kong au cunoscut demonstrații în masă în favoarea democrației și pentru punerea în aplicare integrală a Legii fundamentale, inclusiv protestele din 2014 asociate așa numitei „Mișcări a umbrelelor”, precum și pentru libertatea mass-mediei și, printre altele, împotriva dispariției librarilor din Hong Kong;

K. întrucât, la sfârșitul anului 2015, patru rezidenți din Hong Kong, printre care Gui Minhai, și un nerezident având legături cu editura Mighty Current și cu librăria acesteia au dispărut; întrucât, după câteva luni, au apărut informații cu privire la faptul că au fost reținuți în locații secrete din China continentală; întrucât unul dintre librării care s-au întors în Hong Kong s-a mutat în Taiwan de teamă să nu fie extrădat;

L. întrucât Legea fundamentală prevede protejarea drepturilor omului și a libertăților individuale; întrucât articolul 27 din Legea fundamentală garantează libertatea de exprimare, libertatea presei, precum și libertatea de publicare, de asociere, de întrunire, de procesiune și de demonstrație; întrucât articolele 45 și 68 din Legea fundamentală prevăd că șeful executivului și toți membrii Consiliului Legislativ ar trebui în cele din urmă să fie aleși prin vot universal;

M. întrucât UE sprijină principiul „o țară, două sisteme” și gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului,

1. solicită guvernului RAS Hong Kong să retragă proiectul de lege din 2019 pentru modificarea legislației privind infractorii fugari și asistența judiciară reciprocă în materie penală;

2. invită guvernul RAS Hong Kong să elibereze și să retragă imediat toate acuzațiile împotriva protestatarilor pașnici și a tuturor persoanelor reținute pentru exercitarea pașnică a libertății lor de exprimare în timpul protestelor sau anterior acestora;

3. solicită o anchetă independentă, imparțială, eficace și promptă cu privire la utilizarea forței de către poliția din Hong Kong împotriva protestatarilor;

4. subliniază faptul că UE împărtășește multe dintre îngrijorările exprimate de cetățenii din Hong Kong cu privire la reformele propuse în materie de extrădare și le-a transmis guvernului RAS Hong Kong; subliniază că proiectul de lege are consecințe de amploare pentru Hong Kong și cetățenii săi, pentru UE și cetățenii străini, precum și pentru încrederea mediului de afaceri în Hong Kong;

5. îndeamnă Hong Kong-ul să se asigure că legislația sa respectă în continuare pe deplin obligațiile internaționale pe care le are în domeniul drepturilor omului, inclusiv dispozițiile Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și ale Convenției ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

6. recunoaște că în ultimele săptămâni, populația din Hong Kong a protestat în număr extraordinar, înregistrându-se, conform estimărilor, peste un milion de persoane la 9 iunie și până la două milioane în următoarea săptămână, participând în principal la demonstrații de masă pașnice declanșate de îngrijorarea foarte ridicată legate de proiectul de lege privind extrădarea;

7. subliniază că drepturile cetățenilor din Hong Kong au fost, în general, respectate în Hong Kong, dar își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea constantă a drepturilor civile, a drepturilor politice și a libertății presei; este profund îngrijorat de presiunea fără precedent exercitată asupra jurnaliștilor și de creșterea autocenzurii, în special, în tratarea chestiunilor sensibile din China continentală sau a celor referitoare la guvernul RAS Hong Kong;

8. subliniază că Legea fundamentală garantează libertatea de exprimare, libertatea presei, precum și libertatea de publicare, de asociere, de întrunire, de procesiune și de demonstrație; invită autoritățile din Hong Kong și China să asigure protecția drepturilor omului și a libertăților consacrate în Legea fundamentală pentru toți cetățenii;

9. condamnă cu fermitate ingerința constantă și tot mai mare din partea Chinei în afacerile interne ale Hong Kong-ului, precum și recenta afirmație a Chinei conform căreia Declarația comună chino-britanică din 1984 este un document istoric și, prin urmare, nu mai este valabilă; subliniază că guvernul chinez este obligat să respecte Declarația comună pentru a menține gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului și drepturile și libertățile sale;

10. constată cu profundă îngrijorare că, în acest context, candidații opoziției, printre care Anges Chow și fostul legiuitor Lau Siu-Lai, nu au avut permisiunea să candideze la alegerile parțiale pentru Consiliul Legislativ din cauza afilierii lor politice sau a opiniilor lor politice;

11. solicită UE, statelor sale membre și comunității internaționale să depună eforturi în vederea instituirii unor mecanisme adecvate de control al exporturilor pentru a bloca accesul Chinei, și în special al Hong Kong-ului, la tehnologiile utilizate pentru a încălca drepturile de bază;

12. încurajează realizarea unei reforme sistematice care să implementeze alegerile directe pentru funcția de șef al executivului și pentru Consiliul legislativ, astfel cum sunt consacrate în Legea fundamentală, și solicită să se ajungă la un acord cu privire la un sistem electoral democratic, echitabil, deschis și transparent, care să le acorde cetățenilor din RAS Hong Kong dreptul de a alege candidații și de a candida la alegeri în procesul de selecție pentru toate funcțiile de conducere;

13. își reiterează solicitarea de eliberare imediată a editorului Gui Minhai, cetățean suedez;

14. subliniază angajamentul UE de a consolida democrația, inclusiv statul de drept, independența sistemului judiciar, libertățile și drepturile fundamentale, transparența și libertatea de informare și de exprimare în Hong Kong;

15. reamintește că este important ca UE să ridice în continuare problema încălcărilor drepturilor omului în China cu orice prilej de dialog politic și pe tema drepturilor omului cu autoritățile chineze, conform angajamentului UE de a-și exprima pe un ton puternic, clar și unitar poziția față de această țară; reamintește, de asemenea, că, în procesul de reformă aflat în derulare și al implicării sale tot mai mari la nivel mondial, China a aderat la cadrul internațional pentru drepturile omului, semnând numeroase tratate internaționale privind drepturile omului; solicită, prin urmare, UE să continue dialogul cu China pentru a se asigura că aceasta își respectă angajamentele;

16. invită VP/ÎR, SEAE și statele membre să pună în discuție toate aceste motive de îngrijorare și să garanteze dialogul cu guvernele din RAS Hong Kong și din China;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și parlamentului Republicii Populare Chineze, precum și șefului executivului și adunării parlamentare a Regiunii Administrative Speciale Hong Kong.

 

 

 

Ultima actualizare: 17 iulie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate